For the libraries – exchange partners
Дата канвертавання15.03.2016
Памер353.46 Kb.
National Library of Belarus


Exchange list 2-2013for the libraries – exchange partners
We are pleased to offer you the following publication for exchange. If you are interested in receiving them note your requests and return this offer list to our address, alternatively, e-mail your requests to mko@nlb.by

The prices are only quoted for the exchange balance. Unfortunately it is not possible to inform you if a requested title cannot be supplied.Thank you very much.
Expiration date: 01. May 2013

Заказы высылать до: 01 мая 2013 г.


№№

Автор

Заглавие

Место издания

Издатель-

ство

Год

Стр.

ISBNЮрчак Д.В.

Беларусь - Украина: 20 лет межгосударственных отношений : монография.

Витебск

ВГУ

2012

279


Мароз В.К.

Летапісы і хронікі ў кантэксце фарміравання беларускай літаратурнай мовы старажытнага перыяду : манаграфія.

Мн.

Акадэмія МУС

2011

232

978-985-427-660-1Кибак И.А.

Психология личности депутата : монография.

Мн.

Акадэмія МУС

2012

430

978-985-427-760-8Кибак И.А.

История психологии законотворчества: теоретико-прикладной аспект.

Мн.

Акадэмія МУС

2012

319

978-985-427-740-0Твардоўскі Я.

Разам з Табою : выбраныя вершы.

Мн.

Про Хрысто

2012

309

978-985-6825-64-7Блінец А.У.

Клецк. Старонкі даўняй гісторыі.

Мн.

Рэдакцыя газ."Звязда"

2012

109

978-985-90277-1-0Корнилович Э.А.

Святополк-Мирские : хранители чести.

Мн.

ФУАинформ

2012

102

978-985-6868-63-7Олехнович С.

Руслан Салей. Simply the best : просто лучший.

Мн.

Медисонт

2012

444

978-985-6982-58-6Татаринов Ю.А.

Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях. Витебщина. Гродненщина. Могилевщина. Брестчина. Минщина. Гомельщина.

Мн.

Смэлтак

2012

226

978-985-6998-11-2Балябин А.А.

Борисов, Березина… Последняя надежда Наполеона : [к 200-летию Отечественной войны 1812 г.]

Мн.

Четыре четверти

2012

33

978-985-7026-65-4


Компьютерное моделирование миграции загрязняющих веществ в природных дисперсных средах.

Мн.

МГЭУ

2011

211

978-985-551-014-8


Янка Купала. "Мне сняцца сны аб Беларусі..." : успаміны, эсэ, артыкулы, дакументы. - (Жыццё знакамітых людзей Беларусі).

Мн.

Маст. літ.

2012

700

978-985-02-1369-3


Песня пра хлеб : зборнік паэзіі.

Мн.

Маст. літ.

2012

229

978-985-02-1381-5Клімковіч І.Я.

Калі адчыняюцца нябёсы : міфалагічныя замалёўкі.

Мн.

Маст. літ.

2012

108

978-985-02-1338-9


Там, дзе возера Глыбокае : Глыбоччына літаратурная : паэзія, проза, драматургія, публіцыстыка.

Мн.

Маст. літ.

2012

413

978-985-02-1380-8Данілюк Б.

Азіраючыся расой выетымі вачыма : успаміны. - (Беларуская мемуарная бібліятэка).

Мн.

Лімарыус

2012

522

978-985-6968-20-7Войцеховский К.

Вислинские уланы : воспоминания Каэтана Воцеховского, участника наполеоновской эпопеи. (Перевод с польск.)

Мн.

Вараксін

2012

134

978-985-7035-43-4Кавалёва Р.М.

Жанравы код фальклорная карціны свету : няказкавая проза, дзіцячы фальклор, загадкі, казкі.

Мн.

Белпринт

2012

120

978-985-459-254-1Валіцкі А.

Нацыя, нацыяналізм, патрыятызм : переклад з польскай. - (Бібліятэка часопіса "Беларускі гістарычны агляд").

Мн.

Медысонт

2012

525

978-985-6982-61-6


Беларускія песні і гімны : зборнік песень.

Мн.

Вараксін

2012

379

978-985-7035-49-6Черемин А.А.

Туровское княжество (X - XIV ) века.

Мн.

Полиграфкомбинат

2012

205

978-985-454-619-3


Жилищный кодекс Республики Беларусь : [от 28 августа 2012 года] : вступает в силу со 2 марта 2013 года.

Мн.

НЦПИ РБ

2012

286

978-985-6928-62-1Шаланда А.І.

Сімвалы і гербы зямель Беларусі ў X - XVIII стст. : геральдычна-сфрагістычныя нарысы.

Мн.

Беларуская навука

2012

180

978-985-08-1470-8Шпилевский Э.М.

Академик В. А. Белый. - (Люди белорусской науки).

Мн.

Беларуская навука

2012

120

978-985-08-1466-1


Иван Иванович Лиштван : к 80-летию со дня рождения. - (Биобиблиография ученых Беларуси).

Мн.

Беларуская навука

2012

277

978-985-08-1489-0Мушынскі М.І.

Летапіс жыцця і творчасці Якуба Коласа.

Мн.

Беларуская навука

2012

1126

978-985-08-1460-9Ліцьвінка В.Д.

Крыніца народнай мудрасці : з літаратурнай спадчыны.

Мн.

Беларуская навука

2012

462

978-985-081437-1


Польша - Беларусь (1921 - 1953) : сборник документов и материалов.

Мн.

Беларуская навука

2012

420

978-985-08-1462-3


Флора Беларуси. Грибы : в 7 т. Т. 1. Boletales. Amanitales. Russulales.

Мн.

Беларуская навука

2012

198

978-985-08-1482-1Шруб М.П.

Торговля людьми с целью трудовой эксплуатации : правовые и прикладные аспекты противодействия в Беларуси.

Мн.

Тесей

2011

177

978-985-463-472-2Калачова І.І.

Сям'я і шлюб беларусаў у гістарычнай рэтраспектыве і перспектыве.

Мн.

РИВШ

2012

123

978-985-500-538-5Плыткевіч С.

Планета Беларусь. (Фотаальбом. Тэкст подпісаў на бел., руск., англ.)

Мн.

Рифтур

2012

191

978-985-7047-05-5


Мы - маладыя : кніга паэзіі маладых літаратараў Беларусі.

Мн.

Літаратура і мастацтва

2012

314

978-985-556-019-8Рублеўскі С.В.

Паспець надыхацца : эсэ, мініяцюры.

Мн.

Медысонт

2012

126

978-985-6982-63-0Корнеў А.К.

Крыжы зямелькі роднае : вершы, балады, сказы, паэмы.

Брэст

Альтернатива

2012

367

978-985-521-336-0Галич Л.П.

Социальное самочувствие молодежи.

Мн.

Право и экономика

2012

159

978-985-552-101-4


Беларуская і руская літаратуры: тыпалогія ўзаемасувязей і нацыянальнай ідэнтыфікацыі : матэрыялы Міжнар. навук. Канферэнцыі (Мінск, 18 - 19 красавіка 2012 г.).

Мн.

Права і эканоміка

2012

418

978-985-552-104-5Сапожков Ю.

Между духом и словом : критические статьи, диалоги, эссе.

Мн.

Літаратура і мастацтва

2012

271

978-985-556-024-2Мікуліч М.

Максім Танк. Талент, заручаны з небам.

Мн.

Літаратура і мастацтва

2012

332

978-985-6994-44-2Карлюкевіч А.

Далёкія і блізкія суродзічы : з дзённіка краязнаўцы.

Мн.

Літаратура і мастацтва

2012

189

978-985-556-011-2Поликанина В.П.

Под тихою звездою прощенья… : книга поэзии.

Мн.

Літаратура і мастацтва

2012

126

978-985-6941-98-9Федарэнка А.М.

Шчарбаты талер ; Афганская шкатулка : аповесці.

Мн.

Маст. літ.

2012

2012

978-985-02-1410-2


Якуб Колас. У думках, у сэрцах, у песнях : успаміны, нарысы, эсэ, прысвячэнні. - (Жыццё занакамітых людзей Беларусі).

Мн.

Маст. літ.

2012

605

978-985-02-1382-2Навуменка І.Я.

Збор твораў : у 10 т. Т. 1 : Апавяданні, 1954 - 1972. Нарысы, 1946 - 1955.

Мн.

Маст. літ.

2012

765

978-985-02-1368-6Бензярук А.Р.

Грунвальда, альбо дванаццаць абаронцаў караля : аповесць пра гераічны час і славутых рыцараў.

Мн.

Маст. літ.

2012

127

978-985-02-1370-9Ляшук В.М.

Развіццё лексічных сродкаў беларускай паэзіі.

Мн.

БелИСА

2012

302

978-985-6874-21-1Рогалев А.Ф.

Топонимический словарь Гомеля и Гомельского района.

Гомель

Барк

2012

291

978-985-6763-86-4


Иностранные подданные в Беларуси : ( конец XVIII - начало XX века).

Мн.

Типография Макарова и К

2012

525

978-985-6818-69-4


400 гадоў у Праваслаў'і : гісторыя і сучаснасць Свята-Петра-Паўлаўскага сабора ў Мінску : [1612 - 2012].

Мн.

Свято-Петр.-Павловский собор

2012

222

978-985-6594-42-0


Exlibris у зборы музея сучаснага выяўленчага мастацтва [Выяўленчы матэрыял] = Exlibris in the collection of the museum of modern fine art : [альбом-каталог].

Мн.

Навуковы свет

2012

105

978-985-90286-1-8Скоринкин А.В.

Черный аист. - 2-е изд. - (Библиотека Союза писателей Беларуси).

Мн.
2012

447

978-985-16-7513-1Пресняков А.

Литовско-русское государство в XIII - XVI вв.

Мн.

Харвест

2012

295

978-985-18-1210-9


Николай Чергинец. Иного не дано : повести жизни, воспоминания, интервью : [к 75-летию со дня рождения]. - (Наш современник).

Мн.

Маст. літ.

2012

437

978-985-02-1398-3Врублевский В.А.

Великий дух Беларуси : (мифы и реальность).

Мн.

Логвинов

2012

182

978-985-6991-85-4Анищенко Е.К.

Шляхта Слонимского повета : список XVIII ст.

Мн.

Хурсик

2012

240

978-985-6888-85-7Ажэшка Э.

Людзі і кветкі над Нёманам = Ludzie I kwiaty nad Niemnem : нарысы на дзвюх мовах : [к 170-гадоваму юбілею пісьменніцы].

Мн.

Кнігазбор

2012

99

978-985-7007-97-4Пшацлаўскі В.

Калейдаскоп успамінаў : у 2 т. Т. 1. - (Беларуская мемуарная бібліятэка).

Мн.

Лімарыус

2012

373

978-985-6968-23-8Пшацлаўскі В.

Калейдаскоп успамінаў : у 2 т. Т. 2. - (Беларуская мемуарная бібліятэка).

Мн.

Лімарыус

2012

365

978-985-6968-24-5Арлоў У.А.

Свецяцца вокны ды нікога за імі =Svieciacca vokny dy nicoha za jimi : вершы.

Мн.

Логвінаў

2012

397

978-985-6991-97-7Казакоў В.М.

Выбраныя творы.

Мн.

Кнігазбор

2012

600

978-985-7007-98-1Лаўрык Ю.М.

Кнігі і кнігазборы куцеінскага Богаяўленскага манастыра ў сярэдзіне XVII.

Мн.

Тэхналогія

2012

254

978-985-458-234-4


Философия и методология науки : учебное пособие для магистрантов ВНУ.

Мн.

Выш.школа

2012

639

978-985-06-2119-1Адамушко В.И.

Современная геральдика Беларуси.

Мн.

БелЭн

2012

533

978-985-11-0619-2


Русско-белорусский словарь = Руска-беларускі слоўнік : [около 110000 слов] : в 3 т. - Изд. 10-е, перераб. и дополн. Т. 1. [ А - Л].

Мн.

БелЭн

2012

878

978-985-11-0652-9


Роднай старонцы : зборнік твораў канца XVIII - пачатку XX ст.

Мн.

БелЭн

2012

271

978-985-11-0648-2


Belarus and European Union: unrealized potential : [digest of selected socio-economic issues] = Беларусь и Европейский Союз: нереализованный потенциал : сборник статей.

Мн.

Равноденствие

2012

259

978-985-6736-49-3Чыгрын С.М.

Слонімскія падмуркі : гісторыка-краязнаўчыя і літаратурныя артыкулы.

Мн.

Кнігазбор

2012

295

978-985-7007-87-5Юхнавец Я.

Паэзія. - (Галасы Айчыны).

Мн.

Лімарыус

2012

0

978-985-6968-21-4


Статистический ежегодник города Минска, 2012.

Мн.

Гл. стат. управл. г.Минска

2012

366


Карако П.С.

Эстетика природы.

Мн.

Экоперспектива

2012

245

978-985-469-414-6Марчук Г.В.

Чужое багацце : казкі, п'есы, навелы.

Мн.

Маст. літ.

2012

332

978-985-02-1084-5Федарэнка А.М.

Ланцуг : аповесці. - (Беларуская проза ХХІ ст.).

Мн.

Маст. літ.

2012

237

978-985-02-1361-7Лукашевич А.М.

Западный пограничный регион в военно-стратегических планах Российской империи : (конец XVIII - 1812 г.) : в 3 кн. Кн. 1 : Политическая ситуация по данным служб разведки и контрразведки.

Мн.

ИВЦ Минфина

2012

357

978-985-6993-82-7Лукашевич А.М.

Западный пограничный регион в военно-стратегических планах Российской империи : (конец XVIII - 1812 г.) : в 3 кн. Кн. 2 : Изучение, инженерная и топографическая подготовка театра войны.

Мн.

ИВЦ Минфина

2012

357

978-985-6993-83-4


Легенды средневековья Беларуси = Legends of medieval Belarus : [художественно- изобразительный фотоальбом].

Мн.

Бофф

2012

38

978-985-430-042-9Таранда М.І.

Крыніца натхнення [Выяўленчы матэрыял] : жывапіс : [каталог выбраных твораў 2007 - 2012 гг.]

Мн.

Аверсэв

2012

59

978-985-19-0359-3


Станіслаў Жукоўскі [Выяўленчы матэрыял] = Станислав Жуковский = Stanislav Zhukovsky : [альбом]. - (Славутыя мастакі з Беларусі).

Мн.

Беларусь

2012

70

978-985-01-0977-4


Віталь Цвірка [Выяўленчы матэрыял] = Виталий Цвирко = Vital Tsvirka : [альбом]. - (Славутыя мастакі з Беларусі).

Мн.

Беларусь

2012

70

978-985-01-0994-1Репина Т.А.

Аппликация соломкой.

Мн.

Беларусь

2012

130

978-985-01-0946-0


Помнікі мастацкай культуры Беларусі. (Подпісы на бел., руск. і англ. мовах).

Мн.

Беларусь

2013

413

978-985-01-0985-9


Минск : фотоальбом-путеводитель.

Мн.

Артия Групп

2012

94

978-985-6893-35-6


Беларусь и страны СНГ : статистический сборник.

Мн.

Нац. статист. комитет РБ

2012

180

978-985-7015-24-5


Минск, 945 [Изоматериал] = Minsk, 945 : [художественно-изобразительный фотоальбом].

Мн.

Бофф

2012

38

978-985-430-040-5Малишевский Н.Н.

Бой за Гродно в сентябре 1939 года глазами участников и очевидцев.

Мн.

Вараксін

2012

134

978-985-7035-60-1Аркуш А.

Палімпсэст : раман.

Мн.

Галіяфы

2012

161

978-985-6906-80-3Федарэнка А.М.

Сечка : літаратурныя эсэ.

Мн.

Галіяфы

2012

133

978-985-6906-85-8Гусаков В.Г.

Внешнеторговые отношения Беларуси и стран Европейского союза в аграрной сфере : проблемы и перспективы.

Мн.

ИCИ в АПК НАН Беларуси

2012

189

978-985-6925-89-7Шалкевіч В.А.

Мястэчка G… … і ваколіцы… : дзевятнаццаць апавяданняў і п'еса.

Мн.

Кнігазбор

2012

111

978-985-7007-83-7


Олень благородный : монография.

Витебск

ВГАВМ

2012

204

978-985-512-660-8Орлов В.И.

Философия бизнеса в обществах переходного типа.

Мн.

Экономпресс

2012

287

978-985-7051-09-0Збароўскі Э.І.

Чарнобыльскія пантэоны: сны і явы.

Мн.

Чатыры чвэрці

2012

238

978-985-7026-68-5Гапоненка І.А.

Лексіка беларускай літаратурнай мовы ХІХ - пачатку ХХ ст. : асаблівасці станаўлення і развіцця.

Мн.

БДУ

2012

306

978-985-518-691-6


Мирский замок [Изоматериал] = Мірскі замак = Mir castle.

Мн.

Беларусь

2012

229

978-985-01-0963-7Кляшчук А.В.

Беларусь. Зямля песняроў [Выяўленчы матэрыял] = Belarus. The land of poets : [фотаальбом]. (Прысвечана 130-годдзю класікаў беларускай нацыянальнай літаратуры).

Мн.

Беларусь

2012

366

978-985-01-0945-3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка