Г свіслач (цэнтр)
Дата канвертавання15.03.2016
Памер255.4 Kb.
*ВОІНЫ ЧЫРВОНАЙ АРМІІ, ЯКІЯ ЗАГІНУЛІ ПРЫ ВЫЗВАЛЕННІ СВІСЛАЦКАГА РАЁНА АД НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКІХ ЗАХОПНІКАЎ І ПАХАВАНЫ НА ЯГО ТЭРЫТОРЫІ *

г.СВІСЛАЧ (ЦЭНТР)

 1. Абдразанаў Павел Аляксеевіч – нар. у 1918г., 717-СП, загінуў 16.08.1944г.

 2. Аляксандроў Уладзімір Андрэевіч – нар. у 1908г., стар.лейтэнант, загінуў у ліпені 1944г.

 3. Аляксеяў Кузьма Пракоф’евіч – нар. у 1918г., стар.сярж.,609 асобнай роты сувязі 5СД загінуў 18.07.1944г.

 4. Аніляраў Сяргей Сідаравіч – нар. у 1902г., радавы, загінуў 13.07.1944г.

 5. Батарэяў Рыгор Давыдавіч – нар. у 1902г., старшына 137СД 771 СП, загінуў 15.07.1944г.

 6. Берштэйн Яхіль Барухавіч – нар. у 1913г., мал.лейтэнант 5СД, загінуў 17.07.1944г.

 7. Вакулюк Міна Рыгоравіч – нар. у 1907г., радавы, 413 СП 73 СД, загінуў 16.07.1944г.

 8. Вашчанка Стяпан Міхайлавіч – нар. у 1924г., мал.сяржант, 413 СП 73 СД, загінуў 16.07.1944г.

 9. Веліеў Веліш Багровіч – нар. у 1925г., радавы, 137СД 771 СП, загінуў 16.07.1944г.

 10. Гламуздзін Рыгор Варфаламеевіч – нар. у 1923г., радавы, 42 рота, загінуў 16.07.1944г.

 11. Глебаў Віктар Іванавіч – нар. у 1925г., радавы, 217 СД 766 СП, загінуў 18.07.1944г.

 12. Голікаў Пётр Філіпавіч – нар. у 1918г., стар.лейтэнант, 11 АП 73 СД, загінуў 18.07.1944г.

 13. Грышэнко Міколай Пятровіч – нар. у 1910г., радавы, 413 СП 73 СД, загінуў 16.07.1944г.

 14. Губін Фёдар Сямёновіч – нар. у 1910г., сяржант, загінуў 17.07.1944г.

 15. Гузінаў Іван Іванавіч – нар. у 1913, стар.сяржант, 148 ОПІТД 73 СД, загінуў 16.07.1944г.

 16. Гур’еў Арсеній Дзмітрыевіч – нар. у 1924г., мал.лейтэнант, загінуў 16.07.1944г.

 17. Давыдкін Пётр Андрэевіч – нар. у 1910г., сяржант, 771 СП, загінуў 15.07.1944г.

 18. Дзергуноў Іван Ігнацьевіч – нар. у 1904г., радавы, 137 СД 409 СП, загінуў 15.07.1944г.

 19. Джурабаеў Урман – радавы, 217 СД 766 СП, загінуў 19.07.1944г.

 20. Драгінскі Валянцін Якаулевіч – нар. у 1926г., радавы, загінуў 21.07.1944г.

 21. Дуцеў Андрэй Дзмітрыевіч – нар. у 1924г., сяржант, 413 СП 73 СД, загінуў 16.07.1944г..

 22. Ждановіч Міхаіл – радавы, загінуў 20.07.1944г.

 23. Жыгуноў Зосім Сяргеевіч – мал.лейтэнант, загінуў 18.07.1944г.

 24. Жукаў Уладзімір Дзмітрыевіч – нар. у 1922г., стар.лейтэнант, загінуў 17.07.1944г.

 25. Зайцаў Гаўрыіл Рыгоравіч – загінуў 12.07.1944г.

 26. Зуеў Сцяпан Мікалаевіч – мал.лейтэнант 422 СП, загінуў 18.07.1944г.

 27. Іўліеў Міхаіл Васільевіч – нар. у 1921г., стар.лейтэнант, 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 28. Ігнацьеў Васілій Васільевіч – стар.сяржант, загінуў 12.08.1944г.

 29. Карабаеў Катэ Акімталавіч – радавы, загінуў 02.07.1945г.

 30. Карняшоў Павел Сцяпанавіч – нар. у 1911г., радавы, 717 СП, загінуў 15.07.1944г.

 31. Каваленка Уладзімір Сямёнавіч – нар. у 1923г., лейтэнант, 5 СД, загінуў 17.07.1944г.

 32. Казлоў Канстанцін Фраловіч – нар. у 1914г., стар.лейтэнант, 5 СД, загінуў 17.07.1944г.

 33. Казлоў Мікалай – нар. у 1922г., радавы, загінуў 18.07.1944г.

 34. Калінічэнка Іван Гардзеевіч – радавы, загінуў 17.07.1944г.

 35. Камароў Міхаіл Рыгоравіч – нар. у 1900г., старшына, загінуў 18.07.1944г.

 36. Канцірэнкаў Сяргей Ягоравіч – нар. у 1913г., стар.сяржант, загінуў 22.07.1944г.

 37. Касянкоў Іван Гаўрылавіч – нар. у 1915г., яфрэйтар, 680 СП, загінуў 20.07.1944г.

 38. Крыўцоў Ярафей Максімавіч – нар. у 1909г., мал.сяржант, 771 СП, загінуў 20.07.1944г.

 39. Кулакоў Мікалай Іванавіч – нар. у 1900г., сяржант, загінуў 17.07.1944г.

 40. Кузін Сцяпан Савіч – нар. у 1899г., радавы, 413 СП 73 СД, загінуў 16.07.1944г.

 41. Кузьміных Аляксандр Кузьміч – нар. у 1925г., радавы, 413 СП 73 СД, загінуў 16.07.1944г.

 42. Кульмянёў Павел Якаўлевіч – нар. у 1908г., радавы, 180 СП 5 СД, загінуў 18.07.1944г.

 43. Ларэў Аляксандр Сяргеевіч – радавы, 717 СП 170 СД, загінуў 17.07.1944г.

 44. Лялюк Іван Федасеевіч – нар. у 1915г., радавы, загінуў 14.07.1944г.

 45. Лістраценка Анатолій Сяргеевіч – радавы, загінуў 27.11.1945г.

 46. Лысенка – радавы, загінуў в 1944г.

 47. Любаеў Аляксандр Нікафаравіч – нар. у 1923г., радавы, 771 СП 137 СД, загінуў 16.07.1944г.

 48. Малінаў Шая Рыгоравіч – нар. у 1918г., капітан, 11 АП 73 СД, загінуў 18.07.1944г.

 49. Марголіс Лейба Кацкельевіч – партызан, загінуў у 1943г.

 50. Масонаў Мікалай Паўлавіч – нар. у 1906г., палкоўнік, загінуў 17.07.1944г.

 51. Матвееў Аркадзій Васільевіч – радавы, загінуў у 1944г.

 52. Мялешка Пётр Сямёнавіч – нар. у 1923г., стар.сяржант, загінуў 17.07.1944г.

 53. Мішчанкоў Васілій Рыгоравіч – нар. у 1921г., радавы, 766 СП 217 СД, загінуў 18.07.1944г.

 54. Мазолеў Леонід Андрэевіч – стар.сяржант, загінуў 17.07.1944г.

 55. Маісеенка І..І. – радавы, загінуў у 1944г.

 56. Мамедаў Алмаз Алы-Аглы – нар. у 1919г., радавы, загінуў у 1944г.

 57. Надзены Андрэй Кузьміч – стар.сяржант, загінуў 19.07.1944г.

 58. Паўлаў – лейтэнант, загінуў у 1944г.

 59. Паламарчук Іван Паўлавіч – нар. у 1921г., лейтэнант, 413 СП 73 СД, загінуў 20.07.1944г.

 60. Перахода Рыгор Фёдаравіч – нар. у 1901г., радавы, 190 СП 5 СД, загінуў 17.07.1944г.

 61. Пячонкін Міхаіл Аляксандравіч – нар. у 1903г., сяржант, 771 СП, загінуў 15.07.1944г.

 62. Пячоркін Павел Уласавіч – нар. у 1920г., маёр, загінуў 20.07.1944г.

 63. Пірагоў Іван Карпавіч – стар.сяржант

 64. Плыгун Мікалай Паўлавіч – яфрэйтар, загінуў 16.07.1944г.

 65. Падзюп Пётр Філіпавіч – стар.лейтэнант 11 АП 73 СД, загінуў 18.07.1944г.

 66. Полубаярнікаў – стар.лейтэнант, загінуў у 1944г.

 67. Палякоў Іван Фёдаравіч – нар. у 1915г., капітан, загінуў 22.07.1944г.

 68. Патыляка Якаў Цярэнцьевич – нар. у 1913г., сяржант, 413 СП 73 СД, загінуў 16.07.1944г.

 69. Псарэў Аляксандр Мікіціч – нар. у 1909г., маёр, загінуў 25.07.1944г.

 70. Пушкоў Мікалай Сцяпанавіч – стар.лейтэнант, загінуў 16.07.1944г.

 71. Рудэнка Аляксандр Васільевіч – нар. у 1910г., радавы, 409 СП 137 СД, загінуў 15.07.1944г.

 72. Рабінін Сямён Ігнацьевіч – нар. у 1914г., радавы, загінуў 20.07.1944г.

 73. Самараў Абдулгалід – нар. у 1907г., радавы, 771 СП 137 СД, загінуў 16.07.1944г.

 74. Свестнеў Сцяпан Сцяпанавіч – радавы, загінуў 21.07.1944г.

 75. Свістанюк В.А. – падпалкоўнік, загінуў 17.07.1944г.

 76. Свіцэў Мікалай Рыгоравіч – нар. у 1925г., радавы, загінуў 22.07.1944г.

 77. Сявякін Пётр Васільевіч – радавы, загінуў 20.07.1944г.

 78. Сідарэнка В.М. – нар. у 1922г., мал.лейтэнант, загінуў 17.07.1944г.

 79. Скітко Фёдар Максімавіч – нар. у 1924г., мал.сяржант, 413 СП 73 СД, загінуў 16.07.1944г.

 80. Склярэнка Іван Емяльянавіч – стар.лейтэнант, загінуў 17.07.1944г.

 81. Сакалоў Міхаіл Ігнацьевіч – нар. у 1898г., яфрэйтар, 771 СП, загінуў 16.07.1944г.

 82. Сыпачоў Павел Ільіч – нар. у 1907г., стар.сяржант, загінуў 15.11.1944г.

 83. Тамаркін Лявонсій Юдавіч – нар. у 1904г., капітан, загінуў 17.07.1944г.

 84. Тарасаў Іван Андрэевіч – нар. у 1907г., яфрэйтар, 771 СП, 137 СД, загінуў 16.07.1944г.

 85. Тужука Фёдар Люксеевіч – нар. у 1905г., яфрэйтар, 148 АПІТД 73 СД, загінуў 16.07.1944г.

 86. Уткін Іван Паўлавіч – нар. у 1925г., радавы, 142 СП, 5 СД, загінуў 19.07.1944г.

 87. Ушкоў Мікалай Сцяпанавіч – нар. у 1922г., стар.лейтэнант, 771 СП, 137 СД, загінуў 16.07.1944г.

 88. Фаламееў А. – радавы, загінуў у 1944г.

 89. Фетысенка Дзмітрый Сямёнавіч – нар. у 1923 г., лейтэнант 136 – га ШАП, загінуў 16.07.1944 г

 90. Фёдараў Рыгор Сяргеевіч – нар. у 1925г., мал.лейтэнант, 5 СД, загінуў 17.07.1944г.

 91. Філімонаў Мікалай Аляксеевіч – нар. у 1927г., мал.лейтэнант, 5 СД, загінуў 17.07.1944г.

 92. Фаменка Васілій – нар. у 1914г., радавы, загінуў 18.07.1941г.

 93. Фрамаў Аляксей Пажапавіч – нар. у 1903г., радавы, загінуў 21.07.1944г.

 94. Фурман Сяргей – старшына, загінуў у 1944г.

 95. Харын Аляксей Данілавіч – нар. у 1925г., мал.лейтэнант, 5 СД, загінуў 17.07.1944г.

 96. Харкоў Павел Іванавіч – нар. у 1920г., радавы, 771 СП, загінуў 16.07.1944г.

 97. Хомякоў А.С. – радавы, загінуў в 1944г.

 98. Цвяткоў Мікалай Афанасьевіч – загінуў бяз вестак, мал.лейтэнант.

 99. Чурбакоў Васілій Кузьміч – радавы, загінуў 21.07.1944г.

 100. Шэстапалаў Васілій Іванавіч – нар. у 1921г., лейтэнант, 771 СП,137 СД, загінуў 16.07.1944г.

 101. Шульц Мітрафан Авраамавіч – нар. у 1919г., радавы, загінуў у 1941г.

 102. Прышчэпа Іван Яфімавіч - радавы, загінуу 19.09.1944г.

 103. Пруднікаў Якаў Сцяпанавіч - нар. у 1920г., ветурач , загінуў 25.06.1941г.

 104. Ягораў Мікалай Мікалаевіч – нар. у 1933г., радавы, 413 СП 73 СД, загінуў 16.07.1944г.

 105. Ядышын Мікалай Евстаф’евіч – нар. у 1915г., падпалкоўнік, загінуў 17.07.1944г.

 106. Яцэнка Мікалай Міхайлавіч – партызан, загінуў 05.06.1943г.г. СВІСЛАЧ (МОГІЛКІ)


 1. Бажэнаў С.Г. – нар. в 1920г., сяржант КГБ, загінуў 20.07.1945г.

 2. Варановіч Канстанцін Іванавіч – загінуў 26.03.1944г.

 3. Гулюк Браніслаў Пятровіч – нар. у 1924г., радавы, загінуў в 1944г.

 4. Дудкін Аляксандр Яфімавіч – нар. у 1919г., мал. лейтэнант 5СД, загінуў 15.07.1944г.

 5. Карабаеў Н.А. – нар. у 1918г., яфрэйтар КГБ, загінуў 2.07.1945г.

 6. Косаў Павел Іванавіч – нар. у в 1920г., лейтэнант, загінуў у чэрвені 1944г.

 7. Ларэў Аляксандр Сяргеевіч – радавы 717 СП 170 СД, загінуў 17.07.1944г.

 8. Левандалеўскі Канстанцін Марцінавіч – нар. у 1921г., радавы, загінуў у 1944г.

 9. Ляпёшкін В.І. – нар. у 1925г., сяржант КГБ, загінуў 2.07.1945г.

 10. Морозаў Іван Сямёнавіч – нар. у 1910г., стар. лейтэнант, загінуў у 1944г.

 11. Пескавы Аляксандр Казіміравіч – радавы, загінуў 12.11.1944г.

 12. Савінскі Уладзімір Васільевіч – нар. у 1924г., радавы, загінуў у 1944г.

 13. Сяледчык Антон Антонавіч – загінуў у 1943г.

 14. Сулін Пракофій Цімафеявіч –. стар. лейтэнант, 15 СД, 49 СД, загінуў у чэрвені 1941г.

 15. Хрыпуноў Мікалай – радавы, загінуў у 1944г.

 16. Ямшарук Іван Іванавіч – загінуў 26.03.1944г.

 17. Курбатаў Мікалай – радавы, загінуў 27.06.1941г.ВЁСКА БОЙКАВІЧЫ (перезахоронены в д.Студеники и Н.Двор)
 1. Бабічэў Яўстафій Фёдаравіч – нар. у 1909г., яфрэйтар 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 2. Баранаў Леанід Инакенцьевіч – нар. у 1921г., сяржант 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 3. Бадыраў Хасан – нар. у 1918г., радавы 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 4. Грошэў Іван Васільевіч – нар. у 1915г., радавы 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 5. Дзюлін Аляксандр Іосіфавіч – нар. у 1924г., радавы 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 6. Елхаў Мікалай Васільевіч – нар. у 1925г., радавы 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 7. Завалішын Уладзімір Аляксеевіч – нар. у 1924г., радавы 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 8. Здор Іларыён Фёдаравіч – нар. у 1925г., радавы 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 9. Коласаў Іван Сямёнавіч – нар. у 1924г., радавы 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 10. Марыенка Іван Мітрафанавіч – нар. у 1925г., радавы 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 11. Молдаеў Сайдафай – нар. у 1924г., радавы 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 12. Атрох Іван Цімафеевіч – нар. у 1907г., радавы 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 13. Процік Васілій Мікалаевіч – нар. у 1921г., радавы 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 14. Сазоноаў Міхаіл Васільевіч – нар. у 1918г., радавы 118 СП 37 СД. загінуў 15.07.1944г.

 15. Смольскі Пётр Трафімавіч – мал. сяржант 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 16. Шыпаў Іван Сцяпанавіч – нар. у 1924г., радавы 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 17. Юсупаў Мулюбай – нар. у 1924г., радавы 48 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.ВЁСКА БЯЗВОДНІКІ 1. Астрога Міхаіл Антонавіч – нар. у 1922г., радавы 294 АП 7 батарэя, загінуў 13.07.1944г.
ВЁСКА ВАРОНІЧЫ

 1. Барышнікаў Філіп Іванавіч – нар. у 1899г., радавы 755 СП, загінуў 15.07.1944г.

 2. Левасякін Пётр Фёдаравіч – сяржант 755 СП 389 СМБ 217 СД, загінуў 13.07.1944г.

 3. Папоў Леў Пракоф’евіч – радавы 755 СП 389 СМБ 217 СД, загінуў 17.07.1944г.ВЁСКА ГАРНАСТАЕВІЧЫ 1. Аманаў Алжый – нар. у 1924г., радавы 409 СП 137 СД, загінуў 15.07.1944г.

 2. Арцёмаў Іван Іванавіч – нар. у 1908г., радавы 624 СП 137 СД, загінуў 13.07.1944г.

 3. Бажэнаў Аляксей Герасімавіч – нар. у 1913г., лейтэнант 291 СП 170 СД, загінуў 13.07.1944г.

 4. Вярэйжын Фёдар Стяпанавіч – нар. у 1926г., радавы 391 СП 170 СД, загінуў 12.07.1944г.

 5. Ветраў Іван Мікіціч – нар. у 1904г., мал. сяржант 391 Сп 170 СД, загінуў 12.07.1944г

 6. Уладзіміраў Вадзім Іванавіч – 182 асобны санітарны батальё 179 СД, загінуў 15.07.1944г.

 7. Варабей Феадосій Рыгоравіч – нар. у 1906г., радавы 490 СП 137 СД, загінуў 15.07.1944г.

 8. Дземышаў Аляксандр Іванавіч – нар. у 1923г., радавы 490 СП 137 СД, загінуў 15.07.1944г.

 9. Дубровскі Рыгор Сцяпанавіч – нар. у 1906г., радавы 409 СП 137 СД, загінуў 15.07.1944г.

 10. Ярокін Леанід Сямёнавіч – мал. сржант 182 санітарны батальё 170 СД, загінуў 15.07.1944г.

 11. Захарчанка Васілій Дзмітрыевіч – нар. у 1913г., сяржант 490 СП 137 СД, загінуў 15.07.1944г.

 12. Зубаў Фёдар Іванавіч – нар. у 1923г., радавы, загінуў 15.07.1944г.

 13. Ігамбердыеў Хамянберга – нар. у 1906г., радавы 409 СП 137 СД, загінуў 15.07.1944г.

 14. Казлоў Евдакім Фёдаравіч – нар. у 1897г., радавы 409 СП 137 СД, загінуў 15.07.1944г.

 15. Краўчанка Аляксей Іларыёнавіч – нар. у 1913г., яфрэйтар 24 СП 137 СД, загінуў 15.07.1944г.

 16. Кулейманаў Аман Міхайлавіч – нар. у 1913г., радавы 182 асобны санітарны батальё 170

 17. СД, загінуў 15.07.1944г.

 18. Купрычэнка Мікалай Якаўлевіч – нар. у 1925г., радавы 391 Сп 137 СД, загінуў 13.07.1944г.

 19. Ліпатаў Іван Цімафеевіч – нар. у 1911г., радавы 409 СП 137 СД, загінуў 15.07.1944г.

 20. Марчанка Іван Паўлавіч – нар. у 1908г., радавы 766 СП 217 СД, загінуў 15.07.1944г.

 21. Мірошнікаў Аляксей Аляксеевіч – нар. у 1919г., сяржант 409 СП 137 СД, загінуў 15.07.1944г.

 22. Міхайлаў Міхаіл Пятровіч – нар. у 1912г., старшына 391 СП 170 СД, загінуў 12.07.1944г.

 23. Москоўскі Віталій Мікалаевіч – нар. у 1921г., лейтэнант 391 СП, загінуў 13.07.1944г.

 24. Новікаў Уладзімір Андрэевіч – нар. у 1925г., радавы 624 СП 137 СД, загінуў 15.07.1944г.

 25. Пруднікаў Алег Васільевіч – нар. у 1924г., радавы, загінуў 15.07 1944г.

 26. Расказаў Мікалай Міхайлавіч – нар. у 1916г., стар. сяржант 391 СП 170 СД, загінуў 13.07.1944г.

 27. Сцяпанаў Іван Васільевіч – нар. у 1925г., радавы 409 СП 137 СД, загінуў 15.07.1944г.

 28. Таскаеў Пётр Іванавіч – радавы, загінуў 15.07.1944г.

 29. Фядотаў Аляксандр Іванавіч – нар. у 1912г., радавы 409 СП 137 СД, загінуў 15.07.1944г.

 30. Хабенко Іван Сцяпанавіч – нар. у 1910г., мал. сяржант 624 СП 137 СД, загінуў 15.07.1944г.

 31. Хаджанаў Джума – нар. у 1911г., радавы 409 СП 137 СД, загінуў 15.07.1944г.

 32. Ходжаеў Хасан – нар. у 1925г., мал. сяржант 391 СП 170 СД, загінуў 12.07.1944г.

 33. Худайбаранаў Маматкулай – нар. у 1898г., яфрэйтар 391 СП 170 СД, загінуў 12.07.1944г.

 34. Шаров Міхаіл Дземідавіч – радавы 134 СП 170 СД, загінуў 14.07.1944г.

 35. Шубин Васілій Харытонавіч – нар. у 1924г., сяржант 624 СП 137 СД, загінуў 15.07.1944г.ВЁСКА ГРУШЧАНЫ
 1. Пуда Радзівон Антонавіч – нар. у 1907г., радавы в/ч 47869, загінуў 15.07.1944г.

 2. Тырыжкін Філіп Уласавіч – нар. у 1909г., радавы 717 СП 170 СД, загінуў 14.07.1944г.

 3. Уланавіч Андрэй Тарасавіч – нар. у 1916г., радавы 717 СП 170 СД, загінуў 14.07.1944г.ВЁСКА КАБЫЗІ
 1. Дзем’яшкін Маркел Сцяпанавіч – нар. у 1912г., мал. сяржант 422 СП 170 СД, загінуў 13.07.1944г.

 2. Красільнікаў Рыгор Сяргеевіч – нар. у 1917г., мал. сяржант 422 СП 170 СД, загінуў 15.07.1944г.

 3. Кызін Васілій Мітрафановіч – нар. у 1910г., радавы 422 СП 170 СД, загінуў 14.07.1944г.

 4. Смірноў Анажалій Міхайлавіч – нар. у 1925г., радавы 422 СП 170 СД, загінуў 14.07.1944г.

 5. Ткачэнка Данііл Ягоравіч – нар. у 1908г., сяржант 422 СП 170 СД, загінуў 14.07.1944г.

 6. Чвала Іван Сямёнавіч – нар. у 1924г., радавы 422 СП 170 СД, загінуў 15.07.1944г.

 7. Чыгазаў Андрэй Аляксеевіч – нар. у 1921г., сяржант 422 СП 170 СД, загінуў 15.07.1944г.
ВЁСКА КАВАЛІ 1. Бандзярукаў Андрэй Канстанцінавіч – нар. у 1903г., мал. сяржант 391 СП 170 СД, загінуў 15.07.1944г.

 2. Голуб Парфен Якаўлевіч – нар. у 1910г., радавы 391 СП 170 СД, загінуў15.07.1944г.

 3. Іваноў Данііл Палікарпавіч – нар. у 1904г., радавы 391 СП 170 СД, загінуў 15.07.1944г.

 4. Карпаў Мікалай Іванавіч – нар. у 1910г., радавы 391 СП 170 СД, загінуў 13.07.1944г.

 5. Кіцоў Іван Андрэевіч – нар. у 1908г., яфрэйтар 391 СП 170 СД, загінуў 15.07.1944г.

 6. Кавалеў Андрэй Леанідавіч – нар. у 1912г., мал. сяржант 391 СП 170 СД, загінуў 15.07.1944г.

 7. Калеснікаў Цімафей Філіпавіч – нар. у 1910г., радавы 391 СП 170 СД, загінуў 15.07.1944г.

 8. Кузняцоў Сямён Максімавіч – нар. у 1922г., радавы 391 СП 170 СД, загінуў 15.07.1944г.

 9. Ларыёнаў Аляксей Іванавіч – нар. у 1900г.,радавы 391 СП 170 СД, загінуў 15.07.1944г.

 10. Лось Самуіл Афанасьевіч – нар. у 1903г., яфрэйтар 391 СП 170 СД, загінуў15.07.1944г.

 11. Лупандзін Мікалай Іванавіч – нар. у 1925г., радавы 391 СП 170 СД, загінуў 15.07.1944г.

 12. Лынік Герасім Акімавіч – нар. у 1900г., радавы 391 СП 170 СД, загінуў 15.07.1944г.

 13. Пацалуеў Георгій Дзмітрыевіч – нар. у 1919г., сяржант 391 СП 170 СР, загінуў 15.07.1944г.

 14. Прошын Георгій Іванавіч – нар. у 1921г., мал. сяржант 391 СП 170 СД, загінуў 15.07.1944г.

 15. Расадзін Фёдар Іванавіч – нар. у 1904г., радавы 391 СП 170 СД, загінуў 15.07.1944г.

 16. Рабуха Андрэй Сяргеевіч – нар. у 1924г., радавы 391 СП 170 СД, загінуў 15.07.1944г.

 17. Так Фёдар Мацвеевіч – нар. у 1914г., старшына 391 СП 170 СД, загінуў 15.07.1944г.

 18. Цімчанка Уладзімір Сяргеевіч – нар. у 1923г., стар. сяржант 391 СП 170 СД, загінуў 15.07.1944г.

 19. Хадмурадаў Чаршкурбан – нар. у 1897г., радавы 391 СП 170 СД. Загінуў 15.07.1944г.

 20. Чэркасаў Ігнат Васільевіч – нар. у 1908г., рядово1 391 СП 170 СД, загінуў 15.07.1944г.

 21. Чыкалавец Павел Цімафеевіч – нар. у 1913г., яфрэйтар 391 СП 170 СД, загінуў 15.07.1944г.

 22. Шалаеў Васілій Іванавіч – мал. сяржант, загінуў 15.07.1944г.

 23. Шыганаў Ахмат Рэзітдзінавіч – нар. у 1925г., радавы 391 СП 170 СД, загінуў 15.07.1944г.

 24. Шкарупа Конан Антонавіч – нар. у 1909г., радавы 391 СП 170 СД, загінуў 15.07.1944г.ВЁСКА КАЧКІ
 1. Рыбікін Сямён Іванавіч – нар. у 1897г., радавы I3I6СП, загінуў 19.07.1944г.ВЁСКА КУКЛІЧЫ
 1. Анісеня Васілій Васільевіч

 2. Апацьеў А.А. – капітан

 3. Васількоў Аляксей – мал. лейтэнант

 4. Галінскі Уладзімір Іванавіч – мал. лейтэнант, загінуў 20.07.1944г.

 5. Котаў Аляксей Васільевіч – нар. у 1920г., радавы

 6. Мудронаў Філіп Андрэевіч – радавы, загінуў 15.07.1944г.

 7. Алькоў Мікалай Сяргеевіч – нар. у 1919г., радавы загінуў у чэрвені 1941г.

 8. Пітра Іван Тарасавіч – нар. у 1925г., мал. сяржант 133 СП 44 СД, загінуў 14.07.1944г.

 9. Праневіч Васілій Канстанцінавіч – нар. у 1919г., радавы

 10. Райк Аляксандр Яфрэмавіч – радавы

 11. Саўко Аляксей Сцяпанавіч

 12. Сімановіч Андрэй ФёдаравічВЁСКА ЛАУРЫНАВІЧЫ
 1. Сідарав Сямён Мікітавіч – нар. у 1902г., стар. лейтэнант 15 СД, загінуў 13.07.1944г.

 2. Чайка Рыгор Еўтухавіч – нар. у 1921г., лейтэнант 15 СД, загінуў 10.07.1944г.ВЁСКА МІНЬКОВА
 1. Пратапанаў Іван Аляксандравіч – нар. у 1916г., лейтэнант 422 СП, загінуў 17.07.1944г.ВЁСКА МІХАЙЛЫ
 1. Ганчарэнка Кірыл Сямёнавіч – нар. у 1902г., яфрэйтар 409 СП 137 СД, загінуў 15.07.1944г.

 2. Зубаў Фёдар Іванавіч – нар. у 1923г., радавы 409 СП 137 СД, загінуў 15.07.1944г.

 3. Пруднікаў Алег Васільевіч – нар. у 1924г., радавы 409 СП 137 СД, загінуў 15.07.1944г.

ВЁСКА НАВАСАДЫ
 1. Баўкун Фёдар Кандрацьевіч – нар. у 1918г., старшына 676 СП 15 СД, загінуў 20.07.1944г.

 2. Шаянкін Іван Эмануілавіч – нар. у 1919г., стар. лейтэнант 15 СД, загінуў 17.07.1944г.ВЁСКА НАВАСЕЛКІ
 1. Нікіцік Фёдар Мікалаевіч – нар. у 1918г., мал. сяржант 69СП, загінуў 15.07.1944г.ВЁСКА НОВЫ ДВОР

 1. Арэнбекаў Амра – нар. у 1906г., радавы 130 СП 44 СД, загінуў 14.07.1944г.

 2. Байбакоў Канстанцін Міхайлавіч – нар. у 1921г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 3. Бялан Фёдар Рыгоравіч – нар. у 1906г., радавы 130 СП 44 СД, загінуў 14.07.1944г.

 4. Бурэнка Мікалай Маркавіч – мал. лейтэнант, загінуў у ліпені 1944г.

 5. Гаўрылаў Леанід Васільевіч – нар. у 1925г., сяржант 130 СП 44 СД, загінуў 14.07.1944г.

 6. Даравін Мікалай Фёдаравіч – нар. у 1918г.

 7. Дзіакоўскі Павел Васільевіч – радавы, загінуў 18.07.1944г.

 8. Замулаеў Іван Іванавіч – нар. у 1920г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 9. Зарубін Канстанцін Філіпавіч – нар. у 1918г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 10. Зубар Іван Архіпавіч – нар. у 1921г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 11. Іваноў Аляксандр Якаўлевіч – нар. у 1921г.,радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 12. Іваноў Васілій Фёдаравіч – сяржант 128 СП 44 СД, загінуў 14.07.1944г.

 13. Ільін Канстанцін Фёдаравіч – нар. у 1919г, лейтэнант, загінуў у чэрвені 1941г.

 14. Карагіна Ганна Раманаўна – радавая, загінула 15.07.1944г.

 15. Клешнін Іван Паўлавіч – нар. у 1913г., сяржант 130 СП 44 СД, загінуў 14.07.1944г.

 16. Кавалеў Міхаіл Канстанцінавіч – нар. у 1918г., яфрэйтар, загінуў 16.07.1944г.

 17. Калатоўкін Сяргей Нікіціч – стар. лейтэнант, загінуў 14.07.1944г.

 18. Каралёў Дзмітрый Якаўлевіч – нар. у 1920г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 19. Косцін Іван Іванавіч – нар. у 1917г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 20. Кацялевіч Георгій Іванавіч – нар. у1921г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 21. Ляксунін Сямён Арцемавіч – нар. у 1913г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 22. Лічка Андрэй Аляксандравіч – нар. у 1921г., партызан, загінуў 31.03.1943г.

 23. Мартынюк Іван Антонавіч – нар. у 1910г., лейтэнант, загінуў 9.07.1944г.

 24. Маслаў Мікалай Аляксеевіч – нар. у 1924г., сяржант 138 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 25. Маслаў Мікалай Пятровіч – нар. у 1921г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 26. Навумаў Іван – партызан, загінуў у ліпені 1943г.

 27. Нялюба Якаў Яфімавіч – нар. у 1906г., сяржант 128 СП 44 СД, загінуў 14.07.1944г.

 28. Наважылаў Якаў Іванавіч – радавы, загінуў 28.07.1944г.

 29. Аўсяннікаў Якаў Герасімавіч - партызан, загінуў у ліпені 1943г.

 30. Астапенка Аляксей Сямёнавіч – радавы, загінуў 14.07.1944г.

 31. Паўленак Міхаіл Лук’янавіч – радавы 128 СП 44 СД, загінуў 14.07.1944г.

 32. Піліпас Гаўрыіл Нікадзімавіч – нар. у 1900г., сяржант 37 ГВСД, загінуў 15.07.1944г.

 33. Пармішчэў Васілій Лук’янавіч – нар. у 1919г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 34. Парошын Пётр Мітрафанавіч – нар. у 1902г., радавы, загінуў 5.07.1944г.

 35. Прасаў Барыс Рыгоравіч – нар. у 1916г., капітан, загінуў 14.07.1944г.

 36. Прахарэнка Іван Фокавіч – радавы, загінуў 14.08.1944г.

 37. Пургін Васілій Міхайлавіч – нар. у 1921 г., радавы загінуў у чэрвені 1941г.

 38. Саўко Аляксей Сцяпанавіч – загінуў у ліпені 1943г.

 39. Сазанаў Міхаіл Васільевіч – нар. у 1921г., загінуў у чэрвені 1941г.

 40. Сайдатаў Муварак Гарыфавіч – нар. у 1921г., капітан, загінуў у чэрвені 1941г.

 41. Самойлаў Пётр Хрыстафоравіч – нар. у 1921г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 42. Святкін Аляксей Мікіціч – нар. у 1918г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 43. Сяргееў Уладзімір Рыгоравіч – нар. у 1924г., сяржант 37 ГВСД, загінуў 15.07.1944г.

 44. Сятыкін Аляксей Іванавіч – нар. у 1926г., радавы ВО СП 44 СД, загінуў 14.07.1944г.

 45. Скакалаў Тарас Пятровіч – радавы 128 СП 44 СД, загінуў 14.07.1944г.

 46. Ставецкі Архіп Гардзеевіч – радавы, загінуў 15.07.1944г.

 47. Сцяпанаў Фама Андрэевіч – нар. у 1922г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 48. Сцепашэнка Аляксандр Сямёнавіч – нар. у 1901г., радавы 130 СП 44 СД, загінуў 14.07.1944г.

 49. Цібілашвілі Тадзіоз Мікалаевіч – нар. у 1919г., радавы, п/я 18 (магчыма 125 сп 6 сд), загінуў у чэрвені 1941 г.

 50. Тумік Васілій Афанасьевіч – радавы, загінуў 18.07.1944г.

 51. Хахалеў Васілій Васільевіч – нар. у 1921г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 52. Хахлоў Іван Мікалаевіч – радавы, загінуў 15.07.1944г.

 53. Хахлоў Ілья Акумавіч – нар. у 1921г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 54. Хрулеў Сяргей Іванавіч – нар. у 1918г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 55. Цах Мітрафан Андрэевіч – нар. у 1896г., радавы 130 СП 44 СД, загінуў 14.07.1944г.

 56. Цыбуленка Іларыён Фёдаравіч – нар. у 1925г., сяржант, 118 СП 37 ГВСД, загінуў 14.07.1944г.

 57. Цюцюра Павел Антонавіч – нар. у 1922г., сяржант 95 АП 44 СД, загінуў 14.07.1944г.

 58. Шакіраў Рафі – нар. у 1910г., сяржант 95 СП 44 СД, загінуў 14.07.1944г.

 59. Шылаў Пётр Архіпавіч – нар. у 1916г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 60. Якубчык Аляксей Аляксеевіч – партызан, загінуў у ліпені 1943г.

 61. Яхін Назіф – радавы, загінуў 23.07.1944г.ВЁСКА НЯЗБОДЗІЧЫ
 1. Гільманаў М.Г. – нар. у 1924г., радавы, загінуў 21.08.1944г.

 2. Лагвічоў І.А. – нар. у 1924г., яфрэйтар, загінуў 17.08.1944г.

 3. Фаламееў А.Я. – нар. у 1922г., яфрэйтар, загінуў 20.08.1944г.ВЁСКА ПАЛУЯНКІ
 1. Маскалюк Паўло Лук’янавіч – нар. у 1900г., радавы 33 СП 96 СД, загінуў 18.07.1944г.г.п.ПОРАЗАВА
 1. Абмосаў Аляксандр Пятровіч – нар. у 1923г., мал. лейтэнант, загінуў 15.07.1944г.

 2. Азараў Аляксандр Андрэевіч – нар. у 1914г., радавы, загінуў 14.08.1944г.

 3. Аксёнаў Уладзімір Якаўлевіч – нар. у 1925г., радавы, загінуў6.07.1944г.

 4. Арцёмаў Ілья Арцёмавіч – радавы, загінуў 21.06.1944г.

 5. Асламаў Пахран – нар. у 1925г., радавы 392 СП 73 СД, загінуў 15.07.1944г.

 6. Бажан Сцяпан Фёдаравіч – нар. у 1906г., сяржант 624 СП, загінуў 15.07.1944г.

 7. Бярдзіеў Усан – нар. у 1923г., радавы 392 СП 73 СД, загінуў 16.-7.1944г.

 8. Бзык Дзяніс Паўлавіч – радавы, загінуў 15.07.1944г.

 9. Бірукоў Аляксей Іванавіч – нар. у 1900г., радавы 624 СП 137 СД, загінуў 15.07.1944г.

 10. Баглаеў Цімафей Андрэевіч – нар. у 1898г., радавы 62 НСП 137 ОСД, загінуў 15.07.1944г.

 11. Болахаў Мікалай Якаўлевіч – нар. у 1919г., лейтэнант, загінуў 15.07.1944г.

 12. Барычэнка Антон Захаравіч – нар. у 1915г., стар. лейтэнант 217 СП 170 СД, загінуў 15.07.1944г.

 13. Вавілаў Сяргей Архіпавіч – нар. у 1922г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 14. Ванін Сяргей Сямёнавіч – нар. у 1905г., сяржант 609 асобная рота сувязі, загінуў 16.07.1944г.

 15. Вахрушэў Міхаіл Панцеляймонавіч – нар. у 1916г., палітрук, загінуў у чэрвені 1941г.

 16. Выбарных Васілій Фёдаравіч – нар. у 1925г., радавы 392 СП 73 СД, загінуў 16.07.1944г.

 17. Гаўрылаў Аляксандр Андрэевіч – капітан, загінуў 16.07.1944г.

 18. Гапонаў Афанасій Раманавіч – нар. у 1925г., радавы 609 асобная рота сувязі, загінуў 16.07.1944г.

 19. Гарбуноў Аляксандр Рыгоравіч – радавы, загінуў 16.07.1944г.

 20. Данілаў Рыгор Карпавіч – загінуў 15.12.1946г.

 21. Дзеўлікамаў Шэхак – радавы, загінуў 15.07.1944г.

 22. Дзімант Аляксандр Віктаравіч – нар. у 1911г., лейтэнант 392 СП 73 СД, загінуў 15.07.1944г.

 23. Доугі Сяргей Мікалаевіч – нар. у 1925г., мал. сяржант, 623 СП 137 СД, загінуў 15.07.1944г.

 24. Дакунін Мікалай Пятровіч – родился 1909г., яфрэйтар 609 асобная рота сувязі, загінуў 15.07.1944г.

 25. Дударэнка Васілій Андрэевіч – сяржант, загінуў 6.07.1944г.

 26. Дукін Пётр Уладзіміравіч – нар. у 1902г., радавы, загінуў 6.07.1944г.

 27. Дудко Іван Мікалаевіч – нар. у 1925г., радавы 609 асобная рота сувязі, загінуў 16.07.1944г.

 28. Дурноў Мікалай Кузьміч – нар. у 1906г., радавы 392 СП 73 СД, загінуў 15.07.1944г.

 29. Еўтушэк Рыгор Пятровіч – нар. у 1916г., радавы 392 СП 73 СД, загінуў 16.07.1944г.

 30. Ягораў Сямён Малафеевіч – нар. у 1897г., радавы 609 асобная рота сувязі, загінуў 16.07.1944г.

 31. Жаваранак Іван Філіпавіч – нар. у 1908г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 32. Жываў Васілій Канстанцінавіч – нар. у 1925г., мал. лейтэнант 15 СД, загінуў 13.07.1944г.

 33. Зайцаў Барыс – лейтэнант

 34. Здановіч Цімафей Антонавіч – нар. у 1925г., радавы, загінуў 30.07.1944г.

 35. Ібрагімаў Алі Ібрагімавіч – нар. у 1912г., сяржант 392 СП 73 СД, загінуў 16.07.1944г.

 36. Іваноў Мікалай Сцяпанавіч – нар. у 1923г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 37. Іваноў Фёдар Мікалаевіч – нар. у 1923г., мал. лейтэнант 392 СП 73 СД, загінуў 15.07.1944г.

 38. Імангулаў Мікалай Канстанцінавіч – нар. у 1921г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 39. Калашнік Іван Якаўлевіч – нар. у 1914г., радавы 392 СП 73 СД, загінуў 15.07.1944г.

 40. Калугін Міхаіл Васільевіч – нар. у 1924г., мал. сяржант 717 СП 170 СД, загінуў 13.07.1944г.

 41. Караваеў Сцяпан Міхайлавіч – нар. у 1902г., старшына, загінуў 15.07.1944г.

 42. Кірычкоў Віктар Міхайлавіч – нар. у 1904г., радавы 609 отд. рота связи, загінуў 18.07.1944г.

 43. Кандракоў Пётр Міхайлавіч – нар. у1904г., радавы 392 СП 73 СД, загінуў 16.07.1944г.

 44. Конанаў Аляксей Міхайлавіч – нар. у 1925г., мал. сяржант, загінуў 16.07.1944г.

 45. Каровін Міхаіл Рыгоравіч – нар. у 1924г., стар. сяржант 766 СП 217СД, загінуў 15.07.1944г.

 46. Кашуба Міхаіл Трафімавіч – нар. у 1925г., радавы 766СП 217 СД, загінуў 16.07.1944г.

 47. Кубанаў Канстанцін Дзмітрыевіч – нар. у 1923г., яфрэйтар 624 СП 137 СД, загінуў 15.07.1944г.

 48. Кудашаў Міхаіл Міхайлавіч – нар. у 1923г., лейтэнант 717 СП, загінуў 14.07.1944г.

 49. Кузмічэнка – лейтэнант, загінуў 28.06.1941г.

 50. Кузмін Барыс Рыгоравіч – нар. у 1924г., радавы 392 СП, загінуў 16.07.1944г.

 51. Куцін Фёдар Канстанцінавіч – радавы, загінуў 8.07.1944г.

 52. Лісетчэнка Іван Міхайлавіч – нар. у 1925г., радавы, загінуў 16.07.1944г.

 53. Ламаносаў Іван Васільевіч – нар. у 1897г., радавы, 717СП 170 СД, загінуў 13.07.1944г.

 54. Малікаў Ягор Фёдаравіч – радавы, загінуў 15.07.1944г.

 55. Манжура Георгій Дзмітрыевіч – нар. у 1918г., радавы, загінуў у чэрвені 1944г.

 56. Мацюзанаў Валенцін Аляксеевіч – нар. у 1924г., лейтэнант 422 СП, загінуў 16.07.1944г.

 57. Маханько Пётр Аляксеевіч – нар. у 1916г., радавы, загінуў у чэрвені 1944г.

 58. Мершын Пётр Марцемьянавіч – нар. у 1902г., радавы 336 СП, загінуў 15.07.1944г.

 59. Міронаў Васілій – лейтэнант

 60. Маладзечанка Андрэй Андрэевіч – нар. у 1925г., радавы 392 СП 73 СД, загінуў 16.07.1944г

 61. Маргуноў Павел Рыгоравіч - нар. у 1903г., капітан 69 СД, загінуў 14.07.1944г.

 62. Немчанка Дзмітрый Цярэнцьевіч – радавы, загінуў 15.07.1944г.

 63. Нячаева Ніна – нар. у 1916г., партызанка, загінуўла 15.12.1946г.

 64. Нікіфараў Мікалай Мікалаевіч – нар. у 1920г., сяржант, загінуў 15.07.1944г.

 65. Ніязметаў Маціпуд – нар. у 1923г., радавы 392 СП 73 СД, загінуў 16.07.1944г.

 66. Новікаў Мікалай Фаміч – нар. у 1902г., партызан, загінуў 17.04.1943г.

 67. Нырцоў Пётр Лук’янавіч – нар. у 1913г., радавы 382 СП, загінуў 16.07.1944г.

 68. Ныцко Якаў Кандрацьевіч – нар. у 1912г., радавы 392 СП 73 СД, загінуў 16.07.1944г.

 69. Арыка Нестар Рыгоравіч

 70. Астроўскі Уладзімір Канстанцінавіч – нар. у 1915г., стар. лейтэнант 392 СП 73 СД, загінуў

 71. 15.07.1944г.

 72. Панасенка Анатолій Мікалаевіч – нар. у 1926г., радавы 392 СП 73 СД, загінуў 16.07.1944г.

 73. Паноў Якаў Дзмітрыевіч – загінуў 3.08.1944г.

 74. Пястроў Гур'ян Іванавіч – радавы, загінуў 15.07.1944г.

 75. Півавараў Мікалай Емяльянавіч – нар. у 1916г., радавы 392 СП 73 СД, загінуў 16.07.1944г.

 76. Паваразілюк Іван Гаўрылавіч – нар. у 1913г., стар. лейтэнант, загінуў у чэрвені 1941г.

 77. Палітаеў Васілій Фёдаравіч – партызан, загінуў в апреле 1944г.

 78. Палітаеў Сямён Фёдаравіч – нар. у 1910г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 79. Папоў Мікіта Іванавіч – нар. у 1902г., радавы 609 аддз. рота сувязі, загінуў 16.07.1944г.

 80. Попоў Пётр Міхайлавіч – нар. у 1905г., радавы 238 АІПТД 137 СД, загінуў 15.07.1944г.

 81. Прасека А.Ф. – маёр, загінуў 15.07.1944г.

 82. Прохараў Сяргей Рыгоравіч – нар. у 1920г., лейтэнант, загінуў 27.06.1941г.

 83. Пяценка Аляксей Андрэевіч – сяржант, загінуў 15.07.1944г.

 84. Рэвинава Ганна – нар. у 1917г., партызанка, загінуўла 15.12.1946г.

 85. Рубанаў Аляксандр Антонавіч – нар. у 1920г., яфрэйтар 624 СП 137 СД, загінуў 15.07.1944г.

 86. Русак Мікалай Мікіціч – нар. у 1910г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 87. Салабай Васілій Фёдаравіч – нар. у 1908г., сяржант ,загінуў 17.07.1944г.

 88. Сасыка Цярэнцій Цімафеевіч – нар. у 1902г., радавы, загінуў 23.07.1944г.

 89. Саўлеханаў Кабыльтай – нар. у 1923г., радавы 392 СП 73 СД, загінуў 16.07.1944г.

 90. Сафараў Восіп – нар. у 1924г., радавы 392 СП 73 СД, загінуў 16.07.1944г.

 91. Сямонаў Віктар Міхайлавіч – нар. у 1908г., радавы 392 СП 73 СД, загінуў 16.07.1944г.

 92. Сямёнчэнкаў Рыгор Міхайлавіч – нар. у 1906г., капітан 392 СП 73 СД, загінуў 15.07.1944г.

 93. Сікорскі Міхаіл Кандрацьевіч – чырвонаармеец, загінуў 30.07.1944г.

 94. Сіменаў Міхаіл Мікалаевіч – нар. у 1922г., загінуў в 1944г.

 95. Сінельнікаў Пётр Іванавіч – нар. у 1925г., радавы 392 СП 73 СД, загінуў 16.07.1944г.

 96. Сіткоў Іван Іванавіч – нар. у 1912г., радавы 392 СП 73 СД, загінуў 16.07.1944г.

 97. Сквернеў Уладзімір Іванавіч – радавы, загінуў 15.07.1944г.

 98. Слюсар Іван Фёдаравіч – радавы, загінуў 28.06.1941г.

 99. Салаўёў Аляксей Іванавіч – нар. у 1914г., лейтэнант, загінуў у чэрвені 1941г.

 100. Сасорын Васілій Іванавіч – партызан, загінуў 15.12.1946г.

 101. Сулін Міхаіл Сяргеевіч – капітан, загінуў 16.07.1944г.

 102. Сундукоў Іван Рыгоравіч – радавы, загінуў 30.07.1944г.

 103. Сушкоў Якаў Пятровіч – нар. у 1911г., сяржант 609 отд. рота, загінуў 15.07.1944г.

 104. Табаравец Уладзімір Нікафаравіч – нар. у 1912г., радавы 392 СП 73 СД, загінуў 16.07.1944г.

 105. Таджыбаеў Атахон – нар. у 1909г., лейтэнант, загінуў 15.07.1944г.

 106. Талдыкін Іван Іванавіч – нар. у 1903г., радавы, загінуў 17.07.1944г.

 107. Тараеў Палато – нар. у 1924г., радавы 392 СП 73 СД, загінуў17.07.1944г.

 108. Тафнібаеў Атахан – лейтэнант 203 АП, загінуў 15.07.1944г.

 109. Тузоўскі Іван Паўлавіч – нар. у 1907., сяржант 624 С 137 СД, загінуў 15.07.1944г.

 110. Фадзееў Канстанцін Пятровіч – нар. у 1921г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 111. Фядзерка Аляксей Сямёнавіч – нар. у 1907., радавы 609 отд. рота связи, загінуў16.07.1944г.

 112. Царук Уладзімір Мяфодзьевіч

 113. Чарапанаў Сямён Міхайлавіч – нар. у 1918г., капітан 717 СП, загінуў 17.07.1944г.

 114. Чурукін Якаў Нікіціч – нар. у 1916г., радавы, загінуў 15.07.1944г.

 115. Шэлест Пётр Міхайлавіч – нар. у 1913г., радавы, загінуў у ліпені 1943г.

 116. Шэпелеў Павел Аляксандравіч – нар. у 1919г., сяржант 609 отд. рота связи, загінуў 18.07.1944г.

 117. Шкуратаў Мікалай Сцяпанавіч – нар. у 1905г., радавы 392 СП 73 СД, загінуў 16.07.1944г.

 118. Шміт Міхаіл Сававіч – Радавы, загінуў 15.07.1941г.

 119. Шурычын Рыгор Ягоравіч – нар. у 1920г., стар. сяржант 392 СП 79 СД, загінуў 16.07.1944г.

ВЁСКА РУДНЯ
 1. Бахранаў Аскат – нар. у 1910г., радавы, загінуў 12.07.1944г.

 2. Саўчанка Міхаіл Антонавіч – нар. у 1924г., радавы, загінуў 13.07.1944г.

 3. Сакалбекаў Б. – нар. у 1925г., радавы, загінуў 13.07.1944г.

 4. Талкінскі Іван Іванавіч – нар. у 1923г., радавы, 133 СП 44 СД, загінуў 13.07.1944г.ВЁСКА САКОЛЬНІКІ
 1. Плотнікаў Мікалай Андрэевіч – нар. у 1912г., маёр 422 СП, загінуў 15.07.1944г.ВЁСКА СТОКІ
 1. Адамаў Філіп Пятровіч – нар. у 1893г., радавы 766 СП 217 СД, загінуў 18.07.1944г.

 2. Полонскі Аркадзій Навумавіч – нар. у 1903г., радавы 556 СП

 3. Свесцэў Мікалай Рыгоравіч – нар. у 1925г., радавы 142 СП 5 СД, загінуў 22.07.1944г.


ВЁСКА СТУДЗЕНІКІ
 1. Адзікаеў Хамзя Мухамеджановіч – нар. у 1903г., радавы 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 2. Баранаў Леанід Инакенцьевіч – нар. у 1921г., сяржант 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г

 3. Бабічэў Яўстафій Фёдаравіч – нар. у 1909г., яфрэйтар 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г

 4. Бабкоў Уладзімір Афанасьевіч – нар. у 1923г., лейтэнант 118 СП 37 СД, загінуў у ліпені 1944г.

 5. Бадыраў Хасан – нар. у 1918г., радавы 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г

 6. Гарадніцкі Рыгор Тарасавіч – нар. у 1925г., радавы 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 7. Грошэў Іван Васільевіч – нар. у 1915г., радавы 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 8. Дзюлін Аляксандр Іосіфавіч – нар. у 1924г., радавы 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 9. Елхаў Мікалай Васільевіч – нар. у 1925г., радавы 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 10. Завалішын Уладзімір Аляксеевіч – нар. у 1924г., радавы 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 11. Здор Іларыён Фёдаравіч – нар. у 1925г., радавы 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 12. Марыенка Іван Мітрафанавіч – нар. у 1925г., радавы 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 13. Молдаеў Сайдафай – нар. у 1924г., радавы 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 14. Отрах Іван Цімафеевіч – нар. у 1907г., радавы 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 15. Процік Васілій Мікалаевіч – нар. у 1921г., радавы 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 16. Смольскі Пётр Трафімавіч – мал. сяржант 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 17. Цыркуноў Ілья Каленкавіч – нар. у 1923г., яфрэйтар 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 18. Цветадубаў Іван Іванавіч – нар. у 1911г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 19. Шыпаў Іван Сцяпанавіч – нар. у 1924г., радавы 118 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.

 20. Юсупаў Мулюбай – нар. у 1924г., радавы 48 СП 37 СД, загінуў 15.07.1944г.ВЁСКА ТАЛАЧМАНЫ
 1. Гуськоў Аляксей Ільіч – нар. у 1925г., радавы 471 СП, загінуў 15.07.1944г.

 2. Леўковіч Марк Андрэевіч – нар. у 1912г., радавы 471 СП, загінуў 15.07.1944г.

 3. Мамунін Мікалай Іванавіч – нар. у 1910г., мал. сяржант 471 СП, загінуў 15.07.1944г.

 4. Махамутдзінаў Шаріф – нар. у 1907г., радавы 471 СП, загінуў 15.07.1944г.

 5. Масейчук Яфім Карнеевіч – нар. у 1913г., радавы 471 СП, загінуў 15.07.1944г.

 6. Сцягнішчэў Васілій Іванавіч – нар. у 1921г., радавы 471 СП, загінуў 15.07.1944г.ВЁСКА ХАНЯВІЧЫ
 1. Бацееў Павел Карнілавіч – радавы, загінуў 15.07.1944г.

 2. Беркозава Вера Івановна – нар. у 1917г., партызанка, загінуўла 31.05.1944г.

 3. Булавін Іван Васільевіч – радавы, загінуў 14.07.1944г.

 4. Васількоў А.Д. – партызан

 5. Ермаковіч Сяргей Уладзіміравіч – нар. у 1914г., стар. лейтэнант, загінуў 13.07.1944г.

 6. Ёлкін Яўмен Радзівонавіч – радавы, загінуў 14.07.1944г.

 7. Жук Андрэй Мікалаевіч – нар. у 1912г., сяржант, загінуў 15.07.1944г.

 8. Калусенка Іван Нікіціч – нар. у 1922г., мал. сяржант, загінуў 14.07.1944г.

 9. Кальчэнка Іван Васільевіч – нар. у 1906г., яфрэйтар 133 СП 44 СД, загінуў 14.07.1944г.

 10. Ланцеў Рыгор Кандрацьевіч – радавы, загінуў 19.07.1944г.

 11. Марэйка Васілій Мікалаевіч – нар. у 1922г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 12. Міцько Іван Логвінавіч – нар. у1921г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 13. Неткачэў Іван Іванавіч – радавы, загінуў 15.07.1944г.

 14. Піскун Іван Тарасавіч – мал. сяржант, загінуў 14.06.1944г.

 15. Піскун Пётр Мікалаевіч – радавы, загінуў 13.06.1944г.

 16. Саўчанка Міхаіл Антонавіч – нар. у 1924г., радавы 44 СД, загінуў 13.07.1944г.

 17. Сідараў Сямён Нікіціч – стар. лейтэнант, загінуў 13.06.1944г.

 18. Смашкоў Аляксей Нікіціч – радавы, загінуў 15.07.1944г.

 19. Спірыдонаў Аляксандр Фёдаравіч – нар. у 1916г., радавы, загінуў у чэрвені 1941г.

 20. Талерчык Н.Ф. – партызан

 21. Талашчук Г.В. – партызан

 22. Траян Сямён Сцяпанавіч – нар. у 1916г., радавы 133 СП 44 СД, загінуў 13.06.1944г.

 23. Цвяткоў Мікалай Афанасьевіч – нар. у 1911г., мал. лейтэнант, загінуў в 1942г.ВЁСКА ХАРАЎШЧЫНА

 1. Бярдыеў Курбан – нар. у 1923г., радавы 128 СП 44 СД, загінуў 14.07.1944г.


 2. Букрэеў Фёдар Яфімавіч – радавы 128 СП 44 СД, загінуў 14.07.1944г.

 3. Дайнека Мікалай Максімавіч – нар. у 1909г., радавы

 4. Зянкоў Андрэй Іванавіч – стар. сяржант 128 СП 44 СД, загінуў 14.07.1944г.

 5. Ішчэнка Якаў Пракоп'евіч – сяржант 128 СП 44 СД, загінуў 14.07.1944г.

 6. Калікараў Іван Панцялеевіч – мал. сяржант 128 СП 44 СД, загінуў 14.07.1944г.

 7. Каржавін Сцяпан Яфімавіч – сяржант 128 СП 44 СД, загінуў 14.07.1944г.

 8. Ларцэў Рыгор Іванавіч – радавы, загінуў 14.07.1944г.

 9. Мірошчнічэнка Іван Паўлавіч – нар. у 1926г., радавы 128 СП 44 СД, загінуў 13.07.1944г.

 10. Асолінскі Уладзімір Кірылавіч – сяржант 128 СП 44 СД, загінуў 14.07.1944г.

 11. Пешчэнка Фёдар Афанасьевіч – нар. у 1907., сяржант 51 ОМСБ 44 СД, загінуў 14.07.1944г.

 12. Сяменка Іван Логінавіч – нар. у 1925г., сяржант 128 СП 44 СД, загінуў 13.07.1944г.

 13. Утарэў Ахмед Махмудавіч – радавы 128 СП 44 СД, загінуў 14.07.1944г.

 14. Шарытаў Курбан – сяржант 128 СП 44 СД, загінуў 14.07.1944г.ВЁСКА ХАРАШЭВІЧЫ
 1. Цішкоў Іван Віктаравіч – лейтэнант 203 АП, загінуў 13.07.1944г.ВЁСКА ЦЕРАСПАЛЬ

 1. Іваноў Уладзімір Іванавіч – нар. у 1912г., стар. сяржант 303 СП 69 СД, загінуў 14.07.1944г.

 2. Кузькін Міхаіл Андрэевіч – нар. у 1904г., радавы 303 СП 69 СД, загінуў 14.07.1944г.

 3. Лебядзеў Іван Міхайлавіч – нар. у 1897г., радавы 303 СП 69 СД, загінуў 16.07.1944г.

 4. Лебядзеў Сямён Сямёнавіч – нар. у 1917г., радавы 303 СП 69 СД, загінуў 14.07.1944г.

 5. Лабачоў Андрэй Рыгоравіч – нар. у 1900г., радавы 303 СП 69 СД, загінуў 14.07.1944г.

 6. Лабоўскі Васілій Васільевіч – нар. у 1923г., радавы 303 СП 69 СД, загінуў 15.07.1944г.

 7. Тургуноў Гута – нар. у 1904г., радавы 303 СП 69 СД, загінуў 14.07.1944г.ВЁСКА ЦЕРАХАВІЧЫ
 1. Асадаў Тула – нар. у 1925г., радавы 120 СП 69 СД, загінуў 14.07.1944г.

 2. Давідгора Ілья Рыгоравіч – нар. у 1902г., мал. сяржант 120 СП 69 СД, загінуў 15.07.1944г.

 3. Ягоршын Мікалай Пятровіч – нар. у 1925г., мал. лейтэнант 69 СД, загінуў 14.07.1944г.

 4. Кураеў Міхаіл Аляксеевіч – нар. у 1925г., мал. лейтэнант 69 СД, загінуў 15.07.1944г.

 5. Скургаеў Мікалай Іванавіч – нар. у 1911г., радавы 120 СП 69 СД, загінуў15.07.1944г.

 6. Салаўёў Аляксандр Васільевіч – нар. у 1904г., стар. лейтэнант 69 СД, загінуў 15.07.1944г.

 7. Федарэнка Трафім Емяльянавіч – нар. у 1901г., радавы 120 СП 69 СД, загінуў 15.07.1944г.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка