I. częŚĆ wstępna
старонка6/22
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

3.3. Infrastruktura turystycznaInformacja turystyczna. Najważniejszym ośrodkiem informacji turystycznej w Krainie Żubra jest Centrum Turystyki Puszczy Białowieskiej w Hajnówce, obejmujące swym zasięgiem powiat hajnowski. Kilka punktów informacji turystycznej znajduje się w Białowieży. Ponadto punkty IT znajdują się w większych miastach regionu (Siemiatycze, Bielsk Podlaski, Hajnówka i Supraśl) oraz w niektórych gminach (Mielnik, Kleszczele, Dubicze Cerkiewne), w pozostałych gminach brak takich punktów.
Biura turystyczne. Biura turystyczne na terenie regionu skupiają się przede wszystkim w Białowieży, gdzie znajduje się kilka biur oraz innych podmiotów świadczących usługi turystyczne. Po trzy biura turystyczne znajdują się w Hajnówce i Siemiatyczach. Pojedyncze biura znajdują się także w Bielsku Podlaskim i Supraślu. Na terenie regionu działają trzy stowarzyszenia agroturystyczne: „Żubr” z siedzibą w Hajnówce, „Agrokresy” z siedzibą w Michałowie i Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne w siedzibą w Kuryłach pod Sokółką. Poza tym organizatorami przyjazdów turystycznych, głownie turystyki przyrodniczej, są biura spoza regionu: z Białegostoku, Warszawy i Krakowa. Mankamentem regionu jest brak zintegrowanej oferty turystycznej i koordynacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami świadczącymi usługi turystyczne.
Baza noclegowa. Obiekty bazy noclegowej w obrębie Krainy Żubra rozmieszczone są bardzo nierównomiernie. Najważniejszym, wybijającym się w skali regionu, a nawet województwa i kraju, ośrodkiem koncentracji bazy noclegowej jest Białowieża, z trzema hotelami o wysokim standardzie, schroniskiem młodzieżowym, domem wycieczkowym PTTK, kilkoma pensjonatami, kilkudziesięcioma kwaterami agroturystycznymi oraz dwoma kempingami. Ośrodkami, w których znajduje się po kilka obiektów bazy noclegowej typu hotelowego są Hajnówka, Supraśl i Siemiatycze. Pojedyncze hotele znajdują się w Sokółce i Bielsku Podlaskim. Lokalnymi ośrodkami mającymi po kilka obiektów bazy noclegowej typu dom wypoczynkowy i pensjonat są Ploski nad Narwią i Mielnik. Pojedyncze ośrodki wypoczynkowe znajdują się ponadto w Wólce Nadbużnej (sezonowy), w Dubiczach Cerkiewnych i Ogrodniczkach, a zajazdy – w Narwi, Czarnej Białostockiej, Ploskach i Zwierzyńcu. Rejon Zalewu Siemianówka, a zwłaszcza Nowa Łuka, Siemianówka i Bondary, to obszar koncentracji indywidualnego budownictwa letniskowego – obiektów zamkniętych, niedostępnych dla turystów z zewnątrz. Pojedyncze obiekty letniskowe znajdują się także w innych rejonach, przede wszystkim w dolinach Bugu, Narwi i Supraśli. Największą liczbę obiektów bazy noclegowej tworzą kwatery agroturystyczne (kwatery prywatne). Miejscowości, gdzie takich kwater jest najwięcej to: Białowieża, Hajnówka, Mielnik, Narewka i Supraśl. Większa liczba kwater znajduje się ponadto na terenie gmin: Hajnówka, Mielnik, Narewka i Nurzec Stacja. W obrębie Krainy Żubra znajdują się jednak gminy, gdzie nie ma ani jednego obiektu bazy noclegowej. Należą do nich m.in. gminy Dziadkowice, Milejczyce, Boćki, Orla, Czyże i Szudziałowo.

Gastronomia. Oferta gastronomiczna Krainy Żubra jest bardzo zróżnicowana, zarówno pod względem ilości, jak i jakości. Największa liczba zakładów gastronomicznych różnej wielkości i standardu znajduje się w Białowieży, gdzie można zjeść dobrze, a nawet bardzo dobrze. Nieźle można zjeść także w Hajnówce i Supraślu, choć tu wybór jest już znacznie mniejszy. W pozostałej części regionu jest już pod tym względem znacznie gorzej. W większych miejscowościach znajdują się zakłady gastronomiczne nie różniące się właściwie od podobnych obiektów w innych częściach kraju. Część z nich to obiekty wybudowane dość dawno i wymagające modernizacji. W wielu gminach nie ma żadnego większego zakładu gastronomicznego, jedynie niewielkie bary o bardzo ubogiej ofercie i bardzo niskim standardzie. Zwraca uwagę niemal zupełny brak restauracji i zajazdów przydrożnych przy głównych trasach prowadzących do Puszczy Białowieskiej. Innym mankamentem jest bardzo niewielkie wykorzystanie w ofercie (poza Białowieżą, Hajnówką i Supraślem) oryginalnych dań regionalnych, które mogą w przyszłości stać się jedną z form promocji regionu.Szlaki turystyczne. Sieć szlaków turystycznych w obrębie Krainy Żubra rozwinięta jest bardzo nierównomiernie. Znakowane szlaki piesze koncentrują się w trzech rejonach: Puszczy Białowieskiej, Puszczy Kyszyńskiej i w dolinie Bugu. System szlaków w tych rejonach wymagał będzie stosunkowo niewielkich korekt i uzupełnień. Brak natomiast szlaków łączących te rejony ze sobą, niemal zupełnie brak także szlaków w innych rejonach Krainy Żubra. W przypadku szlaków rowerowych dwa rejony ich koncentracji to Puszcza Białowieska i Puszczcza Knyszyńska wraz z obrzeżami. Podobnie jak w przypadku szlaków pieszych, nie ma jednak szlaków łączących oba te rejony, nie ma ich także w pozostałych rejonach Krainy Żubra. Szlakiem rowerowym o znaczeniu ponadregionalnym łączącym Puszczę Białowieską z doliną Biebrzy jest rozpoczynający się w Białowieży i biegnący dalej wzdłuż doliny Narwi „Podlaski Szlak Bociani”. Uzupełnieniem szlaków pieszych i rowerowych są ścieżki przyrodnicze i przyrodniczo-leśne istniejące w Puszczy Białowieskiej i w jej najbliższym sąsiedztwie (9 ścieżek), w Puszczy Knyszyńskiej (2 ścieżki) i w okolicach Bielska Podlaskiego (2 ścieżki).
Wypożyczalnie sprzętu turystycznego i sportowego. Niewielkie wypożyczalnie sprzętu wodnego i sportowego znajdują się w Hajnówce, Siemiatyczach, Supraślu, Dubiczach Cerkiewnych, Narewce, Białowieży, w Kleszczelach nad zalewem Repczyce oraz w Mielniku i Wólce Nadbużnej. Wypożyczalnie rowerów funkcjonują natomiast w kilku miejscach w Białowieży, w Hajnówce, Dubiczach Cerkiewnych i Narewce, rowery są także do dyspozycji w niektórych kwaterach agroturystycznych. Narty można wypożyczyć w Białowieży. Zwraca uwagę niemal zupełny brak infrastruktury służącej turystyce wodnej na zalewie Siemianówka i na większych rzekach: Bugu, Narwi i Supraśli.
Inne obiekty infrastruktury turystycznej. Przy wielu szlakach turystycznych biegnących przez lasy Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej wybudowano obiekty małej architektury: wiaty, miejsca odpoczynku, kładki edukacyjne, kosze na śmieci, tablice informacyjne. W kilku miejscach znajdują się zagospodarowane miejsca na ognisko. W kilku miejscach w Puszczy Białowieskiej ustawiono też wieże obserwacyjne dla turystów (w uroczyskach Carska Tropina i Kosy Most nad Narewką, i nad Zalewem Siemianówka.
3.4. Ruch turystyczny

Wielkość ruchu turystycznego w Krainie Żubra ocenić jest bardzo trudno, ze względu na brak odpowiednich statystyk i badań. Dokładniejsze dane dostępne są np. w BPN i Nadleśnictwie Browsk. Obiekty parku (rezerwat ścisły, Muzeum Przyrodniczo-Leśne i rezerwat pokazowy żubrów) corocznie odwiedza ok. 200 tys. turystów, z czego ok. 7-8% stanowią turyści zagraniczni (od kilku lat utrzymuje się tendencja wzrostowa tego ruchu). Ruch turystyczny w BPN i w Puszczy Białowieskiej ma wyraźny charakter sezonowy z kulminacjami wiosną i jesienią, kiedy Park odwiedza najwięcej wycieczek szkolnych, pewnym zmniejszeniem w sezonie letnim i wyraźnym spadkiem w sezonie zimowym. Dwa inne popularne regiony turystyczne: okolice Zalewu Siemianówka oraz dolin Narwi i Bugu, ponieważ związane są głównie z wypoczynkiem nad wodą, mają bardzo wyraźną kulminację w dwu miesiącach letnich. W rejonie Supraśla, w dolinie Supraśli i w podbiałostockich obrzeżach Puszczy Knyszyńskiej, będących terenem masowo odwiedzanym przez mieszkańców Białegostoku, także występuje kulminacja letnia, ale znacznie mniej wyraźna, bowiem ruch turystyczny bardziej równomiernie rozkłada się w ciągu całego roku. Dość charakterystycznym rysem ruchu turystycznego w Krainie Żubra, a zwłaszcza w rejonie Puszczy Białowieskiej jest krótkotrwałość pobytu turystów, którzy najczęściej spędzają tu jedną, najwyżej dwie noce.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка