I. częŚĆ wstępnaстаронка8/22
Дата24.04.2016
Памер0.7 Mb.
#27363
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

4.2. Słabości

 1. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna poza Puszczą Białowieską i Puszczą Knyszyńską.

 2. Niedostateczna promocja turystyczna regionu, poza Puszczą Białowieską.

 3. Niedostatecznie rozwinięty system ośrodków i punktów informacji turystycznej.

 4. Brak skoordynowanego systemu obsługi ruchu turystycznego w regionie.

 5. Brak koordynacji inwestycji w dziedzinie turystyki prowadzonych w różnych częściach regionu.

 6. Zbyt duży udział w obsłudze ruchu turystycznego biur spoza regionu.

 7. Koncentracja ruchu turystycznego w czasie i w przestrzeni w Białowieży i Białowieskim Parku Narodowym, wynikająca z nienajlepszej organizacji ruchu.

 8. Przewaga form turystyki zbiorowej i pobytowej w stosunku do form turystyki kameralnej i aktywnej oraz specjalistycznej.

 9. Mało zróżnicowana oferta turystyczna regionu.

 10. Niedostatek charakterystycznych, promujących region markowych produktów turystycznych.

 11. Brak wykorzystania w ofertach turystycznych i promocji unikatowych walorów środowiska kulturowego i różnorodności etniczno-religijnej regionu.

 12. Brak wykorzystania w ofertach turystycznych walorów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej poza parkiem narodowym oraz obiektów przyrodniczych poza Puszczą Białowieską.

 13. Niedostatek turystycznych ofert dotyczących różnych form turystyki aktywnej.

 14. Zbyt mało urozmaicony program pobytu w gospodarstwach agroturystycznych.

 15. Brak atrakcyjnych programów pobytu poza głównym sezonem turystycznym.

 16. Zły stan i brak skutecznej ochrony zabytków budownictwa drewnianego.

 17. Słaby poziom lokalnej gastronomii i brak zakładów gastronomicznych promujących kuchnię regionalną.

 18. Istnienie w obrębie Krainy Żubra gmin o stosunkowo niskich walorach turystycznych, pozbawionych infrastruktury turystycznej.

 19. Zaniedbania w rozwoju infrastruktury komunalnej i komunikacyjnej niektórych gmin i miejscowości regionu.4.3. Szanse

 1. Możliwość zwiększenia ruchu turystycznego w różnych regionach Krainie Żubra, w wyniku opracowania atrakcyjnych i zróżnicowanych ofert oraz produktów turystycznych.

 2. Zwiększony napływ turystów zagranicznych związany z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

 3. Możliwość wykorzystania istniejących i projektowanych przejść granicznych na Białoruś dla rozwoju turystyki transgranicznej.

 4. Stworzenie nowych miejsc pracy związanych z turystyką oraz uzyskiwania przez społeczności lokalne dodatkowych dochodów związanych z rozwojem turystyki.

 5. Możliwość promowania i rozwijania w regionie krajowej i zagranicznej przyrodniczej turystyki edukacyjnej.

 6. Możliwość wykorzystania nowych ostoi żubra (poza Puszczą Białowieską) oraz związanych z eksponowaniem żubra zwierzęcych parków tematycznych do uatarakcyjnienia oferty turystyczne regionu.

 7. Wykorzystanie najciekawszych miejscowości z zachowaną starą zabudową i historycznymi układami przestrzennymi jako atrakcji turystycznych.

 8. Możliwość uatrakcyjnienia oferty turystycznej przez adaptację tradycyjnych drewnianych domów i innych zabytków budownictwa wiejskiego na kwatery agroturystyczne i inne obiekty infrastruktury turystycznej.

 9. Możliwość budowy nowoczesnych nowych obiektów infrastruktury turystycznej z tradycyjnego budulca (drewno) i w formie nawiązującej do tradycyjnego budownictwa regionalnego.

 10. Możliwość oferowania różnorodnych atrakcji turystycznych w różnych porach roku, w tym poza głównym sezonem turystycznym.

 11. Możliwość wykorzystania w ofercie turystycznej, jako dodatkowej atrakcji, gospodarstw agroturystycznych oraz zakładów gastronomicznych specjalizujących się w oryginalnych daniach kuchni regionalnej.

 12. Możliwość wykorzystania w ofercie turystycznej regionu licznych imprez i uroczystości kulturalnych, folklorystycznych i religijnych.

 13. Możliwość uzyskiwania finansowego wsparcia na projekty związane z turystyką ze środków UE i innych funduszy pomocowych.

 14. Stymulowanie przez rozwój turystyki aktywności ekonomicznej społeczności lokalnych.

 15. Wzmacnianie świadomości regionalnej społeczności lokalnych oraz poczucia dumy z unikatowych walorów środowiska kulturowego i przyrodniczego, a także konieczności ich ochrony.


4.4. Zagrożenia

 1. Postępująca zagłada tradycyjnego drewnianego budownictwa wiejskiego i zastępowanie go bezstylowymi, szpecącymi krajobraz budynkami murowanymi.

 2. Utrata walorów przez zabytkowe drewniane domy i zagrody, np. w wyniku obijania ich sidingiem i zakładania plastikowych okien, czy stawiania betonowych ogrodzeń..

 3. Wypieranie historycznych harmonijnych układów przestrzennych przez chaos budowlany (nowa, bezplanowa zabudowa mieszkaniowa i zabudowa rekreacyjna).

 4. Duże różnice w atrakcyjności walorów turystycznych i stopniu zagospodarowania turystycznego pomiędzy poszczególnymi gminami i regionami Krainy Żubra.

 5. Wzrost zagrożeń dla środowiska przyrodniczego w wyniku nasilenia się ruchu drogowego oraz rozbudowy infrastruktury turystycznej w regionie.

 6. Zwiększenie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego w wyniku nadmiernej penetracji przez turystów obszarów cennych przyrodniczo.

 7. Niedostatek środków finansowych na realizację zamierzeń związanych z rozwojem turystyki zrównoważonej.

 8. Stosunkowo mała aktywność społeczności lokalnych regionu

 9. Niekorzystna struktura wiekowa wiejskich społeczności lokalnych: przewaga ludzi starszych i odpływ młodzieży do większych miast.

 10. Niska wśród społeczności lokalnych świadomość wartości walorów kulturowych drewnianego budownictwa wiejskiego, zabytkowych układów osadniczych i tradycyjnego krajobrazu rolniczego.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка