I. częŚĆ wstępna
старонка21/22
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.7 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

MIASTO I GMINA CZARNA BIAŁOSTOCKAWalory turystyczne:


 1. Walory krajobrazowe.

Krajobraz gminy jest dosyć atrakcyjny dla turystyki, ale stosunkowo mało urozmaicony. Większą część terenu gminy zajmują lasy Puszczy Knyszyńskiej. Teren jest falisty, brak jednak wyraźnych kulminacji i pasm wzniesień oraz punktów widokowych. Brak także urozmaicających krajobraz dolin większych rzek. Są jedynie w większości zalesione i zabagnione doliny mniejszych cieków.

 1. Walory przyrodnicze.

Niemal cały obszar gminy położony w granicach Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej i jego otuliny. W granicach gminy znajduje się 5 rezerwaty przyrody: „Budzisk”, „Taboły”, „Krzemianka”, „Karczmisko” i „Jesionowe Góry”. Na terenie gminy znajdują się ponadto 32 pomniki przyrody – okazałe i sędziwe drzewa.

 1. Walory kulturowe.

Liczne zabytkowe i ciekawe obiekty budownictwa drewnianego (najwięcej w Czarnej Białostockiej, Brozówce Koronnej, Brzozowce Ziemiańskiej), Czarnej Wsi Kościelnej i Niemczynie), orygnanlna architektura domów z gliny, krytych dachówką miejscowej produkcji w Czarnej Wsi Kościelnej, liczne przydrożne kapliczki i krzyże (zinwentaryzowanych 114 obiektów), kościół w Czarnej Wsi Kościelnej, grodzisko w Niemczynie, zabytkowe torowisko kolejki wąskotorowej na odcinku Czarna Białostocka – Kopisk, trzy zabytkowe parowozy wąskotorowe w Czarnej Białostockiej.

 1. Zespoły folklorystyczne:

 • Czarna Białostocka – zespół „Czarnowiacy”.

 1. Sztuka i wytwórczość ludowa:

 • pracownia garncarska i warsztat kowalstwa artystycznego w Czarnej Wsi Kościelnej,

 • produkcja drewnianych łyżek i sztućców w Zamczysku.

 1. Imprezy kulturalne:

 • „Międzynarodowy Festiwal Kresowej Przyśpiewki Frywolnej” w Czarnej Białostockiej,

 • „Jarmark Jesienny” w Czarnej Białostockiej,

 • imprezy kulturalne organizowane przez Wiejski Dom Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej, nawiązujące do lokalnych tradycji, m.in. „Dożynki” i „Przegląd Kolędy Regionalnej”


Infrastruktura turystyczna:


 1. Baza noclegowa:

 • zajazd w Czarnej Białostockiej,

 • 9 kwater agroturystycznych (w Czarnej Wsi Kościelnej – 7 oraz w Karczmisku i Ogółach).

 1. Gastronomia:

 • zajazd oraz 3 bary w Czarnej Białostockiej.

 1. Informacja turystyczna: brak.

 2. Szlaki turystyczne.

Przez teren gminy przebiega sześć znakowanych szlaków pieszych:

 • Szlak „Królowej Bony” (niebieski) na odcinku: Kopisk – Karczmisko – Czarna Wieś Kościelna – Czarna Białostocka – Kopna Góra,

 • „Szlak im. W. Sławińskiego” (zielony): na odcinku Czarna Białostocka – Wólka Ratowiecka – Wólka Przedmieście

 • „Szlak Puszczański” (czerwony) na odcinku Czarna Białostocka – rez. „Jesionowe Góry” - Wilcza Jama (- Kumiałka),

 • „Szlak Supraski” (żółty): Czarna Białostocka – Supraśl,

 • „Szlak Dawnego Pogranicza” (żółty) na odcinku: Wilcza Jama – Niemczyn – Brzozówka

 • „Szlak Rękodzieła Ludowego”: Czarna Białostocka – Czarna Wieś Kościelna – Łapczyn – Zamczysk – Janów.

trzy szlaki rowerowe:

 • czerwony na odcinku: Czarna Białostocka – Czarna Wieś Kościelna – Niemczyn – Ostrynka,

 • niebieski, na odcinku: Czarna Białostocka – rez. Budzisk – Supraśl,

 • zielony okrężny.

oraz szlak konny (pomarańczowy) przez Puszczę Knyszyńską.

 1. Ścieżki edukacyjno-przyrodnicze:

 • ścieżka przyrodnicza w rezerwacie „Krzemianka”.

 1. Turystyka aktywna:

 • ośrodek jeździecki w Czarnej Białostockiej.


Wnioski:
Gmina pod względem urozmaicenia krajobrazu należy do średnio atrakcyjnych Jej atutem są znakomite połączenia komunikacyjne z Białymstokiem i resztą kraju (główna szosa i linia kolejowa). Najważniejszą atrakcją gminy, oprócz lasów i uroczysk Puszczy Knyszyńskiej, jest wyróżniający ją w skali regionu jeden z nielicznych w kraju czynny warsztat garncarski w Czarnej Wsi Kościelnej, a także znajdujący się w tej miejscowości warsztat kowalstwa artystycznego. Atrakcje te nie są dostatecznie wyeksponowane w promocji turystycznej gminy, brak związanych z nimi produktów turystycznych, a także mogącej wypromować gminę regionalnej lub ogólnokrajowej imprezy folklorystyczno-kulturalnej związanej z garncarstwem lub kowalstwem. Zagospodarowanie turystyczne gminy jest ogólnie nie najgorsze (znaczna liczba szlaków), jednak w stosunku do możliwości jest na tym terenie za mało kwater agroturystycznych. Nie wykorzystane są także możliwości stworzenia wspaniałej atrakcji turystycznej, jaką byłby przejazd kolejką leśną na trasie z Czarnej Białostockiej do Kopnej Góry. Bardzo pozytywnym czynnikiem jest fakt, że gmina (jako jedna z bardzo nielicznych w Krainie Żubra!) posiada kompletną dokumentację istniejących zabytkowych obiektów architektury drewnianej i małej architektury (kapliczki, krzyże); potrzebna jest jednak jej aktualizacja i weryfikacja oraz projekty rewaloryzacji wybranych obiektów i adaptacji niektórych z nich na cele turystyczne.
Proponowane zadania realizacyjne i inwestycje:


 1. Przeprowadzenie (lub aktualizacja) w mieście i gminie inwentaryzacji cennych obiektów budownictwa drewnianego i zabytkowych układów osadniczych, z określeniem najcenniejszych obiektów i ich zespołów oraz sposobów ich ochrony, a także możliwości ich adaptacji na cele turystyczne.

 2. Wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, mających na celu ochronę najcenniejszych układów osadniczych i zespołów zabytkowej zabudowy.

 3. Wydanie folderu z logo „Krainy Żubra” i mapką gminy, z zaznaczeniem i opisem najważniejszych atrakcji turystycznych gminy (rezerwaty, zabytki architektury i budownictwa wiejskiego, drewniane chaty, świątynie, kapliczki, stare cmentarze, rezerwaty, parki itp.) oraz obiektów infrastruktury turystycznej, ilustrowanego barwnymi fotografiami najważniejszych obiektów.

 4. Ustawienie przy stacji kolejowej w Czarnej Białostockiej dwu tablic opatrzonych logo Krainy Żubra: jednej z turystycznym planem miasta i drugiej – z turystyczną mapą całej Krainy Żubra.

 5. Wykonanie w Czarnej Białostockiej, przy szlakach turystycznych oraz przy szosie Białystok – Sokółka opatrzonych logo Krainy Żubra drogowskazów do rezerwatów przyrody, najważniejszych zabytków i innych atrakcji turystycznych, a także obiektów infrastruktury turystycznej, oraz tablic informacyjnych przy najciekawszych obiektach.

 6. Stworzenie kilku nowych kwater agroturystycznych we wsiach gminy, najbardziej pożądana była by adaptacja na obiekty agroturystyczne tradycyjnych domów drewnianych.

 7. Utworzenie nowoczesnego punktu informacji turystycznej w Czarnej Białostockiej z wypożyczalnią rowerów.

 8. Zorganizowanie skansenu kolejki wąskotorowej w czarnej Białostockiej.

 9. Uruchomienie turystycznej kolejki wąskotorowej na trasie Czarna Białostocka – Kopna Góra i stworzenie z niej atrakcyjnego lokalnego produktu turystycznego.

 10. Utworzenie Izby Regionalnej w Czarnej Bialostockiej z ekspozycją poświęconą m.in. tradycjom garncarskim.

 11. Opracowanie jako lokalnych produktów turystycznych:

 • programu zwiedzania pracowni garncarskiej i warsztatu kowalskiego w Czarnej Wsi Kościelnej,

 • programu wycieczki turystycznej kolejka leśna,

 • programu zwiedzania lasów i rezerwatów Puszczy Knyszyńskiej

 1. Opracowanie programu festynu garncarskiego w Czarnej Wsi Kościelenej (połączonego z warsztatami) o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim i wprowadzenie go do oficjalnego kalendarza imprez kulturalnych Krainy Żubra.

 2. Wprowadzenie do oficjalnego kalendarza imprez kulturalnych Krainy Żubra „Międzynarodowego Festiwalu Kresowej Przyśpiewki Frywolnej” w Czarnej Białostockiej.1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка