For 2011-05-20 nr 521: Forskrift om honningblom (Herminium monorchis) som prioritert art
Дата канвертавання21.04.2016
Памер15.65 Kb.

FOR 2011-05-20 nr 521: Forskrift om honningblom (Herminium monorchis) som prioritert artDATO:

FOR-2011-05-20-521

DEPARTEMENT:

MD (Miljøverndepartementet)

AVD/DIR:

Avd. for naturforvaltning

PUBLISERT:

I 2011 hefte 5

IKRAFTTREDELSE:

2011-05-20

SIST-ENDRET:
ENDRER:

FOR-2001-12-21-1525

GJELDER FOR:

Norge

HJEMMEL:

LOV-2009-06-19-100-§23, LOV-2009-06-19-100-§24, LOV-2009-06-19-100-§62, LOV-2009-06-19-100-§77

SYS-KODE:

BG08, D02

NÆRINGSKODE:

9129

KUNNGJORT:

24.05.2011      kl. 15.25

RETTET:
KORTTITTEL:

Forskrift om honningblom som prioritert art

For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20110520-0521.htmlINNHOLD

Forskrift om honningblom (Herminium monorchis) som prioritert art


    § 1. Honningblom som prioritert art
    § 2. Formål
    § 3. Forbud mot uttak, skade og ødeleggelse
    § 4. Skjøtsel
    § 5. Forvaltningsmyndighet
    § 6. Dispensasjon
    § 7. Ikrafttredelse

Forskrift om honningblom (Herminium monorchis) som prioritert artHjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. mai 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 23, § 24, § 62 og § 77. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1. Honningblom som prioritert art

       Honningblom (Herminium monorchis) utpekes som prioritert art.

§ 2. Formål

       Formålet med forskriften er å ivareta honningblom i samsvar med forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5 første ledd.

§ 3. Forbud mot uttak, skade og ødeleggelse

       Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av honningblom er forbudt. Som ødeleggelse regnes gjødsling, drenering og tørrlegging og andre handlinger dersom de er egnet til å skade, forandre, tildekke eller på annen måte forringe individer av arten.

§ 4. Skjøtsel

       Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten har inngått avtale med, fortrinnsvis grunneier, kan iverksette tiltak i samsvar med naturmangfoldloven § 47, jf. § 24 annet ledd, for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er nødvendig for å sikre bevaring av arten.

§ 5. Forvaltningsmyndighet

       Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet etter forskriften.

§ 6. Dispensasjon

       Fylkesmannen kan, etter søknad, gjøre unntak fra forbudet i § 3, i samsvar med naturmangfoldloven § 24 femte ledd. Gjelder søknaden flere fylker, behandles den av Direktoratet for naturforvaltning.

       Ved søknad om dispensasjon fra forskriften, kan forvaltningsorganet kreve at følgene av det planlagte tiltaket for arten klarlegges, i samsvar med naturmangfoldloven § 24 første ledd bokstav c.

§ 7. Ikrafttredelse

       Forskriften trer i kraft straks.       Fra samme tidspunkt gjøres følgende endring i forskrift 21. desember 2001 nr. 1525 om fredning av truede arter: - – –


Databasen sist oppdatert 15. nov 2012


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка