Хрэстаматыя вучэбны дапаможнік
старонка19/27
Дата канвертавання17.03.2016
Памер2.12 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27

366. Ад звіху


Першым разам гасподнім часам Гаспаду Богу памолімся, святому дзянёчку паклонімся. Стаіць гара, на той горцы стаіць цэрква, у той цэркві два дзякі, два папы, не ўмеюць ні чытаць, ні пісаць, толькі звіхі адымаць.

3 разы паўтараць ад «Стаіць горка...».
367. Вывіх

Вывіх, вывіх, не будзь ліх (3 разы). Прашу, упрашываю, выхадзі з румянага мяса, жолтай косці. Станет Маць Прачыстая на помашч. Я не памагу, сам Гасподзь паможа. Я – са словам, Бог – з помашчу. Як дух мой лёгак, штоб так (імя) стала лёгка.


368. * * *

Первым разам, Божым часам Госпаду Богу памалюсь, Святой Мацеры Прачыстай пакланюсь. Святыя светцы, вы памашнікі, памагаеце всяму міру, памажыце і мне, раба Божа (імя) вывіх выгаварыць. Ехал Гасподзь Бог на вараным кане по залатом масту. Мосцік абурылся, ножка вывіхнулась. Удар – падскачыл жар. Касці не ламі, гарачай крыві не разлівай. Мацер Прачыстая стаяла, косці ўстанаўляла, да помашч (імя) давала. На сінім морэ белы камень лежыць, на том камне тры сястрыцы сядзіць. Ані не ш’ют, не вышываюць, толька вывіх выгаварываюць.


369. Удар

Удар словам разганяю, касці і суставы на места ўпраўляю, кроў кіпучаю ўнімаю, Госпада Бога на помашч прызываю. Шол Гасподзь Бог чэраз каменны мост, на залатую тросцінку апірался, шолкавым платком уцірался, раба божай (імя) помашч даваць сабірался. Вся боль твая, раба божа (імя), сквозь тот мост правалілась, костачкі, сустаўчыкі на места ўстанавілісь, кроў гарачая па жылам сцялілась. Амінь! (3 разы).370. Ад удару


Госпаду Богу памалюся, святой Прачысце пакланюся. Святая Прачыста Божа маці прыступі к майму дзіцяці ўдару ўгавараці. Удару-ўдару, слаўны гаспадару, ад бою ні да бою не жыць мне з табою, я цябе пасылаю, куды сам не знаю.
371. Ад удару, звiху, расцяжэння

Першым разам, добрым часам прашу Госпада Бога i Духа Святога. Iшоў Хрыстос чэраз калiнавы мост з двума апосталамi. Мост зламаўся, рабы Божай (iмя) удар балець суняўся. Ты, удар, перастань, балець не стань, па касцi не хадзi, касцi не ламi, сiнiх жыл не сушы, рыжага мяса не крышы, костачка да костачкi, сустаў на сустаў, штоб балець перастаў. Я – словам, а Гасподзь Бог – з помашчу.


372. Ад ізвіха

Ехал Бог Ісус Хрыстос на сядом кане, па крутой гарэ, па зелёным масту. Конь спатыкнуўся – ізвіх ізвіхнуўся. Ізвіхава маць хадзіла па полю, ізвіха шукала, удар шаптала: «Ізвішку, мой сынку, памагі етаму (імя) косць на косць, мозг на мозг паставіць, памагі рабе Божай (імя) косці-мошчы ўставіць». Бог с помашчу, а я з духам. Амінь.


373. Ад удара

Пресвятая Мацер Божая, скарбяшчая, памагі мне ў раба Божага (імя) удар выгаварываць. Первым разам, добрым часам, ранняю парою, утреннею (вечернею) зарою Госпаду Богу памалюся, Святой Пречыстай Мацеры пакланюся. Ішол сам Гасподзь Сававох па чыстаму полю, устрэціл трох Пятніц: «Пятніцы, рабы Божыя, куда вы ідзёце?» «Мы ідзём рабу Божаму (імя) выгаварываць удар». Другая гаворыць: «Я опухаль зганяю». Трэцяя гаворыць: «Я кроў разганяю і боль унімаю». Не маімі славамі – божымі дзеламі, не маім хукам – божым духам. Госпадзі, памагі. Амінь.374. Ад удара


Удар, удар, як ты стаяў, белыя косці ламаў, сінія жылы сушыў, рыжае мяса пушыў, як я цябе не знала, не ўмаўляла, а цяпер стала знаць, стала ўмаўляць, а цяпер рабы Божай (там Тані, Вані ці якая-нібудзь) ты і стань белы косці не ламаць, сіні жылы не сушыць, рыжага мяса не пушыць, і дай Бог усё будзе.

Тры разы пашаптаць і не будзе балець.

375. Ад удару


Першым разам, Божым часам памаліліся Госпаду Богу, усім угоднікам божым: кіеўскім, пячэрскім, цару Давыду. У чыстым полі стоіць ігруша. Пад той ігрушай стоіць тры дзевіцы, тры сестрыцы. Дзве дзевіцы ні на што не ўдалісь, только ўдалісь хату тапіць, ваду насіць. Варвара мучыніца, Хрыстава вазлюбленіца, ні на што не ўдалась, толька ўдалась у (імя) удар выгаварываць калючы, магучы, пацягучы, чысты, пасмешны, ветраны, падулы з касцей, з масцей, з румянага ліца, з гарачага серца. Тут табе не хадзіць, серцэ не знабіць, гарачага серца не сушыць. Із буйнай галавы, із гарачай крыві і ссылаем на саланкі, на балоты, на іншыя лозы. Тут табе піцяннё, тут табе гулянне. Дай, Госпадзі, (імя) на помашч. Хадзі здарова.
376. От ушибов и суставов

Спаситель Исус Христос и помощница Мать Пресвятая Богародица, спаситель Николай угодник, рабы божьей Антонины кости клади, суставы составляй, ламоту удоляй, жилы вытягивай, кровь разгоняй по костям, по мозгам, по русым волосам. Аминь (3 р.).


377. Удар

Еслі он (рэбёнак – С.В.) баловался, ударыл ручку ці ножку – удар, есць малітва тожэ:

Звіхава маці па полі ходзіць, усіх у звіх уводзіць, усім, каму звіх... устаці, рабу Божаму (імя) помач найці. Маці, мая маці, я не буду вставаці, я буду і так помач даваці... божая помач.Там амінь сказаць. Тожэ тры раза павтарыць.
378. Ад удару

Первым разам, лепшым часам, Госпаду Богу памалюся, святым прачыстым пакланюся. Прыступіце, памажыце (назваць імя). Удару гавараць: я буду, Госпадзі, угавараць, а ты, Госпадзі, помаж даваць. Выйдзі, боль-агонь, з калена (ці з чаго яшчэ). Ідзіце туда, дзе пеўняў голас не даходзіць, дзе дзеўкі не спяваюць, сабакі не лаюць. Там вам уціхане, улягане і выйдзі боль-агонь, штоб больш не варочаўся ка мне.


379. Ад удару

Першым разам, добрым часам загаварываю раба Божага (імя). У полі стаіць святліца. У той святліцы тры сястрыцы. Адна тонка прала, другая громка пісала, трэцяя бела бяліла і ўдар гаварыла. Удар Купрыян, удар ударыўся, хвалі Бога, што не ўдаўніўся, стралы не ўстраляй, жылак не пацягай. Госпадзі, памажы, у жоўтым пяску на сушы. Прымі, Госпадзі, мой дух лёгенькі. Амінь.Чытаецца тры разы.
380. Ад удару і звіху

Ехаў Юрый па Сіянскай гарэ на сваім кане. Конь спаткнуўся, меч саскальзнуўся, Васілю звіх мінуўся, сустаў на сустаў саткнуўся. Ехаў Юрый залатым мастом, залатым замком замкнуўся, а рабу Божаму Васілю Ізвіх мінуўся, і ўдар мінуўся. Гасподзь Бог са словам і помаччу.


381. Ад звіху

Госпаду Богу памалюся, Святому Міколу пакланюся. Святы Мікола, божы ўгоднік, памошнік, заступі да помоці: до рождёного, до хрышчоного рабы божага (імя) звіх шаптаць, угаворваць. Ехаў Мікола на сівым кане, на залатым сядле цераз сіняе мора, а я звіх шапчу, угаворваю (пацянуць рукі, ці ногі), од Бога помоці жадаю (пацянуць і расцярэць). Сустаў суставу не працівіцесь, на сваіх местах станавіцесь. Жыла жыле не працівіцесь, на сваіх местах станавіцесь. Косць косці не працівіцесь, на сваіх местах станавіцесь. За словам Гасподнім, з помашчу святых духаў. Амінь.1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка