Хрэстаматыя вучэбны дапаможнік
старонка27/27
Дата канвертавання17.03.2016
Памер2.12 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

637. На ўміратварэнне


Владыка чалавека любічэ – цару вякоў і падацелю благіх, разбурыўшы ўражды срэдасцення і мір падаўшы роду чалавечаму. Даруй і ныне мір рабам тваім (імёны). Укарані ў іх страх твой і друг на друга любоў уцвердзі, упасі ўсякія распры, спалі ўсе разнаглассі, саблазны. Яко ты есі мір наш і табе славу пасылаем. Айцу і Сыну і Святому Духу і ныне і прысно ва векі вякоў. Амінь, амінь, амінь.
638. Калі нешта табе падкінулі

Еслі, хто етае табе што падкінуў, ета нада несці на реку, на бягучую воду. А хоць нясі на ростані ў дванаццаць часоў ночы да спалі там на растаньках. Каго ні стрэціш, маўчы, дажа еслі ён скажа табе: «Здароў!» Но то, што яно здзелана, нікагда не гарыць. Тады на рэку, шыбануць на рэку:

– Што ты дзелала мне, штоб была і табе.


639. Ад нападзі

Маня га, падляж і к табе нуда, штоб ты сабе вешалку найшла, от мяне атышла (3 р.). Леня га, падляэ і к табе нуда, штоб ты сабе вешалку нашоў, ад мяне отошол (3 р.).


640. Жывая малітва-спасіцельніца

Сонцам мяне асвяці, месяцам аградзі, святым духам асвяці. Я веру Ісусу Хрысту-хрысціцелю, вялікаму пабядзіцелю. Пабядзі, Госпадзі, усю маю балезнь. Госпадзі ўперэдзі, а я пазадзі. Прасці мне, Госпадзі, і дай здароўя. Спасі мяне, Госпадзі, і ў полі, і ў дарозе, і ў доме, і на рабоце, і на чужой старане. Спасі мяне, Госпадзі, ад вялікай бяды, ад усякага гора.Паказальнік інфарматараў
Абросімава Таісія Васільеўна, 1926 г.н., в.Роўкавічы Чачэрскага раёна – 163, 164
Агароднік Ганна Мікалаеўна, 1930 г.н., в. Радуша Жлобінскага раёна – 213
Атрошчанка Вольга Нікіцішна, 1928 г.н., в. Пабядзіцель Лоеўскага раёна – 56
Афанасенка Матрона Юр’еўна, 1931 г.н., в. Пярэдзелка Лоеўскага раёна – 45
Бадзілоўская Ганна Піліпаўна, 1926 г.н., г.п. Стрэшын Жлобінскага раёна – 351, 363, 386, 426, 464
Байдакоў Сцяпан Васільевіч, 1929 г.н., в. Верхняя Алба Жлобінскага раёна – 16, 39, 84, 89, 102, 148, 157, 165, 190, 200
Балыкова Марыя Ігнатаўна, 1909 г.н., в. Нісімкавічы Чачэрскага раёна – 80, 113, 121
Барабанава Аляксандра Міхайлаўна, 1941 г.н., в. Гусявіца Буда-Кашалёўскага раёна – 2, 3, 26, 35, 60, 138, 186, 187, 198, 205, 206, 207, 222, 272, 306, 307, 334, 335, 336, 337, 338, 347, 355, 356, 365, 388, 400, 407, 438, 440, 441, 468, 469, 471
Баравая КлаўдзіяПятроўна, 1932 г.н., в. Насовічы Добрушскага раёна – 147
Баранава Надзея Уладзіміраўна, 1932 г.н., г. Жлобін – 118
Барсукова М.Г., 1928 г.н., в. Крупец Добрушскага раёна – 555
Белаш Еўдакія Сяргееўна, 1918 г.н., в. Чырвоны Бераг Жлобінскага раёна (раней пражывала ў в. Дворышча Хойніцкага раёна) – 513, 514, 544, 575
Белая Лідзія Сяргееўна, 1929 г.н., в. Сцяпы Жлобінскага раёна – 44, 85, 105
Бічухова Наталля Іванаўна, 192 г.н., в. Запрудаўка Добрушскага раёна – 249, 342
Бобрыкава Тамара Кірылаўна, 1936 г.н., г. Добруш – 293
Бойдак Елізавета Іванаўна, 1926 г.н., г.п. Лоеў – 106, 197, 526, 527
Брымянкова Любоў Філімонаўна, 1921г.н., в. Васільеўка Добрушскага раёна – 379
Бухонкіна Марыя Адамаўна, 1912 г.н., г. Добруш – 212, 323, 505
Быкава Кацярына Мікалаеўна, 1927 г.н., в. Чорная Вірня Жлобінскага раёна – 507
Быкава Кацярына Мікалаеўна, 1927 г.н., в. Чорная Вірня Жлобінскага раёна – 565
Валчкова Зінаіда Сцяпанаўна, 1931 г.н., в. Рэкта Жлобінскага раёна – 214, 298, 299, 330, 405, 425
Вішнякова Ганна Дзямідаўна, 1918 г.н., п. Осаў Буда-Кашалёўскага раёна – 225, 411
Галько Сафія Паўлаўна, 1925 г.н., в. Радуша Жлобінскага раёна – 587
Ганчарова Ганна Іванаўна, І907г.н., в. Залаўе Чачэрскага раёна – 552
Ганчарова Клаўдзія Сцяпанаўна, 1943 г.н., в. Запрудаўка Добрушскага раёна – 79, 132
Гатальская Марыя Іванаўна, 1946 г.н., г. Ветка (раней пражывала ў в. Вялікія Нямкі Веткаўскага раёна) – 314, 478
Грудавенка Валянціна Гаўрылаўна, 1930 г.н., в. Баршчоўка Добрушскага раёна – 203, 246, 321, 487
Грыгор’ева Фёкла Навумаўна, 1914 г.н., в. Чацвярня Жлобінскага раёна – 40, 41, 42, 43, 59, 67, 68, 216, 406, 632
Грымянкова Любоў Філімонаўна, 1921 г.н., в. Васільеўка Добрушскага раёна – 247
Грынькава Марыя Рыгораўна, 1929 г.н., в. Краўцоўка Гомельскага раёна – 491, 492, 493, 576, 592, 593, 618, 619, 620, 621
Гуршчанкова Ганна Фёдараўна, 1923 г.н., в. Забаб’е Буда-Кашалёўскага раёна – 408, 472
Дземянкова Надзея Парфёнаўна, 1924 г.н., в. Патапаўка Буда-Кашалёўскага раёна – 226, 227, 275
Дзяржынская Вольга Пятроўна, 1932 г.н., в. Матнявічы Чачэрскага раёна – 14, 62, 87, 92, 93, 110, 111, 353, 429, 451, 453
Дорашава Ева Мінаўна, 1941 г.н., в. Вуць Добрушскага раёна – 248
Дуброўская Матрона Лявонаўна, 1945 г.н., г. Ветка (раней пражывала ў в. Кобаўка) – 210
Ермакова Вера Ціханаўна, 1943 г.н., в. Церуха Гомельскага раёна (нарадзілася ў в. Кустарны) – 112, 114, 116, 122, 123, 124, 126, 128, 131, 133, 134, 135
Завалей Валянціна Фёдараўна, 1939 г.н., в. Малевічы Жлобінскага раёна (раней пражывала ў Буда-Кашалёўскім р-не) – 294, 327, 485, 612
Заўялец Марыя Герасімаўна, 1931 г.н., в. Пабядзіцель Лоеўскага раёна – 56
Зелянкова Алімпіяда Мінаўна, 1922 г.н., в. Урыцкае Гомельскага раёна – 243, 287, 318, 419
Зелянцова Вера Сцяпанаўна, 1930 г.н., в. Усход Лоеўскага раёна – 34
Зубарава Марыя Паўлаўна, 1938 г.н., в. Дуброўка Добрушскага раёна – 340
Зязюля Наталля Пятроўна, 1949 г.н., в. Карпаўка Лоеўскага раёна – 268, 304, 427, 486
Ігнаценка Праскоўя Іванаўна, 1935 г.н., в. Мархлеўск Хойніцкага раёна – 12
Кавалёва Ганна Андрэеўна, 1942 г.н., в. Каменка Чачэрскага раёна – 103, 539
Кавалёва Еўдакія Фадзееўна, 1927 г.н., в. Міхалькі Гомельскага раёна – 285, 483
Каваленка Галіна Мікалаеўна, 1939 г.н., в. Страдубка Лоеўскага раёна – 47, 48, 143, 192, 603, 604
Казакова Марыя Аляксандраўна, 1917 г.н., в. Лапаціна Гомельскага раёна – 317, 563, 586
Казлова Ніна Іванаўна, 1935 г.н., г. Ветка (перасяленка з в. Чырвоны Кут) – 391
Казлова Эльвіра Іванаўна, 1936 г.н., г. Жлобін (нарадзілася ў в. Саланое Жлобінскага раёна) – 215, 260, 385, 459, 579, 580, 583, 595
Казлоўская Ганна Цімафееўна, 1940 г.н., в. Стараселле Добрушскага раёна – 501, 502, 503
Калінская Вера Аляксандраўна, 1938 г.н., в. Салтанаўка Буда-Кашалёўскага раёна – 228, 229, 312, 412, 572, 609, 610
Калядзенка Матрона Максімаўна, 1915 г.н., в. Пірэвічы Жлобінскага раёна – 136, 328
Калядзенка Сафія Васільеўна, 1935 г.н., в. Пірэвічы Жлобінскага раёна – 19, 149, 176, 183, 512
Камлачова Матрона Юр’еўна, 1925 г.н., в. Маркавічы Гомельскага раёна – 28, 284
Канаваленка Наталля Ануфрыеўна, 1933 г.н., в. Верхняя Алба Жлобінскага раёна – 16, 39, 84, 89, 102, 148, 157, 165, 190, 200
Капралава Таццяна Фамінічна, 1919 г.н., в. Стрэшын Жлобінскага раёна (раней пражывала ў в. Будзішча Чачэрскага раёна) – 20, 33, 81, 82
Капусціна Сафія Піліпаўна, 1928 г.н., в. Нівы Жлбінскага раёна – 258, 295, 296
Карнеявец Паліна Мікалаеўна, 1926 г.н., в. Даманавічы Калінкавіцкага раёна – 218, 303, 332, 443, 448, 456, 460
Касцюкова Вольга Сяргееўна, 1920 г.н., в. Крыўск Буда-Кашалёўскага раёна – 223
Кахно Сафія Іванаўна, 1930г.н., в. Малевічы Жлобінскага раёна – 255, 256
Кацапава Елізавета Рыгораўна, 1924 г.н., в. Дудзічы Калінкавіцкага раёна – 267, 387
Кашперка Надзея Яфімаўна, 1930 г.н., в. Пярэдзелка Лоеўскага раёна – 45
Кірусенка Марыя Сцяпанаўна, 1921 г.н., в. Слабажанка Хойніцкага раёна – 538
Кірушчанка Ганна Лявонаўна, 1923г.н., в. Вуць Добрушскага раёна – 361
Корбіт Валянціна Міхайлаўна, 1934 г.н., в. Слабажанка Хойніцкага раёна – 23, 49, 70, 91, 108, 109, 120, 130, 142, 145, 152, 159, 162, 167, 171, 184, 194, 204, 536, 537, 551, 608
Корнева Тамара Фёдараўна, 1937 г.н., в. Урыцкае Гомельскага раёна – 286
Круглякова Аляксандра Канстанцінаўна, 1910 г.н., г.п. Уваравічы Буда-Кашалёўскага раёна – 279, 415
Кулакоўская Ганна Антонаўна, 1929 г.н., в. Радзін Хойніцкага раёна – 57
Кулікава Ева Максімаўна, 1925 г.н., в. Краўцоўка Гомельскага раёна – 4, 13, 17, 27, 63, 99, 100, 188, 239, 282, 308, 315, 358, 359, 360, 372, 373, 392, 402, 481, 482, 562, 574, 599
Куляшова Ганна Самсонаўна, 1921 г.н., в. Усохі Добрушскага раёна – 37, 38
Кушнярова Тамара Тарасаўна, 1938 г.н., в. Праскурні Жлобінскага раёна – 259, 297, 384, 424, 477, 543
Лагвінец Аляксандра Кузьмінічна, 1940 г.н., в. Судкова Хойніцкага раёна (перасяленка з в. Дворышча Хойніцкага раёна) – 141, 193, 221, 344, 345, 346, 352, 465, 560, 568, 607, 613, 635, 640
Лапіцкая Фаіна Афанасьеўна, 1932 г.н., в. Фашчоўка Гомельскага раёна (раней пражывала ў в. Калінаўка Гомельскага раёна) – 244, 288, 458
Лаханька Ніна Фядосаўна, 1937 г.н., в. Новая Баршчоўка (раней Баршчоўка) Лоеўскага раёна – 21, 524
Лешнік Антаніна Фёдараўна, 1924 г.н., в. Прудок Калінкавіцкага раёна (раней пражывала ў в. Юравічы Калінкавіцкага раёна) – 51, 69, 75, 94, 150, 151, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 546, 547, 548, 549, 550, 596
Лубянава Марфа Міхайлаўна, 1916 г.н., в. Кузьмінічы Добрушскага раёна – 64, 250, 251, 252, 381, 422, 601
Лук’яненка Серафіма Адамаўна, 1927 г.н., в. Віць Хойніцкага раёна – 269, 270, 305, 333, 428
Лупікава Надзея Іванаўна, 1942 г.н., в. Церуха Гомельскага раёна (нарадзілася ў в. Кантакузаўка Гомельскага раёна) – 1, 58, 61, 77, 78, 96, 97, 98, 237, 238, 479, 480, 553, 554, 561, 573, 585, 590, 591, 615, 622, 623
Лявоненка Я.Т., 1907 г.н., в. Ляды Жлобінскага раёна – 326, 447, 484
Максіменка Ева Аляксандраўна, 1929 г.н., в. Веляцін Хойніцкага раёна – 86, 90, 528, 605, 634
Максiменка Марыя Iванаўна, 1931 г.н., г. Ветка – 209, 235, 236, 371
Максімчык Алена Уладзіміраўна, 1932 г.н., в. Катловіца Брагінскага раёна (перасяленка з в. Крупейкі Лоеўскага раёна) – 125, 584, 588
Матвеева Марыя Раманаўна, 1944 г.н., в. Забалоцце Буда-Кашалёўскага раёна – 273, 310, 354, 409
Марозава Вольга Пятроўна, 1929 г.н., в. Пабядзіцель Лоеўскага раёна – 22, 56, 119, 127
Мацюшова Марыя Міхайлаўна, 1931 г.н., в. Усоха-Буда Добрушскага раёна – 290, 292, 435, 437, 497, 504
Мацюшэнка Марыя, в. Мікалаеўка Буда-Кашалёўскага раёна – 311, 489, 490
Машкарова Анастасія Рыгораўна, 1923 г.н., в. Чырвоны Бераг Жлобінскага раёна – 31, 32, 74
Машукова Ганна Мікалаеўна, 1939 г.н., в. Баршчоўка Добрушскага раёна – 319
Машукова Пелагея Лукінічна, 1921 г.н., ў в. Баршчоўка Добрушскага раёна – 137
Мельнікава Вольга Фёдараўна, 1925 г.н., в. Пабядзіцель Лоеўскага раёна – 22, 119, 127
Міхалькова Марыя Пракопаўна, 1913 г.н., в. Залессе Чачэрскага раёна – 271, 395, 457
Мішарава Алена Іванаўна 1946 г.н., в. Івакі Добрушскага раёна – 450, 476
Мычка Марыя Сцяпанаўна, г. Жлобін – 217, 261, 262, 300, 331, 545, 582, 637
Нікіценка Праскоўя Іванаўна, 1925 г.н., в. Пабядзіцель Лоеўскага раёна – 9, 10, 172, 191, 602
Новікава Марына Мікалаеўна, 1960 г.н., г. Жлобін – 104, 263
Новікава Ніна Андрэеўна, 1933 г.н., г. Жлобін – 196, 515, 571, 581
Пазняк Сафія Міхайлаўна, 1935 г.н., в. Азарычы Калінкавіцкага раёна – 264, 265, 266, 302, 357, 364, 633, 636
Палевікова Надзея Пятроўна, 1929 г.н., г. Жлобін (раней пражывала ў п. Нікольскі) – 566
Памагаева Таццяна Мікалаеўна, 1931 г.н., в. Івакі Добрушскага раёна – 173, 506
Патапенка Ганна Пятроўна, 1922 г.н., в. Рэпішча Чачэрскага раёна – 54, 153, 154, 160, 168, 177, 185
Пеліпшанаў Іван Абрамавіч, 1902 г.н., г. Добруш – 29, 30, 65, 72, 73, 181, 455, 556, 564, 577, 578, 611, 617, 628
Піскунова Вольга Андрэеўна, 1925 г.н., в. Хоўхла Буда-Кашалёўскага раёна – 202, 370, 417, 474
Пратасава Праскоўя Іванаўна, 1931 г.н., в. Пясочная Буда Гомельскага раёна – 241, 375
Пратасаў Арсенцій Дзмітрыевіч, 1932 г.н., в. Вулкан Лоеўскага раёна (нарадзіўся ў в. Дубрава Лоеўскага раёна) – 174
Процкая МарыяМаркаўна, 1925 г.н., в. Баршчоўка Добрушскага раёна – 319
Прыходзька Аляксандра Пятроўна, 1937 г.н., в. Кірава Жлобінскага раёна (раней пражывала ў в. Пагоннае Хойніцкага раёна) – 324
Прышчэп Марыі Ульянаўны, 1927 г.н., в. Ручаёўка Лоеўскага раёна – 11, 46, 525, 567, 639
Пыталёва Антаніна Іосіфаўна, 1921 г.н., в. Пясочная Буда Гомельскага раёна – 242, 376, 434
Рабцава Ганна Філіпаўна, 1936 г.н., в. Маркавічы Гомельскага раёна – 240, 431, 433, 470
Раманенка Варвара Пятроўна,1934 г.н., г. Ветка (перасяленка з в. Кругоўка Добрушскага раёна) – 245
Рогава Матрона Сямёнаўна, 1926 г.н., в. Касакоўка Жлобінскага раёна – 66, 140, 253, 399, 423, 463
Рубанава Ганна Піліпаўна, 1922 г.н., в. Гусявіца Буда-Кашалёўскага раёна – 169, 309
Руднікава Варвара Мамантаўна, 1914 г.н., в. Дуброўка Добрушскага раёна – 499
Савіцкая Кацярына Ісакаўна, 1930 г.н., в. Старыя Навасёлкі Калінкавіцкага раёна – 50
Сакалоўская Ганна Ціханаўна, 1916 г.н., в. Запрудаўка Добрушскага раёна – 322, 454
Самусева Валянціна Рыгораўна, 1910 г.н., в. Залаўе Чачэрскага раёна – 552
Сапачова Ніна Міхайлаўна, 1933 г.н., в. Пірэвічы Жлобінскага раёна – 329, 362, 396, 461
Сачанка М.І. 1918 г.н., в. Вялікі Бор Хойніцкага раёна – 533, 535
Свярдлова Кацярына Сямёнаўна, 1932 г.н., г.п. Уваравічы Буда-Кашалёўскага раёна – 234, 280, 281, 348, 367, 368, 369, 389, 416, 445, 473
Серпікаў Віктар Пятровіч, 1956 г.н., в. Насовічы Добрушскага раёна – 616, 627
Сіманок Вольга Пятроўна, 1925 г.н., в. Запрудаўка Добрушскага раёна – 380, 594
Скарабагатая Хрысціна Максімаўна, 1902 г.н., в. Малыя Рагі Жлобінскага раёна – 7, 71, 257, 383, 394, 404, 557
Сталярова Марыя Ціханаўна, 1939 г.н., в. Шчэрбаўка Гомельскага раёна – 289, 377
Судзенка Вольга Васільеўна, 1952 г.н., в. Віць Хойніцкага раёна (нарадзілася ў г. Данецк) – 52, 53, 55, 95, 107, 158, 166, 175, 529, 530, 531, 532, 589, 597, 606
Сцепаненка Марыя Кірылаўна, 1926 г.н., в. Сялец Буда-Кашалёўскага раёна – 233, 278, 313, 430
Сядая Галіна Рыгораўна, 1925 г.н. в. Краўцоўка Гомельскага раёна – 15, 83, 88, 101, 115, 129, 139, 144, 146, 155, 161, 170, 180, 189, 199, 201, 211, 316, 393, 398, 403, 418, 432, 449, 452, 494, 495, 496, 600
Талсташэева Любоў Анатольеўна, 1961г.н., в. Івакі Добрушскага раёна – 117
Татарынава Марыя Іванаўна, 1927 г.н., в. Нівы Жлобінскага раёна – 542, 558
Ткачова Аляксандра Аляксееўна, 1913 г.н., в. Кіцін Жлобінскага раёна – 182, 254, 325, 349, 350, 382
Торахава Лукер’я Дзмітрыеўна, 1918 г.н., в. Хвойнае Хойніцкага раёна – 24, 25, 569, 614
Трасцян Еўдакія Іванаўна, 1930 г.н., г.п. Лоеў (нарадзілася ў в. Крупейкі Лоеўскага раёна) – 523, 638
Троцкая Варвара Сцяпанаўна, 1929 г.н., в. Касакоўка Жлобінскана раёна – 508, 509, 510, 511, 540, 541, 626, 629, 630, 631
Халімонава Аляксандра Фёдараўна, 1912 г.н., в. Нівы Жлбінскага раёна – 258, 295, 296
Харошка Праскоўя Данілаўна, 1915 г.н., в. Вялікі Бор Хойніцкага раёна – 534
Хацкова Ганна Рыгораўна, 1931 г.н., в. Карма Добрушскага раёна – 341
Хацкова Кацярына Кузьмінічна , 1925 г.н., в. Карма Добрушскага раёна – 18
Цімашэнка Анюта Іванаўна, 1914 г.н., в. Салтанаўка Буда-Кашалёўскага раёна – 8, 230, 231, 276, 413, 414
Цімашэнка Таццяна Аляксандраўна, 1915 г.н., в. Салтанаўка Буда-Кашалёўскага раёна – 232, 277, 339, 444
Цішкова Соня Адамаўна, 1937 г.н., в. Сялец Буда-Кашалёўскага раёна – 208, 366
Цукарава Феафанія Іванаўна, 1931 г.н., в. Ліпнякі Лоеўскага раёна – 76
Цярэшчанка Ева Мікалаеўна, 1925 г.н., в. Храпкава Хойніцкага раёна – 598
Чарняк Антаніна Сямёнаўна, 1919 г.н., в. Абухаўшчына Калінкавіцкага раёна (перасяленка з в. Агароднікі) – 301
Чыжова Валянціна Дзмітрыеўна, 1937 г.н., в. Васільеўка Добрушскага раёна – 462
Чыкезава Ганна Сцяпанаўна, 1929 г.н., в. Забалоцце Буда-Кашалёўскага раёна – 273, 310, 354, 409
Чэкан Надзеі Сцяпанаўны, 1929 г.н., в. Жгунь Добрушскага раёна (нарадзілася ў в. Кажушкі Хойніцкага раёна) – 195, 320, 378, 420, 498
Шаўцова Валянціна Сяргееўна, 1936 г.н., в. Сцяпы Жлобінскага раёна – 44, 85, 105
Шкрабава Пелагея Ісакаўна, 1915 г.н., в. Крыўск Буда-Кашалёўскага раёна – 178, 179, 224, 274, 390, 397, 410, 442, 488
Шлег Кацярына Мартынаўна, 1930 г.н., в. Крупец Добрушскага раёна – 36, 156, 343, 421, 436, 439, 475, 500, 624, 625
Шут Сафія Кузьмінічна, 1923 г.н., г. Хойнікі – 570
Шчаглова Ганна Георгіеўна, 1945 г.н., в. Кругавец Добрушскага раёна – 466
Шчарбакова Ганна Мікітаўна, 1921 г.н., в. Вугал Гомельскага раёна – 446
Шэўчык Ніна Рыгораўна, 1957 г.н., в. Дзімамеркі Лоеўскага раёна – 219, 220, 467
Юрава Анастасія Яфімаўна, 1922 г.н., в. Маркавічы Гомельскага раёна – 283, 374
Юранава Анастасія Андрэеўна, 1924 г.н., в. Забалоцце Буда-Кашалёўскага раёна – 273, 310, 354, 409
Юрасік Валянціны Савельеўны, 1946 г.н., г. Гомель (перасяленка з в. Рудня-Каменева Лоеўскага раёна) – 559
Ярмолкіна Матрона Сцяпанаўна, 1938 г.н., в. Усохская Буда Добрушскага раёна – 5, 6, 291

Яромава Ганна Іванаўна, 1906 г.н., в. Салтанаўка Буда-Кашалёўскага раёна – 401
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка