Гісторыя. Англійская мова
Дата канвертавання17.03.2016
Памер21.52 Kb.
Пытанні да экзамена па гісторыі Беларусі

для студэнтаў І курса гістарычнага факультэта

(спецыяльнасць “Гісторыя.Англійская мова”)

Выкладчык – дац. В.А.Міхедзька
 1. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага. Вялікі князь Міндоўг.

 2. Палітыка вялікіх князёў Віценя, Гедыміна, Альгерда. Шляхі ўключэння беларускіх зямель у склад ВКЛ.

 3. Дынастычная барацьба ў ВКЛ ў 70—90-я гады XIV ст.

 4. Крэўская ўнія, яе прычыны і вынікі.

 5. Унутраная палітыка вялікага князя літоўскага Вітаўта.

 6. Гарадзельскі прывілей 1413 г.

 7. Знешняя палітыка вялікага князя літоўскага Вітаўта.

 8. Унутрыпалітычная барацьба ў ВКЛ пасля смерці Вітаўта.

 9. Абмежаванне вялікакняжацкай улады ў другой палове XV ст.

 10. Судзебнік Казіміра 1468 г.

 11. Знешняя палітыка Вялікага княства Літоўскага ў ХІV – XV ст.

 12. Грунвальдская бітва і яе значэнне.

 13. Сельская гаспадарка і асаблівасці яе развіцця ў ХІV – XV ст. Становішча сялян.

 14. Фарміраванне асноўных саслоўяў феадальнага грамадства ВКЛ - шляхты, сялянства, мяшчанства.

 15. Гарады і мястэчкі ў ХІV – першай паловее XVІІ ст. Магдэбургскае права.

 16. Рамяство, унутраны гандаль і знешнеэканамічныя сувязі беларускіх гарадоў.

 17. Паходжанне назвы “Белая Русь”.

 18. Фарміраванне беларускай народнасці.

 19. Татарскае і яўрэйскае насельніцтва Беларусі - рассяленне, заняткі, культура.

 20. Станаўленне фальварка-паншчыннай сістэмы гаспадарання. Аграрная рэформа1557 г.

 21. Этапы юрыдычнага афармлення прыгоннага права ў Вялікім княстве Літоўскім.

 22. Войны ВКЛ і Вялікага княства Маскоўскага ў канцы ХІV – першай палове ХVІ ст.

 23. Набегі крымскіх татар на ВКЛ ў канцы ХІV – першай палове ХVІ ст. Бітва пад Клецкам.

 24. Мяцеж Міхаіла Глінскага, яго прычыны і наступствы.

 25. Абмежаванне ўлады вялікага князя і правоў паноў-рады ў першай палове XVI ст.

 26. Статуты ВКЛ 1529, 1566 гг.

 27. Адміністрацыйна-тэрытарыяльная і судовая рэформы ў ВКЛ 1565 – 1566 гг..

 28. Лівонская вайна, яе прычыны і вынікі.

 29. Люблінская ўнія, яе прычыны, асаблівасці і наступствы.

 30. Статут ВКЛ 1588 г. і яго значнасць. Леў Сапега.

 31. Узмацненне антыфеадальнай барацьбы. Гарадскія паўстанні ў Беларусі ў першай трэці ХVІІ ст.

 32. Інтэрвенцыя Рэчы Паспалітай у Маскоўскую дзяржаву у пачатку ХVІІ ст.

 33. Барацьба ВКЛ і Маскоўскай дзяржавы за Смаленск у 30-я гг. XVII ст.

 34. Уплыў Адраджэння на развіццё беларускай культуры. Спецыфічныя рысы беларускага Рэнесансу.

 35. Францыск Скарына - першадрукар-асветнік, гуманіст, вучоны і пісьменнік.

 36. Лацінамоўная паэзія ВКЛ. Ян Вісліцкі, Мікола Гусоўскі.

 37. Грамадска- палітычная думка ВКЛ. Сымон Будны, Васіль Цяпінскі.

 38. Рэфармацыйны рух. Асноўныя плыні і дзеячы Рэфармацыі ў Беларусі.

 39. Контррэфармацыя. Езуіты і іх дзейнасць у Беларусі.

 40. Берасцейскі царкоўны сабор і ўтварэнне ўніяцкай царквы.

 41. Кнігадрукаванне ў Вялікім княстве Літоўскім у ХVІ – першай палове ХVІІ ст.

 42. Школа і школьная адукацыя ў ВКЛ у ХVІ – першай палове ХVІІ ст.

 43. Мураванае дойлідства Беларусі ў ХІV – першай палове ХVІІ ст.

 44. Музыка і тэатр Беларусі ў ХІV – першай палове ХVІІ ст.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка