Інфармацыйна-метадычны матэрыял літаратура асноўная літаратура
Дата канвертавання27.03.2016
Памер22.42 Kb.
ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНы матэрыял
ЛІТАРАТУРА
Асноўная літаратура
Навуковая літаратура


 1. Археалогія Беларусі. У 4 т. Т. 3. Сярэдневяковы перыяд (IX — XIII стст.) / Я.Г. Звяруга, Т.М. Каробушкіна, П.Ф. Лысенка, Г.В. Штыхаў; Навук. рэд. П.Ф. Лысенка. — Мн.: Бел. навука, 2000. — 554 с.; іл.

 2. Археалогія Беларусі. У 4 т. Т. 4. Помнікі XIV — XVIII стст. / В.М. Ляўко, М.Ф. Гурын, Ю.А. Заяц і інш.; Пад рэд. В.М. Ляўко і інш. — Мн.: Бел. навука, 2001. — 597 с.; іл.

 3. Беларускае народнае адзенне. — Мн., 1975.

 4. Бялявіна В. М., Ракава Л. В. Жаночы касцюм на Беларусі / В. М. Бяля¬вша, Л. В. Ракава. — Мінск, 2007.

 5. Бялявіна В. М., Ракава Л. В. Мужчынскі касцюм на Беларусі / В. М. Бяля-віна, Л. В. Ракава. — Мінск, 2007.

 6. Гурин М.Ф. Кузнечное ремесло Полоцкой земли. IX–XIII вв. / М.Ф. Гурин. — Минск: Наука и техника, 1987. — 151 с.; ил.

 7. Молчанова Л. А. Очерки материальной культуры белорусов XVI — XVIII вв. / Л. А. Молчанова. — Минск, 1981.

 8. Народныя мастацкія рамёствы Беларусі. — Мінск, 2001.


Энцыклапедычная літаратура 1. Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1 / Рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БелЭн, 2009. — 496 с.; іл.

 2. Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2 / Рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БелЭн, 2011. — 464 с.; іл.

 3. Археалогія і нумізматыка Беларусі: Энцыклапедыя / Рэдкал.: В.В. Гетаў [і інш.]. — Мінск: БелЭн, 1993. — 702 с.; іл.

 4. Этнаграфія Беларусь Энцыклапедыя. — Мінск, 1989.


Дадатковая літаратура


 1. Археология СССР. Т. 15. Древняя Русь. Город. Замок. Село / Г.В. Борисевич [и др.]; Отв. ред. Б.А. Колчин; Редкол.: Б.А. Рыбаков (гл. ред.) [и др.]. — М.: Наука, 1985. — 431 с.; ил.

 2. Археология СССР. Т. 16. Древняя Русь. Быт и культура / Д.А. Беленькая [и др.]; Отв. ред. тома Б.А. Колчин, Т.И. Макарова; Редкол.: Б.А. Рыбаков (гл. ред.) [и др.]. — М.: Наука, 1997. — 368 с.; ил.

 3. Курилович А. Н. Белорусское народное ткачество / А. Н. Курилович. — Минск, 1981.

 4. Лабачэўская В. А. Зберагаючы самабытнасць. 3 гісторыі народнага мас¬тацтва і промыслаў Беларусі / В. А. Лабачэўская. — Мінск, 1998.

 5. Лазука Б. А. Гісторыя беларускага мастацтва. У 2 т. / Б. А. Лазука. — Мінск, 2007.

 6. Маленка Л. I. Беларускі народны касцюм / Л. I. Маленка. — Мінск, 2001.

 7. Молчанова Л. А. Материальная культура белорусов / Л. А. Молчано¬ва. — Минск, 1968.

 8. Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры. Теория и практика / М. А. Некрасова. — М., 1983.

 9. Помнікі этнаграфіі. — Мінск, 1981.

 10. Сахута Е. М., Говор В. А. Художественные ремёсла и промыслы Бела¬руси / Е. М. Сахута, В. А. Говор. — Минск, 1988.

 11. Сахута Я. М. Беларускае народнае дэкаратыўна-прикладное маста¬цтва / Я. М. Сахута.— Мінск, 2001.

 12. Семенова Т. С. Народное искусство и его проблемы / Т. С. Семенова. — М, 1977.

 13. Трызна Д. С. Беларускія дываны і габелены / Д. С. Трызна. — Мінск, 1981.

 14. Фадзеева В. Я. Беларускі ручнік / В. Я. Фадзеева. — Мінск, 1994. Этнаграфія беларусаў. — Мінск, 1985.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка