Fuglelivet i Horten kommune 2002




старонка1/6
Дата канвертавання20.04.2016
Памер421.89 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Fuglelivet i Horten kommune 2002


Henning A. Johansen



  • Hekkefunn som allerede er registrert på www.fugleatlas.no er merket (Rapp.).

  • Arter merket * skal godkjennes av NSKF.

  • 222 arter og 3 underarter ble registrert i 2002.



Første hekkefunn av skjeggmeis på Borrevannet. Foto: Bjørnar Olsen


Feltaktivitet i 2002:

Feltaktiviteten i Horten kommune i 2002 har vært meget omfattende og innrapporteringen har vært god. Dette har resultert i at 222 arter og 3 underarter ble registrert i løpet av året. Av disse er flere rapporteringsarter til NSKF som må godkjennes. Flere nye arter for Horten ble også registrert i løpet av året. Det gjelder følgende arter:


Gulnebblire, havsvale, ringand, slangeørn, lirype og polarsvømmesnipe.
Av disse er ringand også første funn for Vestfold. Slangeørna vil bli tredje funn for Norge gitt godkjenning av NSKF. De andre NSKF artene fra 2002 var rørdrum, svartglente, glente og trostesanger.
Det ble også gjort flere interessante hekkefunn i året som gikk. For første gang ble et reelt hekkeforsøk gjort av sivhauk på Borrevannet. Hunnen lå på reir i flere uker men det ble dessverre ingen vellykket hekking. Også skjeggmeis hekket for første gang på Borrevannet i år. Dette ble en vellykket hekking med minst tre unger som resultat. Dette var også første hekkefunn i Vestfold. Den tredje arten som for første gang ble funnet hekkende i kommunen var kornkråke. Her ble en juvenil fugl matet av to adulte fugler på Borrevannet i juni.
Aktiviteten på de mest interessante lokalitetene i kommunen har vært som følger:
Borrevannet:

Totalt har det blitt rapportert om besøk i 251 av årets dager. Alt i alt har 47 personer gjort til sammen 571 dagsbesøk i 2002. De best besøkte månedene har vært mai (29 dager), september (28 dager), april (27 dager) og august (26 dager). Dette resulterte i 183 arter i løpet av året. Det ble også i år foretatt ringmerking på lokaliteten i perioden 15.juli – 19.oktober. Totalt var nettene opp i 55 av dagene i perioden. Dette resulterte i 4251 ringmerkede fugler av 56 arter. Resultatene av merkeaktiviteten er beskrevet under hver art i rapporten under.


Møringa:

Lokaliteten ble besøkt i 49 av årets dager spredt ut over hele året. Totalt ble det rapportert 135 arter fra Møringa i 2002. Aktiviteten har vært en del høyere enn normalt på lokaliteten og dette resulterte bl.a. i spennende arter som gulnebblire, havsvale, toppskarv og svartterne. I tillegg ble omfanget av trekkende lom om våren en overraskelse. Det gjaldt spesielt smålom.


Røremark:

Observasjoner er sendt inn fra 28 dager. Hovedsaklig er disse fra januar – mai. Verdt å nevne er overvintrende bergand (24), lappfiskand (1), vannrikse (1-2) og sothøne (1).


Falkensten:

Det er sendt inn observasjoner fra 35 dager på lokaliteten. De aller fleste er fra første halvår. Verdt å nevne herfra er vinterfunn av duetrost i januar og en glente som ble sett 14.april.


I tillegg til rapporter fra de fire hovedlokalitetene i kommunen er det kommet inn utalllige fra andre mindre rundt om i Horten kommune. Spesielt er strandlinjen fra Rørestrand til Borrestranda godt dekket i løpet av året.

Lommer

Smålom

Gavia stellata Borrevannet:


Observasjoner på vårtrekket:

1 individ trakk over 24.april (CLi, SAn, FEK), 8 individer trakk

over 26.mai (ØMo m.fl.).

Totalt 9 individer i perioden.
Møringa:

Observasjoner på vårtrekket:

1 individ 13.april, 29 individer 28.april (SAn, FEK), 32 individer

1.mai (FEK, FCh), 2 individer 3.mai (JFK), 24 individer 11.mai,

16 individer 17.mai, 32 individer 19.mai, 43 individer 25.mai

(SAn, FEK), 31 individer 30.mai (JFK, GFK), 60 individer

31.mai (SAn, FEK).



Totalt 270 individer i perioden.
Sommerfunn:

5 individer 15.juni (FEK), 4 individer 21.juni (SAn, OFa).


Høstfunn:

2 individer 7.september (SAn), 1 individ 10.september (SAn),

1 individ 21.september , 3 individer 19.oktober 4 individer

24.oktober (SAn, FEK), 2 individer 26.oktober (HAJ), 1 individ

7.november (HAJ, KJo).
Langgrunn:

1 individ 28.september (AEl).


Borrestranda/Steinbrygga:

4 individer 4.november (FEK), 3 individer 7.november

(KJo, HAJ, FEK), 1 individ 17.november (AEl).


Storlom
Gavia arctica Borrevannet:

Observasjoner på vårtrekket:

1 individ trakk over 23.april (CLi), 1 individ trakk over 24.april

(CLi, SAn, FEK), 2 individer lå på vannet 30.mai – 3.juni

(GFK, JFK m.fl.).


Sommerobservasjoner:

1 individ lå på vannet 15.juni (BOl), 1 individ på vannet

24. – 29.juni (BOl, FCh m.fl.),
Møringa:

Observasjoner på vårtrekket:

1 individ 28.april (SAn, FEK), 1 individ 1.mai (FEK),

2 individer 17.mai, 2 individer 19.mai, 1 individ 25.mai

(SAn, FEK).


Sommerfunn:

1 individ 5.juli (SAn, FEK).


Høstfunn:

1 individ 10.september (SAn), 3 individer 24.oktober

(SAn, FEK), 2 individer 26.oktober (HAJ).


Islom

Gavia immer Møringa:

1 individ fløy nordover 24.oktober (SAn, FEK).



Dykkere
Dvergdykker

Tachybaptus ruficollis Borrevannet:

Vårobservasjoner:

1 individ sett godt gjemt i Vassbånn 2.mai (HAJ) og 1 individ i Vassbånn 13.mai (GFK, JFK). Kan ha vært samme individ.


Høstobservasjoner:

Sett regelmessig i tiden 20.september (1) – 27.oktober (1). Maksimalt ble 3 individer (ad.+2juv.) sett sammen flere ganger i perioden (HAJ m.fl.).


Røremark:

1 individ 7.november (HAJ, KJo).



Toppdykker

Podiceps cristatus Borrevannet:

Sett på vannet i tiden 29.mars (1) – 7.november (1).

Maks. vår var minst 17 individer 11.mai (ILu).

Maks. sommer var minst 12 individer flere ganger (6ad.+6pull.).

Maks. høst var 10 individer 1.september (JFK).
Hekkefunn (Rapp.):

Parring sett og 3 reir under bygging 20.april (HAJ). Minst 5

ulike reir med rugende fugl i mai. Flere reir druknet etter massivt

regn i slutten av mai. Første pull. sett 20.juni (BOl). 3 kull på

vannet 5.juli (1+2+3 pull.). Et par drev på med reirbygging så

sent som 27.oktober da begge fuglene var i vinterdrakt (HAJ).


Møringa:

1 individ 28.april (SAn, FEK), 1 individ 30.mai (GFK, JFK),

1 individ 9.juli (SAn, FEK), 1 individ 9.juli, 2 individer

21.september (SAn, FEK),



Horndykker

Podiceps auritius Møringa:

1 individ 19.oktober (SAn, FEK).


Borrestranda/Steinbrygga:

1 individ 17.september (JOA).



Gråstrupedykker

Podiceps grisegena Møringa:

1 individ 28.mars (SAn, FEK), 1 individ 26.oktober (HAJ),




Stormfugler/Suler
Havhest

Fulmarus glacialis Møringa:

Vårfunn:

25+ individer 11.mars (FEK), 2 individer 28.april (SAn, FEK),

2 individer 1.mai (FEK).
Sommerfunn:

19 individer 26.juni, 10 individer 2.juli, 3 individer 3.juli (SAn),

1 individ 5.juli (SAn, FEK, HAJ), 5 individer 7.juli, 5 individer

11.juli (SAn, FEK).


Høstfunn:

2 individer 31.august (SAn), 6 individer 26.oktober

(HAJ, SAn, FEK).
Gulnebblire *

Calonectris diomedea Møringa:

1 individ 3.juli (SAn), er første funn i Horten kommune.

Havsvale
Hydrobates pelagicus Møringa:

1 individ 19.juni, som er første funn i Horten kommune

(SAn, OFa).


Havsule

Sula bassana Møringa:

Vårfunn:

1 funet død 27.mars (HKl), 55 individer 1.mai (FEK).


Sommerfunn:

8 individer 26.juni (SAn), 32 individer 2.juli, 3 individer 5.juli,

1 individ 7.juli, 1 individ 11.juli (SAn, FEK).
Høstfunn:

2 individer 31.august (SAn), 5 individer 26.oktober

(HAJ, SAn, FEK).
Skarver/Hegrer
Storskarv

Phalacrocorax carbo Borrevannet:

Sett på vannet i perioden 23.mars (6) – 22.november (5).

Maksimalt 30 individer på vannet 5.mai (HAJ).

Sommermaksimum var 20+ individer på vannet 28.juli (THa).

Høstmaksimum var 10 individer på vannet flere ganger i sept.

og okt. (BOR).


Flokker på direkte vårtrekk:

43 individer 28.mars, 59 individer 5.april, 26 individer 11.april,

220+ individer 19.april, 20 individer 23.april. I tillegg en del

mindre flokker på 5-15 individer i april og mai.


Røremark:

Sett 5.januar (1) – isen la seg 20.desember.

Stort sett 5-10 individer.
Møringa:

Sett hele året. Fargemerket blå/hvit C4 sett 29.juni (KJo).


Østenskjær/Rødsjær/Buvika:

450 individer 17.august (ØMo), 400+ individer 25.august (HAJ),



Toppskarv
Phalacrocorax aristotelis Møringa:

1 individ lå på vannet 26.oktober (HAJ, SAn, FEK).

Gråhegre

Ardea cinerea Borrevannet:

Sett ved vannet i tiden 25.mars (5) – 7.november (1).

Maksimalt vår 15 individer 9.mai (HAJ).

Maksimalt sommer 10 individer 29.juni (KJo).

Maksimalt høst 4 individer 8.september (ILu).
Vinterfunn:

1 individ fløy over 17.februar (AEl).


Falkensten:

Vinterfunn:

1 individ i dammen 24.desember (KJo).


Røremark:

Vinterfunn:

6-8 individer 1. – 6.januar (AWC, HKl, TKo, FCh),

8 individer 23.desember (FCh). Maksimalt høst 20 individer 7.november (HAJ, KJo).
Møringa:

Vinterfunn:

4 individer 5.januar (HKl, TKo).


Borrestranda/Steinbrygga:

Vinterfunn:

1 individ 18.desember (FEK).


Rørdrum *
Botaurus stellaris Borrevannet:

1 individ satt helt åpent og solte seg i Vassbånn 15.august

(HAJ, GFK). Samme individ ble muligens hørt så vidt 13.august

(KGr). Innsendt NSKF.
Svaner
Knoppsvane

Cygnus olor Borrevannet:

Sett i tiden 23.mars (3) – 10.november (11).

Maksimalt vår 13 individer 9.april (BOR).
Hekkefunn (Rapp.):

Reir med rugende fugl i Vassbånn, ved Heireholmen og i Kongsoddbukta fra 20.april. Reirene i Vassbånn og på Kongsodden druknet etter regnet i slutten av mai. (HAJ)

Par med 5 pull. ved Vik og par med ca. 5 pull i nordenden av vannet 21.juni (HAJ).
Vinterfunn:

2 individer 17.februar (AEl).


Falkenstensdammen:

Maksimalt vår 13 individer 16.mars (ILu, FCh).


Hekkefunn (Rapp.):

Hunn på reir i mai (ILu).


Røremark:

Vinterfunn:

2-5 individer gjennom vinteren.


Hekkefunn (Rapp.):

Hunn på reir på Hagaskjær i mai (KGr, HAJ). Pull. registrert 22.juni (HAJ).


Møringa:

Maksimalt vinter 22 individer 5.januar (HKl, TKo).



Sangsvane

Cygnus cygnus Borrevannet:

Vårobservasjoner:

Sett i tiden 5.februar (5) – 8.april (1).

Maksimalt 28 individer 28.mars (BOR).

1 individ kolliderte med høyspent og døde 12.mars (JFK).


Høstobservasjoner:

2 tidlige individer sett 19.september (ILu).

Ellers sett regulært i tiden 27.oktober (10) – 22.november (1).

Maksimalt 34 individer 29.oktober (ILu).


Falkensten:

5 individer i dammen 1. – 7.november (FEK, HAJ, KJo).


Møringa:

3 individer 28.mars, 6 individer 19.oktober (SAn, FEK)




Dvergsvane
Cygnus columbianus Borrevannet:

1 ad. lå på oversvømt jorde i Vassbånn 31.oktober (GFK).

4. funn på Borrevannet.


Gjess
Kortnebbgås

Anser brachyrhynchus Borrevannet:

Flokker på direkte vårtrekk:

41 individer 3.april, 435 individer i to flokker 9.april,

163 individer i to flokker 19.april, 69 individer i tre flokker

21.april, 250 individer 28.april, 200 individer 8.mai (BOR).


Rastende fugler på vårtrekk:

1 individ beitende på jorde 10. – 15.april (ESt, GFK).

22 individer rastende på morgenen 21.april (FCh).
Rastende fugler på høsttrekk:

Sett på vannet i tiden 20.september (3) – 13.oktober (10).

Maksimalt 11 individer på vannet 25.september – 2.oktober

(ILu, KGr m.fl.).


Møringa:

Vårtrekk:

290+ individer 28.april (GFK), 11 individer 11.mai (SAn, FEK).


Høsttrekk:

6 individer 19.oktober (SAn, FEK).


Horten sentrum:

4 flokker på 120-130 individer hver passerte i tidsrommet

09:35 – 14:00, 22.april (BOl).

1 flokk på 300 passerte rett vest for Horten samme dag (FCh).


Lanngrunn:

50 individer trakk sørover 28.september (AEl),



  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка