Glosar abisal care trăiește în oceane la adâncimi mari: rechinul cu șase branhii (Hexanchus griseus). acraniate
Дата канвертавання22.04.2016
Памер58.06 Kb.
GLOSAR

abisal - care trăiește în oceane la adâncimi mari: rechinul cu șase branhii (Hexanchus griseus).

acraniate - în opoziție cu craniatele, sunt animale lipsite de craniu - nevertebratele, cefalocordatele, urocordatele.

acrodont - despre dinți - sudat în vârful unor creste osoase, apar la majoritatea teleosteilor, la amfibieni, unele squamate și hatteria (Sphenodon punctatus).

agnate - animale lipsite de fălci mobile - ciclostomii (clasele Cephalapsidomorpha și Myxini).

alantoidă - membrană embrionară cu rol în eliminarea produșilor de excreție, și secundar în schimbul de gaze.

altricial - pui eclozat sau născut într-un stadiu timpuriu de dezvoltare, lipsit de păr sau pene, cu ochii nefuncționali, homeotermie imperfectă, nefiind capabil să supraviețuiască singur, astfel încât depinde de îngrijirea din partea părinților (sau a unui părinte). Dintre păsări ord. Accipiteriformes, Strigiformes, Piciformes, Passeriformes, iar dintre mamifere ord. Carnivora, Rodentia, Chiroptera, Soricimorpha, Primata.

amnios - membrană formată în timpul dezvoltării embrionare, cu rol în schimbul de gaze al embrionului.

amniote - vertebrate la care oul prezintă amnios și alantoidă, dezvoltarea embrionului făcându-se în mediul terestru (sau în corpul matern) - reptilele, păsările și monotremele.

amocet - larva ciclostomilor

anadrom - pește care se deplasează în timpul migrației pentru reproducere în amonte: somonul de Atlantic (Salmo salar), somonii de Pacific (Oncorhynchus spp.).

anamniote - vertebrate la care oul este lipsit de amnios și alantoidă, eliminarea produșilor de excreție ai embrionului făcându-se direct în mediu, ouăle fiind depuse întotdeauna în mediul acvatic - peștii și amfibienii.

anosmatic - lipsit de simțul mirosului - cetaceele odontoceti (delfinii, orca, cașalotul).

antropofil - care trăiește în așezările umane, fiind mai mult sau mai puțin legat de prezența omului: guguștiucul (Streptopelia decaocto), vrabia de casă (Passer domesticus), șoarecele de casă (Mus musculus).

aposematic - de avertizare; multe specii care prezintă ca mecanism de apărare secreții toxice au colorit aposematic: broaștele Dendrobates, Phyllobates, salamandra Salamandra salamandra, șerpii coral Micrurus.

autohemoragie (sângerare reflexă) - mecanism de apărare care presupune eliberarea intenționată a unui jet de sânge, fie din sinusul venos din spatele ochiului (șopârlele din familia Phrynosomatidae), fie din gură și nas în timpul morții aparente (șarpele de casă Natrix natrix).

autopod - partea distală a membrelor la tetrapode, format din carpiene, metacarpiene și falage (membrul superior sau anterior) sau tarsiene, metatarsiene și falange (membrul inferior sau posterior).

autotomie - mecanism de apărare care presupune autoamputarea unuia sau mai multor apendici în cazul atacului unui prădător - la reptilele din familiile Lacertidae și Geckonidae.

bentonic - care trăiește pe fundul apelor - majoritatea echidermelor adulte, cephalocordatele, ascidiile, batoideele (pisicile de mare).

catadrom - pește care se deplasează în timpul migrației pentru reproducere în aval: anghila (Anguilla anguilla).

cloacă - cavitate în care se deschid conductele genitale, urinare și tractul digestiv. Este prezentă la cefalocordate, urocordate, peștii cartilaginoși, amfibieni, reptile, păsări, monotreme și dintre placentare la tenreci și cârtițele aurii (ord. Afrosoricida).

cordate - animale la care este prezent, cel puțin într-unul din stadiile de dezvoltare, un schelet intern axial, reprezentat fie de notocord, fie, la grupele mai evoluate, de coloana vertebrală; se consideră că formează o încrengătură cu trei subîncrengături, și anume Cephalochordata, Urochordata și Vertebrata.

craniat - cordate la care partea anterioară a coloanei vertebrale este dilatată, formând cutia craniană care protejează encefalul. Se suprapun peste vertebrate: ciclostomii, peștii și tetrapodele.

deuterostomian - animal la care în decursul evoluției ontogenetice orificiul bucal se formează la polul opus față de blastopor, care dă naștere orificiului anal; sunt cuprinse în trei încrengături: Echinodermata, Hemichordata și Chordata.

diapauză embrionară - întreruperea sau întârzierea dezvoltării embrionare în condiții nefavorabile, de ex. la căprior (Capreolus capreolus), urși (fam. Ursidae), unele rozătoare, mustelide, pinipede, insectivore, marsupiale.

diastemă - spațiu între incisivi și premolari generat de absența caninilor, de ex. la cai (fam. Equidae) rozătoare (ord. Rodentia) sau iepuri (ord. Lagomorpha).

dificerc - tip de înotătoare codală, simetrică atât sub aspect morfologic cât și anatomic, cu coloana vertebrală prelungită central, coada având formă rombică; apare în cadrul clasei Osteichthyes la Polypterus și sarcopterigieni (dipnoii și Latimeria).

digitigrad - mamifer care se sprijină doar pe partea anterioară a autopodului, și anume pe falange, având tarsienele și metatarsienele ridicate de pe sol; cuprind elefanții (ord. Proboscidea), majoritatea carnivorelor (fam. Canidae, Felidae), unele rozătoare, cum ar fi capibara (Hydrochoeris hydrochaeris) sau cele adaptate la sărit (Dipus, Jaculus, Allactaga). La acestea din urmă deplasarea se face digitigrad, însă în repaus se sprijină pe tot autopodul, tarsienele fiind mult alungite.

distal - situat mai departe față de un punct de referință, spre extremitatea corpului. Autopodul este segmentul distal al membrelor.

ectoterm - sinonim cu poikiloterm, care nu are capacitatea de a-și regla temperatura corpului și a o menține la o valoare constantă, aceasta fiind dependentă de cea a mediului exterior; peștii, amfibienii și reptilele.

endoterm - sinonim cu homeoterm, care are capacitatea de a-și regla temperatura corpului, și a o menține la o valoare constantă, independentă de cea a mediului exterior, păsările și mamiferele.

entomofag - care se hrănește cu insecte, sinonim cu insectivor.

estivație - stare de hipobioză în care intră unele animale în timpul sezonului secetos în zonele tropicale, caracterizată prin inactivitae și scăderea metabolismului bazal prin reducerea funcțiilor vitale (ritm cardiac și respirator), este echivalentul hibernării în zonele tropicale; are loc la speciile de dipnoi din ord. Lepidosireniformes.

event - orificiu utilizat în respirație, pentru aspirarea apei în cavitatea branhială, provenit prin transformarea fantei dintre primele arcuri viscerale; prezent și funcțional la majoritatea peștilor cartilaginoși, bine dezvoltat la speciile bentonice (Batoidea), absent la unele specii pelagice (fam. Carcharhinidae, fam. Sphyrnidae), prezent dar nefuncțional la ord. Acipenseriformes și Polypterus bichir.

exuvie - învelișul cornos al corpului de la unele reptile (subord. Ophidia) care este înlăturat integral (și întreg) prin năpârlire.

filogenie - procesul evoluției unui grup de organisme.

fizoclist - pește la care canalul pneumatic care făcea legătura între vezica gazoasă (înotătoare) și esofag este închis secundar; majoritatea teleosteilor evoluați cum sunt cei din ord. Perciformes.

fizostom - pește la care se menține legătura între vezica gazoasă (înotătoare) și esofag, prin canalul pneumatic; Polypterus, Lepisosteus, Latimeria și reprezentanții ordinelor Cypriniformes, Salmoniformes, Siluriformes, Clupeiformes.

forezie - transportul unui organism de către altul; peștele Remora remora se prinde cu ventuza situată pe partea dorsală a capului de corpul altor pești sau mamifere marine, putând fi transportat la distanțe mari.

frugivor - care se hrănește cu fructe, tucanii (fam. Ramphastidae), păsările rinocer (fam. Bucerotidae), unii lemurieni (Fam. Lemuridae).

gefirocerc - tip de înotătoare codală secundară, rezultată prin unirea înotătoarelor dorsală și anală; la Anguilla.

gnatostomate - vertebrate la care primele două perechi de arcuri viscerale (mandibular și hioidian) își pierd funcția primară de susținere a branhiilor și se transformă în fălci, specializate în apucarea prăzii, pești, amfibieni, reptile, păsări și mamifere.

granivor - care se hrănește cu semințe, porumbeii (ord. Columbiformes), forfecuțele (Loxia curvirostra), sticleții (Carduelis carduelis), botgroșii (Coccothraustes coccothraustes) și alte păsări din fam. Fringilidae

hermafrodit - organism care prezintă atât organe de reproducere feminine cât și masculine, unele echinoderme, cefalocordatele, ascidiile, unii teleostei, în special ord. Perciformes.

hermafroditism - constituie prezența pe același individ a organelor de reproducere feminine și masculine. El poate fi simultan, când cele două tipuri de organe sunt funcționale în același timp (în general autofecundarea fiind evitată) sau secvențial, când organismul se maturează ca mascul (sau femelă) și se reproduce o perioadă ca atare, după care se transformă în sexul opus. Dintre deuterostomieni, hermafroditismul simultan se întâlnește doar la unele echinoderme, la cefalocordate și ascidii, fiind mai frecvent întâlnit la protostomieni. La vertebrate se întâlnește doar hermafroditismul secvențial, la numeroase perciforme.

hermafroditism proteroandric - este un tip de hermafroditism secvențial, când organismul se naște ca mascul, după care se transformă în femelă. De ex. la peștii-clovni Amphiprion (ord. Perciformes) în jurul unei anemone trăiește un grup format dintr-o femelă, un mascul reproducător mai mic și mai mulți masculi nereproducători și mai mici. Dacă femela este îndepărtată masculul se transfomă în femelă și cel mai mare mascul nereproducător devine reproducător.

hermafroditism proteroginic - este un tip de hermafroditism secvențial, când organismul se naște ca femelă, după care se transformă în mascul; familia de pești de recif Labridae, tot dintre perciforme.

heterocerc - tip de înotătoare codală asimetrică atât sub aspect morfologic,cât și anatomic, având lobii inegali, cu lobul superior mai mare, în el continuându-se coloana vertebrală; este înotătoarea caracteristică pentru clasa Chondrichthyes.

hibernare - în zonele temperate și reci, stare de hipobioză în care intră unele animale în timpul iernii, caracterizată prin inactivitate și scăderea metabolismului bazal prin reducerea funcțiilor vitale (ritm cardiac și respirator) și a temperaturii corpului până la o valoare minimă (în cazul unor specii de broaște aceasta coboară până sub punctul de îngheț), organismul supraviețuind pe baza resurselor acumulate toamna (sub forma stratului adipos); amfibieni și reptile, o singură specie de păsări din America de Nord (din fam. Caprimulgidae) și numeroase mamifere (chiroptere, pârși, popândăi, marmote, arici).

hipobioză - stare caracterizată printr-un nivel scăzut al funcțiilor vitale - în timpul hibernării, estivației sau somnului de iarnă.

hipogeu - care trăiește în pământ, unele specii de cecilieni (ord. Gymnophiona), mamiferele galericole: cârtița (Talpa europaea), orbeții (fam. Spalacidae), șobolanii-cârtiță (fam. Bathyergidae), cârtița marsupială (Notoryctes typhlops).

homeoterm - sinonim cu endoterm.

homocerc - tip de înotătoare codală simetrică sub aspect morfologic, având lobii egali, dar coloana vertebrală prelungită în lobul superior; majoritatea speciilor de teleostei.

homocromie - caracter adaptativ care permite camuflarea animalului în mediu datorită culorii sale asemănătoare cu cea a substratului. Astfel, majoritatea amfibienilor și reptilelor arboricole au culoarea verde (iguana Iguana iguana, brotăcelul Hyla arborea), peștii bentonici se confundă cu substratul (limba de mare - Solea nasuta, calcanul - Scophtalmus maeoticus), penajul caprimulgului (Caprimulgus europaeus) se aseamănă cu scoarța arborilor și cu litiera. Unele animale sunt capabile de camuflaj activ, prin schimbarea culorii corpului în funcție de cea a mediului, cu ajutorul cromatoforilor din tegument, cum sunt cameleonii (fam. Chameleonidae). În anumite cazuri, mai ales în zonele de tundră, homocromia presupune schimbarea sezonieră a culorii blănii (vulpea polară - Alopex lagopus, iepurele polar - Lepus timidus) sau penajului (ierunca polară - Lagopus mutus), realizată prin năpârlire.

ihtiofag - care consumă pește - stârcii (fam. Ardeidae), pelicanii (ord. Pelecaniformes), vidra (Lutra lutra), delfinii (fam. Delphinidae).

insectivor - despre nutriție, care se hrănește cu insecte; majoritatea broaștelor, multe șopârle, diverse specii de păsări (ciocănitorile, silviile, privighetorile, rândunicile) și mamifere (chițcanii, aricii, cârtițele).

iteropar - care se înmulțește de mai multe ori pe parcursul vieții; majoritatea peștilor, reptilelor și amfibienilor, toate păsările, marea majoritatea a marsupialelor și toate placentarele.

leptocefali - larvele anghilelor, care se dezvoltă din ouăle depuse de adulți în Marea Sargaselor (pentru Anguilla anguilla) și apoi sunt purtate de curentul golfului (Gulf Stream) spre coastele Europei de vest, unde pătrund în râuri.

macrosmatic - cu simțul mirosului foarte dezvoltat, rechinii, păsările kiwi, carnivorele.

melivor - care se hrănește cu miere, păsările din fam. Indicatoridae din Africa.

membrană interdigitală - membrană care unește total sau parțial două sau mai multe degete ale membrelor anterioare și/sau posterioare, transformându-le în înotătoare; apare la majoritatea păsărilor acvatice (ord. Anseriformes, ord. Pelecaniformes), dar și la mamifere acvatice (ornitorinc - Ornithorhyncus anatinus, vidră - Lutra lutra).

metamerie - repetarea liniară a unui segment de corp fundamental similar ca structură de un număr oarecare de ori. La vertebrate metameria este vizibilă la nivelul unor organe, și anume scheletul axial (vertebrele și coastele), precum și musculatura aferentă.

microsmatic - care are simțul mirosului slab dezvoltat, majoritatea păsărilor, omul, maimuțele.

mimetism - imitarea de către animale lipsite de mecanisme active de apărare, a formei și culorii unor obiecte sau organisme din mediu în vederea camuflării (dragonul de mare - Phycodurus eques - prezintă prelungiri ale corpului care imită algele în care trăiește) sau a unor organisme cu capacitate de apărare (inofensivul șarpe de lapte - Lampropeltis triangulum - imită veninosul șarpe de coral Micrurus tener).

mirmecofag - care se hrănește cu furnici (și termite), furnicarii (fam. Myrmecophagidae), furnicarul marsupial (Myrmecobius fasciatus), pangolini (ord. Pholidota).

monogamie - strategie reproductivă care constă în faptul că un individ are un singur partener pe perioada împerecherii și în general formează un cuplu care își împarte responsabilitățile legate de îngrijirea progeniturii. Animalele în rândul cărora acest tip de relație este predominant (aprox. 90% din specii) sunt păsările. Alte cazuri se cunosc printre teleostei sau mamifere. Există și specii la care monogamia se întinde pe toată durata vieții; albatros (Diomedea exulans), unele populații de lupi (Canis lupus).

necrofag - care consumă animale moarte, vulturul bărbos sau zăganul (Gypaetus barbatus), condorii (fam. Vulturidae), corbul (Corvus corax), hienele (Crocuta crocuta, Hyaena brunnea).

nectarivor - care se hrănește cu nectar - păsările colibri (familia Trochilidae).

neotenie - dezvoltarea organelor de reproducere în decursul stadiului larvar, sau păstrarea unor caractere larvare (sau juvenile) la adulți. Neotenia poate fi parțială, când metamorfoza sau dobândirea caracterelor de adult este doar întârziată din cauza condițiilor de mediu, sau totală, când metamorfoza nu mai are loc, reproducerea făcându-se în stadiu larvar (axolotul - Ambystoma mexicanum). De asemenea, neotenia poate fi obligatorie (axolot) sau facultativă, când anumiți indivizi pot atinge forma adultă, în timp ce restul rămân și se reproduc în stadiu larvar sau juvenil (Ambystoma tigrinum).

nidicol - pui care după naștere sau eclozare petrece o perioadă de timp în cuib sau la locul de naștere, fiind în general (dar nu neapărat) altriciali. Termenul se utilizează mai ales pentru păsări; ord. Accipiteriformes, Strigiformes, Piciformes, Passeriformes etc.

nidifug - pui care este capabil să părăsească cuibul și să se hrănească singur imediat după eclozare sau naștere, fiind precociali. Termenul se utilizează mai ales pentru păsări; majoritatea speciilor din ord. Galliformes, Anseriformes și Charadriiformes.

notocord - coarda dorsală caracteristică cordatelor. Fromează sheletul intern axial la cefalocordate, în timp ce la urocordate este prezent doar în stadiu larvar. La vertebratele inferioare resturi ale lui se găsesc în spațiul intervertebral iar la cele superioare (teleostei și tetrapode) se găsește în stadiu larvar.

ofiofag - care se hrănește cu șerpi - pasărea secretar (Sagittarius serpentarius), unii șerpi.

ontogenie - dezvoltarea organismului pe parcursul vieții.

ovipar - care depune ouă, majoritatea peștilor, amfibienilor, reptilelor și toate păsările și monotremele.

ovovivipar - la care dezvoltarea oului (ouălor) se face în conductele genitale materne, puiul fiind eliberat în mediul exterior în momentul eclozării; unii rechini, teleostei, amfibieni (Salamandra atra) sau reptile (Lacerta vivipara, Vipera berus). La speciile terestre ovoviviparitatea are o incidență mai mare în mediile mai reci, întrucât reduce perioada de incubație (ouăle putând fi expuse în mod activ de către mamă la temperaturi mai ridicate, comparativ cu ouăle depuse într-un cuib).

ovulipar - animal care se reproduce sexuat fără a se împerechea, elementele reproductive mascule și femele (spermatozoizii și ovulele) fiind depuse în mediul extern (în general în apă), fecundarea fiind externă; ciclostomi, teleostei, unele urodele și majoritatea anurelor.

partenogeneză - tip de reproducere asexuată caracterizată prin dezvoltarea embrionului fără participarea spermatozoizilor. Este un fenomen rar întâlnit la vertebrate. Apare la unele specii de pești, reptile și păsări. Între reptile există specii (unele șopârle) care sunt obligat partenogenetice, fiind formate doar din indivizi de sex feminin.

patagiu - membrană dezvoltată pe laturile corpului la unele specii adaptate la zborul ramat (ord. Chiroptera) sau planat (șopârla zburătoare - Draco volans, veverițele zburătoare - Pteromys volans, Anomalurus spp., colugo - Cynocephalus volans).

pelagic - care trăiește în masa apei, thaliaceele, majoritatea speciilor de rechini și reprezentanții unor grupe de teleostei (ord. Clupeiformes, fam. Thunnidae, fam. Xiphiidae), cetaceele.

planctofag - care se hrănește cu plancton - urocordatele, stadiile larvare ale majorității peștilor, rechinul-balenă (Rhincodon typus), balenele (subord. Mysticeti).

planctonic - care face parte din plancton, comunitatea de organisme de talie mică ce plutesc liber în masa apei

plantigrad - mamifer la care autopodul se află în contact cu substratul pe toată lungimea sa, el calcă pe întreaga talpă; urșii (fam. Ursidae), primatele, aricii (ord. Erinaceomorpha), unele rozătoare.

pleurodont - tip de dentiție caracterizat prin plasarea dinților pe partea internă a fălcilor; este întâlnită la ord. Squamata.

poikiloterm - sinonim cu ectoterm

poliandrie - formă de poligamie care constă în împerecherea unei femele cu mai mulți masculi pe durata unui sezon de reproducere. Este mai puțin frecventă comparativ cu poliginia. Apare la diverse grupe: pești (fam. Syngnathidae), amfibieni (broasca Rana dalmatina), reptile (fam. Testudinidae, la acestea are loc și stocarea spermatozoizilor pe perioadă lungă), păsări (brumărițele - Prunella, nandu - Rhea pennata) și mamifere (bandicoți - Perameles, dihor - Mustela putorius, balene, unele primate).

poligamie - strategie reproductivă, aflată în antiteză cu monogamia, care constă în faptul că un individ se împerechează cu mai mulți parteneri. Poligamia este foarte larg răspândită în lumea animală, la pești, amfibieni, reptile și mamifere, reprezentând excepția doar în cazul păsărilor, unde poligamia caracterizează în special ord. Galliformes.

poliginie - formă frecventă de poligamie care constă în împerecherea pe durata unui sezon de reproducere a unui mascul cu mai multe femele. Apare la unele păsări (ord. Galliformes), dar mai ales mamifere (cerbi, antilope, gazele - ord. Artiodactyla, lei, urși și elefanți de mare - subord. Pinnipedia).

precocial - pui eclozat sau născut într-un stadiu avansat de dezvoltare, fiind capabil să supraviețuiască singur (reptile și păsările gunoier) sau să părăsească foarte curând cuibul (dintre păsări ord. Galliformes, Anseriformes, Charadriiformes, iar dintre păsări ord. Artiodactyla, Proboscidea).

prehensil - care poate fi utilizat pentru apucat, fiind foarte mobil. Se utilizează privitor la coadă (unii cameleoni, opossumi, furnicari, primate), sau la autopod, caz în care unul (de obicei polux-ul sau hallux-ul) sau două degete sunt opozabile (ursul panda, primate).

protocerc - tipul primitiv de înotătoare codală, în formă de vârf de lance; Branchiostoma lanceolatum, ciclostomii din clasa Cephalapsidomorpha.

protostomian - animal la care în decursul evoluției ontogenetice orificiul bucal se formează din blastopor; toate nevertebratele cu excepția Echinodermelor.

proximal - situat aproape de punctul de referință, spre partea mediană (centrală) a corpului.

radiație adaptativă - fenomen evolutiv ce constă în apariția dintr-un strămoș comun de noi forme diversificate și adaptate la diferite medii și moduri de viață. Două dintre cele mai cunoscute cazuri de radiație adaptativă este cel al subfamiliei Geospizinae (cintezele lui Darwin) din insulele Galapagos și al mamiferelor marsupiale din Australia.

reproducere asexuată - procesul prin care se formează noi organisme pornind de la materialul genetic provenit de la un singur individ. Este întâlnită mai ales la nevertebrate, dintre vertebrate doar un număr mic de specii dintre pești, reptile și păsări au capacitate de reproducere asexuată, în general prin partenogeneză.

reproducere sexuată - procesul prin care se formează noi organisme prin combinarea materialului genetic provenit de la două organisme parentale. Este modalitatea principală de reproducere la animale, și mai ales la vertebrate, la marea majoritate a speciilor fiind singura modalitate de reproducere.

rete mirabilis” - o rețea densă de capilare sangvine situată în diferite părți ale corpului, care poate avea diferite roluri fiziologice, de ex. în termogeneză (la unii rechini), sau respirație (la balene).semelpar - care se înmulțește o singură dată pe parcursul vieții, energia investită în reproducere fiind foarte mare, animalul își epuizează toate resursele și moare ulterior. Cel mai cunoscut exemplu între vertebrate este cel al somonului de pacific (Oncorhynchus), care se întoarce din mare pentru reproducere în susul râurilor (este o specie anadromă), iar după depunerea pontei părinții mor. Alte cazuri se mai cunosc tot dintre teleostei: capelinul (Mallotus villosus), unii amfibieni din genul Hyla (brotăcei), câteva reptile din subord. Sauria și marsupiale din ord. Didelphimorphia și Dasyuromorphia.

sinantrop - sinonim cu antropofil.

sindactilie - unirea a două sau mai multe degete. Este întâlnită în mod normal la unele marsupiale (canguri) sau siamang (Symphalangus syndactylus). La alte mamifere (inclusiv la om) poate apare patologic.

somn de iarnă - în zonele temperate și reci, stare de hipobioză în care intră unele animale în timpul iernii, caracterizată prin inactivitate temporară și scăderea metabolismului bazal prin reducerea funcțiilor vitale (ritm cardiac și respirator) și a temperaturii corpului. În perioadele mai calde animalul se trezește, devine activ și se hrănește. Doar unele mamifere au somn de iarnă, printre care ursul brun (Ursus arctos) și veverița (Sciurus vulgaris).

spiracul - sinonim cu event

stilopod - partea proximală a membrelor la tetrapode, format din humerus (membrul superior sau anterior) sau femur (membrul inferior sau posterior).

strategie reproductivă de tip “k” - strategie de reproducere care constă în producerea unui mic număr de urmași, care însă sunt îngrijiți de părinți (unul sau ambii), și uneori și de alți membri ai familiei sau grupului, astfel încât ratele individuale de supraviețuire ale puilor sunt mari; unii selacieni, puțini teleostei (cum ar fi căluțul de mare - Hippocampus hippocampus - sau alți reprezentanți din ord. Gasterosteiformes), puțini amfibieni (broasca Pipa pipa) și reptile, păsările și mamiferele.

strategie reproductivă de tip “r” - strategie de reproducere care constă în producerea unui mare număr de urmași (în general sub formă de ouă), care însă nu sunt îngrijiți de părinți (ponta fiind părăsită), astfel încât ratele de supraviețuire ale indivizilor din noua generație sunt foarte reduse; majoritatea teleosteilor, amfibienior și reptilelor.

tapetum lucidum” - strat de țesut situat în spatele retinei, care are rolul de a reflecta lumina înapoi spre retină și astfel a mări capacitatea vizuală nocturnă. este prezent la rechini, precum și la multe mamifere, cum sunt cele carnivore sau unele artiodactile.tecodont - tip de dentiție caracterizată prin poziționarea dinților în adâncituri ale fălcilor (alveole), la crocodili și mamifere.

torpor - stare temporară de inactivitate și scădere a nivelului funcțiilor vitale pentru reducerea metabolismului bazal în vederea scăderii consumului de energie; unele păsări colibri (fam. Trochilidae) intră în această stare pe timpul nopții.

unguligrad - mamifer care se sprijină pe vârful ultimei falange de la unul sau două degete, acoperit de copită; cuprind ierbivorele paricopitate (ord. Arthiodactyla) și imparicopitate (ord. Perissodactyla).

vertebrate - animale care prezintă un schelet intern axiat, reprezentat de coloana vertebrală, formată din vertebre cartilaginoase sau osoase: ciclostomii, peștii și tetrapodele.

vestigial - organ redus și nefuncțional păstrat de la stămoși la care îndeplinea una sau mai multe funcții: aripile la păsările nezburătoare acarenate (kiwi - Apteryx spp.), apendicele și măsele de minte la om.

vivipar - la care dezvoltarea embrionului se face în uterul mamei, puiul fiind eliberat în mediul exterior în diferite stadii de dezvoltare, incipient la marsupiale, mai avansat la mamiferele altriciale și complet dezvoltat la cele precociale. În afară de mamifere, viviparitatea se întâlnește și la alte vertebrate, cum sunt unii rechini sau șerpi.

zigopod - partea mediană a membrelor la tetrapode, formată din radius și ulnă (membrul superior sau anterior) sau tibie și peroneu (membrul inferior sau posterior).


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка