Імянны паказальнік
старонка2/4
Дата канвертавання17.03.2016
Памер0.57 Mb.
1   2   3   4

Данішэўскі Уладзіслаў Феліксавіч 205

Даньброўскі Казімір 567

Дарашкевіч Казімір 147, 522, 531, 632

Даўгаловіч Казімір 550

Даўгяловіч Казімір 690

Даўгвіла Юзаф 618, 669

Даўгіс Ян 541, 563, 638, 686

Даўгяловіч Казімір 624, 678

Даўкант Канстанцін 500, 654, 664, 708, 713

Дашкевіч Гвідон Янавіч 147–148, 288

Дашута Юзаф Дамінікавіч 148, 526, 603, 639

Дзекуць-Малей Л. 461

Дземянюк-Маргалай Тэафіла Юр’еўна 65

Дземяшкевіч Антоні Мікалаевіч 148–149, 621, 648, 653, 672, 707, 710

Дзенісевіч 604

Дзенісевіч Стэфан 496, 604, 608, 700

Дзеражынскі 582

Дзімітровіч Казімір 597

Дзічканец Антоні 500, 537, 601

Дзмітрыева Ядзвіга Серафімаўна 149–150

Дзудзевіч Баляслаў Ігнатавіч 150–151, 643

Дзудзевіч Іван Ігнатавіч 150, 151

Дзудзевіч Фама Ігнатавіч 151

Дзядуль Нікадзім Андрэевіч 151–152, 488, 490, 549, 573, 581, 586, 590, 594, 610, 624, 666, 683

Дзям’ян Юзаф 152–153, 257, 493, 500, 531, 576, 594, 610, 625, 634, 640, 668, 669, 712

Дзям’ян Юзаф Казіміравіч 154, 575, 582, 601, 607, 695

Дзянішчык Астап Іванавіч 122

Дзяшук Іосіф Антонавіч 154–155, 591

Дзяшульскі Аляксандр 539

Дмахоўскі Казімір 500, 584, 610

Дмоўскі Міхал Тэафілавіч 155–156, 598, 621, 624, 651, 654, 659, 665, 675, 689, 693, 696, 697

Добрскі Сігізмунд 506, 551

Доўбар Антоні 618

Доўжык Павел 156, 523, 544, 590, 663

Доўнар Антон Ігнатавіч 399

Доўнар-Запольскі Язэп Адамавіч 468

Драб Вінцэнт (Вацлаў) Карлавіч 156–157, 511, 546, 581, 600, 630733

Драбніс Сігізмунд 585

Драгель Генрык Уладзіслававіч 157–158, 492, 493, 520, 522, 547, 553, 686

Драздовіч Антоні 158, 672

Драздовіч Ігнаці Юльянавіч 159, 490, 714

Драздоў Рыгор 561

Драздоўскі Тадэвуш 556

Драздоўскі Фелікс 545, 584, 630

Дроніч Рамуальд 159, 503, 529

Друктэйн Дамінік 533

Дубель Стэфан 160, 559

Дубраўка Нікадзім Янавіч 160–161, 492, 591, 642, 666, 673

Дуброўскі 608

Дубэціс Юзаф 496, 698

Дуда-Дзеверз Ян 573, 600

Дудзінскі Юльян 566, 600

Дудзяк Уладзіслаў 511

Дукальскі Міхал 688, 692

Дулік Эдвард 519

Дулінец Антоні 161, 162, 500, 566, 593, 621, 638

Дулка Аляксандр 533

Душкевіч Іван Норбертавіч 123

Дыбель Эдвард 524

Дыняровіч Сімяон 687

Дысман Ізраіль Беркавіч 304

Дысман Неха Лейбаўна 304

Дыякоўскі Напалеон 162, 627, 628, 631

Дэ-Вальдэн Юзаф 506

Дэвольда-Хрулевіч Аляксей 567

Дэйлідовіч Анастасія Іванаўна 305

Дэйлідовіч Лізавета Нікадзімаўна 305

Дэйлідовіч Нікадзім Мітрафанавіч 305

Дэйніс Вінцэнт Вінцэнтавіч 163–164, 541, 613, 634, 639, 641, 642, 683, 686, 696, 703, 716, 717

Дэмікас Юзаф 619, 648


Ежнёўскі 710

Ендрысік (Яндрысік) Севярын 165, 559, 596

Ерановіч Агата-Галіна Антонаўна 165, 202, 558

Ермаловіч Іосіф Антонавіч 318

Ёдавакіс Аляксандр 637

Ёдакас (Ядокас) Міхал (Мечыслаў) Антонавіч 166, 557, 648, 667, 693, 707, 708, 714

Ёдка Казімір 522

Ёдкаўскі Іпаліт 508

Ёзэфовіч Маціяс 682

Ёкус Антоні 667

Ёнін Станіслаў 535
Жабіцкі Станіслаў 630

Жаброўскі Лявон 167, 517, 627, 630

Жаброўскі Тамаш Ігнатавіч 167, 507, 600, 715

Жак Ядвіга-Караліна (Марыя-Імэльда) 168, 569

Жак Ян 522, 569

Жаландкоўскі Люцыян 493, 499, 563, 564

Жаліска Францішак 536

Жалкоўскі Антоні 575

Жалняроўскі Станіслаў 209734

Жамейц Юры 503, 591, 653

Жамейц Ян 514

Жамойтук Язэп-Станіслаў 168–169, 258, 494, 508, 586, 612

Жарноўскі Пётр 541, 629

Жаро (Жэра) Юзаф 490

Жаўняровіч Ігнат Францавіч 169–170, 575, 592, 667, 680, 688, 700

Жаўняровіч Уладзіслаў Іпалітавіч 170–171, 484, 506, 597, 635

Жаўняроўскі Антон Яфімавіч 171

Жаўрыд Андрэй 484

Жаўрыд Ян Раймундавіч 171, 173, 492, 506, 550, 555, 558, 564

Жаўтоўскі Сімяон 564, 574

Жванскі Вікенці Вікенцевіч 318

Жвылоўскі Антоні 630

Жук Міхал 487, 493

Жук Станіслаў 587, 618, 657

Жук Юзаф 647

Жук Ян Вінцэнтавіч 173, 505, 523, 553, 572, 581, 609, 646, 702

Жукоўскі Антоні Юзафавіч 174, 269, 617, 620, 648, 672, 678

Жукоўскі Юльян 553

Жулпа Сямён 654, 666

Жураўскі Караль (н. 1903) 175, 546, 567

Жураўскі Караль Міхайлавіч (н. 1904) 175, 494

Жывіцкі Ян Яўстафавіч 176, 572

Жыдава Аўгусцін 487

Жыдэк Валянтын 687

Жылевіч Казімір 711

Жылінскі Вацлаў 602, 683

Жылінскі Тэадор 670

Жылінскі 667

Жыскар Фрыдрых 638

Жыскар Язафат 601

Жыткевіч Ян 542, 674

Жэйдзіс Сігізмунд Мартынавіч 176, 490, 525, 601, 660, 682

Жэмайціс Адам 686

Жэмла Антоні 177, 486, 542

Жэра Жаро Юзаф 525, 588, 591
Забароўскі Вацлаў Францавіч 178, 574, 604, 648

Забела Тодар 365

Забельскі Антоні 641

Забельскі Ян 618

Заблудоўскі Баляслаў Янавіч 178–179, 501, 505, 517, 562, 630

Заборка 683

Завадскі Станіслаў 627

Завадскі Эдвард 493, 583, 584

Завацкі Юзаф 712

Завістоўскі Ян Браніслававіч 180, 505, 537, 555, 560, 576

Загорская Марыя Эдуардаўна 304

Загорскі Вікенці Іосіфавіч 304

Заёнц Баляслаў Юзафавіч 141, 181, 537, 595

Закржэўская Алена 208

Закрэўскі Ігнат Феліксавіч 181–182, 511735

Залеўскі Антоні 619

Залеўскі Фелікс 621

Замбак Антоні Янавіч 595

Занеўскі Рамуальд 691

Запаснік Стэфан 550

Запёт Генрык 555

Зарака-Заракоўскі Ян Міхайлавіч 533, 540

Зарускі Войцех 578

Зарэмба Адам 521, 660, 682

Зарэмба Фелікс 520

Захаранка Эдвард 629

Захарэвіч Юстын 704

Захарэўскі Дзяніс Адольфавіч 182, 549, 559, 574

Захарэўскі Казімір 630, 643, 658

Зач Рыгор Станіславіч 641, 660

Заштоўн (Заштаўн) Яўген 710

Заянчкоўскі Чэслаў 473

Заяц Юзаф 499

Звяжэвіч 204, 561

Згрыза Андрэй 598, 606

Здановіч Станіслаў 517, 629

Здановіч Эдвард Лукашавіч 183, 484, 528, 571, 602, 619

Здановіч Юзаф 628, 630

Зелязнік Алаізі 555

Зелянеўскі Аляксандр 499, 588

Зея Ян 183–184, 536, 548, 565

Зімба 544

Зімнах Антоні 184, 668, 689

Злясноўскі К686

Змітровіч Юзаф 264, 473

Зноска Юзаф 542, 546, 563

Зомбак Антоні Янавіч 184–185, 275, 681

Зон Аляксандр-Эміліус 484, 562

Зубковіч Станіслаў Баляслававіч 185–186, 585, 602

Зубрэвіч Марыя 304

Зубрэвіч Станіслаў Францавіч 304

Зубрэвіч Уладзіслаў Станіслававіч 304

Зубялевіч Апалінары 186, 496, 514, 600

Зэльба Юзаф 509, 512, 565, 603

Зэр Антон Ёханес 467, 682

Зялінскі І. 717

Зялінскі Пётр Пятровіч 186–187, 557, 574, 605, 610, 667

Зямчонак Міхал 589, 610

Зянкевіч Альфонс 611, 656

Зянкевіч Аляксандр 473, 569

Зянкевіч Антоні Ігнатавіч 515, 524, 526, 631

Зянкевіч Віктар Віктаравіч 512, 542, 565, 583, 603

Зярнэк Геркуланус 187

Зярчанінаў Аляксей Яўграфавіч 196, 694


Ібянскі Юзаф Канстанцінавіч 188, 534, 545, 549, 636, 682, 718

Іваноўскі 497, 585

Іваноўскі Вацлаў 608

Іваноўскі Вячаслаў Аляксандравіч 485, 608

Іваноўскі Ігнат Маркавіч 190

Іваноўскі Станіслаў Аляксандравіч 488, 489, 515, 554, 572, 615736

Іваноў-Сталбінскі Дамінік Адольфавіч 188–190, 405, 516, 688, 694, 695

Іванчук Ланжын 544, 559, 622

Івашкевіч Браніслаў 691

Івіцкі Вітольд Браніслававіч 189–191, 499, 558, 573, 579, 580, 596, 695

Івуць Ян 555

Ігнатавічус Зянон 191–192

Ігнатовіч Караліна Людвігаўна 192, 198, 226

Ідзятовіч Юльян 649

Ізмайловіч Зянон Паўлавіч 318

Ікановіч Мікалай 523, 556, 559

Ільгін Вінцэнт Адамавіч 192–193, 608, 624, 650, 709, 711

Ільцэвіч Юзаф 629

Інгялевіч Юзаф Міхайлавіч 193–195, 489, 493, 515, 573, 609, 630

Іонін Станіслаў 536, 557

Іртман Станіслаў 637

Ісаевіч Уладзіслаў Ігнатавіч 195–196, 515, 558, 579, 589, 662, 694


Кавалеўскі Гаўрыіл Адамавіч 123

Кавалеўскі Казімір 653, 680

Кавалеўскі Нікадзім 521

Кавалеўскі Франц 557

Кавальскі Тэадор Браніслававіч 197, 526

Кавальчук Юзаф 197–198, 525, 561, 594

Кавецкі Леанард 521, 556

Кадушка Раман Андрэевіч 318

Кажарновіч Ян 531

Казакевіч Юзаф 674

Казакоўскі Браніслаў 550

Казела Станіслаў Зянонавіч 192, 198

Казенас Ян 624, 660, 690

Казера Караль-Беніямін Андрэевіч 198–199, 577, 628, 646, 653, 712

Казера Францішак (Гжэгаш) Андрэевіч 198–200, 504, 568, 627, 633, 661, 662, 712

Казіміровіч Генрык 200, 704

Казлоўскі 604

Казлоўскі Антоні 557, 587, 609, 677

Казлоўскі Нікадзім 200–201, 511, 513, 532, 607

Казлоўскі Сымон 114, 196

Казлоўскі Станіслаў 535, 546, 594, 619

Казлоўскі Сымон 707

Казлоўскі Фердынанд 552

Казлоўскі Юзаф 201, 580, 592, 643

Казлоўскі Яраслаў Карпан 554

Казюнас Павел Мацвеевіч 165, 201–202, 219, 532, 534, 593, 607, 654, 704, 708

Какарэка Тамаш 668

Какоўскі А. 269, 379

Каладзінскі Уладзіслаў Уладзіслававіч 81

Каласоўскі Гжэгаж Вінцэнтавіч 202–203, 574

Календа Адам 671, 683, 711

Календа Францішак 683737

Калінка Казімір 616, 655

Калінкевіч 488, 529

Калінскі Баляслаў 579

Калінскі Тамаш Казіміравіч 203–204, 517, 518, 561, 670

Калючынскі Вінцэнт

Калядзюк Г. Л. 452

Калянкевіч Антоні 548, 609, 610

Камароўская Марыя (Мадлена) Рыгораўна 204, 331

Камерас Фелікс Францавіч 204–205, 294, 661

Камінскі Баляслаў 205, 559

Камінскі Маркель 704

Камінскі Уладзіслаў 620

Камінскі Юзаф 578

Каморскі Альфрэд 495, 643

Камоса Антоні 703

Камоцкая-Жаўток Станіслава Сямёнаўна 123

Кампа Маціяс 687

Канапацкі 603

Канапацкі Ян 711

Кангар Канстанцін 656, 690

Канікевіч Леанард Любінавіч 205–206, 493

Канікевіч Любін Юзафавіч 206

Канікевіч Меланія Антонаўна 206

Кантак Каміль-Стэфан-Януш Янавіч 206–207, 580, 625, 681

Кантынік Андрэй 671

Канцэвіч Мікалай 207–208, 587, 607, 648

Капраўскі Браніслаў 512

Капуста Антон Іванавіч 208–209, 507

Капуста Пётр-Бернард Юзафавіч 209–210, 444, 506, 558, 588, 591

Капуста Станіслаў Антонавіч 208

Капуста Ян Юзафавіч 210–211, 522, 569, 659, 661, 680

Капцюховіч 590

Каравацкі Браніслаў Казіміравіч 211–212, 570

Каральчук Валяр’ян 605

Каралюк Юзаф 212, 600, 658, 674

Карамуцкі Алаізі 212–213, 536

Карачэўскі С. 704

Карвеліс-Карвел Ян 522

Карвэліс-Карвел Карвел-Карвэліс Ян 569, 614

Кардэль Чэслаў 548, 555

Карнілюк Аляксандр Аляксандравіч 213

Карніцкі Ян Люцын 213, 588

Карпан-Казлоўскі Яраслаў 544

Карпінскі Фелікс Янавіч 213–214, 494, 520, 530, 567, 632

Карповіч 497

Карповіч Павел Ксавер’евіч 214–215, 502, 550, 563, 604, 605, 607

Карповіч Пётр 587

Карповіч Яўстафі Юр’евіч 508, 586

Картанавіч Юзаф 717

Карчашка Стэфан Стэфанавіч 123

Карчэўскі Антон Іванавіч 318738

Карыпскі Генрых Янавіч 215, 506

Карыцкі Ян 654, 702

Карэвіч Францішак 145, 691, 717

Касінскі Франц Андрэевіч 573, 574, 597, 602

Касперак Лявон 551

Каспяровіч Фелікс Браніслававіч 215–216, 494, 524, 565

Касцюк Ілля Пятровіч 123

Каўлюкас Кулюкас Віктар 542

Каўнас Канстанцін 624

Каўрэцкі Казімір 216–217, 544, 548, 576

Каўчыньскі Тэлесфар 217, 487, 617, 625, 685

Кафарскі Францішак-Юзаф 595

Каханоўскі Віктар 528

Каханскі Віктар 585, 628

Кахно Пётр 217

Кахутніцкі Антоні 496, 641

Кацман Абрам Залманавіч 304

Кацман Элька Герцагаўна 304

Качан Аляксандр Адамавіч 17

Качкоўскі Лявон Ігнатавіч 217–218, 501, 518, 528, 535, 546, 548

Качмарак Казімір Андрэевіч 218, 512

Качмарэк Фелікс 509, 577, 644

Качынскі Антоні 509

Качынскі Эдвард 507, 628, 706

Кашчыс Уладзіслаў 525

Кашчыц Адольф Каятанавіч 165, 202, 219, 618, 575, 653, 687

Кашыра Юрый Тадэвушавіч 219–220, 526, 587, 588

Кашэўскі Юзаф Казіміравіч 220–221, 652

Кедржынскі Казімір Уладзіслававіч 587, 592

Кедрынскі Казімір Уладзіслававіч 586

Келбаса Браніслаў 520, 583, 604

Келбаса Станіслаў 583

Келкевіч 505

Кенэдзі Дж. 35, 53

Керсноўскі Казімір 528

Кібіркштыс Станіслаў 532, 641

Ківінскі Стэфан Францавіч 221–222, 517, 539, 543, 605, 670, 715

Кімбрыс Станіслаў 489, 504, 641

Кірсаржэўскі Пётр 710

Кірыловіч Антоні 518

Кірыловіч Юзаф 487

Кісель Уладзіслаў 222, 517, 551, 627

Кісель Эдвард 133

Кісель Юзаф 585

Кішкурна Іван Вікенцевіч 17

Клам Уладзіслаў 222–223, 545, 586, 596

Кланч Юзаф 715

Клапатоўскі 590

Клаўз Эма-Эла Эдуардаўна 65

Клейна (Кляйно) Эдвард 485

Клім Станіслаў 566, 653, 668

Клімовіч (Клімковіч) Ілья Лаўрэнавіч 223739

Клімчак Міхал-Дзяніс 82, 96, 223, 519, 654

Клімчак Уладзіслаў Янавіч 224, 548, 565, 577

Клінт Мечыслаў 494

Клова 608

Клук (Клюк) Людвік 567

Ключынскі Вінцэнт 492, 688

Кляпец Марыя Несцераўна 304

Кляпец Надзея Данілаўна 304

Кляпец Рыгор Данілавіч 304

Клячак Фаўсцін 627

Кміта Мечыслаў 224, 603, 606, 618, 629, 652

Кнаўэр Рэгінальд-Вільгельм 559, 568

Кнашэвіч А. 690

Кнобельсдорф Рычард 225, 529, 596

Княжышча Мацвей Пятровіч 225–226, 507

Козел Юзаф 513, 543, 576

Козел Ян 553

Колас Анэля Лявонаўна 226

Колас Павел 642

Колас Я. 24

Колб-Сялецкі Юльян 502

Кондрат Ян 602

Конча Віктар-Юзаф 615

Копій Станіслаў 498

Корвель-Карвеліс Ян 549

Корвін-Касакоўская Эўфразія Нікадзімаўна 65

Корнь Баляслаў 226–227, 495, 511, 550, 561, 576, 578, 600, 626, 628, 649, 701

Косцік Іосіф Канстанцінавіч 17

Кравель Ісідар 523

Кравец Тэафіл-Фідэль 227, 623, 628

Крапіўніцкі Юзаф Казіміравіч 227–228, 490, 547, 555, 638, 701

Красадомскі Баляслаў Антонавіч 228–229, 539, 550

Красоўскі 506, 615

Красоўскі Уладзіслаў Адамавіч 229–230, 511, 532, 593, 673, 698, 707, 708

Красоўскі Ян Вікенцевіч 492, 606, 618, 698

Краўчык Вацлаў 230–231, 493, 690, 692

Краўяліс Пётр 631

Краўяліс Юзаф 577

Кругельскі Станіслаў 500

Крукоўскі Усцін Вікенцевіч 318

Крукоўскі Ян Вікенцевіч 82, 96, 231–232, 500, 519, 535, 563, 680, 691

Крулевіч А. 567

Крулікоўскі Яўген 565, 575, 610, 662, 679, 684

Круль Юзаф Адамавіч 232, 612, 617, 640

Круль Юзаф Адамавіч (н. 1866) 232–233, 497, 601, 607, 652, 664, 665, 681, 692

Крупко Станіслаў Тэафілавіч 233, 511

Крушэльніцкая Каміла Мікалаеўна 233–234

Кршэўскі Ян Аляксандравіч 205740

Крывіцкі Адольф Валяр’янавіч 17, 234–235, 494, 535, 568, 702

Крывіцкі Казімір Валяр’янавіч 234–235

Крывіцкі Міхал 579

Крывіцкі Ян 517, 541

Крыжаноўскі Аляксандр 618, 703

Крынскі Ігнат 590

Крынскі Ян Антонавіч 235–236, 495, 517, 522, 535, 554, 571, 632, 658, 701, 702, 716

Крыстэн Оттан 519

Крысяк Пётр 236, 558, 601, 698, 703

Крыцкі Мечыслаў Фёдаравіч 399

Крыштапаніс Бенядзікт 510

Крыштофік Ян 690

Крэтовіч Канстанцін 510, 609

Крэтовіч Ян 630

Кубік Мечыслаў 236, 574

Кубш Вільгельм-Францішак Карлавіч 236–238, 553, 554, 584, 634, 644, 651, 664

Кударэўскі Станіслаў Міхайлавіч 238, 521, 594, 675, 706

Кудзерка Ян Вікенцевіч 527

Кузьмінскі Ян 571

Кузьміцкі Вітольд 239, 527, 550, 641, 646

Кузьміч Казімір Пятровіч 239, 674

Кукаловіч (Какаловіч) Ганна (Марыя-Раймунда) 239–240, 569

Куксевіч Францішак Янавіч 240–241, 462, 485, 516, 517, 548, 560

Кулеша 533

Кулеша Адам 628

Кулеша Браніслаў 242

Кулеша Яўген Войцэхавіч 241–242

Кулікоўскі Канстанцін Феліцыянавіч 468

Кулікоўскі Фёдар 588, 604

Кулікоўскі Чэслаў Юзафавіч 242–243, 492, 553, 575, 618, 640, 715

Кулікоўскі Ян 647

Кулпекша Аляксандр 553, 583, 589

Кулюкас Віктар Юзафавіч 536, 586, 591

Куляўчук Станіслаў Іванавіч 110

Кунда Уладзіслаў Ігнатавіч 243–244, 516, 584, 592, 615, 673, 674, 685, 691, 710

Кундзевіч Ян 568

Куніцкі Аляксандр Аляксандравіч 468

Куніцкі Ян 538, 554

Купала Я. 5, 24, 121, 365

Курлінаўскі Лявон 654

Курляндскі Станіслаў 491, 708, 717

Куроўскі Адам 590

Курпіс-Гарбоўскі (Купр-Гарбоўскі) Уладзіслаў Вікенцевіч 244–246, 362, 502, 596, 598, 611, 632, 705, 706

Курыловіч Юзаф 539, 552, 656741

Курэк Станіслаў Янавіч 246, 511, 574

Кухарскі Раймунд Янавіч 205

Кухарскі Ян Пятровіч 488, 542, 554, 565, 568, 579, 608, 677

Кухта Юзаф 628

Кучынскі Юзаф 246–247, 544, 604, 712

Кушалеўскі Вікенці Іванавіч 502, 603

Куява Антоні Мікалаевіч 247–248, 508, 529, 566, 612, 650, 675, 676, 685

Кярноўскі Рамуальд 497
Лабан Вінцэнт 9, 249, 296, 514, 537, 551

Лабук Юзаф 698

Лавейка Антон Антонавіч 318

Лазар Станіслаў Мацвеевіч 249–250, 499, 536, 544, 583

Лазарэвіч Антоні 535, 546, 565

Лазінскі Зыгмунт Уладзіслававіч 5, 250–252, 563, 565, 580, 613, 689, 696, 700, 705

Лазоўскі Баляслаў 517, 524, 555, 559

Лазоўскі Вацлаў 499

Лазоўскі Цыпрыян 669, 719

Ламака Канстанцін 365

Ламацкі Казімір 579

Ламсаргіс Францішак 691

Лапата Мечыслаў 501

Лапацінскі Казімір Мацвеевіч 590

Лапашка (Лапашко) Данат 541, 572

Лапіновіч Карл 103

Лапошка (Лапашко) Данат 554, 557, 566, 670

Лапшыс Ігнат 691

Ласінскі Аўгуст 692

Ласько Казімір Адамавіч 65

Латарэвіч Вінцэнт 252, 492, 539, 579, 597

Латкоўскі Антоні 688

Латэцкі Яўген 526, 639

Лаўмянскі Генрык 152

Лаўрыновіч Банавентура 562

Лаўрыновіч С. 707

Лаўрыновіч Сігізмунд 618

Лаўрыновіч Станіслаў 585, 671

Лаўрыновіч Уладзіслаў 252–253, 545, 590

Лаўрыновіч Юзаф 528, 582

Лаўрыновіч Юльян 253, 489, 540

Лаўцэвіч Лявон 253–254, 493, 508, 555, 588, 591, 612, 686, 706

Лаховіч Аляксандр 630

Лашакевіч Аляксандр 539, 541, 702

Левандоўскі Ян 210

Левановіч 590

Ледухоўскі Адрыян 519

Лекстутовіч Казімір 535

Леўгаўд Францішак 564, 655, 683

Леўгоўц Францыск-Боргія Казіміравіч 506

Леўш Антон 254, 600

Лешчанка Франц Адамавіч 254–255, 533

Лікша Клеменс 691742

Лімба Геранім 606

Лінтоўскі (Лянтоўскі) Аляк¬сандр 565

Ліпень Бянігн 615

Ліпецкі Тамаш 498

Ліпінскі Казімір Мацвеевіч 589

Ліпінскі Юзаф 572

Ліс Сафія 19

Лісецкая Апалінарыя Казіміраўна 255

Лісоўскі Адам Юзафавіч 23, 87, 255–256, 400, 487, 512, 542, 563, 564, 608, 635, 702

Літвінскі Бенедыкт Данатавіч 318

Літвінскі Ян 595

Ліцэновіч Ян 551, 656

Лобач Казімір 568

Лобач Катажына Антонаўна 256

Лойка Адам 702

Лорэнц (Лёрэнц) Францішак 257

Лоўскі Эдвард 688

Лубавіцкі Напалеон 509

Лубянец Караль 562

Лук’янін Юзаф Станіслававіч 154, 257–259, 513, 535, 579, 582, 589, 607, 609, 611, 696

Лукашэвіч Аляксандр 612

Лукашэвіч Антон Францавіч 123

Лукашэвіч Вікенці 711

Лукашэвіч Станіслаў 583

Лукашэвіч Ян Юзафавіч 494

Лукашэнка Аляксандр Фядосавіч 122

Лукша Вінцэнт 503

Лукша Клеменс 495

Лупейка Станіслаў 666

Лупіновіч Карл-Аляксандр Карлавіч 259–260, 488, 516, 529, 557, 565, 590, 667

Лухтановіч Уладзіслаў 597

Лушпініс Казімір 558, 613, 655, 682

Лушынскі Аляксандр Юзафавіч 205

Львова Амілія Казіміраўна 260–261

Любамірскі Казімір 527

Любецкі Аляксандр Юзафавіч 261, 486, 598, 627

Любянец Карл 261, 581

Лявіцкі Мечыслаў Юзафавіч 262, 558, 588, 607, 656

Лявош Антоні 627

Лянтоўскі Аляксандр 494

Лясатовіч Адольф Віктаравіч 505, 532, 535, 601, 685

Лясатовіч 708

Лятук Віктар 575

Лятук Дамінік Юзафавіч 587

Ляўковіч Ян 553, 699

Лях Антоні 682

Ляшчынскі Баляслаў 490, 495, 523, 573, 640

Ляшчэвіч Антоні Янавіч 262–263, 504, 526, 588, 648, 709, 712
Магільніцкі 508

Мадалінскі Юзаф 572

Маеўскі Міхал Эразмавіч 264, 473, 494, 562, 563, 564, 586, 694743

Маеўскі Станіслаў 503, 686

Мажэйка Рафал 719

Мажэйка Станіслаў 493, 524, 551, 581, 717

Мазеўскі Пётр 618

Мазур Пётр 554, 627

Маісеенка Фама Андрэевіч 122

Майхер Генрых 92

Макарэвіч 606

Макарэвіч Сямён-Альфонс Ігнатавіч 563

Макарэвіч Тадэвуш 627, 649, 672

Макей Ігнаці Валянцінавіч 264–265, 561

Макня Юзаф 265, 508, 524, 586, 592, 662, 698, 700

Макрэцкі Ян 265–266, 523, 527, 528, 541, 578, 582, 630, 691

Малаўскі Уладзіслаў 266, 559, 583

Малахоўскі 662

Малахоўскі Адольф 655, 680, 683

Малахоўскі Сільвестр 555

Малахоўскі Уладзіслаў 539, 649

Малевіч Вінцэнт 496

Малеўскі 711

Малец Дзяніс 124, 125, 266–267, 356, 580, 620

Малецкая паўла 25

Малецкі Антоні Юзафавіч 27, 189, 256, 267–269, 505, 562, 613, 694, 695, 696, 697

Малецкі Баляслаў 580

Малецкі Браніслаў 498

Маліноўскі Іпаліт 501, 503, 531

Маліноўскі Казімір 514, 539, 562

Маліноўскі Міхал 629

Маліноўскі Юзаф (н. у 1890) 270, 496

Маліноўскі Юзаф (н. у 1906) 270, 490, 498, 517, 545, 546, 706

Маліноўскі Юзаф (н. у 1907) 270

Маліноўскі Ян 526, 532

Маліцкі Адам 583

Малыніч-Малецкі Мечыслаў Вацлававіч 38, 270–272, 509, 510, 604, 626, 638, 669, 701, 705, 719

Малюкевіч Клеменс 705

Маляўскі Уладзіслаў 586

Мантвіл Ігнат 533, 581, 660

Манькоўскі Пётр 698

Маньтужык Антоні 272–273, 496, 505, 514, 644, 673, 675, 713

Манюшка Аляксандр 707

Манюшка Юзаф 554, 579, 642, 678, 683

Мараўскі Фелікс 562

Мардасевіч Адэля (Марыя-Стэла) 273–274, 569

Мардюрэк Маўрыцы 519

Маркель Вячаслаў Фаміч 564

Марковіч Васіль 209

Марковіч Уладзіслаў 595, 609

Марконь Баляслаў 580

Маркоўскі Адам 58

Маркоўскі Фларыян 526

Маркуцкі Лявон 614, 627

Мароз Ян Антонавіч 274, 550, 586744

Марсэнгер Альберт 275

Марсэнгер Юзаф Фердынандавіч 185, 274–275, 498, 546, 586, 598

Мартынэліс Баляслаў Дамінікавіч 275–276, 507, 508, 514, 548, 644, 700

Марцінкоўскі Франц Францавіч 113–114

Марціняк Ісідар (Сідар) Андрэевіч 276–277, 315

Марцонь Станіслаў (Мечыслаў) Юзафавіч 277, 278, 531

Марцынкевіч Юзаф 560, 656, 691

Марцынкевіч Ян 572

Марцынкевіч 688

Марцынкоўская Марыя Міхайлаўна 278

Марцынкоўскі Франц Францавіч 278, 661, 663

Марчук Антоні 513

Марчынян (Марцінян) Ксавэрый 279, 611, 656, 671

Масакоўскі Леа 522

Масальскі 498

Масевіч Раман 279, 493, 501, 577, 602, 632

Масевіч Станіслаў 586

Масей В. 704

Масілёніс Антоні 641

Маскалік Міхал 279–280

Маскалік Уладзімір Канстанцінавіч 280

Маслоўскі Нікадзім 524, 553, 567, 645

Масюляніс Адам 281, 514, 566

1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка