Х а р т ы я з я м л І сакавік-2000 Х а р т ы я з я м л І прэамбула
Дата канвертавання15.03.2016
Памер128 Kb.

Х А Р Т Ы Я З Я М Л І

Сакавік-2000

Х А Р Т Ы Я З Я М Л І
ПРЭАМБУЛА
Мы знаходзімся на крытычным этапе ў гісторыі Зямлі, калі чалавецтва павінна абраць сваю будучыню. Так як свет становіцца ўсё больш і больш узаемазалежным і далікатным, будучыня абяцае адначасова і вялікую небяспеку, і вялікія перспектывы. Каб рухацца наперад, мы павінны ўсвядоміць, што пры ўсёй пышнасці разнастайнасці культур і спосабе жыцця мы - адзіная чалавечая сям'я і супольнасць адзінай Зямлі з агульным лёсам. Мы павінны аб'яднацца, каб стварыць устойлівую глабальную супольнасць, заснаваную на павазе да прыроды, усеагульных праў чалавека, эканамічнай справядлівасці і культуры свету. У гэтым імкненні асабліва важна тое, што мы, людзі Зямлі, абвяшчаем нашу адказнасць адзін перад адным, перад вялікай супольнасцю жывога, і перад будучымі пакаленнямі.
Зямля, наш дом

Чалавецтва з'яўляецца часткай шырокага эвалюцыяніруючага сусвету. Зямля, наш дом, жывая і нясе на сабе унікальную супольнасць жыцця. Сілы прыроды робяць існаванне рызыкоўным і ненадзейным, аднак Зямля забяспечвае натуральныя ўмовы, неабходныя для эвалюцыі жыцця. Устойлівасць жывой супольнасці і дабрабыт чалавецтва залежаць ад захавання здаровай біясферы з усімі яе экасістэмамі, багатай разнастайнасцю раслін і жывёл, урадлівай глебай, чыстай вадой і чыстым паветрам. Глабальнае навакольнае асяроддзе з яе абмежаванымі рэсурсамі з'яўляецца агульным клопатам усіх людзей. Ахова жыццяздольнасці, разнастайнасці і прыгажосці Зямлі з'яўляюцца святым доўгам.


Глабальная сітуацыя

Дамінуючыя мадэлі вытворчасці і спажывання выклікаюць спусташэнне навакольнага асяроддзя, высільванне рэсурсаў і масавае выміранне відаў. Супольнасці руйнуюцца. Прыбытак ад развіцця размяркоўваецца несправядліва, і разрыў паміж беднымі і багатымі расце. Несправядлівасць, галеча, невуцтва і ўзброеныя канфлікты шырока распаўсюджаны і прычыняюць шмат пакут. Беспрэцэндэнтны рост насельніцтва выклікаў перагрузку сацыяльных і экалагічных сістэм. Асновы глабальнай бяспекі пад пагрозай. Гэтыя тэндэнцыі небяспечныя - але не немінуючыя.


Выклікі будучыні

У нас ёсць выбар: сфармаваць глабальнае партнёрства, каб клапаціцца аб Зямлі і сябар аб сябру, або падвергнуцца рызыцы самаразбурэння і разбурэння разнастайнасці жыцця. Неабходныя фундаментальныя змены ў нашай сістэме каштоўнасцяў, інстытутах і выяве жыцця. Мы павінны ўсвядоміць, што пры ўмове задавальнення асноўных запатрабаванняў, чалавечае развіццё першым чынам разумее існаваць даўжэй, а не мець больш. Мы валодаем ведамі і тэхналогіямі, дастатковымі для забеспячэння запатрабаванняў усіх людзей і памяншэнні нашага ўздзеяння на навакольнае асяроддзе. Глабальнаму грамадзянскаму грамадству вельмі неабходна стварыць новыя магчымасці для пабудовы дэмакратычнага і гуманнага свету. Нашы экалагічныя, эканамічныя, палітычныя, сацыяльныя, і духоўныя праблемы ўзаемазлучаныя, і разам мы зможам выпрацаваць комплексныя рашэнні.


Усеагульная адказнасць

Для рэалізацыі гэтых імкненняў мы павінны прыняць рашэнне жыць з пачуццём усеагульнай адказнасці, атаясамляючы сябе як са ўсёй сусветнай супольнасцю, так і са сваімі мясцовымі суполкамі. Мы з'яўляемся адначасова грамадзянамі розных нацый і адзінага свету, у якім лакальнае і глабальнае ўзаемазлучаны. Кожны падзяляе адказнасць за цяперашні і будучы дабрабыт чалавечага роду і больш шырокага свету жывога. Дух чалавечай салідарнасці і сваяцтва са ўсім жывым умацоўваецца, калі мы жывем з глыбокай павагай да цуду быцця, падзякай да дарунка жыцця і сціпласцю, адпаведнай месцу чалавека ў прыродзе.


Нам вельмі неабходна такое бачанне асноўных каштоўнасцяў, якое забяспечыць этычную базу для сусветнай супольнасці, якая фарміруецца. Таму, аб'яднаныя надзеяй, мы сцвярджаем наступныя ўзаемазлучаныя прынцыпы ўстойлівай выявы жыцця ў якасці агульных стандартаў, якімі павінны кіравацца і ацэньвацца паводзіны ўсіх індывідаў, арганізацый, дзелавых кругоў, урадаў і транснацыянальных інстытутаў.

ПРЫНЦЫП
І. ПАВАЖАЦЬ І КЛАПАЦІЦЦА ПРА СУПОЛЬНАСЦЬ ЖЫВОГА
1. Паважаць Зямлю і жыццё ва ўсёй яе шматграннасці

а. Прызнаць, што ўсё існае ўзаемазвязана і кожная форма жыцця каштоўная незалежна ад яе значнасці для людзей.

б. Сцвярджаць веру ў неад'емную годнасць кожнай асобы і інтэлектуальны, мастацкі, этычны і духоўны патэнцыял чалавецтва.
2. Клапаціцца пра супольнасць жывога з разуменнем, спачуваннем і любоўю.

а. Прызнаць, што разам з правам валодаць, кіраваць і выкарыстоўваць прыродныя рэсурсы з'яўляецца абавязак прадухіляць нанясенне шкоды навакольнаму асяроддзю і абараняць правы людзей.

б. Сцвярджаць, што з ростам волі, ведаў і магчымасцей узрастае адказнасць за садзейнічанне ўсеагульнаму дабрабыту.
3. Будаваць дэмакратычныя суполкі, якія бы былі справядлівыя, сацыяльна інтэграваныя, устойлівыя і мірныя.

а. Забяспечыць, каб суполкі на ўсіх узроўнях гарантавалі правы чалавека і асноўныя свабоды і давалі кожнаму магчымасць цалкам рэалізаваць свой патэнцыял.

б. Садзейнічаць сацыяльнай і эканамічнай справядлівасці, якая дае ўсім магчымасць дасягнуць надзейных і значных сродкаў да існавання, выконваючы экалагічную адказнасць.
4. Захаваць шчодрасць і прыгажосць Зямлі для цяперашняга і будучых пакаленняў.

а. Прызнаць, што воля дзеянняў кожнага пакалення вызначаецца запатрабаваннямі будучых пакаленняў.

б. Перадаць будучым пакаленням каштоўнасці, традыцыі і інстытуты, якія падтрымліваюць у доўгатэрміновай перспектыве росквіт чалавечых і экалагічных супольнасцяў Зямлі.

Для ажыццяўлення гэтых чатырох асноўных абавязальніцтваў неабходна:


ПРЫНЦЫП
II. ЭКАЛАГІЧНАЯ ЦЭЛАСНАСЦЬ
5. Ахоўваць і аднаўляць цэласнасць экалагічных сістэм Зямлі, надаючы адмысловую ўвагу біялагічнай разнастайнасці і прыродным працэсам, якія забяспечваюць устойлівасць жыцця.

а. Засвоіць на ўсіх узроўнях планы і нормы ўстойлівага развіцця, паводле якіх захаванне і аднаўленне навакольнага асяроддзя інтэгруецца ва ўсе ініцыятывы па развіцці.

b. Для аховы сістэм жыццезабеспячэння Зямлі, падтрымання біяразнастайнасці і захавання нашай прыроднай спадчыны ствараць і ахоўваць жыццяздольныя прыродныя і біясферныя запаведнікі, уключаючы некранутыя землі і акваторыі.

с. Садзейнічаць аднаўленню падвергнутых рызыцы выглядаў і экасістэм.

d. Кантраляваць і вынішчаць чужародныя або генетычна мадыфікаваныя арганізмы, шкодныя для натуральных відаў і навакольнага асяроддзя, а таксама прадухіляць інтрадукцыю падобных згубных арганізмаў.

e. Кіраваць выкарыстаннем аднаўляемых рэсурсаў, такіх, як вада, глеба, лясныя прадукты, марскія насельнікі такім чынам, каб не былі перавышаны хуткасці іх рэгенерацыі і была забяспечаная ахова здароўя экасістэм.

f. Кіраваць здабычай і выкарыстаннем неаднаўляемых рэсурсаў - карысных выкапняў і вадкага паліва - такім чынам, каб звесці да мінімуму іх высільванне і не прычыняць сур'ёзнай шкоды навакольнаму асяроддзю.
6. Практыкаваць прадухіленне шкоды для навакольнага асяроддзя ў якасці лепшага метаду экалагічнай абароны і выбіраць шлях абачлівасці ў выпадку абмежаванасці ведання або недастатковай інфармацыі.

a. Прадпрымаць меры для прадухілення сур'ёзнай або незваротнай шкоды навакольнаму асяроддзю, нават калі навука пакуль не размяшчае поўнымі і канчатковымі дадзенымі.

b. Ускласці цяжар прад'яўлення доказаў на тых, хто сцвярджае, што прапануемая дзейнасць не прычыніць сур'ёзнай шкоды, і прызнаць ініцыятыўнай старану адказнай за нанясенне шкоды навакольнаму асяроддзю.

c. Забяспечыць, каб пры прыняцці рашэнняў улічваліся кумулятыўныя, доўгатэрміновыя, апасродкаваныя, падаленыя і глабальныя наступствы чалавечай дзейнасці.

d. Прадухіліць забруджванне любой часткі навакольнага асяроддзя і не дапушчаць назапашвання радыёактыўных, таксічных або іншых шкодных рэчаў.

e. Пазбягаць ваенных дзеянняў, якія наносяць шкоду навакольнаму асяроддзю.


7. Засвоіць такія структуры вытворчасці, спажывання і ўзнаўлення, якія гарантуюць захаванне рэгенератыўных магчымасцяў Зямлі, прытрымліванне правоў чалавека і дабрабыт грамадства.

a. Давесці да мінімума, перапрацоўваць і паўторна выкарыстоўваць матэрыялы, скарыстаныя ў сістэмах вытворчасці і спажывання, і забяспечваць, каб пакінутыя адыходы маглі засвойвацца экасістэмамі.

b. Эканомна і эфектыўна выкарыстоўваць электраэнергію, усё больш павялічваючы спажыванне крыніц аднаўляльнай энергіі, як сонечная і ветраная.

c. Спрыяць развіццю, укараненню і справядлівай перадачы экалагічна прымальных тэхналогій.

d. Інтэрналізаваць поўны экалагічны і сацыяльны кошт тавараў і паслуг у продажных коштах і ствараць магчымасць спажыўцу ідэнтыфікаваць прадукты, адпаведныя вышэйшым сацыяльным і экалагічным стандартам.

e. Гарантаваць усеагульны доступ да аховы здароўя, які забяспечвае рэпрадуктыўнае здароўе і рэгуляванае ўзнаўленне.

f. Засвоіць вобраз жыцця, які надае адмысловае значэнне якасці жыцця і матэрыяльнаму дастатку ў маючым межы свеце.
8. Развіваць вывучэнне экалагічнай устойлівасці і спрыяць адкрытаму абмену і шырокаму ўжыванню набытых ведаў.

a. Падтрымліваць міжнароднае навуковае і тэхнічнае супрацоўніцтва ў сферы ўстойлівасці, надаючы адмысловае значэнне патрэбам краін, якія развіваюцца.

d. Прызнаваць і засцерагаць традыцыйныя веды і духоўную мудрасць ва ўсіх культурах, уносячых укладанне ў ахову навакольнага асяроддзя і дабрабыт чалавецтва.

c. Забяспечыць, каб жыццёва важная для здароўя чалавека і аховы навакольнага асяроддзя інфармацыя, уключаючы генетычныя пытанні, стала ўсеагульным набыткам.
ПРЫНЦЫП
I I I . САЦЫЯЛЬНАЯ Й ЭКАНАМІЧНАЯ СПРАВЯДЛІВАСЦЬ
9. Выкараняць галечу, разглядаючы гэты прынцып як этычны, сацыяльны й экалагічны імператыў.

a. Гарантаваць права на пітную ваду, чыстае паветра, харчовую бяспеку, незабруджаную глебу, прытулак і бяспечныя санітарныя ўмовы шляхам размеркавання неабходных нацыянальных і міжнародных рэсурсаў.

b. Забяспечваць кожнаму чалавеку доступ да адукацыі й рэсурсаў, патрэбных для гарантавання ўстойлівых сродкаў для існавання, стварыць сеткі сацыяльнага страхавання й бяспекі для тых, хто ня здольны ўтрымліваць сябе.

c. Прызнаваць адрынутых, абараняць абражаных, падтрымліваць тых, хто пакутуе, ствараць умовы для развіцця іхных здольнасцяў і здзяйснення іхных памкненняў.


10. Гарантаваць, каб эканамічная дзейнасць інстытуцыяў усіх узроўняў спрыяла развіццю чалавека трывалым і справядлівым чынам.

a. Падтрымліваць справядлівае размеркаванне багаццяў у межах нацыяў і паміж народамі.

b. Узмацняць інтэлектуальныя, фінансавыя, тэхнічныя і сацыяльныя рэсурсы тых краінаў, што развіваюцца, і вызваліць іх ад выплаты міждзяржаўных пазыкаў.

c. Гарантаваць, каб гандаль падтрымліваў устойлівае выкарыстанне рэсурсаў, ахову навакольнага асяроддзя і прагрэсіўныя працоўныя стандарты.

d. Патрабаваць ад транснацыянальных карпарацыяў і міжнародных фінансавых арганізацыяў празрыстай дзейнасці і адказнасці дзеля ўсеагульнага дабрабыту.
11. Умацоўваць гендэрную роўнасць і справядлівасць як перадумову трывалага развіцця і забяспечваць доступ да адукацыі, аховы здароўя і эканамічных магчымасцяў ва ўсім свеце.

a. Абараняць правы жанчын і дзяўчат і спыніць усялякі гвалт над імі.

b. Спрыяць актыўнаму ўдзелу жанчын ува ўсіх сферах эканамічнага, палітычнага, грамадзянскага, сацыяльнага і культурнага жыцця ў якасці паўнапраўных і раўнапраўных партнёраў, асобаў, што прымаюць рашэнні, лідэраў і бенефіцыярыяў.

c. Умацоўваць інстытут сям’і, гарантаваць бяспеку ўсіх яе чальцоў і выхаванне дзяцей у атмасферы любові.


12. Абараняць права ўсіх людзей, без дыскрымінацыі, на прыроднае й сацыяльнае наваколле, якое падтрымлівае чалавечую годнасць і фізічнае і духоўнае здароўе; пры гэтым надаваць асаблівую ўвагу правам карэннага насельніцтва й меншасцяў.

a. Выкараняць дыскрымінацыю ўва ўсіх яе праявах, у тым ліку дыскрымінацыю па колеры скуры, сэксуальнай арыентацыі, расавай, рэлігійнай, полавай, моўнай, нацыянальнай, этнічнай ці сацыяльнай прыкмеце.

b. Падтрымліваць права карэннага насельніцтва на ўласныя духоўнасць, веды, землі, рэсурсы і традыцыйна ўстойлівыя мадэлі жыццядзейнасці.

c. Паважаць і падтрымліваць моладзь, даючы ёй магчымасць выканаць сваю неабходную ролю ў стварэнні трывалага грамадства.

d. Ахоўваць і рэстаўраваць выбітныя месцы культурнага і духоўнага значэння.
ПРЫНЦЫП

IV. ДЭМАКРАТЫЯ, АДМОВА АД ГВАЛТОЎНЫХ МЕТАДАЎ, ЗГОДА
13. Узмацняць дэмакратычныя інстытуцыі на ўсіх узроўнях і забяспечваць празрыстасць і падсправаздачнасць улады, удзел у прыняцці рашэнняў і доступ да правасуддзя.

a. Забяспечваць права кожнага чалавека на атрыманне яснай і своечасовай інфармацыі па пытаннях экалогіі і ўсіх планах і дзеяннях, якія могуць закрануць яго ці ў якіх ён можа быць зацікаўлены.

b. Падтрымліваць мясцовую, рэгіянальную і сусветную грамадзянскую супольнасць і спрыяць мэтанакіраванаму ўдзелу ўсіх зацікаўленых асобаў і арганізацыяў у прыняцці рашэнняў.

c. Ахоўваць правы на свабоду меркавання, самавыяўлення, сходаў, асацыяцыяў і разыходжанне ў поглядах.

d. Усталяваць эфектыўны й дзейны доступ да адміністрацыйных і незалежных судовых працэдураў, а таксама да сродкаў кампенсацыі за нанясенне шкоды навакольнаму асяроддзю і пагрозу такой шкоды.

e. Выкараняць карупцыю ўва ўсіх грамадскіх і прыватных установах.

f. Узмацняць мясцовыя супольнасці, даючы ім магчымасць ахоўваць навакольнае асяроддзе; прызначыць абавязкі па ахове экалогіі тым органам улады, якія найлепшым чынам гэтыя абавязкі здольныя выканаць.
14. Інтэграваць у фармальную адукацыю і бесперапыннае навучанне веды, каштоўнасці і досвед, неабходныя для ўстойлівага ладу жыцця.

a. Забяспечваць усіх людзей, асабліва дзяцей і моладзь, адукацыйнымі магчымасцямі, якія дазволяць ім рабіць актыўны ўнёсак у трывалае развіццё.

b. Спрыяць пашырэнню мастацтва, гуманітарных і прыродазнаўчых навук у адукацыі ў галіне ўстойлівасці.

c. Пашыраць ролю сродкаў масавай інфармацыі ў павелічэнні інфармаванасці насельніцтва аб экалагічных і сацыяльных зменах.

d. Прызнаваць значнасць маральнай і духоўнай адукацыі для ўстойлівага ладу жыцця.
15. Ставіцца з павагай і спагадай да ўсяго жывога.

a. Не дапускаць жорсткага абыходжання з жывёламі, якія ўтрымліваюцца чалавекам, і абараняць іх ад пакутаў.

b. Абараняць дзікіх жывёлаў ад такіх сродкаў і метадаў палявання на іх, якія выклікаюць моцныя, працяглыя пакуты, а таксама пакуты, якіх можна было б пазбегнуць.

c. Спыніць ці пазбягаць у максімальна магчымай ступені злоў і знішчэнне тых відаў, якія не з’яўляюцца мэтай паляўнічай дзейнасці.


16. Фармаваць цывілізацыю талерантнасці, негвалтоўнасці і згоды.

a. Спрыяць узаемапаразуменню, салідарнасці і супрацы паміж усімі нацыямі й народамі.

b. Выкарыстоўваць усебаковыя шляхі папярэджання гвалтоўных канфліктаў і супрацоўнічаць пры наяўнасці экалагічных і іншых супярэчнасцяў.

c. Дэмілітарызаваць сістэмы нацыянальнай бяспекі да ўзроўню адно абароны, выключаючы магчымасць нападу, і перанакіраваць вайсковыя рэсурсы на мірныя мэты, такія як экалагічная рэабілітацыя.

d. Ліквідаваць ядзерную, біялагічную, хімічную зброю і любую іншую зброю масавага знішчэння.

e. Гарантаваць выкарыстанне арбітальнай і касмічнай прасторы ў мэтах міру і аховы наваколля.

f. Усведамляць, што свет ёсць суцэльнасцю, створанай слушным стаўленнем да сябе, іншых людзей, іншых культураў, іншага жыцця, Зямлі і да ўсяго велізарнага адзінства, часткай якога мы з’яўляемся.

ШЛЯХ НАПЕРАД

Як ніколі раней у гісторыі, агульны лёс заклікае нас шукаць новы пачатак. Такое аднаўленне абяцаюць нам прынцыпы Хартыі Зямлі. Для дасягнення гэтай перспектывы мы павінны ўзяць на сябе абавязацельства прыняць і падтрымліваць каштоўнасці й ідэалы Хартыі.

Гэта патрабуе зменаў як рацыянальных, так і пачуццёвых. Гэта патрабуе пераасэнсавання глабальных узаемазалежнасці і адказнасці. Мы маем творча развіваць і выкарыстоўваць светапоглядную канцэпцыю ўстойлівага ладу жыцця на лакальным, нацыянальным, рзгіянальным і глабальным узроўнях. Наша культурная разнастайнасць ёсць каштоўнай спадчынай, таму розныя культуры знойдуць свае, непаўторныя, шляхі рэалізацыі дадзенай канцэпцыі. Мы мусім паглыбіць і пашырыць глабальны дыялог, вынікам якога стала Хартыя Зямлі, бо можам шмат чаму навучыцца ў агульным пошуку праўды й мудрасці.

У жыцці часта ўзнікаюць супярэчнасці паміж найважнейшымі каштоўнасцямі. Гэта вядзе да праблемаў выбара. Але мы павінны знайсці шляхі гарманізацыі разнастайнасці і еднасці, карыстання з свабоды і агульнага дабрабыту, кароткатэрміновых задачаў і доўгатэрміновых мэтаў. Кожная асоба, сям’я, арганізацыя ды грамада граюць сваю важную ролю ў жыцці. Мастацтва, навукі, рэлігіі, навучальныя ўстановы, сродкі масавай інфармацыі, бізнэс-колы, няўрадавыя ўстановы й урады ‒ усе яны пакліканыя дзеля стваральнага кіраўніцтва. Супраца ўраду, грамадзянскай супольнасці і прадпрымальніцтва неабходная для эфектыўнага кіравання.

Каб пабудаваць устойлівае глабальнае грамадства, нацыі ўсяго свету мусяць пацвердзіць свае абавязацельствы перад Арганізацыяй Аб’яднаных Нацыяў, выканаць свае абавязкі паводле існых міжнародных пагадненняў і падтрымаць рэалізацыю прынцыпаў Хартыі Зямлі, абапіраючыся на неабходныя міжнародныя прававыя механізмы ў сферы навакольнага асяроддзя й развіцця.

Няхай наш час запомніцца, як час абуджэння павагі да жыцця, цвёрдай рашучасці ў дасягненні ўстойлівасці, паскарэння барацьбы за справядлівасць і згоду ўва ўсім свеце, як час радаснага святкавання жыцця.
ПАХОДЖАННЕ ХАРТЫІ ЗЯМЛІ

Хартыя Зямлі была створаная незалежнай Камісіяй Хартыі Зямлі, скліканай пасля Саміту Зямлі ў 1992 годзе з мэтай выпрацоўкі сусветнага пагаднення аб каштоўнасцях і прынцыпах дзеля ўстойлівай будучыні. Дакумент ствараўся на працягу дзесяці гадоў шляхам шырокага абмеркавання на міжнародным узроўні, у якім прыняло ўдзел больш за пяць тысячаў чалавек. Хартыя была афіцыйна падпісана тысячамі арганізацыяў, у тым ліку UNESCO і МСАП (Міжнародным саюзам аховы прыроды). Дадатковую інфармацыю можна атрымаць на сайце www.EarthCharter.org.
С радостью сообщаем, что текст Хартии Земли теперь доступен и на беларускай мове! Мы счастливы, что наш язык сможет дополнить те языки мира, на которых этот документ уже существует. Этот перевод стал возможен благодаря усилиям переводчиков и волонтеров нашего сообщества:

Команде общеобразовательной средней школы №3 г. Глубокое (ученики: Александра Храповицкая, Александр Папакуль, Алёна Касатая, учитель - Марина Богдановна Лукашевич, координатор - Лидия Анатольевна Романчук), а также Сьвятлане Носавай из Могилева и нашему редактору Але Сидарович.

Спасибо огромное за ваш вклад и сотрудничество!

http://www.newlineclub.net/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Itemid=53

We are delighted to inform you that finally the Earth Charter is translated in Belarussian! We’re extremely happy that from now on our language will also be presented among other translations of this valuable document. Belarussian edition became possible thanks to collaboration of NEWLINE interpreters and volunteers: team from secondary school #3 in Glubokoe (students: Chrapovickaya Aleksandra, Papakul Aleksandr, Kasataya Alena, teacher - Lukashevich Marina Bogdanovna, coordinator: Romanchuk Lidiya Anatolyevna), Svyatlana Nosava from Mogilev and our editor Alya Sidarovich. We would like to thank you all for your wonderful contribution and participation!


You can open Belarussian version of the Charter here:

http://www.newlineclub.net/downloads/earth_charter_belarus.doc


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка