Хрэстаматыя вучэбны дапаможнік
старонка23/27
Дата канвертавання17.03.2016
Памер2.12 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

515. Любоў закрапіць


Для гэтага патрэбна соль, и кажуць:

– Як соль у естве любяць, так бы муж жану любіў.


516. Прысушка к сабе маладца

Прыгаворваюць на піццё і даюць папіць юнаку:

– Устану я, раба Божая (імя), не благаславясь, пайду на перакростак із ізбы ў дзверы, із дзвярэй у двор, з двара ў вароты. Пайду ў поле чыстае, у сторану падвасточную. Як на старане падвасточнай стаіць ізба, пасярэдзіні ізбы ляжыць даска, пад даскою – таска. Уж як плача таска, убіваецца, света белага дажыдаецца. Света белага і сонца краснага дажыдаецца, так і мяне, рабу божую (імя), дожыдался бы раб Божы (імя). Ні радавацца, ні весяліцца не мог бы без мяне. Не мог бы без мяне ні жыць, ні быць, ні есць, ні піць ні раніцаю, ні вечарком. Як рыба без вады, як дзіця-младзеняц без мацярынскага малака, без чрэва матчынага жыць не можа, так бы і раб Божы (імя) без рабы Божай (імя) не мог бы жыць, ні быць, ні піць, ні есці ні на раніцы, ні на вячэрні, ні ў абед, ні ў полдзень, ні пры зорках, ні пры вятрах моцных, ні ўдзень пры сонцы, ні ўноч пры месяцы. Упівайся, таска, уядайся, таска, у грудзі ўпівайся, у сэрца ўядайся, ва ўвесь жывот рабу Божаму (імя). Разкінься, разрадзіся па ўсім венам яго, па ўсім’ касцям яго, разайдзіся наетак, маетак і сухотая па рабе Божай (імя).


517. Каб муж не абіжаў і не біў жонку

Як цела без поту не жыве, так і раб Божы (імя) без рабы Божай (імя) не жыве. Як маці дзіця не б’е, а ходіць і беражэ, так і раб Божы (імя) усе каб мяне жалеў і бярог, жану сваю, рабу божую (імя). Амінь, амінь, амінь.


518. На прысушку жанчыны

Прыгаворваюць тры разы:

– Як раб Божы (імя) улюбіўса ў рабу божую (імя), так каб і раба божая (імя) не змагла без яго ні жыць, ні быць, ні піць, ні есць, ні спаць, ні ляжаць, ні сядзець. Каб кахала яго і пачытала яго лепш бацькі з маткай, лепш месяца белага і краснага сонейка яснага. Век на вяку, атныне і да веку. Амінь, амінь, амінь.


519. Малітва жаны

Прыгаворваюць на парозе хаты, каб муж быў пакладзісты і добры:

– Святы отчэ Нікалай, не ідзі сягодня (імя) дома. Прыдзеш заўтра – будзе воля твая. Амінь, амінь, амінь.3 сшытка.
520. Ад кручыны

Прыгаворваюць тры разы:

– Устану я, раба божа (імя), благаславясь, пайду памалюся к мору сіняму, к мору глубокаму. Як у моры тая сіням – пучына. Застанся ў пучыне, кручыне. Амінь, амінь, амінь.


521. На разжэнне сэрца дзявочага

Прыгаворваюць сем раз па сем раз:

– Устану я, раб Божы (імя), благаславясь, пайду, пярэкрысцясь із ізбы дзвярамі, са двара варатамі. Пайду ў поле чыстае, на старану васточную, пагляжу і пабачу над васточную старану. Як пад стараною васточнаю ёсць тры печы. Стаіць печка медзяная, жалезная, кірпічна. Як разпаляцца яны ад неба да зямлі, разжыгая неба і землю, і ўсё паўсяленнай, так бы разажгло ў рабы Божай (імя) к рабу Божаму (імя) галаву і сэрца, лёгкае і печань, і кроў гарачую так, каб не можна было ей ні жыць, ні быць, ні піць, ні есць, ні спаць, ні ляжаць, усё, на ўме мяне дзяржаць. Недаказаны, загавораны, перагавораны, прістрэляны, словы мое пушча острага нажа і рысьяга кагця.


522. Прысушка мужчыны

Бяруць пруцік з мятлы, кладуць яго ў дзвярах, на парозе, як толькі мужчына пераступщь праз порог з пруцікам, хаваюць яго ў патаемнае месца, каб ніхто не бачыў, кладуць у жарка таплёнай бані на подлогу і прыгаворваюць:

– Як гэты пруцік зсохне, хай сохне па мне і раб Божы (імя).


523. Любоўная прысушка

Кажды ж месяц у табе е. і калі капаюць тыя каплі, кусочкі (месячныя). І ты вазьмі яго і ў чай ці яшчэ куды кінь. Нікагда цябе не кіне.


524. Памірыць мужа з жонкай

Как ішла Ева да Адама, так і ты, раба (імя), ідзі за рабом (імя). Каб век разам жылі, хлеб і ложак дзялілі, друг ад друга не адставалі, друг без друга спакою не зналі. Куды раба (імя), туды і раб (імя). Амінь.525. Для прысухі хлопца


З светлага веніка бярэцца пруток, які кладзецца на парог, коля дзвярэй, там, дзе пройдзе той, для каго назначана прысуха. Як толькі перашагнуў праз прут, то ён хаваецца або кладзецца ў такое месца, дзе яго ніхто не змог убачыць. Затым яго бяруць і кладуць у жарка натопляную баню на палок і прыгаворваюць:

– Как сохнет этот прут, пускай сохнет по мне раб Божый (імя) (3 р.).526. На шчасце


Першым разам, лепшым часам, лепшым найскарэйшым, помочнейшым не я – Божа Маці з прэстола ўставала, рабе Божай (імя) любоў прымаўляла. Сонейка-вердзейка, вуглень на неба, паглядзі на мога міленькага. Ек ты светле, красне, міле, любе на ўвесь свет, каб так була (яю) (яму) светле, красне, міле, любе на ўвесь век. Другім разам, лепшым часам…

Паўтарыць 9 разоў.
527. Прысушка

Цераз 77 палёў, цераз 77 бароў, 77 лясоў пасылаю Міколу 77 кашоў, 77 чарвей. Вы, чэрві, бяжыце і Міколу на краваці ўдарце аб левую шчаку і ў сэрца, каб жыўшы – не забыў, каб хадзіўшы – не прахадзіў, каб спаўшы – не праспаў, каб думаўшы – не прадумаў, каб еўшы – не праеў. Як жыве рыба без вады, а мёртвы без зямлі, так каб і Мікола жыў без Марынкі.


528. Любоўная

Во имя Отца и Сына и Святога Духа. Аминь! В печи огонь горит, палит и пышет, тлит дрова. Так бы тело горело, сердце горело у рабы Божьей (имя) по рабу Божьему (имя) во весь день, по всяк час, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь!


529. * * *

Читается на подаваемое питье:

– Лягу я, раб Божий, помолюсь, встану я, благославясь; умоюсь я росою, утрусь престольною пеленою, пойду я из дверей в двери, из ворот в ворота, выйду в чисто поле, во зеленое поморье. Стану я на сырую землю, погляжу я на восточную сторонушку, как красное солнышко воссияло, припекает мхи-болота, черные грязи. Так бы припекала, присыхала раба Божья (имя) о мне, рабе Божьем (имя), - очи в очи, сердце в сердце, мысли в мысли; спать бы она не засыпала, гулять бы она не гуляла. Аминь тому слову.


530. * * *

Наговаривается на пищу или питье, которые дают парню, или на его след:

– Стану я, раба Божья (имя), благославясь и пойду, перекрестясь, из двери в дверь, из ворот в вороты, в чистое поле, под утреннюю зарю, под красное солнце. Под частыми ярыми звездами стоит гора белокаменна, из этой горы белокаменной бегут три ключа горючие и кипучие, у этих ключей горючих и кипучих стоит истинный Христос со ангилями и с архангилями, со всей силой небесную. Всяк их убоится, устрашится. Я, раба Божья (имя), не убоюсь, не устрашусь. Попрошу у их с трех ключей горючих, с трех ключей кипучих воды для того, чтоб у раба Божья (имя) зажечь легкую печень и горячую кровь и ретивое сердце – кипело бы, горело об рабе Божией (имя) век по веки, отныне и довеку.


531. * * *

Наговор на рыбу и кормить мужа или жену:

– Спрашивает Павел Петра: «Где ты слышал голос осетра? Рыба не говорит, не кусается, не кричит, не взъедается». Отвечает Святой Петр: «Рыба не кричит, рыба, Павел, молчит». Так бы в семье раба (имя) в гневе не кричали, а любили и мирились на каждый год и на каждый час, и на полчаса, и на минуту, и во веки веков. Аминь.


532. * * *

Наладить мир в семье, для этого нужно на утренюю воду говорить, этой водой умытья и подливать мужу:

– С добрым утром, вода Ульяна, земля Татьяна, дайте мне, Божьей рабе (имя), воды от семейной беды. Вода чистая, жизнь милая. Рабу Божьему (имя мужа) быть со мной, с Божьей рабой (имя жены). Аминь, аминь, аминь.


533. Прысуха

У таго у белага каменя стаіць сухое дрэва, у таго сухога дрэва стаіць сухі муж, сячэ сухое дрэва і кладзе яго на агонь. Калі скора і крута разгарыцца, сэрца раба Божага (імя) да рабы Божай (імя) прысушыцца.


534. Любоўная прысушка

Я святою вадою ўмываюся, золатам уціраюся, а сонейкам адзяваюся, а месяцам падперажуся, зоркамі зашпілюся. Я нікога не баюся. Як сонца і месяц на весь свет свецяць, так і я каб была на ўвесь свет міла і люба.


535. Прысуха

У таго белага камня стаіць сухое дрэва. У таго сухога дрэва стаіць сухі муж, сячэ сухое дрэва і кладзе яго на агонь. Калі скора і крута разгарыцца, сэрца рабы Божай (імя) да раба Божага (імя) прысушыцца.


536. Прысушка

Узяўшы ў руку яблык, ці ігрушу, ці якую іншую садавіну, трэба выйсці да сонейка раніцай ці адвячоркам у маладзікову сераду. Трэба, гледзячы на садаіну, казаць: «На востраве, на Сакалоні стаіць дуб. А на тым дубу дванаццаць кокатаў, а пад тым дубам дванаццаць галубоў. Прашу я вас і ўпрашваю. На сінім моры ляжыць камень. Пад тым камнем ляжыць дашка, а пад той дашкой ляжыць мая таска. Вазьміця той камень. Падніміця тую дашку і выньця адтуль маю таску і аддайця яе Варутунькі».Нагавораную такім парадкам садавіну трэба перадаць хлопцу.
537. На захавання любові

Калі мужык ходзіць па другіх, узяць рубашку, ці там штаны, ці што, падраць на касічкі, змераць ад галавы да ног і тады сваю пасцель палажыць і загаварыць:

– Ехаў Бог праз чыста поле на сівым коніку. Конік прыстаў, а муж (імя) любіць стаў. Стань, Бог, на помач.


538. Прысушкі

Лягу я, раба Божая, памалюся, устану я, благаслаўлюся, памыюся я расою, вытруся я прастольнаю песняю, пайду я з дзвярэй у дзверы, з варот у вароты, выйду я ў чыстае поле, стану я на сырую зямлю, пагляжу я на ўсходнюю старану. Як краснае сонейка ззяе, прыпякае мхі і балоты, чорныя гразі, так і ты прыбягай ка мне, прысыхай, раб Божы, ка мне, рабе Божай. Вочы ў вочы, сэрца ў сэрца, мыслі ў мыслі. Спаць бы ён не засыпаў, гуляць бы ён не гуляў, а ўсё б ка мне прыбягаў. Амінь.


539. Прыварот

Первым разам, Божым часам. Госпаду Богу памалюся, Прачыстай Мацеры пакланюся. Устану я, раб Божы (імя), устану рана-раненька, умыюся бела-беленька, выйду з ановыя ва-роты, гляну на усе чатыры стараны. На васточнай старане стаіць баня, у бані – даска, пад даской – таска. Падхапісь вецер-бура, узарві даску, вазьмі таску, нясі, палажы на Сіянскую гару, штоб ад сонца не загарала і штоб раб Божы (імя) на рабу божую (імя) нікагда не забываў ні ранняй парой, ні дзённай, ні палуночнай, ні начной і ўсё думаў і гадаў і ніколі не забываў (імя), і ты, Лена – чартова матка, узарві леса-дубровы і дастань (імя) к (імя) любові. Не мой дух, гасподні.1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка