I. Монографии, учебна и енциклопедична литература
Дата канвертавання24.04.2016
Памер51.92 Kb.
Списък на публикациите

на доц. д-р. Димитър Йорданов Димитровпреподавател по История на Византия и Средновековна балканска история към Историко-Юридическия факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
I. Монографии, учебна и енциклопедична литература
1. Хронологична енциклопедия на света, т. VI (В.Търново: Елпис, 1995), стр. 112-250, 464-549 (рубриките за византийската политическа история и основните тенденции в развитието на византийското общество от 610 до 1204 г., за Сасанидска Персия, ислямската цивилизация и техните контакти с византийския свят). През 1999 излезе и енциклопедията Светът след Иисус (В. Търново, изд. Gaberoff), в която е поместено същото изложение, стр. 236-287 и 372-406.
2. Езичници и християни през IV век: модели на поведение - (монография, В.Търново: Емалиол, 2000), 149 стр.
3. Философия, култура и политика в Късната античност: случаят на Синезий от Кирена - (монография, В. Търново: Фабер, 2005), 270 стр.
4. Тъмните векове на Византия (културно-исторически очерци) - (монография, В. Търново: Фабер, 2005), 265 стр.

II. Статии
1. "Разсъждения върху една книга на Дюселие" - В: Епохи, кн. 2 (В.Търново, 1995), стр. 105-112.
2. "Квинт Симах - Послание до Теодосий и Валентиниан II. Синезий от Кирена - На брата Евоптий. (Превод и коментар)" - В: Архив за средновековна философия и култура, свитък IV (София, 1997), стр. 7-21.
3. "Готите на Балканския полуостров през последната четвърт на IV и началото на V век: нов прочит на изворите и историографската традиция" - Във: Византийското културно наследство и Балканите (сборник доклади от международната конференция) (Пловдив, 2001), стр. 45-55.
4. "The Other as a Fate: The Westerners in the Historical Writings of Eusthatios of Thessaloniki and Niketas Choniates" - В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения "Професор Иван Гълъбов" (Велико Търново, 2001), стр. 343-348 (на английски език - в резюмиран вид тази статия е публикувана и в материалите от XIX конгрес по византинистика в Копенхаген).
5. "Неоплатонически и християнски мотиви в химните на Синезий от Кирена" - В: Неоплатонизъм и християнство, част I. Гръцката традиция III - VI в. (под редакцията на доц. Иван Христов и гл. ас. Димитър Димитров, София: Лик, 2002), стр. 112-128.
6. "Теургията на Ямблих и неоплатоническата традиция" - в същото издание, стр. 83-93.
7. "Антични и библейски реалии в Историята на Никита Хониат" - В: Търновска книжовна школа, т. VII (Велико Търново, 2002), стр. 401-410.
8. "Дион на Синезий: Апел към повече култура и повече интелектуална свобода на границата между късноантичния и ранновизантийския свят" - В: Архив за средновековна философия и култура, свитък VIII (София, 2002), стр. 165-217.
9. "Още веднъж за произхода на името Асен: по следите на една именна традиция" - В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia (сборник в чест на проф. Веселин Бешевлиев (София, 2003), стр. 499-501.
10. "Три анонимни памфлета в контекста на полемичната антилатинска литература във Византия през XI и XII век" - В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове (Велико Търново, 2003), стр. 471-9.
11. "Суда и неоплатоническата традиция" - В: Неоплатонизъм и християнство, част II. Византийската традиция (София: Лик, 2004), стр. 63-78.
12. "Процесът на християнизация и езическата реакция: опит за обобщение" - В: Civitas Divino-Humana (в чест на проф. Георги Бакалов) (София, 2004), стр. 219-226.
13. "Ипатия между легендата и действителността (към интелектуалния и религиозния живот в късноантична и ранновизантийска Александрия)" - В: Епохи, кн. 1-2 (Велико Търново, 2004), стр. 153-166.
14. "Начало на иконоборството във Византия - нови идеи и тълкувания" - В: Културните текстове на миналото: носители, символи и идеи (Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. Казимир Попконстантинов) (София, 2005), II, стр. 91-101.
15. "Византийското отношение към Запада през XI век: затишие преди буря" - В: Епохи, кн. 1-2 година 2003 (изд. Велико Търново, 2005), стр. 95-103.
16. "Химните на Синезий от Кирена - неоплатонически и християнски контекст" - В: Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. протопр. д-р Николай Шиваров (23-24 ноември 2001 г.), стр. 209-214.
17. "Византия, тюрките и българите в Световната война на VII век: политика и идентичност" - В: Власт - Образ - Въобразяване (София, 2005: Mediaevalia Christiana 1/2005, ред. Г. Казаков, Ц. Степанов), стр. 104-116.
18. "Хумор и философия: интелектуалните закачки на Синезий от Кирена" - В: Ars и scientia през Средновековието (2006: Одри), стр. 27-35.
19. "Проблемите на иконопочитателската агиография" - В: Studia Balcanica 25 (Византия, Балканите, Европа - Изследвания в чест на Проф. Василка Тъпкова-Заимова) (София, 2006), стр. 403-412.
III. Публикации в чужбина
18. "The Other as a Fate: The Westerners in the Historical Writings of Eusthatios of Thessaloniki and Niketas Choniates" - In: Byzantium: Identity, Image, Influence (Materials from the XIX International Congress of Byzantine Studies, 18 - 24 August 1996) (ed. K. Fledelius, Coppenhagen 1996), Abstracts: 7.3.2.7.
19. "Duch byzantskej antilatinskej polemiky: priklad Konstantina Stilbesa" (Духът на византийската антилатинска полемика: примерът на Константин Стилвис) - В: Orient a Okcident v kontaktoch a konfrontaciach (Изтокът и Западът в контакти и конфронтации) (Братислава: издание на Словашката академия на науките, 1999 г. - на словашки език), стр. 59-64.
IV. Под печат
"Религиозната политика на Теодосий I и състоянието на езическо-християнския дебат в края на IV век" (сборникът Античното културно наследство и Балканите в памет на проф. Руска Гандева предстои да излезе).
"Synesius of Cyrene and the Christian Neoplatonism: Patterns of Religious and Cultural Symbiosis" (на английски език - сборникът What happened to the Ancient Library of Alexandria от конференцията, провела се в Александрия, Египет, между 26 и 28 септември 2004 г., е под печат).
"Legenda o Tmavých storočí" (на словашки език - сборникът в памет на проф. Авенариус предстои да излезе в Братислава).
V. Преводи
А. От английски език
1. Статиите на Дж. Уиздъм и А. Ейър във Философията като метафизика. Сборник рецептивни текстове (Велико Търново: Слово, 1996, под редакцията на доц. д-р С. Марков), стр. 169-87 и 190-216.

2. А.П. Каждан и А.У.Епстейн, Византийската култура XI-XII в.: промени и тенденции (В.Търново: Фабер, 2001) от оригинала: Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries (University of California Press, 1985).

2. Диоклийски епископ Калистос Уеър, Тайнството на човешката личност (исихастки студии) (София: Сдружение "Св.Албан и св.Сергий", 2002), стр. 194-222, 301-320, 355-372.

Б. От старогръцки език


1. Преводите от Синезий и Ямблих към споменатите вече публикации в различните броеве на Архив за средновековна философия и култура (свитъци IV и VIII), както и в сборника Неоплатонизъм и християнство (част I, стр. 189-196).

2. Писмото-послание на апостол Варнава, както и двете послания на св. папа Климент Римски (излизането им като част от сборник преводи на апостолическите Отци предстои).


В. От латински език
Посланието на К.Симах до Теодосий и Валентиниан II, публикувано в Архив за средновековна философия и култура, свитък IV от 1997 г.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка