Гісторыя філасофіі
Дата канвертавання22.06.2016
Памер17.2 Kb.

ГІСТОРЫЯ ФІЛАСОФІІ


ПРЫКЛАДНЫ СПІС ПЫТАННЯЎ ДА ЭКЗАМЕНА

 1. Спецыфіка філасофскай традыцыі старажытнай Індыі, яе культурна-светапоглядныя асновы.

 2. Асаблівасці філасофскай думкі старажытнага Кітая, яе рацыянальна-прагматычная скіраванасць.

 3. Месца і роля філасофіі старажытнага Ўсходу ў гістарычнай дынаміцы культуры.

 4. Касмацэнтрызм антычнага філасофскага мышлення.

 5. Рацыянальна-ідэалістычная інтэрпрпрэтацыя космасу ў класічнай антычнай філасофіі (Сакрат, Платон, Арыстоцель).

 6. Праблема адносін чалавека і космасу ў філасофіі грэчаскага элінізму.

 7. Станаўленне рэлігійна-містычных арыентацый у вучэннях позняга элінізму (неапіфагарэізм, неаплатанізм, стаіцызм).

 8. Асноўныя прынцыпы сярэдневечнага філасофскага мышлення.

 9. Гістарычныя этапы развіцця сярэднявечнай філасофіі і дынаміка яе праблемнага поля.

 10. Суадносіны веры і розуму ў філасофіі Сярэднявечча.

 11. Дыскусія аб прыродзе універсалій у позняй сярэднявечнай філасофіі.

 12. Характэрныя рысы філасофіі Рэнесансу і яе роля ў развіцці еўрапейскай філасофскай традыцыі.

 13. Гуманізм філасофскай думкі Адраджэння.

 14. Натурфіласофскія ідэі Адраджэння.

 15. Сацыяльна-палітычная думка Адраджэння.

 16. Асноўныя гнасеалагічныя праграмы ў філасофіі XVI-XVII ст. (эмпірызм, рацыяналізм).

 17. Сацыяльна-гістарычныя і светапоглядныя асновы філасофскай думкі эпохі Асветніцтва.

 18. Класічная нямецкая філасофія і яе роля ў развіціі еўрапейскай філасофскай традыцыі.

 19. Крытыка філасофскай класікі і ірацыянальная філасофія.

 20. Праграма пераадолення метафізікі і асноўныя гістарычныя формы пазітывісцкай філасофіі.

 21. Асноўныя рысы марксісцкай філасофіі.

 22. Рэлігійная філасофія ў кантэксце сучаснай еўрапейскай культуры.

 23. Эвалюцыя заходняга марксізму: неамарксізм, постмарксізм

 24. Экзістэнцыянальна-фенаменалогічная стратэгія філасофскага мышлення.

 25. Філасофская герменеўтыка як універсальная метадалогія гуманітарнага пазнання.

 26. Метадалагічныя праграмы даследавання мовы і культуры ў структуралізме.

 27. Соцыякультурная сітуацыя на рубяжы вякоў і філасофія постмадэрнізму.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка