Federaţia internaţională de pescuit sportiv regulamentul com petiţiilor
Дата канвертавання24.04.2016
Памер87.41 Kb.
FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE PESCUIT SPORTIV
REGULAMENTUL COM PETIŢIILOR

2009


ART. 1 INTRODUCERE

ART. 2 GENERALITATI

ART. 3 AUTORIZAREA CAMPIONATELOR

ART. 4 PROTOCOLUL CAMPIONATELOR

ART. 5 CAMPIONATELE ŢĂRILOR MEMBRE

ART. 6 ORGANIZAREA CAMPIONATELOR

ART. 7 REGULAMENTELE COMPETIŢIILOR ŞI MODIFICĂRILE

ART. 8 ASIGURAREA MEDICALĂ

ART. 9 COMPETIŢIILE DE PESCUIT DE PE MAL

ART. 10 COMPETIŢIILE DE PESCUIT DIN BARCĂ

ART. 11 DURATA CONCURSULUI, PUNCTAREA ŞI SESIUNILE DE ANTRENAMENT

ART. 12 CINE POATE PARTICIPA

ART. 13 OBLIGATIILE ECHIPELOR

ART. 14 OBLIGAŢIILE CONCURENŢILOR

ART. 15 CĂPITANII ECHIPELOR

ART. 16 JURIUL

ART. 17 ATRIBUŢIILE, RESPONSABILITĂŢILE ŞI PUTEREA JURIULUI

ART. 18 ARBITRUL DE SECTOR

ART. 19 ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE ARBITRULUI DE SECTOR

ART. 20 ARBITRII (CONTROLORII)

ART. 21 TRAGEREA LA SORŢI A STANDURILOR/BARCILOR

ART. 22 PESTII PIERDUTI SAU RANITI

ART. 23 BARCILE DE COMPETITIE

ART. 24 PEŞTII ELIGIBILI

ART. 25 BETELE DE PESCUIT(LA MUSCA) DE COMPETITIE

ART. 26LINILE DE PESCUIT (LA MUSCA) DE COMPETITIE

ART. 27 FORFACELE

ART. 28 MUSTELE PENTRU COMPETITIE

ART. 29 MINCIOCURILE

ART. 30 INTERDICŢII

ART. 31 PEŞTII PIERDUŢI

ART. 32 ACORDAREA PUNCTAJULUI

ART. 34 CLASAMENTUL INDIVIDUAL ŞI PE ECHIPE

ART. 35 AFIŞAREA REZULTATELOR

ART. 36 REZULTATELE AFIŞATE ŞI CONTESTAŢIILE

ART. 37 PROTESTELE FORMALE (CONTESTATIILE)

ART. 38 TITLURI ŞI TROFEE

ART. 39 REGULAMENT ANTI-DOPING

ART. 40 LIMBA TEXTULUI ORIGINAL

ART. 41 DECLARAŢIA DE APROBARE

BACKGROUND


Primul campionat mondial de pescuit sportiv la musca a avut loc in 1981.

Aceasta competitie s-a derulat sub auspiciile Confederatiei Internationale de Pescuit Sportiv-C.I.P.S.-si a fost administrata de catre Federatia Internationala de Pescuit Sportiv in ape dulci (F.I.P.S.ed.) Pina in 1988, campionatele anuale erau administrate de catre un comitet al F.I.P.S.ed. , apoi, in 1989, Federatia Internationala de Pescuit Sportiv la Musca (F.I.P.S Mouche) s-a constituit ca federatie independent in interiorul C.I.P.S., la San Marino.

Regulamentul competitiilor a fost elaborat in comun de catre Biroul si Comisia Tehnica pentru a se asigura ca toate campionatele mondiale se vor desfasura in acelasi fel.Pot fi aduse modificari regulamentului in scopul respectarii, legilor, regulamentelor, practicilor şi nevoilor specifice ale ţării gazdă;Dupa ce aceste modificari au fost ratificate de catre Biroul F.I.P.S Mouch , ele trebuie distribuite tuturor membrilor, cu mult timp inainte de data prevazuta a manifestarii respective. Neclaritatile si eventualele diferende cu privire la oricare aspect al Regulamentului de Competitii drebuie rezolvate in spiritual acestui regulament.

ARTICOLUL 1

INTRODUCERE


  1. .Pescuitul sportiv este pescuitul practicat de pescari amatori , cu varga şi linia de pescuit si nu presupune un scop pecuniar explicit;
   Concursul de pescuit sportiv este o intrecere sportiva intre concurenti, in care s-a adoptat si se respecta un set standard de reguli si care nu presupune un scop pecuniar explicit.
   Concursul de pescuit sportiv la muscă este o intrecere sportiva in pescuitul convenţional cu varga de muscă sau cu lanseta echipata cu mulinetă şi muscă artificială, in care s-a adoptat si se respecta un set standard de reguli si care nu presupune un scop pecuniar explicit.
   Concursul de pescuit sportiv la muscă este o intrecere sportiva in care dopajul este interzis si are drept scop promovarea sănătatii, corectitudinii şi egalitatii de şanse pentru toţi concurenţii.


ARTICOLUL 2

GENERALITATI

2.1. Concursurile pot fi organizate pentru concurenţi de ambele sexe; acestia pot participa împreună sau separat.

2.2. Concursurile pot avea loc pe ape curgătoare sau stătătoare.

2.3. Concursurile pot fi organizate pentru diferite grupe de vârstă, după cum urmează:


(a) Categoria de virsta A-Peste 18 ani ;(impliniti pe parcursul anului)

(b) Categoria B - Tineret cu vârste cuprinse intre 14 si 18ani ( impliniti pe parcursul anului) Tineret;

(c) Categoria C- Maeştrii.
2.4. Acest Regulament de concurs se aplică nediferentiat pentru toate categoriile de concurs, atit regionale cit si pentru Campionatele Mondiale, cu excepţia cazului când, pentru a ţine seama de legile, regulamentele, practicile şi nevoile specifice ale ţării gazdă se specifică altfel ; în acest caz pot fi adaptate unele reguli potrivit prevederilor din Modificările Regulamentelor;

2.5. Fiecare Campionat Mondial trebuie să includă un Simpozion de conservare.

2.6. Pentru comoditate, cuvintele el şi a lui sunt folosite pe parcursul acestui document să includă şi cuvintele ea şi a ei.

ART. 3

AUTORIZAREA CAMPIONATELOR

3.1. Membrii FIPS-Mouche care doresc să organizeze un campionat FIPS-Mouche trebuie să prezinte o cerere scrisă la Secretarul General FIPS-Mouch, cu cel puţin patru luni înainte de Adunarea Generală FIPS-Mouche.


3.2. Cererea trebuie să conţină propuneri cu privire la cel puţin următoarele puncte:

(a). Anul, data aproximativă din cursul anului, locul de desfăşurare, apele pe care sa se desfăşoare campionatul şi speciile eligibile;

(b).Justificare pentru data aproximativă, locul şi pestii eligibili, cu comentarii privirind calitatea pescuitului;

(c).Stiluri de pescuit care urmează să fie incluse (de exemplu: râu, muscă, apă stătătoare, pescuit de pe mal... ;

(d) .Durata campionatului ;

(e) .Costurile de participare estimate pentru concurenţi şi pentru invitaţi;


3.3. Fiecare campionat FIPS-Mouche trebuie să fie autorizat de către Adunarea Generală FIPS-Mouche;

3.4. Fiecare campionat FIPS-Mouche trebuie să aibă în titlul sau cel puţin următoarele elemente : număr secvenţial de campionat; FIPS-Mouche; categoria (dacă nu e de seniori); zonele geografice propuse; campionatul de pescuit la muscă (de exemplu, al doilea campionat modial de pescuit la muscă pentru tineret)

3.5. Un membru al Consiliului prezidenţial FIPS-Mouche este obligat să viziteze locul si apele de concurs, de preferinţă cu un an înainte, pentru a verifica dacă acestea îndeplinesc toate condiţiile pentru un campionat FIPS-Mouche. Costurile acestei inspecţii vor fi suportate de către ţara gazdă.
ART. 4 PROTOCOLUL CAMPIONATELOR

4.1. Toate campionatele FIPS-Mouche autorizate se vor desfasura în conformitate cu idealul olimpic.

4.2. Pe parcursul campionatului trebuie să fie arborate toate steagurile ţărilor participante.

4.3. Pentru toate Campionatele Mondiale FIPS-Mouche (nu neapărat şi alte campionate) va trebui să prevada o ceremonie de deschidere, cu participarea autoritatilor civile pe parcursul careia vor fi prezentate toate ţările, va fi facuta o declaraţie în conformitate cu idealurile olimpice şi o declaraţie de deschidere a intrecerilor.

4.4. Toate Campionatele Mondiale FIPS-Mouche(nu neapărat şi alte campionate), trebuie să aibă, de asemenea, o ceremonie de închidere, cu participarea autoritatilor civile , care va cuprinde decernarea medaliilor de aur, argint şi bronz la campioni, pe echipe şi individual, urmata de declaraţia de inchidere a concursului.

4.5. Pe timpul fiecărei prezentări a câştigătorilor medaliei de aur vor fi intonate imnurile naţionale.

4.6.Când sunt desemnati să organizeze concursuri mondiale sau regionale, toti Membrii trebuie să prezinte o declaraţie la FIPS-Mouche în care se precizează că vor fi aplicate regulamentele de concurs FIPS-Mouche şi statutul CIPS.

ART. 5 CAMPIONATELE ŢĂRILOR MEMBRE
5.1. Membrii FIPS-Mouche au libertatea de a sancţiona campionatele în propriile ţări;

ART. 6 ORGANIZAREA CAMPIONATELOR
6.1. Ţara organizatoare are urmatoarele responsabilitati:

(A) Depunerea bugetului provizoriu pentru eveniment, cu ocazia vizitei unui membru al Biroului FIPS Mouche (articolul 3.5).

(B) Sa comunice tuturor membrilor pe parcursul campionatului mondial precedent (sau cu cel putin 9 luni inainte da data prevazuta de desfasurare) detalii privind locul si apele pe care se va desfăşura campionatul, datele calendaristice, speciile eligibile, metodele de pescuit şi toate celelalte informaţii relevante, împreună cu o invitaţie oficială de a participa la campionat adresata tuturor membrilor FIPS-Mouche,

(C) Desemnarea unui organizator internaţional calificat şi cu experienţă pentru a gestiona pregătirea şi desfasurarea campionatului.

(D Sa selectioneze si sa formeze arbitrii de sector si controlorii care trebuie sa mentina idealul olimpic de practicare a unui sport intr-un spirit just si onorabil si sa prezinte Biroului FIPS Mouche pentru aprobare un raport sumar scris cu privire la modalitatile de selectionare ,numire si formare a acestora. Acest document trebuie prezentat cu trei luni inainte de debutul campionatului.

(E) Producerea de aplicatii informatice privind tragerea la sorţi pentru standuri şi / sau bărci şi pentru rezultate, în cazul în care nu a fost furnizat un program FIPS-Mouche, cu 4 luni înainte de începerea Campionatului;

(F) Prezentarea unui buget actualizat pentru eveniment la Consiliul prezidenţial FIPS-Mouche în momentul anunţarii costului iniţial de participăre la campionat.

(G) Prezentarea completă a costurilor evenimentului la Consiliul prezidenţial FIPS-Mouche, la trei luni după încheierea campionatului.

(H) Aplicarea reglementărilor anti-doping şi testarea pentru campionat, conform prevederilor articolului 39.
ART. 7 REGULAMENTELE COMPETIŢIILOR ŞI MODIFICĂRILE

7.1. Prezentul Regulament se aplică in toate campionatele autorizate de FIPS-Mouche, cu excepţia cazului când, pentru a ţine seama de legile, regulamentele, practicile şi nevoile specifice ale ţării gazdă se specifică altfel ; în acest caz pot fi adaptate unele reguli potrivit prevederilor din Modificările Regulamentelor ,

7.2. Orice modificări care rezultă din aplicarea articolului 7.1 trebuie să fie incluse în Modificările Regulamentului.

7.3. Un proiect al textului de Regulament de concurs trebuie elaborat în timpul vizitei unui membru al Biroului FIPS Mouche (articolul 3.5) şi finalizat în termen de o lună de la vizită pentru a fi prezentat Biroului FIPS Mouche.

7.4. Consiliul prezidenţial trebuie să revizuiască, să modifice dacă se consideră necesar şi să aprobe modificarile regulamentelor, cu cel putin şapte luni înainte de eveniment.

7.5. Secretarul General trebuie să trimită aceste Modificări tuturor membrilor, în termen de o lună de la aprobarea lor de către Biroul FIPS Mouche.


ART. 8 ASIGURAREA MEDICALĂ SI DE RASPUNDERE CIVILA

8.1. Tara organizaţoare trebuie să asigure asistenţă medicală si de raspundere civila adecvate pe toata perioada oficiala a competiţiei.

8.2.Tarile partipante sunt raspunzatoare de asigurarea pentru riscuri de sanatate, de călătorie precum şi de oricare alte nevoi ale echipelor proprii.
ART. 9 COMPETIŢIILE DE PESCUIT DE PE MAL
9.1. Apele pe care se desfăşoara concursul trebuie să fie împărţite în cinci sectoare, şi personalizate dacă este posibil cu cifre romane I, II, III, IV şi V şi cod de culoare.

9.2.Pe apele curgătoare pistele de competiţie(standurile) în cadrul sectoarelor trebuie să fie numerotate consecutiv începând cu numarul 1 din amonte . Pe apele stătătoare, standurile trebuie să fie numerotate în sensul acelor de ceasornic.In cadrul fiecărui sector trebuie sa existe un numar standuri egal ca numărul echipelor participante.

9.3.Obiectivul principal al ţării gazdă este de a oferi tuturor concurenţilor posibilităţi egale de pescuit. Acestea se asigura astfel incit niciun concurent sa nu fie avantajat sau dezavantajat de calitatea standului alocat. Standurile vor avea o lungime minimă de două sute de metri pe ape curgătoare şi o sută de metri pe apele stătătoare. În mod ideal, fiecare stand va avea o zonă tampon de minim douăzeci de metri pe fiecare parte.

9.4. Un concurent poate pescui numai în limitele standului sau, pe toata durata competiţiei.

9.5. Dacă un peşte prins in interiorul standului propriu de concurs ajunge pe timpul drillului într-o zonă tampon, concurentul poate lua peştele cu conditia sa-l aduca si sa-l scoata din apa in limitele standului sau. Dacă un peşte prins ajunge pe timpul drillului intr-o zona adiacenta şi pescarul din acel stand nu are obiectii, atunci concurentul poate lua peştele, cu conditia sa-l aduca si sa-l scoata din apa in limitele standului sau. În cazul in care titularul standului in care a ajuns pestele se opune, concurentul are la dispozitie maxim cinci minute pentru a aduce pestele din standul adiacent în interiorul standului propriu sau în zona tampon.
ART. 10 COMPETIŢIILE DE PESCUIT DIN BARCĂ

10.1. Numărul de concurenţi din fiecare barca trebuie să fie acelaşi.

10.2. Fiecare concurent are dreptul de a comanda barca pentru un interval egal de timp. Decizia cu privire la cine va va comanda iniţial barca va fi decisă prin tragere la sorţi .

10.3. Concurentul aflat la comanda bărcii poate lua toate deciziile tactice, inclusiv pe ce scaun sa stea fiecare concurent în barca, cum trebuie să fie poziţionată barca, dacă se va folosi sau nu o ancoră plutitoare. Din motive de siguranţă sau de echitate ,controlorul poate oricind să aibă prioritate asupra concurentului din barca sa sau din alte bărci cu privire la o astfel de decizie;

10.4. Bărcile trebuie să fie lansate cu cel puţin zece minute înainte de începerea mansei pentru a oferi concurenţilor timpul necesar să ajungă la ora de începere in poziţia din care va începe pescuitul.

10.5. Nicio barca nu poate să se apropie la mai putin de cincizeci de metri de barca altui concurent , cu excepţia motivelor de siguranţă sau necesitate.

10.6 Pe timpul pescuitului concurenţii rebuie să fie aşezaţi pe scaunele montate, dar pot folosi si o perna cu o grosime maxima de zece centimetri (a se vedea articolul 10.8).

10.7. Introducerea peştelui în mincioc trebuie să se facă de către concurent sau de controlor, dacă acesta este solicitat de concurent. 10.8. Un concurent poate sta în picoare doar în timp ce introduce peştele în mincioc; in cazul in care a cerut controlorului să introduca peştele în mincioc, concurentul trebuie să rămână aşezat.

10.9. Modificările regulamentului trebuie să furnizeze mai multe detalii privind modul in care se va desfăşura pescuitul din barcă; de exemplu, bărci ancorate sau plutitoare, dacă poate sau nu sa fie utilizată o ancoră; zona în care poate lansa fiecare concurent, numărul de concurenţi din fiecare barca, daca pescuitul poate sau nu poate avea loc în timp ce controlorul este în canotaj, dacă zona de concurs poate fi utilizată în întregime sau parţial pentru practici oficiale; dacă apele de concurs ar trebui să fie împărţite în cinci sectoare sau dacă pe acestea pot pescui mai multe grupuri de pescari în acelaşi timp, dacă bărcile pot fi obligate să se abată la stânga sau la dreapta.

10.10. Numai controlorul poate mânui vâslele şi motorul.ART. 11 DURATA EVENIMENTULUI, PUNCTAREA ŞI SESIUNILE DE ANTRENAMENT
11.1. Fiecare Campionatul Mondial de Seniori trebuie să asigure cel puţin cinci manse diferite de punctare; toate celelalte campionate FIPS-Mouche trebuie să asigure cel puţin trei manse de punctare. În toate campionatele, concurenţii vor avea dreptul sa pescuiasca un număr egal de manse de punctare pentru fiecare tip de pescuit.

11.2. Fiecare mansa de notare trebuie să cuprindă cel puţin trei ore de pescuit. Dacă, din motive independente de voinţa concurentului,timpul de notare a mansei e mai scurt decât perioada anunţată, trebuie asigurat un timp compensator.

11.3. Orele de concurs vor fi stabilite de către organizator.

11.4. Organizatorul va trebui să asigure un minim de trei ore de anternament pentru fiecare tip de pescuit din concurs, pe ape similare, pentru fiecare concurent.


ART. 12 PARTICIPAREA
12.1. Poate participa la campionatele FIPS-Mouche orice membru FIPS-Mouche care a plătit cotizatia şi orice organizaţie naţională care a optat pentru aderarea la FIPS-Mouche şi a plătit cotizaţia de membru;

12.2 Fiecare echipa reprezinta o natiune; fiecare membru al echipei trebuie să fie cetăţean al ţării echipei sale.

12.3. Participanţii pot fi:

(a) O echipă care cuprinde un minim de cinci concurenti plus opţional o rezervă şi / sau un căpitan şi / sau un manager.

(b) O persoana particulara;
ART. 13 OBLIGATIILE ECHIPELOR
13.1. Numele membrilor din fiecare echipa trebuie sa fie comunicate Organizatorului internaţional cu cel puţin treizeci de zile înainte de concurs, însoţite de un certificat al Federaţiei participante care precizează că toţi membrii echipei indeplinesc condiţiile specificate în Articolul 12.2. Orice modificări ulterioare in cadrul unei echipe trebuie notificate Organizatorului International, cu un certificat de eligibilitate modificat corespunzător, la înregistrare.

13.2. Membrul echipei desemnat ca rezervă la înregistrare poate fi înlocuit cu un titular; acesta poate fi reintegrat pentru o mansa ulterioară, în acelaşi grup. Capitanul de echipa trebuie să notifice în scris Organizatorului International sau reprezentantului acestuia orice inlocuire, cu cel puţin treizeci de minute înainte de începerea mansei de concurs.

13.3. Rezerva nu poate fi folosita pentru a pescui pe un anumit sector in care a mai pescuit déjà decit cu acordul explicit al delegatului principal al FIPS-Mouche prezent la campionat, acord care trebuie solicitat si justificat , in scris, de catre capitanul echipei cu minimum 30 minute inainte de inceputul mansei respective.

13.4. Daca o echipa nu are un membru care poate interpreta şi traduce din şi în una dintre limbile oficiale, atunci trebuie inclus în echipă un traducător / interpret , care il va însoţi pe căpitanul echipei pe timpul manselor de concurs.


ART. 14 OBLIGAŢIIILE CONCURENŢILOR
14.1. Participanţii la competiţii autorizate de FIPS-Mouche trebuie să respecte normele de concurs şi Modificările acestora.

14.2.Organizatorul, sponsorii si toţi membrii echipei sunt obligaţi să participe la toate activitatile oficiale enumerate în programul oficial final.

14.3. Fiecărui concurent ii revine responsabilitatea de a-si lua măsuri de siguranţă adecvate, incluzind purtarea ochelarilor de protecţie şi a vestei de salvare .

14.4. Fiecare membru al unei echipe, inclusiv căpitanul / trebuie să poarte un card de identificare vizibil sau insigna pe toata durata concursului. Acestea trebuie să fie furnizate de către organizator.

14.5. Fiecare concurent are responsabilitatea verificarii corectitudinii clasamentului pe fisa sa, pentru a confirma acest lucru prin semnarea acesteia la sfârşitul fiecărei manse.

14.6. Fiecare concurent trebuie să se deplaseze la si de la toate evenimentele oficiale pe timpul competiţiei,cu mijloacele de transport oficiale,cu excepţia cazului în care nu a fost obţinută permisiunea unui reprezentant senior FIPS-Mouche sau a Organizatorului International.

14.7. Orice concurent care, în timpul unei manse de concurs, solicită un sfat (in afara căpitanului sau ), referitor la pescuit sau acceptă ajutor material cu privire la pescuit va fi sanctionat disciplinar. În cazul în care un concurent, altul decât căpitanul este comunică cu un alt concurent pe timpul desfasurarii unei manse de concurs, acest lucru va fi considerat o abatere de la regulament.

14.8.Pe timpul desfasurarii Campionatului fiecare concurent trebuie să respecte principiile Codului Mondial Anti doping şi toate regulamentele anti-doping aflate în vigoare .ART. 15 CĂPITANII ECHIPELOR
15.1. Capitanul de echipa este responsabil de conduita membrilor echipei sale pe toata durata campionatului.

15.2. Capitanul de echipa initial poate desmna un capitan supleant,cu conditia de a informa Organizatorului internaţional sau reprezentantul acestuia cu minimum treizeci de minute înainte de începerea unei manse de campionat.

15.3. Pe timpul unei manse de campionat, un capitan de echipa se poate deplasa liber pe standurile echipei sale, insa nu trebuie să intre în apă.

15.4. Un capitan de echipa poate intra prin standul unui concurent de la o altă echipă doar pentru a avea acces la standul echipei sale şi numai cu condiţia ca prezenţa sa nu perturbe apele sau activitatea unui concurent de la o altă echipă.

15.5 Pe timpul unei manse de pescuit din barca,căpitanul echipei nu va avea acces la membrii echipei sale ;

15.6. Pe timpul unei manse de concurs, căpitanul echipei este singura persoana (in afara de oficialii concursului) căreia îi este permis să comunice în orice fel cu un concurent al echipei sale. Pe timpul unei manse de concurs , căpitanii de echipe şi oficialii au obligatia de a se legitima in fata controlorilor inainte de a comunica cu concurenţii;

15.7 Căpitanul echipei nu poate da niciun ajutor material concurenţilor pe timpul unei manse de campionat;

ART. 16 JURIUL
16.1.Un juriu va fi format în cadrul primei întâlniri a capitanilor.

16.2.Juriul va fi format din:

(a) Delegatul principal al FIPS-Mouche;

(b) Organizatorul International ;

(c) Trei reprezentanţi, aleşi la adunare pe baza nominalizărilor făcute de către membrii prezenţi ai Biroului. Capitanul de echipa al

ţarii gazdă nu poate fi nominalizat;

(d) Toţi membrii disponibili ai Biroului FIPS-Mouche;


ART. 17 ATRIBUŢIILE, RESPONSABILITĂŢILE ŞI PUTEREA JURIULUI

17.1. Indatoririle juriului sunt:

(a) Examinarea infractiunilor semnalate şi luarea unor măsuri corespunzătoare;

(B) Primirea oricarei reclamatii oficiale în scris, însoţita de două sute de Euro sau echivalentul acestora şi luarea măsurilor corespunzătoare;

(C) Raportarea masurilor luate de catre juriu la Biroul FIPS mouche.
17.2. Măsurile disciplinare sunt:

​​(a) Avertizare ;

(b) Mustrare ;

(c)Anularea unei părţi sau a întregii capturi a unui concurent;

(d) Descalificarea unei echipe sau a unui concurent.

ART. 18 ARBITRUL DE SECTOR
18.1. În toate competiţiile, trebuie să existe un arbitru pentru fiecare sector sau grupuri de concurenţi.

18.2. Modalitatile prin care arbitrii de sector si-au insusit cunoştinţele necesare, competente şi sunt familiarizaţi cu aceste Regulamente, precum şi cu modificările aduse, sunt verificate şi aprobate de către Biroul FIPS-Mouche (articolul 6.1 (d)
ART. 19 ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE ARBITRULUI DE SECTOR

19.1. Arbitrii de Sector sunt responsabili de buna desfăşurare a competitiei în sectorul lor.

19.2. Arbitrii de Sector sunt responsabili de verificarea calificariii profesionale a tuturor controlorilor din sectorul lor şi de acceptarea numai a acelora care sunt calificaţi în mod corespunzător.

19.3. Arbitrii de Sector sunt responsabili de supravegherea controlorilor , asigurindu-se că aceştia păstrează datele exacte ,respectă normele de concurs şi modificările aduse acestora.

19.4. Arbitrii de Sector sunt responsabili de asistarea controlorilor în interpretarea regulilor, dacă există vreo îndoială cu privire la o posibilă incalcare a Regulamentului sau a Modificărilor aduse acestuia.

19.5 Arbitrii de Sector sunt responsabili de verificarea proceselor verbale de incalcare a Regulamentului sau modificărilor aduse acestuia, precum şi de raportarea acestora la Organizatorul International.

19.6. În cazul unei contestatii oficiale,arbitrul sectorului în cauză este obligat să asiste juriul, prin colectarea de informaţii pentru a rezolva contestatia.

19.7. Arbitrii de Sector au responsabilitatea de a se asigura că nici o alta persoană, cu exceptia căpitanului echipei, nu are acces la concurenţi pe timpul manselor de concurs. Toţi observatorii trebuie să fie ţinuţi departe, astfel încât să nu comunice cu concurenţii sau sa-i jeneze;

19.8. Arbitrilor de Sector li se pot atribui si alte sarcini de către Organizatorul International.

ART. 20 ARBITRII (CONTROLORII)

20.1. Un arbitru are in responsabilitate cel mult doi concurenţi în acelaşi timp.

20.2. Arbitrul are responsabilitatea înregistrarii corecte a detaliilor peştilor eligibili pe fisa fiecărui concurent, inclusiv lungimea la cel mai apropiat milimetru şi momentul capturării. Toate rubricile neutilizate din secţiunea de notare a fisei trebuie să fie barate de operator la sfârşitul mansei. În cazul în care este posibil să fie utilizata hirtie autocopianta, fisa de notare originala va fi data arbitrului de sector iar copia va fi data concurentului.

20.3. Arbitrul are responsabilitatea avertizarii concurenţilor în cazul încălcării regulamentului de concurs sau a modificărilor acestuia.

20.4 Arbitrul trebuie să noteze orice încălcare a regulilor de concurs sau a modificărilor acestora şi să raporteze arbitrului de sector sau Organizatorului International.

20.5. Arbitrii pot avea si alte sarcini, atribuite lor de către Organizatorul Internaţional sau de către arbitrul sectorului.

20.6.Tara gazdă este responsabila de recrutarea arbitrilor pentru echipa proprie, din cetăţeni ai altor ţări.

20.7. Modalitatile prin care arbitrii si-au insusit cunoştinţele necesare, competente şi sunt familiarizaţi cu aceste Regulamente, precum şi cu modificările aduse, sunt verificate şi aprobate de către Biroul FIPS-Mouche (articolul 6.1 (d)ART. 21 TRAGEREA LA SORŢI A STANDURILOR / BĂRCILOR
21.1. Toate standurile de concurs trebuie să fie clar definite înainte de prima reuniune a capitanilor şi nu trebuie modificate pe timpul competiţiei. Standul fiecărui concurent trebuie să fie determinat prin tragere la sorţi.

21.2. Tragerea la sorti trebuie sa asigure ca membrii aceleeasi echipe nu pot pescui mai mult de o singura data in acelasi stand al oricarui sector si nici, daca aceasta e posibil matematic, intr-un stand adiacent;

21.3. Reprezentantul principal al FIPS-Mouche trebuie să supravegheze şi să ateste exactitatea şi corectitudinea tragerii la sorţi.

21.4.


(A)Daca e posibil, tragerea la sorţi pentru standuri sau bărci trebuie făcută de computer pentru a genera alocarea aleatorie a standurilor / bărcilor către concurenţi. Ţările membre vor fi reprezentate prin numere, iar membrii echipei prin literele A, B, C, D şi E.

(B) Căpitanul fiecărei echipe va trage un număr pentru a selecta numărul de echipa pentru ţara sa .

C) Apoi, fiecare căpitan va alege o litera , de la A la E, pentru a repartiza fiecare membru al echipei sale tragerii la sorti;

(D) Alte metode de tragere la sorţi pot fi acceptate dacă sunt autorizate de către delegatul principal al FIPS-Mouche.

21.5. Barca pentru fiecare concurent trebuie trasa la sorti, in scopul reducerii la minimum a frecvenţei, în mod ideal la zero, cu care concurenţii din aceeaşi ţară pescuiesc împreună în aceeaşi barcă în timpul campionatului

21.6. Repartizarea barcagiilor pe ambarcatiuni trebuie decisa prin tragere la sorti pe computer, pentru a reduce la minimum sau, daca e posibil, a anula frecventa cu care acelasi barcagiu este utilizat pentru aceeasi echipa pe parcursul campionatului,sau prin tragere la sorti publica imediat inaintea mansei.ART. 22 PESTII PIERDUTI SAU RANITI
22.1. Pentru ca un peste sa fie validat ca punctabil, concurentul trebuie sa-l prinda in mincioc si sa-l dea, totdeauna in mincioc, arbitrului care-l masoara si inregistreaza rezultatele acestei masuratori (vezi articolul 20.2)

22.2. Arbitrul trebuie să scoată cârligul, sa revigoreze peştele şi apoi sa îl elibereze, având grijă să nu-l raneasca.

22.3. Daca un peste este scapat in barca in momentul in care arbitrul il prinde in mincioc , la cererea concurentului, acesta nu primeste niciun punct pentru captura.

22.4. Daca un concurent decide că un peşte nu este eligibil sau este subdimensionat, nu este obligat să-l pastreze, trebuie să-l elibereze, având grijă să nu-l raneasca; în mod ideal, peştele ar trebui eliberat fără a fi atins.

22.5. Daca un arbitru sau oricare alt oficial stabileşte că un concurent a rănit din neglijenţă un peşte, acel peşte nu va fi inregistrat iar concurentul va fi penalizat cu un număr de puncte atribuite unui peşte de lungime minima valabilă. Acest incident trebuie să fie raportat juriului pentru a lua în considerare acţiunile viitoare.
ART. 23 BĂRCILE DE COMPETIŢIE

23.1. Barcile trebuie să fie egale ca dimensiuni, design, structură şi putere.

23.2. Numărul de ocupanţi în fiecare barcă nu trebuie să depăşească capacitatea nominală a barcii.

23.3. Bărcile trebuie să fie dotate cu echipament de salvare pentru fiecare ocupant şi cu mijloace de semnalizare în caz de urgenţă.

23.4. Atunci când utilizarea ancorelor flotante este permisă în Modificările Regulamentului, organizatorul gazdă trebuie să asigure ancore flotante identice pentru fiecare barca; în cazul în care o ancoră este pierdută sau devine inutilă atunci va fi inlocuita cu una identica.
ART. 24 PEŞTII ELIGIBILI
24.1. Speciile de peşti eligibili şi limitele de mărime trebuie să fie specificate în Regulament. În scopul măsurarii, lungimea va fi luată de la vârful nasului până la partea finala a cozii care este specificată în regulament.

24.2. Numai peştele prins cu cârligul în zona gurii va fi eligibil.

24.3. Un peşte prins la sfirsitul unei manse de concurs este eligibil în cazul în care este scos din apa in maxim zece minute după încheierea mansei.
ART. 25 BETELE DE PESCUIT (LA MUSCA) DE COMPETITIE
25.1. Fiecare concurent poate folosi in acelasi timp, pentru pescuit la muscă ,un singur bat convenţional care nu are mai mult de 366(trei sute şaizeci şi şase) centimetri în lungime.

25.2. Concurenţii pot avea bete de schimb cu ei, dar, atunci când pescuiesc din barcă, acestea nu trebuie să fie asamblate si nici mulineta ataşată.

25.3. Concurenţii sunt responsabili de transportul şi protejarea propriului echipament.

ART. 26 LINIILE DE PECUIT (LA MUSCA) DE COMPETITIE
26.1. Concurentii pot utiliza linii flotante, scufundatoare sau cu cap scufundator....., cu exceptia liniilor cu plumb.

26.2. Liniile de competitie trebuie să aibă o lungime minimă de 22 (douăzeci şi doi de metri).

26.3. Nu sunt permise capetele de lansare (inaintasii);

26.4. Este interzisa atasarea de dispozitive pentru plutire sau pentru scufundare liniei de pescuit la muscă .ART. 27 FORFACELE
27.1. Poate fi utilizat un forfac de pescuit la musca din fir monofilament, de orice lungime.

27.2. Firele pot fi înnodate sau fără noduri, având forma conică în jos. Poate fi folosită o singură buclă pentru a atasa un forfac la o linie de muscă.

27.3. La forfac nu pot fi atasate dispozitive pentru plutire, nici pentru scufundare.
;

ART. 28 MUSTELE PENTRU COMPETIŢIE
28.1. Concurentii pot folosi muscă artificială plutitoare sau scufundatoare.

28.2. Fiecare muscă trebuie să fie atasata pe un singur cârlig, fără limită în dimensiune.

28.3. Lungimea mustei va fi la discreţia concurentului.

28.4.Folosirea muştele artificiale fi lestate este admisa cu conditia ca greutatile sa fie didimulate in montura;de alfel , amplasarea unei singure bile metalice de maximum 4 mm în diametru este deasemenea admisa;

28.5. Sunt permise maxim trei muste simultan la minim cincizeci cm una de alta, măsurate ochi la ochi, atirnind liber.

28.6. Toate muştele trebuie să fie ataşate la forfac în aşa fel încât sa nu permita alunecarea pe fir.

28.7. Toate muştele trebuie să fie executate pe cirlige fara spin sau cu spinul aplatizat.

ART. 29 MINCIOCURILE

29.1. Materialul din care este confecţionat minciocul trebuie să fie din bumbac moale sau alte materiale non-abrazive şi de preferinţă fără noduri.

29.2 lungimeamaxima a minciocului montat este de 122(o sută douăzeci şi doi) cm .
ART. 30 INTERDICŢII
Sunt intezise:
(A) Pescuitul pe sectoarele de concurs de către concurenţi sau delegatii acestora o perioadă de şaizeci de zile înainte de începerea oficială a evenimentului.

(B) Orice implicare a Organizatorului internaţional în coordonarea echipei ţării gazdă cu minimum 60 zile înainte de începerea campionatul si până la încheierea acestuia.

(C) Lipsa de sportivitate faţă de alţi concurenţi, organizatori sau arbitri.

(D) Orice acţiune a concurenţilor, organizatorilor sau oficialilor care ar putea produce rezultate frauduloase sau părtinitoare.

(E) Utilizarea camerelor video pentru a filma standurile sau concurenţii din alte ţări in scopul furnizarii de informaţii pentru o echipa, pe parcursul întregului campionat.

(F) Utilizarea de către unii membri ai echipei a radioului sau altor metode de comunicare electronică pe timpul unei manse de concurs ;

(g) Solicitarea ,pe timpul unei manse de concurs, de sfaturi referitoare la pescuit sau ajutor material în vederea pescuitului de catre un concurent altcuiva decit căpitanului sau.

(H) Utilizarea sonarului.

(I) Utilizarea de orice substanţă interzisă care constituie doping, în conformitate cu reglementările anti-doping în vigoare.

ART. 31 PEŞTII PIERDUŢI
31.1. În caz de pierdere a unui peşte de către un arbitru înainte de măsurare, concurentului i se va acorda un numar de puncte egal cu media de puncte pentru toţi peştii valizi efectuată în acel sector, în acea mansa.

31.2. Pentru un peşte pierdut pe timpul pescuitului din barcă, în timp ce arbitrul este in procesul de luare a acestuia, la cererea concurentului, nu se va acorda niciun punct.ART. 32 ACORDAREA PUNCTAJULUI
32.1. Pentru fiecare peşte eligibil, un concurent va primi o sută de puncte.

32.2. Concurenţii vor primi, de asemenea, douăzeci de puncte pentru fiecare centimetru lungime de fiecare peşte eligibil; lungimea înregistrată va fi rotunjită la centimetru complet.

32.3. Lungimea unui peşte care este sub dimensiunea eligibilă nu va fi rotunjită; un astfel de peşte nu va fi inregistrat.

ART. 33 CLASAMENTUL MANSELOR

33.1. Toti concurentii din fiecare sector si din fiecare (sesiune )mansa unui campionat ocupa un loc in clasament in functie de punctele obtinute;

33.2. Daca un concurrent nu a reusit sa realizeze o captura valabila in timpul unei manse , va ocupa un loc in clasament egal cu numarul de concurenti din sector ul si mansa respective Oricare concurrent care nu participa la o mansa,indifferent de motiv, este clasat in acelasi fel.

33.3. Daca un concurent este fortat, dintr-un motiv oarecare sa abandoneze o mansa in timpul campionatului, capturile sale pina la momentul cind abandoneaza sunt calculate la rezultatul sau.

33.4. Clasamentul unei echipe incomplete este egal cu cel al concurentilor unei sectiuni(……)pentru fiecare sesiune (mansa) in cursul careia un membru al echipei este absent.

33.5. Daca exista egalitate intre concurentii aceluiasi sector si in cursul unei manse, invingatorul este decis in primul rind in functie de numarul de capture valabile si, in al doilea rind , in functie de cel mai mare peste prins.Daca exista in continuare egalitate, concurentii sunt ‘‘ex-aequo’’ si locul urmator nu va fi atrbuit.ART. 34 CLASAMENTUL INDIVIDUAL ŞI PE ECHIPE

34.1. Clasamentele pe echipe şi persoane fizice vor fi intocmite asfel:

(a) Echipe: prima poziţie va fi acordata echipei cu cel mai mic număr cumulativ de clasamente ale tuturor membrilor echipei sale, şi în mod similar pentru toate celelalte poziţii.

(b) Individual: prima poziţie va fi acordata pescarului cu cel mai mic număr cumulativ de clasamente, şi în mod similar pentru toate celelalte poziţii.

34.2. O rezervă care pescuieşte pe acelasi sector de mai multe ori nu va fi eligibilă pentru a i se atribui o poziţie individuală dintr-un campionat, deşi clasamentul lui va fi inclus în calculul rezultatelor echipei.

34.3. Dacă există o egalitate de poziţii între echipe sau persoane fizice, prima departajare se va face pe baza celui mai mare număr de puncte primite; al doilea criteriu va fi cel mai mare număr de peşti punctabili prins, iar al treilea va fi cel mai mare de peşte prins, dupa care va fi stabilit un invingator.

34.4. În cazul în care egalitatea persistă, echipele sau persoanele fizice vor fi premiate pe poziţii egale şi poziţia imediat următoare nu se acorda.

ART. 35 AFIŞAREA REZULTATELOR

35.1. Organizatorul International trebuie să anunţe, la prima adunare a capitanilor, locaţia pentru afişarea rezultatelor.

35.2. Rezultatele mansei, inclusiv poziţiile individuale şi pe echipe, trebuie să fie afişate în termen de trei ore de la sfârşitul fiecărei manse.

35.3. Rezultatele zilnice şi cumulative atât pentru persoanele fizice cât şi pentru echipe trebuie să fie afişate în termen de trei ore de la sfârşitul ultimei manse în fiecare zi.

35.4. Rezultatele finale, inclusiv poziţiile individuale şi pe echipe trebuie să fie afişate în termen de trei ore de la închiderea ultimei manse.
ART. 36 AFIŞAREA REZULTATELOR ŞI CONTESTAŢIILE

36.1. Rezultatele finale zilnice vor fi considerate ca fiind provizorii pentru două ore după afişarea oficială a rezultatelor mansei finale a zilei respective.

36.2. Timpul de postare(afisare) trebuie să fie clar marcat pefisele de rezultate.

36.3. Responsabilitatea de a verifica rezultatele afisate revine căpitanilor de echipe .

36.4. Dacă în perioada provizorie nu există obiecţii, care ulterior sunt susţinute, rezultatele postate vor rămâne valabile.

36.5.Căpitanii de echipă au resposabilitatea de a anunţa cât mai curând posibil reprezentantul FIPS-Mouche sau Organizatorul internaţional cu privire la orice discordanta;

36.6. Numai obiecţiile făcute în timpul perioadei provizorii vor fi luate în considerare de către Juriu în rectificarea rezultatelor. După reglare, dacă este cazul, rezultatele oficiale trebuie să fie semnate de delegatul principal al FIPS-Mouche şi Organizatorul internaţional şi apoi postat.
ART. 37 CONTESTATIILE
37.1. O contestatie oficiala poate fi făcuta de către o echipa sau un reprezentant FIPS-Mouche cu privire la încălcări ale regulilor de concurs, ale Modificărilor, statutului FIPS-Mouche , comportamentul lipsit de etică sau nesportiv si fraudă.

37.2. Contestatia trebuie facuta în scris.

37.3. Orice contestatie trebuie să fie adusa reprezentantului principal FIPS-Mouche sau Organizatorului internaţional, în termen de două ore de la afişarea oficială a rezultatelor finale ale mansei din ziua respectivă.

37.4 O contestatie în numele unei echipe trebuie să fie făcuta numai de către căpitanul echipei sau de manager.

37.5. O contestatie din partea unei echipe trebuie să fie însoţita de un depozit de două sute de euro sau echivalentul acestora. În cazul în care contestatia este admisa, depozitul va fi restituit, in caz contrar va fi alocat la fondurile FIPS-Mouche.

ART. 38 TITLURI ŞI TROFEE
38.1. Echipa căreia i s-a acordat prima poziţie va fi desemnată echipa campioană mondială sau doar campioană în cazul în care nu este un Campionatul Mondial.

38.2. Echipa campioană va primi un trofeu desemnat în acest sens.

38.3. Cei cinci concurenţi, rezervele, managerul şi căpitanul echipei vor fi pe primul, al doilea şi al treilea loc şi vor primi aur, argint şi bronz.

38.4. Concurentul individual căruia i se acordă prima poziţie va fi desemnat campion mondial individual sau Campion individual, în cazul în care nu este un Campionatul Mondial.

38.5. Campionul va primi un trofeu desemnat în acest sens.

38.6. Concurenţi individuali cărora li se acordă prima, a doua şi a treia poziţie vor primi aur, argint şi bronz.

38.7. Nu vor exista premii in bani sau materiale la competiţiile autorizate FIPS-Mouche.

ART. 39 REGULAMENT ANTI-DOPING

39.1.Reglementările anti-doping şi testările vor fi efectuate şi conduse de către ţara gazdă a campionatului, în conformitate cu codul mondial Anti-Doping, cod stabilit de către Agenţia Mondială Antidoping (WADA), în conformitate cu legile, regulamentele, principiile şi practicile specifice adoptate de Autoritatea naţionala a sportului şi Comitetul National Olimpic.

39.2. Dacă este cazul, toate reglementările anti – doping vor fi incluse în Modificările pentru acel campionat (articolul 7 )

39.3. Toate testele anti-doping, dacăva fi cazul, trebuie finanţate din resurse din afara bugetului campionatului.
ART. 40 LIMBA TEXTULUI ORIGINAL
40.1. Limba textului original al acestor norme este limba engleză.

40.2. Regulamentul Concursului trebuie să fie disponibil în toate limbile oficiale.

40.3. Orice clarificări sau neînţelegeri trebuie să fie rezolvate prin referire la textul original.
ART. 41 DECLARAŢIA DE APROBARE
41.1. Regulamentul oficial al Fips-Mouche a fost aprobat în momentul înfiinţării Fips-Mouche, ca parte a CIPS la San Marino în 1989 şi au fost ulterior modificat şi aprobat de către Adunarea Generală FIPS-Mouche, după cum urmează:
(a) în Bordeaux, Franţa, Aprilie 1991

(b) în Dublin, Irlanda, Aprilie 1993

(c) în Dresda, Germania, Mai 1995

(d) în Luxemburg, Mai 1997

(e) în Poreč, Croaţia, Mai 1999

(f) în Valladolid, Spania, Mai 2001.

(g) în Locarno, Elveţia, Aprilie 2003

(h) în Palermo, Italia, Mai 2005(i) în Praga, Republica Cehă, Mai 2007

(j) in Dresda, Germania, in Aprilie 2009


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка