I. częŚĆ wstępna
старонка17/22
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.7 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

MIASTO BIELSK PODLASKIWalory turystyczne:


 1. Najważniejsze walory kulturowe:

 • zabytkowy układ urbanistyczny centrum miasta (XV-XIX w.),

 • zespół kościoła parafialnego (1783-1784),

 • zespół klasztoru karmelitów (1639-1643),

 • cztery zespoły cerkiewne (XVIII-XIX w.),

 • obiekty cmentarza grzebalnego,

 • ratusz (1779),

 • dwór Smulskich (k. XIX w.),

 • kilkadziesiąt drewnianych domów z k. XIX – pocz. XX w. w centrum miasta,

 • grodzisko (X-XI w.)

 1. Muzea i skanseny:

 • muzeum w ratuszu – Oddział Muzeum Podlaskiego

 • Muzeum Martyrologii.

 • Muzeum Małej Ojczyzny z mini-skansenem w Bielsku-Studziwodach,

 1. Zespoły folklorystyczne:

 • Bielsk Podlaski.

 1. Imprezy kulturalne, folklorystyczne, turystyczne i religijne o znaczeniu turystycznym:

 • „Spasauskija Zapusty (sierpień, amfiteatr),

 • Festiwal Poezji Śpiewanej i Autorskiej „Jesień Bardów”,

 • Festiwal Kultury Ukraińskiej „Podlaska Jesień” (listopad, Bielski Dom Kultury)

 • Ogólnopolski Dziecięco – Młodzieżowy Festiwal Kolędy i Pastorałki Współczesnej „Kantyczka” (styczeń, Bielski Dom Kultury),

 • Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej (maj, Bielski Dom Kultury),

 • Prezentacje lokalnych zespołów podczas obchodów „Dni Bielska” maj – czerwiec; Bielski Dom Kultury, Amfiteatr Miejski.


Infrastruktura turystyczna: 1. Baza noclegowa:

 • Hotel „UNIBUS”

 • Hotel MOSiR

 1. Gastronomia:

 • dwie restauracje i liczne bary.

 1. Szlaki turystyczne:

 • przez miasto przebiega pieszo-rowerowy „Szlak prawosławnych świątyń”.

 1. Informacja turystyczna:

 • punkt informacji turystycznej w Urzędzie Miasta,

 1. Biura turystyczne:

 • PTTK,

 • biuro „Bumerang”.


Wnioski:
Atutem miasta są dobre połączenia komunikacyjne: położenie przy głównej szosie z Białegostoku do Lublina i linii kolejowej z Białegostoku do Czeremchy. Jednak większość turystów nie zatrzymuje się tu na dłużej. W promocji miasta należy wykorzystać jego liczne zabytki architektury, wielokulturowość, organizowane tu imprezy dotyczące kultury mniejszości narodowych oraz cenne zabytki wiejskiego krajobrazu kulturowego w okolicy. Szansą dla miasta jest utworzenie tu jednej z pięciu „bram” do Krainy Żubra: Centrum Informacji i Obsługi Ruchu Turystycznego (CIORT) dla regionu Wysoczyzny Bielskiej, specjalizującego się w eksponowaniu i turystycznym promowaniu walorów kulturowych i różnorodności etnicznej regionu.
Proponowane zadania realizacyjne i inwestycje:


 1. Aktualizacja i weryfikacja inwentaryzacji zabytków na terenie miasta z określeniem najcenniejszych obiektów i ich zespołów oraz sposobów ich ochrony, a także możliwości ich adaptacji na cele turystyczne.

 2. Wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, mających na celu ochronę najcenniejszych układów przestrzennych i zespołów zabytkowej zabudowy w mieście.

 3. Wydanie folderu z logo „Krainy Żubra” z planem miasta, z zaznaczeniem najważniejszych atrakcji turystycznych i obiektów zagospodarowania turystycznego, ilustrowanego barwnymi fotografiami najważniejszych obiektów.

 4. Organizacja regionalnego Centrum Informacji i Obsługi Ruchu Turystycznego (CIORT), ewentualnie adaptacja na ten cel wybranego obiektu zabytkowego.

 5. Lokalizacja w CIORT lub w jego najbliższym sąsiedztwie dodatkowych placówek służących turystom:

 • gospody specjalizującej się w daniach regionalnych,

 • punktu sprzedaży wydawnictw krajoznawczych o Krainie Żubra,

 • punktu sprzedaży pamiątek i wyrobów lokalnego rękodzieła i sztuki ludowej,

 • wypożyczalni rowerów.

 1. Wyznakowanie na terenie miasta początkowego odcinka rowerowego „Szlaku Pogranicza Kulturowego” z Bielska Podlaskiego do Bociek i Siemiatycz.

 2. Wykonanie i ustawienie w centrum miasta dwu tablic opatrzonych logo Krainy Żubra:

 • planu miasta z zaznaczeniem najważniejszych atrakcji,

 • mapy Krainy Żubra.

 1. Wykonanie i ustawienie w mieście opatrzonych logo Krainy Żubra drogowskazów do najważniejszych zabytków i innych atrakcji turystycznych (a także obiektów infrastruktury turystycznej) oraz tablic informacyjnych przy najciekawszych obiektach.

 2. Zorganizowanie kilku kwater agroturystycznych w mieście, najchętniej w adaptowanych zabytkowych domach.

 3. Wprowadzenie „Spasauskich Zapustów”, Festiwalu Poezji Śpiewanej i Autorskiej „Jesień Bardów” i Festiwal Kultury Ukraińskiej „Podlaska Jesień” do oficjalnego kalendarza imprez o znaczeniu turystycznym Krainy Żubra.

 4. Wydanie folderu na temat: „Sztuka pisania ikon” – Studium Ikonograficzne.

 5. Opracowanie produktu turystycznego:

 • programu zwiedzania miasta i jego najbliższych okolic,

 • opracowanie oferty turystycznej przejażdżki bryczką po mieście – „Szlakiem miejsc kultu religijnego” i wyznaczenie jej trasy.GMINA BIELSK PODLASKI
Walory turystyczne:


  1. Krajobraz. Większa część gminy ma krajobraz lekko falisty, o mało urozmaiconej rzeźbie i stosunkowo niewielkim zalesieniu. Największą atrakcją turystyczną i krajobrazową jest malownicza dolina górnej Narwi wyznaczającej pn. część gminy. Urozmaicenie w krajobrazie stanowią także przecinające gminę doliny dopływów Narwi – Orlanki i Łoknicy.

  2. Walory przyrodnicze:

 • Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Górnej Narwi” z naturalną doliną meandrującej rzeki w otoczeniu łąk, mokradeł i starorzeczy, stanowiących ostoję ptaków wodno-błotnych,

 • 13 pomników przyrody,

 • ciekawe torfowisko niskie pomiędzy Zubowem, Knorozami i Ploskami.

  1. Walory kulturowe:

 • zabytkowe układy przestrzenne licznych wsi w gminie wraz zespołami zabytkowej drewnianej zabudowy (najciekawsze w Knorydach, Łoknicy, Parcewie, Ploskach, Plutyczach i Woroniu).

 • drewniane XVIII-to i XIX-wieczne cerkwie i kaplice w Augustowie, Pasynkach, Rajsku, Podbielu, Ploskach, Parcewie i Strykach,

 • murowany kościół w Łubinie Kościelnym (pocz. XX w.),

 • grodzisko w Haćkach.

 • dwie mogiły powstańców 1863 r. w leśnictwie Grabowiec.

 1. Sanktuaria religijne i ważniejsze miejsca kultu:

 • cudowne źródełko z kapliczką i „lasem krzyży” w Knorydach (uroczyste nabożeństwo odbywa się w 10 piątek po Wielkanocy)

  1. Muzea, skanseny i izby regionalne:

 • Izba Pamięci Narodowej w Rajsku.

 1. Zespoły folklorystyczne:

 • Dubiażyn.


Infrastruktura turystyczna: 1. Baza noclegowa:

 • zajazd i trzy ośrodki wypoczynkowe w Ploskach (łącznie ok. 200 miejsc noclegowych).

  1. Gastronomia:

 • zajazd w Ploskach,

 • bary w Chrabołach i Ploskach

 1. Szlaki turystyczne:

 • pieszo-rowerowy szlak turystyczny: „Szlak Prawosławnych Świątyń” przecinający gminę na odcinku: Ploski – Konorozy – Chraboły – Haćki - Hryniewicze Małe – Hryniewicze Duże – Bielsk Podlaski – Parcewo – Orla.

  1. Ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne:

 • ścieżka przyrodniczo-leśna „Suszek” (dł. 3 km) w kompleksie leśnym Piliki,

 • ścieżka przyrodniczo-leśna „Szkółka leśna Grabowiec” w kompleksie leśnym Grabowiec.


Wnioski:
Główną atrakcją turystyczną gminy jest dolina Narwi. Atrakcją w pozostałej części gminy, o stosunkowo mało urozmaiconym krajobrazie, są walory kulturowe wsi z zachowaną w dużej części drewnianą zabudową i zabytkowymi świątyniami. Atrakcje turystyczne gminy nie są w pełni wykorzystane. Brak produktów turystycznych związanych z Narwią – dużą atrakcją mógłby być spływ kajakowy rzeką. Baza noclegowa koncentruje się wyłącznie w Ploskach nad Narwią, brak natomiast kwater agroturystycznych. Atutem gminy są dobre połączenia komunikacyjne (drogowe i kolejowe) z Białymstokiem, Siemiatyczami i Hajnówką. Najważniejsze formy turystyki warte propagowania w gminie to: agroturystyka, turystyka kajakowa i rowerowa.
Proponowane zadania realizacyjne i inwestycje:


 1. Przeprowadzenie (lub aktualizacja) inwentaryzacja cennych obiektów wiejskiego budownictwa drewnianego i zabytkowych układów osadniczych, z określeniem najcenniejszych obiektów i ich zespołów oraz sposobów ich ochrony, a także możliwości ich adaptacji na cele turystyczne.

 2. Wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, mających na celu ochronę najcenniejszych układów osadniczych i zespołów zabytkowej zabudowy.

 3. Wydanie folderu (z logo „Krainy Żubra”) z zaznaczeniem najważniejszych atrakcji turystycznych gminy (zabytki architektury i budownictwa wiejskiego, drewniane chaty, świątynie, kapliczki, krzyże i „cudowne miejsca”, stare cmentarze, parki itp.), ilustrowanego barwnymi fotografiami najważniejszych obiektów.

 4. Wyznakowanie na terenie gminy rowerowego „Szlaku Pogranicza Kulturowego” z Bielska Podlaskiego do Siemiatycz, na odcinku: Bielsk Podlski – Dubiażyn – Krasna Wieś.

 5. Wyznakowanie na terenie gminy kilku nowych szlaków pieszych.

 6. Wykonanie i ustawienie przy szlakach turystycznych oraz przy szosach Białystok – Siemiatycze, Bielsk Podlaski – Kleszczele i Bielsk Podlaski - Brańsk opatrzonych logo Krainy Żubra drogowskazów do najważniejszych zabytków i innych atrakcji turystycznych (a także obiektów infrastruktury turystycznej) oraz tablic informacyjnych przy najciekawszych obiektach.

 7. Utworzenie kilku kwater agroturystycznych na terenie gminy, najlepiej w tradycyjnych drewnianych domach wiejskich.

 8. Budowa lub zorganizowanie w jednym z istniejących obiektów stanicy wodnej z wypożyczalnią kajaków w Ploskach.

 9. Opracowanie lokalnego produktu turystycznego:

 • spływu kajakowego Narwią (w porozumieniu z innymi nadnarwiańskimi gminami).
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка