Гісторыя дзяржавы І права беларусі вучэбная праграма для спецыяльнасці
старонка8/9
Дата канвертавання17.03.2016
Памер1.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4.3. ЛЕКЦЫЙНЫ КУРС

Лекцыйны курс па дысцыпліне «Гісторыя дзяржавы і права Беларусі» мае наступную структуруНазвы тэмаў лекцый

Колькасць гадзінаў

Д

З

ЗС

1 курс

1 семестр1 курс

1 семестр3 курс

5 семестрПрадмет гісторыі дзяржавы і права Беларусі і яго асаблівасці

2

1

1

Грамадска-палітычны лад і права на Бела­русі ў перыяд усталявання дзяржаўнасці ўсходніх славян (IХ – першая палова ХIII ст.)

4

1

1

Беларускія землі ў складзе Вялiкага княства Лiтоўскага. Грамадскі лад дзяржавы

6

1

1

Дзяржаўна-палітычны лад Вялікага княства Літоўскага. Уніі з Польшчай

4

1

1

Судовая сістэма Вялікага княства Літоўскага. Судаводства

4

1

1

Прававая сістэма Вялікага княства Літоўскага

8

1

1

Грамадска-палiтычны лад i права Беларусi ў складзе Рэчы Паспалiтай абодвух народаў (ХVII–ХVIII ст.)

4

1

-

Грамадска-палітычны лад і права на Беларусі ў складзе Расійскай імперыі

4

1

-

Грамадска-палітычны лад і права на Беларусі ў перыяд рэвалюцыйных перамен і адраджэння беларускай дзяржаўнасці (1917–1920 гг.).

6

1

-

Асаблівасці дзяржаўна-прававога развіцця Беларускай ССР ў 20–30-я гг. ХХ ст.
1

1

Уз’яднанне Заходняй Беларусi з Беларускай ССР у пачатку другой сусветнай вайны

2

1

1

Беларуская ССР у перыяд Вялікай Айчыннай вайны

6

1

1

Асаблівасці дзяржаўна-прававога развіцця БССР у пасляваенны перыяд (40-я – першая палова 50-х гг.)

2

1
Дзяржава і права Беларускай ССР у другой палове 50-х – першай палове 80-х гг. ХХ ст.

4

1
Дзяржава i права Беларускай ССР на пачатку кардынальных рэформаў у СССР. Абвяшчэнне незалежнасцi рэспублiкi (другая палова 80-х – пачатак 90-х гг.).

4

1
Дзяржава і права Рэспублiкi Беларусь ў канцы ХХ – пачатку ХХI ст.

4

1
Усяго

70

16

10


4.4. СПІС ПРАКТЫЧНЫХ ЗАНЯТКАЎ

Для практычнага навучання студэнтаў па дысцыпліне «Гісторыя дзяржавы і права Беларусі» распрацаваны пытанні для абмеркавання і паўтарэння, а таксама заданні для самастойнай падрыхтоўкі.
Назвы тэмаў практычных заняткаў і іх змест

Колькасць гадзінаў

Д

З

ЗС

1 курс

1 семестр1 курс

1 семестр3 курс

5 семестрПрадмет гісторыі дзяржавы і права Беларусі і яго асаблівасці

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


2

1

1

Грамадска-палітычны лад і права на Бела­русі ў перыяд усталявання дзяржаўнасці ўсходніх славян (IХ – першая палова ХIII ст.)

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


2

1

1

Беларускія землі ў складзе Вялiкага княства Лiтоўскага. Грамадскі лад дзяржавы

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


4

1

1

Дзяржаўна-палітычны лад Вялікага княства Літоўскага. Уніі з Польшчай

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


4

1

1

Судовая сістэма Вялікага княства Літоўскага. Судаводства

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


2
-

Прававая сістэма Вялікага княства Літоўскага

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


6
-

Грамадска-палiтычны лад i права Беларусi ў складзе Рэчы Паспалiтай абодвух народаў (ХVII–ХVIII ст.)

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


2

1

-

Грамадска-палітычны лад і права на Беларусі ў складзе Расійскай імперыі

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


2

1

-

Грамадска-палітычны лад і права на Беларусі ў перыяд рэвалюцыйных перамен і адраджэння беларускай дзяржаўнасці (1917–1920 гг.).

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


4

1

-

Асаблівасці дзяржаўна-прававога развіцця Беларускай ССР ў 20–30-я гг. ХХ ст.

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


4

1

-

Уз’яднанне Заходняй Беларусi з Беларускай ССР у пачатку другой сусветнай вайны

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


2
-

Беларуская ССР у перыяд Вялікай Айчыннай вайны

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


4
-

Асаблівасці дзяржаўна-прававога развіцця БССР у пасляваенны перыяд (40-я – першая палова 50-х гг.)

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


2

1

1

Дзяржава і права Беларускай ССР у другой палове 50-х – першай палове 80-х гг. ХХ ст.

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


2

1
Дзяржава i права Беларускай ССР на пачатку кардынальных рэформаў у СССР. Абвяшчэнне незалежнасцi рэспублiкi (другая палова 80-х – пачатак 90-х гг.).

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


2

1
Дзяржава і права Рэспублiкi Беларусь ў канцы ХХ – пачатку ХХI ст.

- апытанне;

- дыскусія;

- выступ з дакладам;

- разгляд пісьмовых самастойных працаў па заданню выкладчыка


2

1

1

Усяго

46

12

6


5. Пратакол узгаднення вучэбнай праграмы па вывучаемай вучэбнай дысцыпліны з іншымі дысцыпінамі спецыяльнсці


Назва дысцыпліны,

вывучэнне якой звязана з

дысцыплінай рабочай

праграмы


Назва кафедры

Прапановы кафедры аб

змяненнях у змесце

вучэбнай праграмы па

вывучаемай вучэбнай

дысцыпліне


Рашэнне, якое было прынятае

кафедрай, якая распрацавала

рабочую вучэбную праграму (з

указаннем даты і нумара

пратакола)


Агульная тэорыя права

Кафедра тэорыі і гісторыі

дзяржавы і праваПрапаноў не паступіла
Гісторыя дзяржавы і права

замежных краінТеории и истории государства и права

Прапаноў не паступіла
Гісторыя палітычных і прававых вучэнняў

Кафедра тэорыі і гісторыі

дзяржавы і праваПрапаноў не паступіла
Вучэбня праграма зацверджана на паседжанні кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права


(пратакол №____ от _____ 20__г.)

Загадчык кафедры тэорыі і гісторыі

дзяржавы і права ______________ А.М. Пугачоў

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дэкан юрыдычнага факультэта _________________ А.У. Егораў
6. Пытанні да іспыту па курсе

"Гісторыя дзяржавы і правы Беларусі"

1. Прадмет і задачы Гісторыя дзяржавы і правы Беларусі".

2. Паходжанне тэрміна "Беларусь".

3. Станаўленне дзяржаўнасці ва ва ўсходніх славян.

4. Грамадскі лад Беларусі ў 1Х-Х11 стст.

5. Палітычны лад Беларусі ў 1Х-Х11 стст.

6. Асноўныя рысы старажытнага права Беларусі ў 1Х-Х11 стст.

7. Адукацыя ВКЛ.

8. Грамадскі лад ВКЛ у Х1V-ХV стст.

9. Дзяржаўны лад ВКЛ у Х1V-ХV стст.

10. Крэўская Ўнія 1385 гады.

11. Гарадзельская Ўнія 1413 гады.

12. Грамадскі лад Беларусі ў перыяд узнікнення саслоўна-прадстаўнічых органаў улады (другая палова ХV-ХV11 стст.)

13. Цэнтральныя органы ўлады на Беларусі ў перыяд узнікнення саслоўна-прадстаўнічых органаў улады (другая палова ХV-ХV11 стст.)

14. Мясцовыя органы дзяржаўных улад на Беларусі ў перыяд узнікнення саслоўна-прадстаўнічых органаў улады (другая палова ХV-ХV11 стст.)

15. Суды і працэсуальнае права Беларусі (другая палова ХV-ХV11 стст.)

16. Люблінская Ўнія 1569г. Адукацыя Гаворкі Паспалітай (РП).

17. Звычайнае права як крыніца Беларускага феадальнага права.

18. Агульнадзяржаўныя прывіилеі як крыніца беларускага феадальнага права.

19. Гарадскія граматы, прывілеі як крыніцы беларускага феадальнага права.

20. Судзебнік Казіміра 1468 гады.

21. Статут 1529 гады.

22. Статут 1566 гады.

23. Статут 1588 гады. Агульная характарыстыка.

24. Дзяржаўнае права Беларусі ХV-ХV11 стст.

25. Ваеннае права Беларусі ў ХV-ХV11 стст.

26. Грамадзянскае права Беларусі ў ХV-ХV11 стст.

27. Спадчыннае права Беларусі ў ХV-ХV111 стст.

28. Сямейнае права Беларусі ў ХV-ХV111 стст.

29. Крымінальнае права Беларусі ў ХV-ХV111 стст.

30. Дзяржаўны лад РП у ХV-ХV111 стст.

31. Канстытуцыя Рэчы паспалітыя 3 траўня 1791 гады.

32. Паўстанне 1794 гады пад кіраўніцтвам Т.Касцюшка.

33. Права Беларусі ХV11-ХV111 стст.

34. Грамадскі лад Беларусі ў перыяд раскладання прыгону і развіцці капіталістычных адносін (першая палова Х1Х стагоддзі)

35. Дзяржаўны лад Беларусі ў перыяд раскладання прыгону і развіцці капіталістычных адносін (першая палова Х1Х у.)

36. Беларусь у вайне 1812 гады.

37. Судовыя ўстановы і правы на Беларусі ў першай палове Х1Х у.

38. Рэформа 1861г. на Беларусі.

39. Мясцовыя органы дзяржаўнага кіравання пасля рэформы 1861 г.

40. Земская рэформа на Беларусі 1864 гады.

41. Судовая рэформа 1864 гады.

42. Грамадска-палітычны лад і права Беларусі напачатку ХХ ст.

43. Грамадска-палітычны лад і права Беларусі ў дні лютаўскай рэвалюцыі.

44. Адукацыя Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР).

45. Статутныя граматы БНР. Органы ўлады і кіраванні БНР.

46. Адукацыя БССР.

47. Станаўленне і развіццё права БССР у 1921-1930 гг.

48. Прававая база і органы ажыццяўлення палітыкі беларусізацыі 1920-1930 гг.

49. Гісторыя Беларускага Канстытуцыяналізму.

50. Асноўныя рысы Беларускай Канстытуцыі 1919 гады.

51. Асноўныя рысы Канстытуцыі БССР 1927 гады.

52. Асноўныя рысы Канстытуцыі БССР 1937 гады.

53. Асаблівасці судовага працэсу ў гады вялікай айчыннай вайны 1941-1945 гг.

54. БССР на міжнароднай арэне ў паваенныя гады.

55. Канстытуцыя БССР 1978 гады.

56. Заканадаўчыя рэформы на Беларусі ў 50-80-х гадах ХХ ст.

57. Перадумовы прыняцця Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь

1994 гады.

58. Асноўныя адрозненні становішчаў Канстытуцый 1978 г. і Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 гады.

59. Асноўныя кірункі прававой рэформы на Беларусі пасля здабыцця дзяржаўнай незалежнасці.

60. Досвед, праблемы і перспектывы пабудовы прававой дзяржавы ў Рэспублікі Беларусь.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка