Genetisk diversitet i Havsörn (Haliaeetus albicilla)
Дата канвертавання21.04.2016
Памер5.85 Kb.
Genetisk diversitet i Havsörn (Haliaeetus albicilla)
Mia Olsson
Vid arbetet med att bevara den biologiska diversiteten i världen har IUCN (the World Conservation union) definierat tre olika nivåer av bevarande; genetisk-, ekosystem- och artnivå. Bevarande av genetisk diversitet är viktigt eftersom en population med låg variation kan drabbas av inavel eller ha svårt att evolvera d.v.s. anpassa sig om förutsättningarna i miljön förändras. På sikt kan det leda till arters utdöende. Genetisk diversitet kan minska om antalet individer i en population reduceras kraftigt, denna reduktion brukar kallas för en flaskhalseffekt. Utbyte av individer mellan populationer är den faktor som förutom mutationer kan bygga upp genetisk diversitet efter en flaskhals. De senaste tvåhundra åren har flera havsörnsbestånd i Europa drabbats av två flaskhalseffekter och arten har regionalt varit nära ett utdöende. Idag finns ca 300 häckande Havsörnspar i Sverige och dessa härstammar från ungefär 30 par som överlevde den senaste populationsnedgången orsakad av miljögifter. För att kunna säga något om den genetiska variationen i en population är det viktigt att jämföra med graden av variation i samma population innan flaskhalsen eller med populationer som inte har genomgått liknande demografiska förlopp. I den här studien analyserades och jämfördes DNA från tio olika populationer av Havsörn från Grönland i väst till nordöstra Ryssland. Vid genetiska studier används markörer i specifika delar av genomet där variation lätt kan mätas, i det här fallet s.k. mikrosatelliter. Dessa markörer är ofta lokaliserade i icke-kodande regioner och förväntas ej vara utsatta för selektion. De har ofta en mycket hög mutationshastighet som resulterar i hög variabilitet d.v.s. flera varianter av samma mikrosatellit som gör att man lätt kan skilja på individer. Av den specifika del DNA man valt finns två anlag, ett från var och en av individens föräldrar. Genom att studera dessa får man information om släktskap och inavel, eventuell migration mellan populationer och antalet varianter av anlagen.

Resultaten i denna studie visar att den genetiska variationen i de havsörnspopulationer som varit utsatta för flaskhalseffekter är hög och det finns inga indikationer på inavel. Detta skulle kunna betyda att genetisk variation har upprätthållts av genetiskt utbyte mellan populationer. Ringmärkningsdata har dock inte påvisat migration de senaste trettio åren.

Bevarandet av genetisk diversitet skulle kunna gå att härleda till havsörnarnas långa generationstid (~17 år) samt lyckade bevarandestrategier efter den senaste flaskhalsen. Genetisk diversitet förloras, förutom av själva bortfallet av individer, från en generation till en annan då föräldrarnas gameter slumpmässigt nedärvs till avkomman. Antalet generationer som havsörnarna genomgick med liten populationsstorlek var få p.g.a. deras långa generationstid och på så sätt kan diversitet ha bibehållts. Detta i kombination med att bevararandeåtgärderna som vidtogs i samband med den andra flaskhalsen var mycket lyckosamma, har förmodligen resulterat i havsörnspopulationerna idag kan anses vara genetiskt hälsosamma.
Examensarbete i biologi, 20 p, VT 2005

Institutionen för biologisk grundutbildning och avdelningen för evolutionsbiologi,Uppsala Universitet

Handledare: Frank Hailer


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка