I. częŚĆ wstępna
старонка3/22
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

II. UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI1. WPROWADZENIE
W świadomości przeciętnego turysty, nie tylko z innych regionów Polski, ale także z Podlasia, jedyną godną uwagi atrakcją turystyczna całej Krainy Żubra jest Białowieża z Białowieskim Parkiem Narodowym i rezerwatem pokazowym żubrów. Co więcej, przekonanie to, jako utarty od lat stereotyp, podziela również większość mieszkańców regionu.

Jednym z celów niniejszej koncepcji i towarzyszącej jej akcji promocyjnej musi stać się obalenia tego stereotypu. W niczym nie umniejszając wyjątkowych walorów BPN i białowieskiej ostoi żubra, które są w istocie i pozostaną najważniejszymi walorami turystycznymi Krainy Żubra, mającymi rangę międzynarodową, należy przekonać turystów, że nie są to bynajmniej jedyne atrakcje tego regionu. Działania te prowadzić należy kilkoma torami. Po pierwsze trzeba przekonać turystów, że Puszcza Białowieska to nie tylko BPN, ale równie ciekawe, a może pod niektórymi względami ciekawsze są inne rejony Puszczy. Drugi kierunek działań promocyjnych i marketingowych powinien uzmysłowić turystom, że Kraina Żubra to nie tylko Puszcza Białowieska, ale także inne niezwykle interesujące obszary przyrodnicze, jak Puszcza Knyszyńska, czy doliny Narwi i Bugu. Trzeci, i chyba najważniejszy kierunek działań, to wypromowania Krainy Żubra jako obszaru niezwykle interesującego nie tylko pod względem przyrodniczym, ale także unikatowego pod względem kulturowym, z niespotykaną w innych częściach Polski różnorodnością etniczno-religijną oraz największymi i najlepiej w kraju zachowanymi zwartymi zespołami tradycyjnej drewnianej zabudowy wiejskiej.

Równie ważne jest przekonanie o tym przedstawicieli lokalnych społeczności, bo tylko wówczas skłonni będą oni zaangażować się na rzecz rozwijania nowych form turystyki w miejscach i regionach uważanych dotąd za „nieturystyczne”, a także na rzecz aktywnej ochrony walorów kulturowych regionu jako niespotykanej gdzie indziej atrakcji i jednego z „magnesów” przyciągających turystów.

Niniejsza koncepcja rozwoju turystyki w Krainie Żubra, choć zawiera pewne elementy strategii, nie jest jednak strategią w ścisłym tego słowa znaczeniu. Niniejszy dokument wyznacza jedynie główne kierunki i cele, ku jakim zmierzać powinien rozwój turystyki w regionie aby osiągnąć zamierzone efekty. Rozwój turystyki powinien być najważniejszym, ale nie jedynym elementem szerszej strategii zrównoważonego rozwoju regionu. Opracowana koncepcja, po akceptacji jej przez samorządy tworzące Krainę Żubra, powinna zostać uwzględniona zarówno w strategii rozwoju województwa, jaki i w strategii realizacji „Programu Żubr”. Z drugiej zaś strony koncepcja powinna stać się podstawą opracowania bardziej szczegółowych programów rozwoju turystyki w poszczególnych regionach Krainy Żubra, w tym zwłaszcza w regionie Puszczy Białowieskiej.2. CHARAKTERYSTYKA WALORÓW TURYSTYCZNYCH

2.1. Kraina Żubra i jej zasięg

Nazwą „Kraina Żubra” w niniejszym opracowaniu określa się obszar 26 jednostek samorządowych położonych w pięciu powiatach południowo-wschodniej części województwa podlaskiego przyległej do granicy z Białorusią. Są to następujące gminy i miasta (część z nich jest członkami Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „Puszcza Białowieska”):


w powiecie siemiatyckim:

 • miasto Siemiatycze

 • gmina Siemiatycze,

 • gmina Mielnik,

 • gmina Nurzec Stacja,

 • gmina Milejczyce,

 • gmina Dziadkowice.


w powiecie bielskim:


w powiecie hajnowskim:

 • miasto Hajnówka,

 • gmina Hajnówka

 • gmina Białowieża

 • gmina Czeremcha,

 • miasto i gmina Kleszczele,

 • gmina Czyże,

 • gmina Dubicze Cerkiewne,

 • gmina Narew,

 • gmina Narewka.


w powiecie białostockim:

 • miasto i gmina Supraśl,

 • miasto i gmina Czarna Białostocka,

 • gmina Michałowo,

 • gmina Gródek.


w powiecie sokólskim:

 • miasto i gmina Sokółka,

 • gmina Szudziałowo,

 • gmina Krynki.

Całą Krainę Żubra zamieszkuje ok. 120 tys. osób, a największymi miastami regionu są stolice powiatów: Bielsk Podlaski (27,7 tys. mieszkańców), Hajnówka (24,0 tys.), Sokółka (19,9 tys.) i Siemiatycze (15,8 tys.).2.2. Położenie geograficzne i krajobraz

Pod względem geograficznym Kraina Żubra obejmuje wschodnią część Niziny Północnopodlaskiej z mezoregionami: Wzgórza Sokólskie, Wysoczyzna Białostocka, Wysoczyzna Bielska, Wysoczyzna Drohicka oraz Dolina Górnej Narwi i Podlaski Przełom Bugu.

Krajobraz regionu jest urozmaicony, pofałdowany. Najwyższe wzniesienie znajdują się we Wzgórzach Sokólskich pod Sokółką – 232 m n.p.m., najniższy punkt zaś to dolina Bugu pod Ogrodnikami – 114 n.p.m. Tak więc, deniwelacje na terenie Krainy Żubra sięgają blisko 120 m. Najbardziej urozmaiconą rzeźbą charakteryzują się region Wzgórz Sokólskich, z licznymi wzgórzami przekraczającymi 200 m n.p.m., wschodnia część Wysoczyzny Białostockiej z pasmami wzgórz morenowych i kulminacją Góry św. Jana (210 m n.p.m.) oraz Podlaski Przełom Bugu, z kulminacją Góry Uszeście (202 m n.p.m.) oraz lokalnymi deniwelacjami sięgającymi 80 m. Pozostała część regionu charakteryzuje się krajobrazem lekko sfalowanym o stosunkowo niedużych deniwelacjach. Urozmaicenie w krajobrazie regionu wprowadzają rozległe kompleksy leśne Puszczy Białowieskiej, Puszczy Knyszyńskiej oraz Lasów Radziwiłłowskich będących pozostałością dawnej Puszczy Mielnickiej.

Niemal cały omawiany obszar leży w dorzeczu Wisły, a największymi rzekami są dzieląca region na dwie niemal równe części Narew oraz jej dopływ Bug, wyznaczający południową granicę Krainy Żubra. Inne większe rzeki regionu to dopływy Narwi: Narewka z Hwoźną, Łoknica, Orlanka oraz Supraśl ze Słoją, Sokołdą i Płoską oraz dopływy Bugu: Leśna Prawa, Moszczonna i Nurzec z Nurczykiem i Leśną. Wschodni skrawek Krainy Żubra położony jest w dorzeczu Niemna, którego dopływem jest graniczna Świsłocz z dopływem Nietupą. Jedynym większym zbiornikiem wodnym jest utworzony na Narwi Zbiornik Siemianówka o powierzchni 2900 ha. Ponadto istnieje kilka niewielkich zbiorników o charakterze retencyjnym lub rekreacyjnym, m.in. w Siemiatyczach, Dubiczach Cerkiewnych i Kleszczelach.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка