Іі каманда
Дата канвертавання15.03.2016
Памер85.96 Kb.
І каманда.

26

1

13

1

3

6

12

15

6

3

21

26

16

15

28
32

12

20

1

17

16

181
5

6

20

1

26

16

15

28


ІІ каманда.

5

9

6
18

16

9

21

14

1

14
15

6
5

1

11

5

21

,

5

28

12

21
12

15

10

8

25

28

9

15

1

11

5

21
ІІІ этап. У алфавітным парадку.

Запісаць за 3 хвіліны ў алфавітным парадку як мага больш прозвішчаў беларускіх пісьменнікаў (за кожныя 2 прозвішчы – адзін бал)
ІУ этап. Літаратурныя псеўданімы.

Злучыце за 3 хвіліны стрэлачкамі прозвішчы беларускіх пісьменнікаў і іх псеўданімы (за кожнае – па аднаму балу)
1.Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч Мацей Бурачок

2.Кастусь Каліноўскі Змітрок Бядуля

3.Іван Неслухоўскі Міхась Чарот

4.Антон Лявіцкі Максім Танк

5.Францішак Багушэвіч Навум Прыгаворка

6.Алаіза Пашкевіч Цётка

7.Міхаіл Касянкоў Алесь Гарун

8.Іван Луцэвіч Кузьма Чорны

9.Канстанцін Міцкевіч Андрэй Крыўда

10.Самуіл Плаўнік Яська-гаспадар з-пад Вільні

11.Аляксандр Прушынскі Міхась Зарэцкі

12.Максім Гарэцкі Максім Беларус

13.Андрэй Шашалевіч Міхась Васілёк

14.Кандрат Атраховіч Янка Лучына

15.Міхаіл Кудзелька Янка Купала

16.Мікалай Раманоўскі Андрэй Мрый

17.Міхась Лынькоў Алесь Жаўрук

18.Аляксандр Сінічкін Ядвігін Ш.

19.Язэп Плашчынскі Якуб Колас

20.Яўген Скурко Кандрат Крапіва

21.Андрэй Макаёнак Язэп Пушча

5 этап. Літаратурныя даты.

Злучыць за 3 хвіліны гады жыцця беларускіх пісьменнікаў з іх прозвішчамі.
1.Каля 1130 – каля 1182 Паўлюк Багрым

2.1490 -1551 Якуб Колас

3.Каля 1470-1480 – пасля 1533 Кузьма Чорны

4.1798 – 1856 Янка Брыль

5.1812 – 1891? Кірыл Тураўскі

6.1808 – 1884 Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч

7.1840 – 1900 Алесь Гарун

8.1882 – 1942 Максім Танк

9.1882 – 1956 Іван Шамякін

10.1891 – 1917 Мікола Гусоўскі

11.1887 – 1920 Янка Купала

12.1893 – 1938 Кандрат Крапіва

13.1896 – 1991 Піман Панчанка

14.1900 – 1944 Уладзімір Караткевіч

15.1905 – 1980 Адам Міцкевіч

16.1912 – 1995 Францішак Багушэвіч

17.1914 – 1978 Максім Багдановіч

18.1917 – 1995 Максім Гарэцкі

19.1917 – 2006 Пятрусь Броўка

20.1921 – 1976 Аркадзь Куляшоў

21.1921 – 2004 Іван Мележ

22.1924 – 2003 Францыск Скарына

23.1930 – 1984 Васіль Быкаў
6 этап. Паэтычны ланцужок.

Прадстаўнік адной каманды чытае па памяці паэтычныя радкі. Прадстаўнік каманды-суперніцы павінен успомніць чатырохрадкоўе ці хаця б некалькі радкоў, якія пачынаюцца з літары, на якую закончылася апошняе слова. (Кожны ланцужок – 1 бал)
7 этап. Літаратурны вальс.

Трэба за 3 хвіліны злучыць у пары імёны ці прозвішчы літаратурных герояў з імёнамі і прозвішчамі гераінь.

1.Князь Ігар Яраслаўна (“Слова пра паход Ігараў”)

2.Гапон Кацярына (“Гапон” В.Дуніна-Марцінкевіча)

3.Лятальскі Юлія (“Ідылія” В.Дуніна-Марцінкевіча)

4.Грышка Марыся (“Пінская шляхта” В.Дуніна-Марцінкевіча)

5.Паніч Зоська (“Раскіданае гняздо” Я.Купалы)

6.Якім Сарока Паўлінка (“Паўлінка”Я.Купалы)

7.Лабановіч Ядвіся (“На ростанях”Я.Коласа)

8.Міхал Ганна (“Новая зямля”Я.Коласа)

9.Пятро Шапятовіч Саша Траянава (“Непаўторная вясна”І.Шамякіна)

10.Васіль Дзяцел Ганна Чарнушка (“Людзі на балоце”І.Мележа)

11.Сцяпан Вячорка Альжбета Кудзёлка (“Родныя дзеці”Н.Гілевіча)

12.Алесь Загорскі Майка Раўбіч (“Каласы пад сярпом тваім”У.Караткевіча)

13.Андрэй Беларэцкі Надзея Яноўская (“Дзікае паляванне караля Стаха”У.Кар.)

14.Севярын Будрыс Гражына (“Чазенія”У.Караткевіча)
8 этап. Падвядзенне вынікаў.
Адказы.

1.Ляцела сарока, за ёю сорак. Колькі ляцела? (Двое)

2.Хто гаворыць на ўсіх мовах? (Язык)

3.Стаяла хата, а ў хаце было сем акенцаў, а на кожным акенцы сядзела сам кошак, а ў кожнай кошкі было па сем кацянят. Увайшоў і я ў хату, і маіх было дзве нагі. Колькі ўсіх было ног? (Дзве нагі, бо ў катоў – лапы)

4.Які год цягнецца адзін дзень? (Новы год)

5.Дзве дачкі, дзве мацеры і бабулька з унучкай. Колькі ўсіх? (Трое – бабка, маці, дачка)

6.Што спачатку жанчына робіць з гаршком, калі пачынае варыць абед? (Паглядзіць у яго)

7.Ляцелі два статкі гусей. Першы статак гаворыць:

- Дайце нам адну гусь, тады ў нас будзе пароўну.

А другі статак гаворыць:

- Дайце вы нам адну гусь, тады ў нас будзе ў два разы больш.

Колькі гусей было ў адным і другім статку? (Пяць і сем)

8.На што каню хамут кладуць? (На шыю)

9.Запалілі чатыры свечкі, адну патушылі. Колькі засталося? (Адна, бо тры згарэлі)


ІІ каманда.

1.Чаму пастух пугу носіць? (Бо сама не ходзіць)

2.За сто рублёў трэба купіць сто штук быдла: валы па дзесяць рублёў, каровы па пяць, падцёлкі па паўрубля. (Вол – 1, кароў – 9, падцёлкаў – 90)

3.Несла гаспадыня ў кошыку дзесяць яек, а дно ўпала. Колькі засталося? (Усе разбіліся)

4.Якая мушка не лятае? (На стрэльбе)

5.Сядзіць у крузе чатыры кошкі, супраць кожнай кошкі па тры. Колькі было разам? (Чатыры)

6.Дзе гарады без людзей, а рэкі без вады? (На глобусе, на карце)

7.Пералічыце пяць дзён па парадку, не называючы чыслаў і назваў дзён. (Пазаўчора, учора, сёння, заўтра, паслязаўтра)

8.Колькі гарошын увойдзе ў адну шклянку? (Ніводнай, бо гарох не мае ног)

9.Жыў памешчык. Быў у яго стораж. Памешчыку трэба было ехаць у горад, але стораж перасцярог яго, сказаў, што будзе крушэнне цягніка. І сапраўды, на другі дзень крушэнне поезда адбылося. Памешчык спытаў:

- Адкуль ты знаў, што будзе крушэнне?

- Я спаў і сніў гэта, – адказаў стораж.

Памешчык падзякаваў сторажу за перасцярогу, узнагародзіў яго і выгнаў з работы.

Чаму памешчык выгнаў з работы стоража? (Таму што стораж спаў)


ІІ этап.

І каманда. Чалавек невучоны як тапор нетачоны.

ІІ каманда. Дзе розумам не дайду, дык у кніжцы знайду.

ІУ этап.

1.Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч 1.Навум Прыгаворка

2.Кастусь Каліноўскі 2.Яська-гаспадар з-пад Вільні

3.Іван Неслухоўскі 3.Янка Лучына

4.Антон Лявіцкі 4.Ядвігін Ш.

5.Францішак Багушэвіч 5.Мацей Бурачок

6.Алаіза Пашкевіч 6.Цётка

7.Міхаіл Касянкоў 7.Міхась Зарэцкі

8.Іван Луцэвіч 8. Янка Купала

9.Канстанцін Міцкевіч 9. Якуб Колас

10.Самуіл Плаўнік 10.Змітрок Бядуля

11.Аляксандр Прушынскі 11.Алесь Гарун

12.Максім Гарэцкі 12.Максім Беларус

13.Андрэй Шашалевіч 13. Андрэй Мрый

14.Кандрат Атраховіч 14. Кандрат Крапіва

15.Міхаіл Кудзелька 15.Міхась Чарот

16.Мікалай Раманоўскі 16.Кузьма Чорны

17.Міхась Лынькоў 17.Міхась Васілёк

18.Аляксандр Сінічкін 18.Алесь Жаўрук

19.Язэп Плашчынскі 19. Язэп Пушча

20.Яўген Скурко 20.Максім Танк

21.Андрэй Макаёнак 21.Андрэй Крыўда


5 этап. Літаратурныя даты.

Злучыць гады жыцця беларускіх пісьменнікаў з іх прозвішчамі.

1.Каля 1130 – каля 1182 Кірыл Тураўскі

2.1490 -1551 Францыск Скарына

3.Каля 1470-1480 – пасля 1533 Мікола Гусоўскі

4.1798 – 1856 Адам Міцкевіч

5.1812 – 1891? Паўлюк Багрым

6.1808 – 1884 Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч

7.1840 – 1900 Францішак Багушэвіч

8.1882 – 1942 Янка Купала

9.1882 – 1956 Якуб Колас

10.1891 – 1917 Максім Багдановіч

11.1887 – 1920 Алесь Гарун

12.1893 – 1938 Максім Гарэцкі

13.1896 – 1991 Кандрат Крапіва

14.1900 – 1944 Кузьма Чорны

15.1905 – 1980 Пятрусь Броўка

16.1912 – 1995 Максім Танк

17.1914 – 1978 Аркадзь Куляшоў

18.1917 – 1995 Піман Панчанка

19.1917 – 2006 Янка Брыль

20.1921 – 1976 Іван Мележ

21.1921 – 2004 Іван Шамякін22.1924 – 2003 Васіль Быкаў

23.1930 – 1984 Уладзімір Караткевіч


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка