Förhöjda halter av kvicksilver(Hg) i fisk fem år efter byggandet av kraftverksdammen Lago Manso i Brasilien
Дата канвертавання26.04.2016
Памер5.59 Kb.
Förhöjda halter av kvicksilver(Hg) i fisk fem år efter byggandet av kraftverksdammen Lago Manso i Brasilien

Leena Tuomola


En kraftverksdamm, Lago Manso, färdigställdes i slutet av 1999 i västra Brasilien. Provfiske med efterföljande analys april 2005 visar att kvicksilverhalterna i fisken har ökat markant sedan bygget. Detta medför ett hot mot människohälsan eftersom de flesta människor runt dammen och nedströms är beroende av fisk.
I studien analyserades sammanlagt 41 fiskar av sex olika arter; piraputanga (Brycon hilarii), pacu (Piaracrus mesopotamicus), piraya (Serrasalmus marginatus och Serrasalmus spilopleura), dourado (Salmius maxillosus), cacharra (Pseudoplathystoma fasciatum) och pintado (Pseudoplatystoma corucans) för total kvicksilverhalt (Hg) i dorsal muskel. Laxfisken dourado och malen cacharra hade de högsta halterna av kvicksilver, 1323 Hg ng/g respektive 1204 Hg ng/g. De omnivora pirayaarterna hade också höga halter av kvicksilver (1118 Hg ng/g). Enbart två fiskarter, piraputanga och pacu, hade kvicksilverhalter under WHO:s gränsvärde för konsumtion, 500 Hg ng/g. Dessa fiskar är herbivorer, växtätare.
Flera andra studier visar också att kvicksilverhalterna i fisk ökar efter översvämning av land. Kvicksilvrets mobilitet och biotillgänglighet ökar vid översvämning. Dessa påverkas av många olika faktorer; mängden organiskt material i vattnet, syrehalt, temperatur, pH och den naturliga mängden kvicksilver i marken. I Lago Manso -dammen och nedströms den kan man se en tendens av ökad mängd löst organiskt kol och minskad syrehalt efter dammbygget. Detta kan ha orsakat en ökad Hg transport och syrefattiga förhållanden som leder till ökad kvicksilvermetylering och dessvärre även ökad biotillgänglighet.
Förutom ökade kvicksilverhalter i fisk anser fiskare i dammområdet och nedströms att fiskpopulationerna och fiskfångster har minskat kraftigt efter dammbygget. Det finns flera orsaker till detta; bland annat att fiskmigrationen har blivit hindrad förbi dammväggen och att fiskar har svårt att hitta bra lek- och födoplatser i reservoaren.
Det är viktigt att informera den lokala befolkningen om kvicksilverhalterna och framföra konsumtionsrekommendationer tills kvicksilverhalter åter sjunker till säker nivå. Om folk kan ändra sina matvanor från en fisk till en annan kan intaget av kvicksilver minskas markant. Den högsta prioriteten för delstaten Mato Grosso och vattenkraftverksföretaget APM-Manso borde rimligtvis nu vara att hitta alternativa sätt för lokalbefolkningen att livnära sig och kompensera för deras förluster.

Examensarbete i biologi, 20 p, 2005

Institutionen för Biologisk Grundutbildning och Avdelningen för limnologi,

Uppsala UniversitetHandledare: Lars Hylander och Edinaldo de Castro e Silva


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка