Гарадская цывілізацыя ў Беларусі
Дата канвертавання19.03.2016
Памер34.26 Kb.
Тэматыка рэфератаў спецкурса
"Гарадская цывілізацыя ў Беларусі"

1. Асноўныя этапы развіцця беларускіх гарадоў.


Жучкевич В.А., Малышев А.Я., Рогозин Н.Е. Города и села Белорусской

ССР: Историко-географический очерк. Мн., 1959.

Капыскі З., Люты А., Польскі С., Штыхаў Г. Горад // Энцыклапедыя

гісторыі Беларусі. Т. 3. С.83-85.

Грушевский А. Города Великого княжества Литовского в ХІY -- XYI вв.

Киев, 1918.

Марчанка І. Новыя гарады Беларусі // Беларускі гістарычны часопіс. 1996. № 2.

Стукалич В.К. Белоруссия и Литва. Очерки из истории городов в Белоруссии.

Витебск, 1893.

Штыхов Г.В. Города Полоцкой земли (ІХ -- ХІІІ вв.). Мн., 1978.

Шыбека Захар. Гарады Беларусі (60-я гады ХІХ -- пачатау ХХ стагоддзяў).

Мн., 1997.

Шыбека З. Беларускі шлях да гарадской цывілізацыі // Гісторыя, якой

няма ў падручніках. Мн., 2002.

2. Сфера паслуг постіндустрыяльных гарадоў.
Вебер М. Город. М., 1923.

Хорев Б. Городские поселения СССР. М., 1967.

3. Роля органаў гарадской улады Беларусі ў фарміраванні сацыяльна

арыентаванай рыначнай эканомікі.


Калинин В.Д. Из истрии городского самоуправления в России М., 1994.

4. Роля сталіцы ў эканамічным развіцці Беларусі.


Гісторыя Мінска. Мн., 1967.

Память: Гісторыка-дакументальная хроніка Мінска. У 4 кн. Мн., 2001--2005.

Штыхаў Г., Собаль В., Філатава А., інш. Мінск //Энцыклапедыя гісторыі

Беларусі. Т. 5. С.148--161.

Город и маятниковая миграция населения. Мн., 1973.

Польский С.А. Демографические проблемы развития Минска. Мн., 1976.

Сыракомля Уладзіслаў. Мінск. Беглы агляд сучаснага стану Мінска. Мн., 1992.

Шибеко З.В. Минск в конце ХІХ начале ХХ в.: Очерк социально-

экономического развития. Мн., 1985.

Шыбека З.В., Шыбека С.Ф. Мінск: Старонкі жыцця дарэвалюцыйнага горада.

Мн., 1994.

5. Сучасныя праблемы малых і сярэдніх гарадоў.

Азбукін М. Паселішчы гарадскога тыпу ў БССР // Матэрыялы да геаграфіі

і статыстыкі Беларусі. Т. 1. Мн., 1928.

О’Салливан. Экономика города. 4-е изд. М., 2002.

3. Польскі С.А. Нарысы геаграфіі гарадоў Беларускай ССР (1917--1941 гг.).

Мн., 1973.

Административно-территориальное устройство БССР. Т. 1--2. Мн., 1986-1987.

Город и маятниковая миграция населения. Мн., 1973.

6. Праблемы гарадскога жыцця на сучасным этапе. .


Городская экономика: проблемы городов. См.: Макконнелл К.Р., Брю

С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х томах. Т. 2. М.,

1992. С. 256--276.

Грамадскі быт і культура гарадскога насельніцтва Беларусі. Мн., 1990.2.

Егоров Ю. Градостроительство Белоруссии. Мн., 1954.

О’Салливан. Экономика города. 4-е изд. М., 2002.

Benevolo Leonardo. Miasto w dzieach Europy. Warszawa, 1995 (перевод с

итальянского).

7. Сучасны стан масавай культуры ў гарадах Беларусі.

Грамадскі быт і культура гарадскога насельніцтва Беларусі. Мн., 1990.

Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. Мн., 1996.

Шыбека З.В. Беларускі горад на скрыжалях нацыянальнай гісторыі // Народныя

традыцыі і нацыянальная культура. Кн.1. Мн., 2001.

Белазаровіч В.А., Соркіна І.В. Гісторыя беларускай культуры. Вучэбна-

метадычны дапаможнік. Гродна, 2004.

8. Уплыў ментальнасці гараджан на фарміраванне гарадского рынку.


Шыбека Захар. Семантыка беларускай гарадской традыцыі (пераемнасць і

перарыўнасць у ХІХ -- ХХ стагоддзях) // Шуфляда. Часопіс найноўшай гісторыі.

1999. № 1.

Шыбека З. Беларускі шлях да гарадской цывілізацыі // Гісторыя, якой няма ў

падручніках. Мн., 2002.

Дубянецкі Э.С. Таямніцы народнай душы. Мн., 1995.

Этнаграфія Беларусі. Энцыклапедыя. Мн.,1989.

9. Горадабудаўнічая палітыка ў Беларусі


О’Салливан. Экономика города. 4-е изд. М., 2002.

Современные стратегии развития мегаполисов и крупных городов. Мн., 2003.Стратэгічнае планаванне і кіраванне развіццём гарадоў. Мн., 2004.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка