I. częŚĆ wstępna
старонка22/22
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.7 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

MIASTO I GMINA SUPRAŚLWalory turystyczne:


 1. Walory krajobrazowe.

Krajobraz gminy jest urozmaicony i atrakcyjny dla turystyki, Większą część obszaru gminy zajmują lasy Puszczy Knyszyńskiej. Teren jest falisty, a największą atrakcje krajobrazowe stanowią przełomowe doliny rzek Supraśli i Sokołdy, obrzeżone łąkami i zalesionymi wzgórzami.

 1. Walory przyrodnicze.

Niemal cały obszar gminy położony jest w granicach Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, a lasy zajmują ok. 70% jej powierzchni. Ponadto w granicach gminy znajduje się 5 rezerwatów przyrody: „Budzisk”, „Surażkowo”, „Krzemienne Góry”, „Las Cieliczański” i „Krasne”. Unikatową atrakcją jest arboretum w Kopnej Górze.

 1. Walory kulturowe:

 • zabytkowy układ urbanistyczny miasta Supraśl,

 • zespół pobazyliański z odbudowaną cerkwią obronną (1511), dzwonnicą, klasztorem i Pałacem Opatów,

 • pałac Buchcholzów (1903),

 • dom ogrodnika (XVII w.)

 • dworek Zachertów (XIX w.),

 • kościoły katolicki i ewangelicki (XIX w.),

 • domy tkaczy zabytkowa zabudowa centrum Supraśla,

 • XIX zabudowania fabryczne w dolinie Supraśli,

 • cmentarz z kaplicami grobowymi Zachertów i Buchholzów oraz licznymi zabytkowymi nagrobkami,

 • zabytkowy układ przestrzenny i drewniana zabudowa wsi Ogrodniczki i Cieliczanka

  1. Muzea i skanseny:

 • pałac Opatów – oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku,

 • ekspozycja przyrodnicza i etnograficzna w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu,

 • ekspozycja bryczek i powozów w Majówce (Bar „Rumcajs”)

  1. Najważniejsze imprezy kulturalne i uroczystości religijne o znaczeniu turystycznym:

  • „Uroczysko” – Spotkania z Naturą i Sztuką (maj),

  • Mistrzostwa świata w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej (maj),

  • ogólnopolskie biennale plastyczne

  • premiery Teatru Wierszalin

  1. Baza noclegowa:

  • 4 ośrodki wypoczynkowe w (jeden w Ogrodniczkach i trzy w Supraślu),

  • pokoje gościnne w Supraślu i w Zaściankach,

  • kwatera agroturystyczna w Surażkowie (jazda konna, przejażdżki bryczką, spływy kajakowe),

  • pokoje gościnne Nadleśnictwa Supraśl przy Arboretum w Kopnej Górze.

  1. Gastronomia:

  • dwie restauracje i dwa bary w Supraślu,

  • bary w Ogrodniczkach i w Majówce.

  1. Biura turystyczne:

  • Biuro Turystyki Alternatywnej Eko-Tur w Supraślu

  1. Szlaki piesze. Przez Supraśl przebiegają 4 znakowane szlaki piesze:

  • „Bory Dorzecza Supraśli” (zielony): Grabówka – Supraśl – Surażkowo – Kopna Góra,

  • „Supraski” (żółty): Supraśl – Ożynik – Czarna Białostocka,

  • „Świętej Wody”: Supraśl – Studzianki – Wasilków,

  • „Wzgórz Świętojańskich”: Supraśl – Cieliczanka – Królowy Most

  1. Szlaki rowerowe:

  • Białystok - Supraśl – Czarna Białostocka (niebieski),

  • Supraśl – Studzianki – Wasików (niebieski),

  • Białystok – Izoby – Królowy Most.

  1. Inne szlaki:

  • trasa narciarska w okolicach Supraśla.

  • szlak kajakowy rzek Supraśli i Sokołdy

  1. Ścieżki edukacyjno-przyrodnicze:

  • „Dolina Jałówki” (w rez. „Jałówka”,

  • „Krasne”, (w rez. „Krasne”),

  • „Kopna Góra” (w Arboretum i rez. „Woronicza”).

  1. Edukacja ekologiczna:

  • ośrodek edukacji ekologicznej w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu.

  1. Turystyka aktywna:

  • ośrodek jeździecki „Sprząśla” w Supraślu,

  • jazda konna, przejażdżki bryczką i spływy kajakami w Surażkowie.

  1. Inne:

  • uzdrowisko klimatyczno-borowinowe w Supraślu.


Wnioski:
Pod względem urozmaicenia krajobrazowych, walorów przyrodniczych, walorów kulturowych oraz uprawiania różnych form turystyki gmina należy do najbardziej atrakcyjnych w Krainie Żubra. Jej atrakcyjność zwiększa jeszcze niezbyt duża odległość i dobry dojazd z Białegostoku. Główną atrakcją turystyczną jest miasto Supraśl, pięknie położone w otoczeniu lasów Puszczy Knyszyńskiej nad rzeką Supraśl, od 2001 r. posiadające status uzdrowiska klimatyczno-borowinowego. Miasteczko, jedno z najciekawszych na Podlasiu, zachowało urbanistyczny układ oraz starą zabudowę i cenny zespół zabytków bazyliańskich z odbudowaną cerkwią obronną na czele. W Supraślu zlokalizowane będzie jedno z regionalnych Centrów Informacji i Obsługi Ruchu Turystycznego (CIORT), obsługujące region. Miasto jest także znakomitym miejscem na lokalizacje regionalnego centrum edukacji ekologicznej, nastawionego głownie na obsługę młodzieży z Białegostoku (istniejący ośrodek edukacji przy Zarządzie PK Puszczy Knyszyńskiej jest zbyt mały). W okolicach Supraśla istnieją znakomite warunki do uprawiania najrozmaitszych form turystyki: wypoczynkowo-uzdrowiskowej, pieszej, rowerowej, wodnej i narciarskiej. Mankamentem jest natomiast brak zintegrowanej oferty turystycznej dla miasta i okolic, co zapewni CIORT.
Proponowane zadania realizacyjne i inwestycje:


 1. Przeprowadzenie w mieście i gminie inwentaryzacji zabytków architektury, cennych obiektów budownictwa wiejskiego i zabytkowych układów osadniczych, z określeniem najcenniejszych obiektów i ich zespołów oraz sposobów ich ochrony, a także możliwości ich adaptacji na cele turystyczne.

 2. Wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, mających na celu ochronę najcenniejszych układów osadniczych i zespołów zabytkowej zabudowy.

 3. Wyznakowanie na terenie gminy fragmentu pieszego „Szlaku Krainy Żubra” na odcinku: rez. „Międzyrzecze” – rez. „Budzisk” – Jałówka – rez. „Jałówka – Supraśl.

 4. Wyznakowanie na terenie gminy fragmentu rowerowego „Szlaku Krainy Żubra” na odcinku: Łaźnie – Surażkowo – rez. „Krzemienne Góry” Podsupraśl - Supraśl.

 5. Wydanie dwu folderów z logo „Krainy Żubra”: jednego z planem Supraśla, drugiego z mapką gminy, z zaznaczeniem i opisem najważniejszych atrakcji turystycznych (rezerwaty, zabytki architektury i budownictwa wiejskiego, drewniane chaty, świątynie, kapliczki, stare cmentarze, parki itp.) oraz obiektów infrastruktury turystycznej ilustrowanego barwnymi fotografiami najważniejszych obiektów.

 6. Organizacja w Supraślu regionalnego Centrum Informacji i Obsługi Ruchu Turystycznego (CIORT) Krainy Żubra z terminalem pieszego i rowerowego „Szlaku Krainy Żubra” oraz wypożyczalnią rowerów i nart.

 7. Ustawienie w centrum Supraśla dwu tablic opatrzonych logo Krainy Żubra: jednej z turystycznym planem miasta i drugiej – z turystyczną mapą całej Krainy Żubra.

 8. Wykonanie w Supraślu, przy szlakach turystycznych oraz przy szosie Białystok – Krynki opatrzonych logo Krainy Żubra drogowskazów do najważniejszych zabytków i innych atrakcji turystycznych, a także obiektów infrastruktury turystycznej, oraz tablic informacyjnych przy najciekawszych obiektach.

 9. Zorganizowanie w Supraślu, w oparciu o Zarząd PK Puszczy Knyszyńskiej i Nadleśnictwo Supraśl, nowoczesnego regionalnego ośrodka edukacji ekologicznej z tanią bazą noclegową na ok. 50 osób.

 10. Stworzenie kilku nowych kwater agroturystycznych we wsiach gminy, najbardziej pożądana była by adaptacja na obiekty agroturystyczne tradycyjnych domów drewnianych.

 11. Zorganizowanie stanic wodnych z wypożyczalniami kajaków i polami biwakowymi w Supraślu, Sokołdzie i Surażkowie.

 12. Budowa w Sokołdzie przy szosie Białystok – Krynki, w pobliżu mostu na Sokołdzie zajazdu z serii „Zajazdów Żubrowych” z miejscami noclegowymi i gospodą regionalną.

 13. Opracowanie kilku lokalnych produktów turystycznych:.

 • spływu kajakowego Sokołdą i Supraślą,

 • produktu opartego na możliwościach uprawiania narciarstwa w okolicach Supraśla,

 • programu zwiedzanie rezerwatów przyrody w Puszczy Knyszyńskiej,

 • programu zwiedzania miasta Supraśl.

 1. Organizacja cyklicznego spływu kajakowego rzeką Supraśl.

 2. Wprowadzenie do kalendarza mających znaczenie turystyczne imprez i uroczystości w Krainie Żubra:

  • „Uroczyska” – Spotkań z Naturą i Sztuką w Supraślu (maj),

  • Mistrzostwa świata w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej w Supraślu (maj),

 • spływu kajakowego rzeką Supraśl.


VI. WYBRANA LITERATURA:
Książki i broszury:
Antczak A., Puszcza Białowieska i okolice, Dom Wydawniczy Benkowski, Białystok 2002.

Atrakcje Puszczy Białowieskiej. Seria kieszonkowych przewodników. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2000.

Bielawska I., Kiryluk H., Michałowski K. Rąkowski G., Ziółkowski R., Turystyka w województwie podlaskim. Politechnika Białostocka. Rozprawy Naukowe nr 77, Białystok 2001.

Bobiec A., Puszcza Białowieska. Jaka przyszłość?, WWF, b.r.w.

Ciełuszecki J., Panarama gmin uschodniaj Biełastoczczyny, Biełastok 1995.Gmina Mielnik. Urząd Gminy Mielnik, b.r.w.

Gmina Supraśl. Wypoczynek w Puszczy Knyszyńskiej. Urząd Gminy Supraśl, b.r.w.

Hammer W., Supraśl i okolice, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku, Białystok 1998.Edukacja – twoi partnerzy w Puszczy Białowieskiej. Przewodnik po tematach, obiektach, instytucjach. Biuro Projektu DANCEE „Puszcza Białowieska”, Białowieża 2001.

Keczyńscy E. i A., Drewniane cerkwie Białostocczyzny, Związek Białoruski w RP, Białystok-Białowieża 1999

Kołos A,, Przewodnik po ścieżkach przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Supraśl, b.r.w.

Kondracki J., Polska Północno-Wschodnia, PWN, Warszawa 1972Podlaski Szlak Bociani. PTOP, Białystok 2002.

Podlaskie, kraina zielono-błękitna. FOLiO, Białystok b.r.w.

Podstawy strategii zarządzania Puszczą Białowieską, Biuro Projektu DANCEE „Puszcza Białowieska”, Białowieża 2001.

Rąkowski G., Polska egzotyczna, cz. 1, „Rewasz”, Pruszków 1999.

Rąkowski G., Transgraniczne obszary chronione na wschodnim pograniczu Polski. Zarys koncepcji. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2000.

Rąkowski G. i in., Parki krajobrazowe w Polsce, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2002.

Sosna G., Święte miejsca i cudowne ikony. Prawosławne sanktuaria na Białostocczyźnie, Orthdruk, Białystok 2001.

Spacery po Supraślu i okolicy. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Supraśl 1997.

Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego do 2015 roku, Białystok-Hajnówka 2000.

Ścieżkami prawosławia. Białostocczyzna, red. A. Radziukiewicz, Prawosławna Parafia św. Jerzego w Białymstoku, Białystok 1998.

Województwo Podlaskie zaprasza. Informator turystyczny 2003, Agencja „TD”, Białystok 2002.

Wszystko o Białowieskim Parku Narodowym. Seria praktycznych kieszonkowych przewodników. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 1999.

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Województwo białostockie. Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa 1992.

Ziółkowski M., Szkice o kościołach obrządków wschodnich w Polsce północno-wschodniej, Oddział Uniwersytecki PTTK, Warszawa 1985.


Opracowania na prawach maszynopisu:
Informator turystyczny 2004/2005. Region Puszczy Białowieskiej. Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej, Hajnówka 2004.

Jędrzejewski W., Jędrzejewska B., Projekt utworzenia Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej, Białowieża 1994.

Owsiak J., Andrzejewska G., Przybyszewska-Gudelis R., Sewerniak J., Szwedowska G., Strategia rozwoju turystyki w gminach Puszczy Białowieskiej, Toruń 1999.

Program Żubr. Ochrona przyrody – edukacja – rozwój regionalny, Białowieża 2004.

Strategia realizacji Programu Żubr (wersja robocza), Białowieża 2004.

Strategia rozwoju turystyki województwa podlaskiego do 2010 r., Politechnika Białostocka, Białystok 2001.
Artykuły:
Harabin Z., Wrona A., Rąkowski G., Tak i nie dla turystyki w parkach narodowych. W: Turystyka w parkach narodowych. Materiały IV Krajowej Konferencji „Ochrona Przyrody a turystyka”. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów 2000.

Pisarski Z., Rąkowski G. 1996: Kierunki rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 9., ss. 58-73.

Rąkowski G., Turystyka w parkach krajobrazowych. W: Aktywizacja samorządu lokalnego na rzecz ochrony przyrody i turystyki na terenach parków krajobrazowych. Materiały z konferencji, Przemyśl-Krasiczyn 25-26 maja 1995.

Rąkowski G., Koncepcja rozwoju turystyki na transgranicznych obszarach chronionych. W: Ekonomiczno-społeczne ograniczenie oraz szanse wsi i rolnictwa na obszarach chronionych. Red. M. Kłodziński i T. Jaksch. Wydawnictwa SGGW, Warszawa 1996.

Rąkowski G., Turystyka na obszarach objętych siecią ECONET-PL. W: Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska. Red. A. Liro. Fundacja IUCN Poland, Warszawa 1998.

Rąkowski G., Tourism On Protected Areas In Poland. W: NATURA 2000, Rural Development and Ecological Networks. Ed. P. Bacon. IUCN Office for Central Europe in Warsaw, Warsaw 2000.

Rąkowski G., Turystyka jako forma zrównoważonego wykorzystania zasobów przyrody – szanse i zagrożenia. W: Turystyka na obszarze Zielonych Płuc Polski. Szanse i zagrożenia. Red. G. Rąkowski. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Białystok 2002.

Rąkowski G., Możliwości i warunki rozwoju turystyki zrównoważonej na obrzeżach Puszczy Białowieskiej a ochrona unikatowego krajobrazu kulturowego regionu (referat wygłoszony na konferencji Szanse i zagrożenia rozwoju turystyki w regionie Puszczy Białowieskiej, Hajnówka 1-2 kwietnia 2004).

Rąkowski G., Chabros J., Possible touristic use of forests in the eastern border region of Poland, w: Forests in Europe. Proceedings 4th Pan-European Colloquy on Tourism and Environment, Warsaw 20-21 September 1994. Conuncil of Europe Press, Strasbourg 1995, ss. 53-54.
Mapy:
Mapa turystyczna gmin Gródek i Michałowo. Stowarzyszenie Agroturystyczne „Agrokresy”, b.r.w.

Mapa turystyczna Regionu Puszczy Białowieskiej. Stowarzyszenie Agroturystyczne „Żubr”, Białowieża, b.r.w.

Okolice Białegostoku. Mapa turystyczno-przyrodnicza 1:150 000. OBN Białystok 1989.

Park Karjobrazowy Puszczy Knyszyńskiej. Mapa topograficzna turystyczno-krajoznawcza 1:100 000, WZKart, Warszawa 1991.

Puszcza Białowieska. Część polska. Mapa przyrodnicza 1:50 000, wydanie drugie, PTOP Białowieża b.r.w.

Puszcza Białowieska i okolice. Mapa turystyczno-krajoznawcza 1:85 000, WWF 2001.

Puszcza Knyszyńska. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej. Mapa turystyczno-przyrodnicza 1:85 000, Antikart, Białystok 2002.

Sokółka i okolice. Mapa turystyczna 1:13 000. OPGK Białystok 1995

Supraśl i okolice. Mapa turystyczno-krajoznawcza w skali 1:20 000, Zarząd Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu, b.r.w.

Województwo białostockie. Mapa przyrodniczych obszarów chronionych 1:200 000. Wojewódzki Konserwator Przyrody w Białymstoku, Białystok 1997.
Foldery:
Białowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Żubr.

Kraina otwartych okiennic. Puchły, Soce, Trześcianka, PTOP, b.r.w.

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Puszczy Białowieskiej”. Nadleśnictwo Białowieża, Nadleśnictwo Białowieża 2000.

Odwiedziny w najstarszym lesie Europy. Towarzystwo Ochrony Krajobrazu.

Podróż w nieznane. Szlak samochodowy w regionie Puszczy Białowieskiej. Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej, Hajnówka b.r.w.

Przewodnik po Hajnówce, Urząd Miejski w Hajnówce, b.r.w.

Przyroda i kultura. Wycieczka wokół Puszczy Białowieskiej. Towarzystwo Ochrony Krajobrazu.

Puszczy i żubra kraina. Powiat hajnowski. Starostwo Powiatowe w Hajnówce 2000.

Sioło Budy. Wypoczynek w Puszczy Białowieskiej, Kampio, Warszawa b.r.w.

Szlaki rowerowe. Gmina Narewka. Białowieski Park Narodowy, WWF/Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej, b.r.w.

Turkiewicz R., Gmina Czeremcha zaprasza, b.r.w.

Wartość krajobrazu. Towarzystwo Ochrony Krajobrazu.

Zestaw folderów Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej.1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка