I. częŚĆ wstępna
старонка19/22
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.7 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Walory turystyczne:


 1. Krajobraz. Większą część obszaru gminy (ok.. 90%) zajmuje Puszcza Białowieska z licznymi uroczyskami puszczańskimi, Białowieskim Parkiem Narodowym, kilkoma rezerwatami przyrody (rezerwaty przyrody i BPN zajmują ok. 50% powierzchni gminy) oraz atrakcyjną pod względem widokowym i przyrodniczym doliną rzeki Narewki i jej dopływu Łutowni. Duże walory ma unikatowy krajobraz kulturowy Polany Białowieskiej.

 2. Walory przyrodnicze:

 • Obszar Ochrony Ścisłej

 • Obręb Ochronny Hwoźna BPN

 • Rezerwat pokazowy BPN

 • Park Pałacowy

 • siedem rezerwatów przyrody („Wysokie Bagno”, „Podolany”, „Pogorzelce”, „Podcerkwa”, „Kozłowe Borki”, Rezerwat Krajobrazowy im. W. Szafera, „Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej”)

 • skupisko starych dębów w ur. Stara Białowieża oraz około 600 innych pomników przyrody.

 1. Walory kulturowe:

 • zachowane układy przestrzenne i stara drewniana zabudowa Białowieży oraz wsi budnickich: Pogorzelec, Teremisek i Bud

 • pozostałości zespołu pałacowego w Białowieży (brama, zespół zabudowań pomocniczych i gospodarczych, dworek gubernatora grodzieńskiego (1845), Park Pałacowy)

 • murowana cerkiew (1893) z oryginalnym ceramicznym ikonostasem, drewniana cerkiew cmentarna (1873) i neorenesansowy kościół (1935) z plebanią w Białowieży,

 • Park Dyrekcyjny i zespół budynków Parku Dyrekcyjnego,

 • zespół budynków Nadleśnictwa Białowieża i byłego Nadleśnictwa Jagiellońskiego, zespół budynków osiedla Centura,

 • zespół zabudowań stacji Białowieża Towarowa,

 • cmentarz wielowyznaniowy i niemiecki cmentarz z I wojny światowej w Białowieży,

 1. Szczególne miejsca kultu religijnego:

 • „Miejsce Mocy” – dawne miejsce pogańskiego kultu słowiańskiego

 1. Muzea i skanseny:

 • Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN,

 • Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia (Białowieża),

 • skansen „Sioło Budy”.

 1. Rękodzieło, wytwórczość i sztuka ludowa, produkty regionalne:

 • galanteria drewniana (Białowieża, Pogorzelce),

 • rzeźba w drewnie, korzenioplastyka (Białowieża),

 • uprawa ziół (Białowieża),

 • sprzedaż miodu (Białowieża, Pogorzelce, Budy)

 1. Imprezy turystyczne, folklorystyczne i uroczystości religijne o potencjalnym znaczeniu turystycznym:

 • Noc Kupały (Białowieża, lipiec),

 • Festyn Miodowy (Białowieża, sierpień),

 • Festiwal Przyrody „Żubrowisko” (Białowieża, październik)

 • „Bieg Żubra” (Białowieża, październik)

 • festyn „Peretocze” (Białowieża lipiec).

Zagospodarowanie turystyczne i obsługa ruchu turystycznego:


 1. Baza noclegowa:

 • 3 hotele (łącznie 365 miejsc),

 • hotel „Domek Myśliwski” BPN – łącznie 32 miejsca,

 • hotel „Iwa” BPN – łącznie 105 miejsc, w trakcie prac wykończeniowych),

 • 3 pensjonaty (łącznie 122 miejsca),

 • dom wycieczkowy PTTK (60 miejsc),

 • schronisko młodzieżowe – całoroczne (50 miejsc),

 • 2 kempingi,

 • 29 kwater agroturystycznych: Białowieża (23), Teremiski (5), Pogorzelce (1) łącznie 196 miejsc noclegowych.

 1. Gastronomia:

 • 3 restauracje hotelowe, zajazd, plackarnia, pizzeria, karczma.

 1. Szlaki turystyczne.

Przez teren gminy przebiega 7 znakowanych szlaków pieszych:

 • zielony: Białowieża - Hajnówka (równolegle do szosy łączącej obie miejscowości),

 • żółty: Białowieża – Topiło,

 • niebieski: Białowieża – Czerlonka – Zwierzyniec,

 • czerwony „Miejscami Pamięci Narodowej” (okrężny wokół Białowieży),

 • niebieski: Białowieża – Siemianówka

 • żółty: Białowieża – Narewka,

 • czarny” „Miejsce Mocy”.

oraz 2 szlaki rowerowe:

 • czerwony „Podlaski Szlak Bociani” na odcinku Białowieża - Narewka

 • zielony: Białowieża – Topiło (Dubicze Cerkiewne)

ponadto wyznaczono 6 tras dla wierzchowców, przejazdów bryczkami i kuligów.

 1. Ścieżki edukacyjne:

 • „Żebra Żubra” (Nadleśnictwo Białowieża),

 • „Dęby Królewskie” (Nadleśnictwo Białowieża),

 • „Puszczańskie drzewa” (Nadleśnictwo Białowieża),

 • „Krajobrazy Puszczy” (Nadleśnictwo Białowieża),

 • „Miejsce Mocy” (Nadleśnictwo Białowieża),

 • „Drzewa Parku Pałacowego” (BPN),

 • „Historyczno Kulturowa po Parku Pałacowym” (BPN).

 1. Ośrodki edukacyjne:

 • Ośrodek Edukacji Przyrodniczej BPN (Białowieża),

 • Centrum Edukacyjno-Muzealne BPN (Białowieża),

 • Ośrodek Edukacji Leśnej (Jagiellońskie).

 1. Wieże widokowe:

 • wieża nad muzeum BPN.

 1. Miejsca ogniskowe:

 • Stara Białowieża, Pogorzelce, Filipówka, Gierkówka, Polana Żubrówka, Budy, Hajduki, Jagiellońskie.

 1. Informacja turystyczna

 • BUT PTTK,

 • DW PTTK Białowieża,

 • Schronisko Młodzieżowe,

 • Muzeum BPN,

 • Punkt Informacji Turystycznej „Za Bramą” (BPN).

 1. Obsługa ruchu turystycznego:

 • PTTK Oddział Białowieża,

 • Biuro Usług Przewodnickich „Puszcza Białowieska” – Białowieża,

 • Biuro Turystyki „Ryś” - Białowieża,

 • „Nature-Tour” – Białowieża,

 • Agencja „Folk” – Białowieża,

 • Biuro Turystyczne „Teo-Eko” – Białowieża,

 • Biuro Podróży „Kampio” – Warszawa/Budy,

 • Biuro Podróży Junior – Białystok,

 • Nature Travel – Białystok,

 • Bird Service – Kraków,

 1. Wypożyczalnie rowerów:

 • hotele „Białowieski” i „Żubrówka”,

 • Zajazd „Gawra”,

 • BUT PTTK,

 • Biuro Turystyki „Ryś”,

 • Schronisko Młodzieżowe „Paprotka”,

 • „Sioło Budy”.

 1. Produkty turystyczne:

 • konie pod siodło oraz przejazdy bryczkami i saniami w Teremiskach i Pogorzelcach,

 • przejazdy bryczkami i saniami w Białowieży (BUT PTTK),

 • przejazd wozem taborowym przez Rezerwat Ścisły BPN,

 • przejazdy „Białowieskim Ekspresem” stylizowanym na kolejkę,

 • przejazdy Melexem.

 1. Inne:

 • projektowane turystyczne pieszo-rowerowe przejście graniczne na Białoruś w Białowieży.


Wnioski:

Gmina, ze względu na swą lokalizację w centrum Puszczy Białowieskiej oraz swe atrakcje o randze międzynarodowej (Rezerwat Ścisły BPN, Rezerwat Pokazowy BPN) i krajowej (Muzeum BPN, Park Pałacowy, lasy i rezerwaty Puszczy Białowieskiej poza BPN, unikatowy układ przestrzenny i stara zabudowa Białowieży), a także doskonale rozwiniętą infrastrukturę turystyczną i tradycje turystyczne sięgające XIX w., jest najczęściej odwiedzaną przez turystów gminą na terenie całej Krainy Żubra, przy czym znaczną część zwiedzających stanowią turyści zagraniczni. Istniejące tu ośrodki edukacyjne oraz system ścieżek przyrodniczych i dydaktycznych stwarzają znakomite możliwości rozwoju turystyki edukacyjnej. Jednak pomimo dużego zainteresowania turystyką edukacyjną istniejące ośrodki są zbyt małe i nie dysponują bazą noclegową. Białowieża zasługuje na to, aby w oparciu o oba istniejące tam ośrodki i znakomitą kadrę naukową i edukacyjną, jaką dysponuje Białowieża, stworzyć tam nowoczesne Europejskie Centrum Edukacji Ekologicznej, obsługujące grupy z kraju i zagranicy, z własną niedrogą bazą noclegową. Białowieża osiągnęła kres możliwości, jeśli chodzi o rozwijanie dużych obiektów bazy noclegowej i takie inwestycje w miejscowości są niecelowe. Nadmierne zagęszczenie ruchu turystycznego w rejonie Polany Białowieskiej stanowi bowiem zagrożenie dla walorów przyrodniczych Puszczy, zaś niekontrolowany rozwój infrastruktury turystycznej grozi zagładą unikatowych walorów kulturowych Białowieży i Polany Białowieskiej, a w perspektywie także spowoduje zagrożenie dla walorów, które przyciągają tu turystów. Należy natomiast modernizować obiekty już istniejące, z uwzględnieniem zachowania unikatowych walorów kulturowych i krajobrazowych Polany Białowieskiej. Nie ma także przeszkód, aby rozwijać tu agroturystykę, w tym tworzyć warunki do powstawania nowych miejsc noclegowych w domach drewnianych, dzięki czemu będzie można je ochronić przed zniszczeniem i dewastacją.Pomimo wspaniałych walorów przyrodniczych oferta turystyczna Białowieży jest dość mało urozmaicona i koncentruje się głównie na walorach przyrodniczych BPN. Potrzebne są nowe oferty i produkty turystyczne, które w większym stopniu będą wykorzystywały unikatowe walory Puszczy Białowieskiej poza BPN, a także wyjątkowe walory kulturowe Białowieży i Polany Białowieskiej oraz wsi budnickich: Pogorzelców, Teremisek i Bud. Niezbędne jest także skoordynowanie sytemu obsługi ruchu turystycznego i informacji turystycznej. W koncepcji rozwoju turystyki w Krainie Żubra Białowieża będzie pełniła szczególną rolę jako miejsce nagromadzenia obiektów związanych z żubrem i jego ochroną oraz najważniejszy węzłowy punkt pieszych i rowerowych szlaków turystycznych.
Proponowane zadania realizacyjne i inwestycje:


 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji cennych obiektów wiejskiego budownictwa drewnianego i zabytkowych układów osadniczych, z określeniem najcenniejszych obiektów i ich zespołów oraz sposobów ich ochrony, a także możliwości ich adaptacji na cele turystyczne.

 2. Wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, mających na celu ochronę najcenniejszych układów osadniczych i zespołów zabytkowej zabudowy.

 1. Wykonanie przy szlakach turystycznych oraz przy szosie Hajnówka – Białowieża, opatrzonych logo Krainy Żubra drogowskazów do rezerwatów przyrody, najważniejszych zabytków i innych atrakcji turystycznych, a także obiektów infrastruktury turystycznej oraz tablic informacyjnych przy najciekawszych obiektach.

 2. Ustawienie w centrum Białowieży opatrzonej logo Krainy Żubra tablicy z krajoznawczą mapą Krainy Żubra.

 3. Wydanie folderu z logo „Krainy Żubra” i mapką gminy oraz planem Białowieży, z zaznaczeniem i opisem najważniejszych atrakcji turystycznych gminy (BPN, rezerwaty przyrody, zabytki architektury i budownictwa wiejskiego, drewniane chaty, świątynie, kapliczki, stare cmentarze, parki itp.) oraz obiektów infrastruktury turystycznej ilustrowanego barwnymi fotografiami najważniejszych obiektów.

 4. Wyznakowanie pieszego „Szlaku Krainy Żubra” na odcinku: Białowieża – Przewłoka – rez. Starzyna oraz adaptacja na odcinek „Szlaku Krainy Żubra” istniejącego zielonego szlaku z Białowieży do Hajnówki

 5. Wyznakowanie rowerowego „Szlaku Krainy Żubra” na odcinku: Białowieża – Droga Olemburska – Topiło (z wykorzystaniem istniejącego odcinka szlaku zielonego) oraz na odcinku Białowieża - Budy - rez. „Dębowy Grąd” – Hajnówka.

 6. Organizacja regionalnego Centrum Informacji i Obsługi Ruchu Turystycznego w Białowieży, porządkującego i koordynującego działalność istniejących obecnie kilku punktów informacji i świadczenia usług turystycznych.

 1. Utworzenie w Białowieży Europejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

 2. Budowa Centrum Restytucji Żubra (które docelowo zastąpi obecnie funkcjonujący Ośrodek Hodowli Żubrów), jednostki o zasięgu krajowym, zajmującej się opieką nad puszczańską populacją i sprawującej merytoryczny nadzór nad innymi hodowlami w kraju, współpracującej z placówkami naukowymi i krajowym koordynatorem hodowli żubrów.

 3. Opracowanie nowych lokalnych produktów turystycznych mogących urozmaicić ofertę turystyczną gminy:

 • całodniowa wycieczka przyrodnicza do rezerwatów przyrody położonych na terenie gminy,

 • całodniowa wycieczka kolejką leśna z uroczyska Stara Białowieża do Hajnówki (z odgałęzieniem do Kosego Mostu).

 1. Wprowadzenie do oficjalnego kalendarza imprez o znaczeniu turystycznym w Krainie Żubra:

 • Nocy Kupały (Białowieża, lipiec),

 • Festynu Miodowego (Białowieża, sierpień),

 • Festiwalu Przyrody „Żubrowisko” (Białowieża, październik),

 • „Biegu Żubra” (Białowieża),

 • Festynu „Peretocze” (Białowieża).


GMINA NAREWKA
Atrakcje turystyczne:


 1. Krajobraz – atrakcyjny dla turystyki, urozmaicony, największą atrakcją jest Puszcza Białowieska z Białowieskim Parkiem Narodowym oraz dolina Narwi ze Zbiornikiem Siemianówka. Wsch. część gminy obejmuje fragment Puszczy Ladzkiej.

 2. Walory przyrodnicze:

 • fragment Białowieskiego Parku Narodowego (Obręb Ochronny Hwoźna),

 • fragmenty Obszarów Chronionego Krajobrazu: „Dolina Górnej Narwi” i „Puszcza Białowieska”,

 • trzy rezerwaty przyrody: „Siemianówka”, „Gnilec” i „Dolina Waliczówki” oraz fragment rezerwatu „Lasy Puszczy Białowieskiej”,

 • kilkadziesiąt pomników przyrody (głównie starych drzew),

 • Zbiornik Siemianówka i dolina Narwi stanowiące ostoję ptaków wodno-błotnych i ważny w skali kraju szlak ich migracji.

 1. Walory kulturowe:

 • zachowane układy przestrzenne i stara drewniana zabudowa wsi (szczególnie w Masiewie, Babiej Górze, Olchówce i Gruszkach,

 • drewniana cerkiew w Lewkowie Starym (XVIII w.),

 • murowane cerkwie w Narewce (1864) i Siemianówce (XVIII w.),

 • drewniana leśniczówka w Świnorojach (XIX/XX w.),

 • cmentarz żydowski w Narewce i cmentarz ewangelicki dawnej niemieckiej Osady Czoło pod Masiewem.

 1. Muzea, skanseny, izby regionalne i przyrodnicze:

 • Izba Przyrodniczo-Leśna w Nadleśnictwie Browsk w Gruszkach,

 • mini-skansen kolejki wąskotorowej w ur. Głuszec.

 1. Rękodzieło ludowe:

 • Lewkowo Stare (wyroby z gliny, wyroby z drewna),

 • Masiewo (rzeźba w drewnie),

 • Eliaszuki (wyroby z drewna).

 1. Zespoły folklorystyczne:

 • Narewka,

 • Lewkowo Stare.

 1. Imprezy sportowe, kulturalne i uroczystości religijne o potencjalnym znaczeniu turystycznym:

 • regaty „Puchar Żubra” w windsurfingu (zbiornik Siemianówka, czerwiec),

 • regaty jachtów (zbiornik Siemianówka, lipiec),

 • Kraina Szczęśliwości (Narewka-Skupowo, czerwiec),

 • festyny ludowe w Narewce, Lewkowie Starym i Siemianówce,

 • Noc Kupały w Narewce (lipiec),

 • festyn „W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru” w Narewce,

 • plener artystyczny osób niepełnosprawnych (Lewkowo, czerwiec),

 • „Jordan” (Lewkowo Stare, styczeń).


Infrastruktura turystyczna:


 1. Baza noclegowa:

 • 16 kwater agroturystycznych (w Narewce, Gruszkach, Plancie, Masiewie, Lewkowie Starym i Nowym, Mikłaszewie, Nowej Łuce, Świnorojach, Janowie i Babiej Górze), łącznie ponad 200 miejsc,

 • pola biwakowe w Starym Dworze, Gruszkach, Świnorojach i Narewce (łącznie ponad 200 miejsc),

 • sezonowe schroniska młodzieżowe w Siemianówce, Lewkowie Starym i Narewce (łącznie 120 miejsc)

 1. Gastronomia:

 • trzy bary w Narewce,

 • bar w Nowej Łuce.

 1. Szlaki turystyczne. Przez teren gminy przebiega 8 znakowanych szlaków pieszych:

 • czerwony „Szlak walk powstańczych”: Narewka – Świnoroje - Hajnówka ,

 • szlak zielony z Narewki do Walił, na terenie gminy na odcinku: Narewka – Olchówka - Babia Góra – Siemianówka – Bondary,

 • szlak niebieski: Białowieża – Pogorzelce – Babia Góra – Siemianówka,

 • szlak czerwony „Wokół uroczyska Głuszec” (BPN),

 • szlak żółty: Narewka – Janowo – Białowieża,

 • szlak zielony „Wilczy Szlak”: Masiewo.- Zamosze – Kosy Most

 • dwa czarne szlaki łącznikowe

oraz 4 szlaki rowerowe:

 • „Podlaski Szlak Bociani” (czerwony) na odcinku: Białowieża – Pogorzelce – Narewka – Lewkowo – Suszcza

 • trzy okrężne szlaki zaczynające się i kończące w Narewce.

 1. Ścieżki przyrodnicze:

 • ścieżka „Pod Dębami” w Świnorojach (Nadleśnictwo Browsk),

 • ścieżka ornitologiczna Masiewo – Siemieniakowszczyzna (OTOP),

 • ścieżka „Tropem Żubra” z Kosego Mostu do Babiej Góry (Program „Żubr”).

 1. Turystyka aktywna:

 • wypożyczalnie kajaków i rowerów w Narewce i Plancie,

 • konie w kwaterze agroturystycznej w Masiewie,

 • możliwości uprawiania sportów wodnych na Zalewie Siemianówka.

 1. Informacja turystyczna:

 1. Wieże obserwacyjne:

 • trzy wieże widokowe: w Siemieniakowszczyźnie, przy Kosym Moście, i w ur. Carska Tropina nad Narewką,

 • dwie nowe wieże do obserwacji żubrów: nad Narewką w pobliżu Kosego Mostu i na łąkach pod Babią Górą

 1. Miejsca ogniskowe:

 • Zamosze, Świnoroje.


Wnioski:

Teren gminy ma dwie główne atrakcje turystyczne, wyróżniające go w skali regionu i jak dotąd w niewielkim stopniu wykorzystane turystycznie. Pierwszą z nich jest znaczny fragment Białowieskiego Parku Narodowego, drugą zaś: Zbiornik Siemianówka oraz doliny rzek: Narwi i Narewki. Stwarza to możliwości uprawiania na tym terenie różnorodnych form turystyki. Baza agroturystyczna w gminie należy do najlepiej rozwiniętych w całej Krainie Żubra. Bardzo dobrze jest także rozwinięta sieć szlaków pieszych i rowerowych. Mankamentem obszaru gminy są nienajlepsze połączenia komunikacyjne i oddalenie od głównych tras komunikacyjnych, słabo rozwinięta gastronomia (brak restauracji i barów serwujących dania regionalne), stosunkowo nieliczne zabytki i brak ofert turystycznych wykorzystujących ogromne możliwości uprawiania różnorodnych form turystyki. Najbardziej preferowane formy turystyki na terenie gminy to: agroturystyka, turystyka wodna, rowerowa i przyrodnicza.


Proponowane zadania realizacyjne i inwestycje:


 1. Przeprowadzenie w gminie inwentaryzacji cennych obiektów budownictwa wiejskiego i zabytkowych układów osadniczych, z określeniem najcenniejszych obiektów i ich zespołów oraz sposobów ich ochrony, a także możliwości ich adaptacji na cele turystyczne.

 2. Wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, mających na celu ochronę najcenniejszych układów osadniczych i zespołów zabytkowej zabudowy.

 3. Wydanie folderu z logo „Krainy Żubra” i mapką gminy oraz planem Narewki, z zaznaczeniem i opisem najważniejszych atrakcji turystycznych gminy (BPN, rezerwaty przyrody, lasy Nadleśnictwa Browsk zabytki architektury i budownictwa wiejskiego, drewniane chaty, świątynie, kapliczki, stare cmentarze, parki itp.) oraz obiektów infrastruktury turystycznej ilustrowanego barwnymi fotografiami najważniejszych obiektów.

 4. Wykonanie w Narewce, przy szlakach turystycznych oraz przy szosie Hajnówka – Narewka - Siemianówka opatrzonych logo Krainy Żubra drogowskazów do rezerwatów przyrody, najważniejszych zabytków i innych atrakcji turystycznych, a także obiektów infrastruktury turystycznej oraz tablic informacyjnych przy najciekawszych obiektach.

 5. Ustawienie w centrum Narewki, opatrzonej logo Krainy Żubra, tablicy z krajoznawczą mapą Krainy Żubra.

 6. Zorganizowanie w Narewce lokalnego centrum obsługi ruchu turystycznego z punktem informacji turystycznej oraz wypożyczalnią rowerów.

 7. Wyznakowanie pieszego i rowerowego „Szlaku Krainy Żubra” na odcinku: Białowieża – Stara Białowieża - Carska Tropina – Kosy Most – ur. Wilczy Szlak – Masiewo – Babia Góra – Siemianówka – Cisówka, z wykorzystaniem istniejących odcinków szlaków znakowanych.

 8. Wyznakowanie na terenie gminy kilku nowych pieszych szlaków turystycznych:

 • „Szlaku obrzeża Puszczy Białowieskiej” z Narewki do Policznej, na odcinku: Narewka – Skupowo – Bernadzki Most – rez. „Gnilec” – Borysówka – Smolany Sadek

 • „Szlaku Puszczy Ladzkiej”: Narewka – Zabłotczyzna – Ochrymy – Kapitańszczyzna – Porosłe – Rybaki – Cimochy – Hajdukowszczyzna – Waśki – Podborowiska – Krynica – Gnilec - st. PKP Gnilec

 1. Wytyczenie ścieżek przyrodniczych:

 • ornitologicznej z Babiej Góry do Cisówki, po wsch. stronie Zbiornika Siemianówka, z kładkami prze bagna, mostkami i wieżą obserwacyjną

 • w rezerwacie „Dolina Waliczowki z Kapitańszczyzny do Podborowisk.

 1. Budowa stanicy wodnej w Narewce, z wypożyczalnią kajaków, jako punktu początkowego szlaku wodnego

 2. Budowa w Narewce zajazdu z serii „Zajazdów Żubrowych”, z miejscami noclegowymi i gospodą specjalizująca się w daniach regionalnych.

 3. Rozważenie możliwości adaptacji na cele turystyczne budynku dawnej szkoły w Narewce.

 4. Adaptacja budynku szkoły w Siemianówce na regionalny ośrodek edukacji ekologicznej z bazą hotelową (50 miejsc) oraz gastronomiczną.

 5. Sporządzenie planu zagospodarowania turystycznego terenów nad Zalewem Siemianówka i koncepcji wioski turystycznej w okolicach Starego Dworu.

 6. Budowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Starym Dworze nad Zalewem Siemianówka wraz z urządzonym polem namiotowym.

 7. Urządzenie parkingów i miejsc ogniskowo-wypoczynkowych na terenie gminy.

 8. Opracowanie kilku lokalnych produktów turystycznych na terenie gminy:

 • spływy kajakowe Narewką i Narwią poniżej Bondar,

 • ornitologiczna wyprawa do ostoi ptaków na wsch. obrzeżu Zbiornika Siemianówka,

 • program zwiedzania najciekawszych pod względem przyrodniczym obszarów w Obrębie Ochronnym Hwoźna Białowieskiego Parku Narodowego.

 1. Remont i uruchomienie trasy turystycznej kolejki wąskotorowej łączącej Starą Białowieżę z Hajnówką i Kosym Mostem.

 2. Zorganizowanie (wraz z sąsiednimi gminami) cyklicznego spływu kajakowego rzekami Narwią i Narewką oraz wprowadzenie go do oficjalnego kalendarza imprez turystycznych Krainy Żubra.

 3. Wprowadzenie do oficjalnego kalendarza imprez o znaczeniu turystycznym w Krainie Żubra odbywającego się na terenie gminy festynu ludowego w Narewce (maj) i „Jordanu” w Lewkowie Starym (styczeń).

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка