Галоўныя даты па гісторыі беларусі (са ст часоў да п. ХХ ст.) 100-35 тыс гадоў таму
Дата канвертавання15.03.2016
Памер71.98 Kb.
ГАЛОЎНЫЯ ДАТЫ ПА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ (са ст. часоў да п.ХХ ст.)
100-35 тыс. гадоў таму — пачатак пранікнення чалавека на тэрыторыю Беларусі.
26-23 тыс.гадоў таму - першыя старажытныя паселішчы (стаянкі) каля вёскі Юравічы і в.Бердыж.
Мяжа 3-2 тыс. да н.э. - пачатак бронзавага веку, засяленню тэрыторыі Беларусі індаеўрапейцамі.
Каля VII ст. да н.э.-У ст. н.э. - ранні жалезны век на тэрыторыі Беларусі.
Каля 500 года - пачатак шырокай славянскай каланізацыі тэрыторыі Беларусі. Беларусі.
УП-ІХст.ст. - утварэнне ўсходнеславянскіх супольнасцей крывічоў, дрыгавічоў і радзімічаў.
862 г.- першая летапісная згадка пра Полацк і яго воласць. Пачатак полацкай гісторыі дзяржаўнасці.
885 г. - першая згадка пра радзімічаў.
Каля 980г. - летапіснае паведамленне пра Полацкае і Тураўскае княства; княжанне ў Полацку князя Рагвалода і першая згадка пра Тураў.
988 г. - хрышчэнне Русі князем Уладзімірам.
992 г. - заснаванне епархіі ў Полацку.
ХІ ст. – утварэне Смаленскага княства.
1003-1044 гг. - княжанне у Полацку Брачыслава.
1005 г. - заснаванне епархіі ў Тураве.
1009 г. - першая згадка ў крыніцах аб Літве.
1044-1101гг. — княжанне Усяслава Брачыславіча Чарадзея ў Полацку, пры якім Полацкая зямля дасягнула найвялікшага росквіту і магутнасці.
1054 г. - канчатковы раскол хрысціянскай царквы на праваслаўную і каталіцкую.
1067 г. - бітва на Нямізе. Першыя летапісныя звесткі пра Менск.
1101-1119 гг. - княжанне ў Менску Глеба Усяславіча.
Каля 1104 – 23 мая 1167 гг. – жыццё і дзейнасць Ефрасінні Полацкай.
1120-я гг. – стварэнне манахам Нестарам “Аповесці мінулых гадоў”.
Каля 1130 – каля 1182 гг. – жыццё і дзейнасць Кірылы Тураўскага.
1142 г. - першая пісьмовая згадка пра Гомель.
1158-1162 гг. – княжанне ў Тураве Юрыя Яраславіча.
1161 г. - выраб майстрам Лазарам Багшам крыжа Ефрасінні Полацкай.

Першая палова XIII ст. - барацьба зямель усходніх славян з крыжакамі.
1201 г. - заснаванне Рыгі.
Сяр. XIII ст. ~ заснаванне ў Верхнім Панямонні Вялікага княства Літоўскага з цэнтрам у Навагародку.
1235 г. – першая згадка ў крыніцах пра “Літву Міндоўга”.
1237 – 1241 гг. – нашэсце мангола-татараў на Русь.
1246 г. – запрашэнне Міндоўга на княжанне ў Навагародак.
Каля 1250 г. - першая згадка ў летапісных крыніцах пра Белую Русь ( адносна беларускіх зямель.)
1253 г. - каранаванне князя Міндоўга ў Навагародку.
1316 – 1341 гг. - княжанне Гедзіміна ў ВКЛ.
1323г. - перанос сталіцы ВКЛ з Навагародка ў Вільню).
1345-1377 гг. - княжанне Альгерда ў ВКЛ.
1363г. -бітва на Сініх Водах, разгром князем Альгердам татар.
1385 г.- Крэўская ўнія - дагавор аб саюзе ВКЛ і Польшчы.
1387г. — Вільня атрымала магдэбургскае права.
І390 г. -Берасце атрымала магдэбургскае права.
1392-1430 гг. княжанне ў ВКЛ Вітаўта Вялікага.
1410 г.-Грундвальская бітва.
1413 г. - Гарадзельская унія.
1432~1436 гг. - феадальная паміж Свідрыгайлам і Жыгімантам.
1447 г. – пачатак юрыдычнага афармлення прыгоннага права ў ВКЛ
1468 г. - Судебнік Казіміра.
Каля 1490 – 1551 гг. – жыццё і творчасць Ф. Скарыны.
1492 - 1494 г.;1500 - 1503 г.;1507 - 1508 г.; 1512 - 1522 г.; 1534 - 1537 г. - войны Маскоўскай дзяржавы з Вялікім княствам Літоўскім.
1498 г. - Полацк атрымаў магдэбургскае права.
1499г. - Менск атрымаў магдэбургскае права.
1506 г. – бітва пад Клецкам.
1508 г. – мяцеж Міхала Глінскага ў ВКЛ.
1514 г. - бітва пад Оршай.
1517г. - пачатак выдавецкай дзейнасці беларускага і ўсходнеславянскага

першадрукара Ф.Скарьшы.Выданне "'Біблііі" у Празе.


1522-1525 гг. - друкарская дзейнасць Ф.Скарыны ў ВКЛ.
1529,1566,1588 гг. -І, II, III Статуты ВКЛ.
1530 – 1593 гг. – жыццё і дзейнасць С. Буднага.
1553 г. – заснаванне Мікалаем Радзівілам Чорным пратэстанцкай абшчыны ў Берасці - пачатак Рэфармацыі ў ВКЛ.
1557г. — "Устава на валокі" — аграрная рэформа Жыгімінта П Аўгуста.
1558-1582 гг. - Лівонская вайна.
1562г. - выданне С.Будным у Нясвіжскай друкарні "Катэхізісу".
1569 г.- Люблінская унія-утварэнне Рэчы Паспалітай.
1579 г. - заснаванне Віленскай езуіцкай акадэміі.
1581 г. - заснаванне Галоўнага трыбуналу ВКЛ.
1576-1586 гг. —кароль Рэчы паспалітай Стэфан Баторый.
1590—1592 гг. - заснаванне першых на Беларусі праваслаўных брацтваў, у т. л. брацкіх школ і друкарняў (у Магілёве, Менску, Вільні, Бярэсці, Гародні і інш.).
1594—1596 гг. - казацка-сялянскае паўстанне на Украіне; дзейнасць на поўдні Беларусі казацкіх загонаў (атрадаў) пад кіраўніцтвам Севярына Налівайкі.
1596 г. - выданне у Вільні «Буквара» і «Грамматики словенской...» Лаўрэнція Зізанія.
1596 г. - Берасцейская царкоўная унія — утварэнне уніяцкай царквы.
1600 - 1629 г. - Вайна Рэчы Паспалітай са Швецыяй.
1600 г. – заснаванне Радзівіламі буйнейшай у ВКЛ бібліятэкі ў Нясвіжы.
1604 - 1618 г. - Інтэрвенцыя Рэчы Паспалітай у межы Расійскай дзяржавы.
1607 г. – бітва пад Кірхгольмам.
1609 – 1618, 1632 – 1634, 1654 - 1667 гг. - войны Рэчы Паспалітай з Расіяй.
1616—1773 гг. - дзейнасць у Магілёве брацкай друкарні.
1621 г. – бітва пад Хоцінам.
1629—1680 гг. - жыццё і творчасць Сімяона Полацкага — беларускага і рускага грамадскага і царкоўнага дзеяча, пісьменніка, публіцыста і педагога.
1648-1654 гг. - казацка-сялянская вайна.
1649 г. - бітва пад Лоевым.
1654-1667гг. - вайна Маскоўскай дзяржавы з Рэччу Паспалітай.
1655-1660 гг. - першая Паўночная вайна.
1676 г. і 1683 - 1699 г. - вайна Рэчы Паспалітай супраць Турцыі і яе васала — Крымскага ханства.
1686 г. – “Вечны мір” паміж Рэччу Паспалітай і Расіяй.
1691 г. - першая згадка у крыніцах аб Карме.
1700-1721 гг. - другая Паўночная вайна.
1708 г. – бітва пад Лясной.
1740—1744 гг. - антыпрыгонніцкае выступление сялян Крычаўскага староства пад кіраўніцтвам Васіля Вашчылы, Івана Карпача і інш.
1746 г., 4 лютага — 1817 г., 15 кастрычніка - жыццё і дзейнасць Андрэя Тадэвуша Касцюшкі.
1754 – 1756 гг. – сялянскае паўстанне на Каменшчыне.
1772, 1793, 1795 гг. ~ падзелы Рэчы Паспалітай, далучэнню беларускіх зямель да Расіі.
1773г. - стварэнне Адукацыйнай камісіі.
1776 г. -Выданне першай на тэрыторыі сучаснай Беларусі газеты ("Газета Гродзенска").
1791г. , 3 мая - прыняцце канстытуцыі Рэчы Паспалітай.
1794г. - паўстанне Т.Касцюшкі.
1812 г. — руска-французская вайна (на тэрыторыі Беларусі).
1817 – 1823 гг. – дзейнасць тайных студэнцкіх таварыстваў у Віленскім універсітэце.
1830-1831 гг. - нацыянальна-вызваленпчае паўстанне на Літве, Польшчы і Беларусі.
1831, 1840 гг. - скасаванне дзеяння Статута 1588г. на Беларусі.
1832 г - закрыццё Віленскага ушверсітэта.
1837-1841 гг. – рэформа Кісялёва ў дзяржаўнай вёсцы.
1838 г., 2 лютага - 1864 г., 22 сакавіка - жыцце і дзейнасць Кастуся Каліноўскага.
1839 г. - ліквідацыя ўніяцкай царквы.
1844 – 1857 гг. – інвентарная рэформа Кісялёваў памешчыцкай вёсцы.
1861г. ~ адмена прыгоннага права.
1862 – 1863 гг. – падпольнае выданне “Мужыцкай праўды”.
1863-1864 гг. -паўстанне К.Каліноўскага.
60-70 -я гг. ХІХ ст. - буржуазныя рэформы ў Расіі.
1882 – 1942 гг. – жыццё і творчасць І. Луцэвіча (Янкі Купалы).
1882 – 1956 гг. – жыццё і творчасць К. Міцкевіча (Якуба Коласа).
1884 г. - выданне беларусамі - народнікамі часопісу “Гоман".
1897г. - утварэнне БУНДу.
1898 г. - 1-шы з'езд РСРДІІ у Мінску.
1902-1903 гг. - утварэнне БСГ.
1905-1907 гг. - першая буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя.
1906 г. - пачатак сталыпінскай рэформы.
1906 г. -заснаванне ў Пецярбургу беларускай выдавецкай сумолкі "Загляне сонца і ў наша ваконца".
1906 г. – выданне газеты “Наша доля”.
1906-1915 гг. - выданне газеты "Наша ніва".
1910 г. - заснаванне І.Буйніцкім першага беларускага прафесійнага тэатру 1911г. — увядзенне земстваў у Заходняй Беларусі.
1911 г. – увядзенне земстваў у Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай губернях.
1914-1918 гг. -першая сусветная вайна.
1915 г. - захоп немцамі Заходняй Беларусі.
1917 г, люты - звяржэнне самадзяржаўя ў Расіі, Лютаўская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка