Ф. Скарыны Юбіляры Корпан Наталля Мікалаеўна, бібліятэкар філіяла №3. Усміхнемся разам
старонка4/4
Дата канвертавання30.03.2016
Памер0.9 Mb.
1   2   3   4
Ахраменка Л. Сын Айчыны / Л. Ахраменка //Помнікі гісторыі і культуры Беларусі.-1985.-№4.-с.12-13.

 • Баўтовіч М. 1812 год на Беларусі / М. Баўтовіч // Полацкі веснік.- 1992.-4 жніўня.

 • 92 Беларуская энцыклапедыя ў 18 т. т. 9.-Мн.,1999.-с.10.

 • 63.3(2)47 Герои 1812 года-М.,1987.-с.381-400. А

 • 63.3(4Беи)я2 Их именами названы.- Мн.,1987.-с.337. Ч

 • Клокаў С. Бой пад Баяршчынай / С. Клокаў // Полацкі веснік.-1992.-21 ліпеня.

 • Клокаў С. Герой жыве ў патомстве / С. Клокаў // Сцяг камунізму.-1972.-18 кастрычніка.

 • Клокаў С. Тема родилась в бою / С. Клокаў // Химик.-1990.-5 июня.

 • Кутузаў А. Новыя дакументы аб Я.П.Кульневу / А. Кутузаў // Сцяг камунізму.-1959.-18 ліпеня.

 • Р2 Советская историческая.-М.,1987.-с.240-263. А

 • 63.3(4Беи)я2 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6т.т.4.-Мн.,1997.-с.297. Ч

 • 63.3(2) Прометей т.13.-М.,1983.-с.44-58. А

 • 63.3(4Беи) Шамов В.П. Полоцк-город древний / В.П. Шамов. - Мн.,1987.-с.35-37. Ч

  29 ліпеня 55 гадоў з дня нараджэння Масяйкова Аляксандра Віктаравіча (1952), мастака-жывапісца,

  ураджэнца г. Полацка.


  • 63.3(4Беи) Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Полацка. – Мн., 2002. – с.789.

  30 ліпеня 50 гадоў таму (1957) на цалінныя землі Казахстана выехалі 250 юнакоў і дзяўчат Полацка, каб

  прыняць удзел ва ўборцы ўраджаю.
  Жнівень

  2 жніўня 65 гадоў таму (1942) загінула Марыненка Таццяна Савельўна, Герой Савецкага Саюза,

  ўраджэнка в. Сухі Бор Полацкага р-на.
  Марыненка Таццяна Савельеўна (25.1.1920, в. Сухі Бор Полацкага р-на – 2.8.1942), удзельніца партызанскага руху на тэрыторыі Полацкага р-на . Герой Савецкага Саюза (1965). Скончыла Полацкае педвучылішча (1939), працавала настаўніцай сярэдняй школы . У ВАВ сувязная і разведчыца партызанскай брыгады “Няўлоўныя”. Арыштавана і пасля катаванняў расстраляна з 14-гадовым братам Лаўрэнам.

  Пахавана у в. Жарцы Полацкага р-на. Яе імем названа вуліца і мікрараен у Полацку, пастаўлены помнікі перад будынкам педвучылішча і сярэдняй школай № 8, на будынку педвучылішча мемарыяльная дошка.
  • 63.3(4Беи) Лихачёв,В. Герои- полочане / В. Лихачев.- Полоцк, 1992.- с.59.

  • 63.3(4Беи)622я2 Беларусь у ВАВ: Энцыклапедыя 1941- 1945.- Мн., 1990.-с. 331.

  • 63.3(4Беи) Памяць. Полацкі раён.- Мн., 1999.- с. 200.

  • Філімонава,Т. Памяці гераіні / Т.Філімонава // Сцяг камунізму.- 1988.- 22 кастрычніка.

  • Ліхачоў,У. “Васілек” / У.Ліхачоў // Сцяг камунізму.- 1988.- 1 кастрычніка.

  5 жніўня 100 гадоў з дня нараджэння Самуйлёнка Эдуарда Людвігавіча (1907), працаваў ў полацкай газеце ў

  1931-1934 гг., ўраджэнец Пецярбургу.
  6 жніўня 490 гадоў таму (1517) выдадзена першая кніга “Псалтыр” беларускага асветніка, гуманіста і першадрукара Францыска Скарыны.
  Жыццё мяняецца, а кніга – у самой яе сутнасці – застаецца ранейшай. Імёны тых, хто даў чалавецтву

  друкаваную кнігу, мы ведаем. Сярод іх імя нашага земляка , заснавальніка кнігадрукавання на тагачаснай беларускай мове – Францыска Скарыны.

  6 жніўня 1517 года Скарына выдаў у Празе сваю першую друкаваную кнігу “Псалтыр”. У прадмове першадрукар пісаў : “ И ведичи таковые пожитки в так малой книзе,я, Францишек , Скоринин сын с Полоцка , в лекарских науках доктор, повелел есми Псалтырю тиснути рускими словами и словенским языком напред ко чти и к похвале богу в троици единому и пречистой его матери Марии, а потом к пожитку посполитого доброго, наболей с тое причины, ижи мя милостивый Бог с того языка на свет пустил”.

  З прадмовы да “Псалтыра” відаць , што Скорына разглядаў яго як асноўны вучэбны дапаможнік. “Детям малым ,- пісаў ён, – пачатак всякое доброе науки ... они добре чести и мовити учить». Гэтай мэце служылі і напісаныя Скарынам прадмовы, пасляслоўі і каментарыі да кніг. Яны з'яўляюцца самі па сабе літаратурнымі помнікамі той эпохі. «Псалтыр» вельмі рэдкая кніга.

  У 1904 годзе адзін экземпляр першай кнігі Скарыны купіла Пяцербургская Публічная бібліятэка.

  Францыск Скарына першы сярод усходніх славян зразумеў грамадскае значэнне кнігадрукавання, яго ролю

  ў палітычным і культурным жыцці.

  Вялікі гістарычна-культурны подзвіг Ф.Скарыны, яго грамадска-палітычная, навуковая,

  літаратурна-публіцыстычная, мастацкая спадчына неад’емная ад жыцця нашага народа.


  • Арлоў У. Гісторыя Беларусі: год за годам:... пра першую беларускую друкаваную кнігу “Псалтыр”, выдадзеную Ф.Скарынам у Празе ў 1517 годзе / У.Арлоў // Беларуская мінуўшчына.-1994.-№3.-с.16-19.

  6 жніўня 55 гадоў таму (1952) адкрыта Полацкая гарадская дзіцячая бібліятэка №2. Зараз дзіцячая  бібліятэка імя Я. Журбы.


  • Азаркава,В. Вусны часопіс / В.Азаркава // Сцяг камунізму.- 1971.- 17 сакавіка.

  • Азаркава,В. Стэнды выстаўкі / В.Азаркава // Сцяг камунізму.- 1968.- 16 сакавіка.

  • Гальпяровіч,Н. Праваднік ў прыгажосць / Н.Гальпяровіч // Сцяг камунізму.- 1971.- 22 кастрычніка.

  • З жыцця бібліятэкі імя Я.Журбы // Сцяг камунізму.- 1976.- 16 літапада.

  • Осіпаў,М. Скарбніца ведаў / М.Осіпаў // Сцяг камунізму.- 1964.- 29 верасня.

  • Сінавец,І. Акенцы ў цудоўны свет кнігі / І.Сінавец // Полацкі веснік.- 1998.- 6 студзеня.

  • Сінавец,І. Успамінаючы незабыўнае / І.Сінавец // Полацкі веснік.- 1999.- 21 мая.

  • Скрыпко,В. Для юных чытачоў / В.Скрыпко // Сцяг камунізму.- 1976.- 3 верасня.

  • Фралова,Г. Дзецям – любоў да беларускай кнігі / Г.Фралова // Сцяг камунізму.- 1987.- 10 сакавіка.

  • Швайко,А. Сябры кніг / А.Швайко // Сцяг камунізму.- 1969.- 19 сакавіка.


  Верасень

  20 верасня 60 гадоў з дня нараджэння Мдывані Таццяны Герасімаўны (н. 1947), беларускага музыказнаўца і педагога, ураджэнкі г. Полацка.


  Кандыдат мастацтвазнаўства (1983). Скончыла Беларускую кансерваторыю (1972, клас Г.Куляшовай). З 1967 года выкладала ў Маладзечанскім музычным вучылішчы, з 1972 – у Беларускай кансерваторыі. З 1989 года ў інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай АН Беларусі. Даследуе праблемы сучаснай беларускай і заходне-еўрапейскай музыкі. Выступае як музычны крытык . Узнагароджана Дзяржаўнай прэміяй Беларусі ў 1998 годзе.


  • 63.3(4Беи) Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Полацка. – Мн., 2002. – с.789.

  20 верасня 10 гадоў таму ў Полацку пачаў дзейнічаць касцёл св. Андрэя Баболі.


  Пабудаваны ў 1997 г. ў выніку рэканструкцыі кінатэатра “Юбілейны” (праект распрацаваны ў 1994 архітэктарам В.А. Папругай).

  Храм вырашаны паводле канона 3-нефавай 1-вежавай базілікі з 5-граннай апсідай і бакавымі сакрысціямі. Дынамічную ўзнёсласць кампазіцыі храма надае 5-ярусная чацверыковая званіца са спічастым гранёным шатром. Цэнтральны неф па баках расчлянёны арачнымі аконнымі праёмамі, бакавыя – прамавугольнымі. Асіметрыю ў аб’ёмную кампазіцыю храма ўзносіць прыбудова да бакавога нефа 2-павярховага пад вальмавым дахам аб’ёму, прызначанага для нядзельнай школы і плябаніі. На званіцы ўстаноўлены звон.

  Унутраная прастора размежавана 3 парамі крыжовых у сячэнні слупоў і перакінутымі цераз іх аркамі на 3 рознавялікія нефы, перакрытыя плоскімі драўлянымі столямі з імітацыяй кесонаў. Цэнтральны неф (вышыня 12,5 м) пераходзіць у 5-гранную апсіду, дэкарыраваную ў цэнтры перспектыўнай аркай са скульптурай Мадонны, драўляным крыжам і акном-люкаранай з вітражом над ёй. Над нартэксам 2 слупамі ўзнесена галерэя хораў, якая выступае ў цэнтральны неф паўкругам. Тры пралёты хораў адкрываюцца ў нефы шырокімі арачнымі прасветамі. На хорах устаноўлены арган. Адзіным элементам мастацкага ўбрання плоскіх сцен інтэр’ера з’яўляецца серыя гравюр на тэмы Крыжовага шляху Хрыста. Арган і звон зроблены ў Германіі.

  30 верасня 150 гадоў з дня нараджэння Кандраценкі Рамана Ісідаравіча (1857), Героя абароны крэпасці

  Порт-Артур, вучыўся ў Полацкім Кадэцкім корпусе.
  Раман Ісідаравіч Кандраценка нарадзіўся 30 верасня 1857 г. у сям'і афіцэра. Вучыўся у Полацкім Кадэцкім корпусе, пасля заканчэння якога ў 1874 годзе паступіў у ваенна-інжынернае вучылішча і ў 1882 г. закончыў. З 1896 г. пачынаецца яго служба на штабных і камандных пасадах рускай арміі. З пачаткам руска-японскай вайны генерал-лейтэнант Кандраценка быў прызваны камандуючым сухапутнай абароннай крэпасцю Порт-Артур. Загінуў 2 снежня 1904 г.

  Памяць героя абароны Порт-Артура была адзначана і ў Полацку. Аб гэтым расказвае Векенцьеў В.П. у сваей кнізе "Полацкі Кадэцкі корпус", выдадзенай у 1910 годзе у сувязі з 75-годдзем гэтай навучальнай установы. Удава Рамана Ісідаравіча перадала адзін са шматлікіх сярэбраных вянкоў з магілы свайго мужа Полацкаму Кадэцкаму корпусу.

  Яго імем названа вуліца ў г.Полацку. Гэта вуліца раней называлася Грамаўская. Рашэннем гарвыканкама яна пераіменавана у вуліцу імя Кандраценкі, героя абароны крэпасці Порт-Артур у руска-японскую вайну 1904-1905 гг.


  • 63.3(4Беи) Арлоў,У. Таямніцы полацкай гісторыі / У.Арлоў.- Мн., 1994.-с.392-393. А Чз

  • 63.3(4Беи)я2 Их именами названы…: Энциклопедический справочник.- Мн., 1987.- с.295. Чз

  • Миткевич,В. Его жизнь и боевая деятельность / В.Миткевич, Д.Дубенский.- СПб., 1908. МБА

  • Несяцяронак,Ф. Імя Кандраценкі. Вуліцы нашага горада / Ф.Несцяронак // Сцяг камунізму.- 1972.- 20 кастрычніка.

  • Сорокин,А.И. Оборона Порт-Артура / А.И.Сорокин.- М.,1954. МБА

  • 63.3(4Беи) Энцыклапедыя гісторыі Беларусі У 6 т.- т.3 - Мн., 1997.- с.84. Чз


  Кастрычнік

  8 кастрычніка 195-годдзе Айчыннай вайны 1812 года.


  16 кастрычніка 50 гадоў з дня нараджэння Сокалава-Воюша Сяржука (сапр. Сокалаў Сяргей Анатольевіч;

  1957), пісьменніка, ураджэнца в. Астроўшчына Полацкага раёна.
  • 91.9:83 Беларускія пісьменнікі. Бібліяграфічны слоўнік У6т. Т.5.- Мн., 1995.- с. 393.

  • 83.3(4Беи) Беларускія пісьменнікі (1917-1990): Даведнік – Мн., 1994.- с. 506-507.

  • Сокалаў-Воюш,С. Песня пра Грундвальд: Старасвецкі раманс: Вершы / С.Сокалаў-Воюш // Бел2 Дзвіна: Віцебшчына літаратурная.- Мн., 1992.-с.90.

  • Спринчан,Б. С чужого голоса: Стихотворения, посвященные Соколову-Воюшу, уроженцу Полоцка / Б.Спринчан // Беларуская думка.- 1998.-№ 8.-с. 138-139.

  17-23 кастрычніка 195 гадоў таму (1812) адбылася бітва з французскімі войскамі каля г. Полацка.


  17 кастрычніка 135 гадоў таму адкрыты Полацкі педагагічны каледжа імя Францыска Скарыны (1872)

  (першая назва Полацкая настаўніцкая семінарыя, потым педтэхнікум, педвучылішча, педкаледж, зараз ).
  18 кастрычніка 40 гадоў таму (1967) адчыніла дзверы дзіцячая бібліятэка (філіал № 7) у мікрараёне

  Марыненка.


  • Новая дзіцячая бібліятэка // Сцяг камунізму.- 1967.- 24 лістапада.- с.1.

  • Палынская,А. Цёплы дом для дзятвы / А Палынская.- // Полацкі веснік. - 2003.- 10 студзеня.- с.8.

  • Полоцк библиотечный // Информ плюс.- 2004.- 4 ноября.

  22 кастрычніка 40 гадоў таму (1967) адкрыты помнік вучням і настаўнікам, загінуўшым у Вялікай Айчыннай вайне, у двары школы № 7 ( зараз дзяржаўная гімназія №1).
  • Фейгіна,Ф. Пра іх раскажа абеліск / Ф.Фейгіна // Сцяг камунізму.- 1967.- 26 кастрычніка

  23 кастрычніка 60 гадоў з дня нараджэння Салодкай Надзеі Стэфанаўны (н. 1947), паэткі. Жыве ў Полацку.


  Нарадзілася ў в.Шэркіна Лёзненскага раёна. Скончыла Полацкае медвучылішча. Працавала ў бальніцы на Глыбоччыне, у полацкай газеце “Сцяг камунізму”. Па-сапраўднаму захапілася паэзіяй з канца 1996 года. Аўтар паэтычных зборнікаў, шматлікіх песень. Супрацоўнічае з кампазітарамі Ізмаілам Капланавым, Леанідам Захлеўным і інш. Член СП з 2004 года. Жыве ў Полацку.


  • Малашеня,Л. Вершы як песні / Л.Малашеня // Нроднае слова.- 2006.- 13 мая.- с.5.

  • Надзея Салодкая: “Праблемы вырашаю з дапамогай песні” // Віцебскі курьер.- 2003.- 10 октября.- с.3.

  • Салодкая,Н. Чэрвеньскі ўспамін / Н.Салодкая // ЛІМ.- 2006.- 7 красавіка.- с.8.

  • Солодкая,Н. “Живу не грешно, не праведно…” / Н.Салодкая // Полоцкие епархиальные ведомости.- 2005.- №8.

  • Сіўко,Ф. У добры шлях! / Ф.Сіўко // Народнае слова.- 2004.- 24 сакавіка.- с.8.

  • Я ішла да сябе…// Полацкі веснік.- 2002.- 22 кастрычніка.

  29 кастрычніка 60 гадоў таму (1947) ў Полацку быў адкрыты педагагічны інстытут. У 1958 г. аб’яднаны з Віцебскім інстытутам.


  Лістапад

  1 лістапада 80 гадоў таму (1927) ў Полацку адкрыты акружны суд.
  16 лістапада 70 гадоў з дня нараджэння Лукшы Валянціна Антонавіча (1937), беларускага пісьменніка,

  ураджэнца г. Полацка.
  • 63.3(4Беи) Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Полацка. – Мн., 2002. – с.788.  Снежань

  снежань 85 гадоў таму (1922) адкрыта бальніца імя У.І. Леніна.


  • Багрэц,А. Адзначаны граматай. Аб узнагароджанні гарадской бальніцы імя У.І.Леніна Ганаровай граматай праўлення Савецкага фонду міра і Памятным медалем / А.Багрэц // Сцяг камунізму.- 1979.- 24 лістапада.

  • Ісаеў,У. Наперадзе – новыя задачы / У.Ісаеў // Полацкі веснік.-1999.- 1 чэрвеня.

  • Лебедзева,Г. На варце здароўя працоўных. Гарадской бальніцы імя У.І.Леніна 60 год / Г.Лебедзева // Сцяг камунізму.- 1982.- 28 снежня.

  • Лебедзева.Г. Полацкай гарадской бальніцы – 70 гадоў / Г.Лебедзева // Полацкі веснік.- 1994.- 22 лютага.

  снежань 60 гадоў таму (1947) адкрыты Полацкі аўтарамонтны завод (зараз ААТ “Полацкі завод “Праммашрамонт”).
  • Касцючэнка,М. На сваім месцы / М.Касцючэнка // Полацкі веснік.- 1998.- 10 ліпеня.

  • Касцючэнка,М. Сярод лепшых у Рэспубліцы / М.Касцючэнка // Полацкі веснік.- 1998.- 26 чэрвеня.

  • Отремонтировать двигатель, высушить, измельчить зерно вам помогут на ОАО «Полоцкий завод «Проммашремонт» // Белорусская нива.- 1999.- 28 апреля.

  • Пра СП і не толькі: Сход акцыянераў адбыўся ў ААТ “Полацкі завод “Праммашрамонт” // Полацкі веснік.- 2000.- 7 красавіка.

  • Сауліч,В. А губляць ёсць што!...”Праммашрамонт” / В.Сауліч // Віцебскі рабочы.- 1998.- 28 жніўня.

  • Сауліч,В. Калектыў і направіць, і дапаможа / В.Сауліч // Беларуская думка.- 1998.- №10.- с.22-23.

  • Юбилей на рубеже двух тысячелетий // Народнае слова.- 1997.- 21 августа.- с.4.

  снежань 60 гадоў таму (1947) адкрыта гарадская бібліятэка (зараз бібліятэка імя А.Герцэна).  • Віктарына “Следапыт” // Полацкі веснік.- 1999.- 11 мая.

  • Гурчонак,З. Кніжная выстаўка / З.Гурчонак // Сцяг камунізму.- 1968.- 20 красавіка.

  • Гурэцкая,В. Расце кніжны фонд, лік чытачоў / В.Гурэцкая // Сцяг камунізму.- 1969.- 11 студзеня.

  • Забурдаева,Н. Старонкі летапісу / Н.Забурдаева // Полацкі веснік.- 1997.- 11 лістапада.

  • Іванова,Н. Паўстагоддзя з кнігай / Н.Іванова // Полацкі веснік.- 1997.- 11 лістапада.

  • Картавенка,Н. Пасля працоўнага дня / Н.Картавенка // Сцяг камунізму.- 1968.- 10 лютага.

  • Лявонаў,Я. У бібліятэку прыйшоў чытач / Я.Лявонаў // Сцяг камунізму.- 1965.- 29 чэрвеня.

  • Мятла,М. У нагу з жыццём / М.Мятла // Сцяг камунізму.- 1965.- 29 чэрвеня.

  • Носава,Г.А. “Гартаючы мінулага старонкі” / Г.А.Носава // Полацкі веснік.-2000.- 22 лютага.

  • Папова,Г. “Крывічы” зазіраюць у гісторыю / Г.Папова // Сцяг камунізму.- 1987.- 22 мая.

  • Папова,Г. Гаворку вядуць “Крывічы” / Г.Папова // Сцяг камунізму.- 1987.- 20 красавіка.

  • Папова,Г. Запрашаюць “Крывічы” / Г.Папова // Сцяг камунізму.- 1987.- 17 студзеня.

  • Папова,Г. Спасцігнуць вечнасць / Г.Папова, І.Шупенька // Сцяг камунізму.- 1987.- 2 красавіка.

  • Узнагароджаны Ганаровай граматай: Гурэцкая Вера Барысаўна – загадчыца бібліятэкі імя Герцэна // Сцяг камунізму.- 1968.- 31 снежня.

  снежань 55 гадоў таму (1952) адкрыты Полацкі ільнозавод.
  • Васільеў,В. Завод працуе стабільна / В.Васільеў // Сцяг камунізму.- 1984.- 7 лютага.

  • Глобаж,Р. Важнейшы рэзерв вытворчасці / Р.Глобаж // Сцяг камунізму.- 1971.- 5 чэрвеня.

  • Глобаж,Р. Аб плане сацыяльнага развіцця Полацкага ільнозавода на 1971- 1975гг. / Р.Глобаж // Сцяг камунізму.- 1971.- 5 чэрвеня.

  • Кірылаў,Г. Адна тысячная працэнта рэнтабельнасці / Г.Кірылаў // Віцебскі рабочы.- 1994.- 22 студзеня.

  • Козик,А. Последствия пожара ликвидированы / А.Козик, С.Кочетов // Витебский курьер.- 1998.- 28 августа.

  • Мохор,В. Помогай, святая Евфросиния!: Заготовка льна на Полотчине / В.Мохор // Белорусская нива.- 2000.- 11 октября.

  • Міхайлаў,П. Ільнозаводу – 20 гадоў / П.Міхайлаў // Сцяг камунізму.- 1972.- 14 чэрвеня.

  снежань 50 таму адкрыта (1957) Полацкае ПТВ №2


  4 снежня 20 гадоў (1987) з дня ўстанаўлення партнёрскіх зносін па лініі параднёных гарадоў паміж

  Полацкам і Фрыдрыхсхафенам.
  15 снежня 70 гадоў з дня нараджэння Кірылава Германа Іларыёнавіча (1937), пісьменніка, ураджэнца

  Шаркаўшчынскага раёна. Жыве і працуе у Полацку.


  Кірылаў Герман Іларыёнавіч скончыў Шаркаўшчынскую сярэднюю школу і ў 1954 годзе паступіў на факультэт журналістыкі БДУ.

  Пасля заканчэння ўніверсітэта (1959) працаваў літработнікам Шаркаўшчынскай раённай газеты “Калгасны шлях” (1959-1960). Быў загадчыкам аддзела пісьмаў рэдакцыі Міёрскай міжраённай газеты “Сцяг працы” (1962-1965), а ў 1965 годзе быў намеснікам рэдактара Полацкай газеты “Сцяг камунізму”. З 1976 года - уласны карэспандэнт абласной газеты “Віцебскі рабочы” ў Полацку.

  Першая значная мастацкая публікацыя Г. Кірылава – апавяданне “Без крыўды ў сэрцы” ( “Маладосць”, 1974). Выдаў зборнік апавяданняў “Падлетак”. Аўтар аповесці “Сонца тваіх вачэй”, якая друкавалася ў часопісе “Маладосць”, рамана “Пах жыта”, дзе расказваецца пра падзеі ў Заходняй Беларусі ў 1939 годзе.

  Піша пра сучаснасць, вайну. У яго апавяданнях адлюстроўваюцца чалавечыя характары ў выключных абставінах, калі жыццё выпрабоўвае людзей на вернасць і цвёрдасць.
  • 91.9:83 Беларускія пісьменнікі :Бібліяграфічны слоўнік у 6 т. Т.3.-Мн.,1994.-с.232.

  • Агееў,С. Талент, прысвечаны Радзіме: Пісьменніку Герману Іларыёнавічу Кірылаву – 60 год / С.Агееў // Полацкі веснік. - 1997. - 7 лютага. - с.2.

  Казакова Т.В., Дедюлина Л.Б

  9. Творчасць

  МАРАЗЬКО ІРЫНА МІКАЛАЕЎНА нарадзілася на Міёршчыне ў 1967 годзе. Закончыла Мінскі педагагічны інстытут. Працавала настаўніцай пачатковых класаў у г.Дзісна Міёрскага раёна. У 2003 годзе пераехала з сям’ёй у Полацк. Са жніўня 2005 года працуе бібліятэкарам дзіцячай бібліятэкі-філіяла №7 Полацкай гарадской ЦБС.

  Першыя вершы з’явіліся ў час работы ў школе і выкарыстоўваліся на уроках і на мерапрыемствах. З 2004 года паэзія стала сур’ёзным захапленнем. Большасць вершаў дзіцячай тэматыкі.


  Ірына Маразько
  П Е С Н Я
  Горад Полацк і кніга

  Праходзяць шлях свой вечны.

  Услаўляецца кніга

  Працай бібліятэчнай.

  Прыпеў: Кнігі для бібліятэкара –

  Жыцця людскога след,

  Кнігі для бібліятэкара –

  Сонца і зорны свет.

  Рухацца дарогай кніг

  Нас паклікаў Скарына.

  Еўфрасінні, у свеце кніг,

  Жыццё нас пакарыла.

  Прыпеў

  Бібліятэкар заўжды  Кнігу падорыць людзям,

  Бібліятэкар заўжды

  Полацку ўдзячны будзе.

  Прыпеў.


  ****  ГОРБАЧЕВСКАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА родилась в 1975 году в Полоцке. Окончила Полоцкий государственный университет. Работала бухгалтером, экономистом, главным бухгалтером. С 2004 года работает библиотекарем филиала №5 Полоцкой городской ЦБС. Стихи начала писать в 2003 году. В людях ценит искренность, отзывчивость.
  Елена Горбачевская

  Посвящение в актёры.
  Ярка, прекрасна жизнь актёра!

  И ни за что б не променял.

  Последний штрих рукой гримёра –

  И вот на сцену ты попал…


  Всё здесь в новинку, интересно,

  Свет рампы ослепил глаза,

  Вошёл ты в роль – и мыслям тесно,

  В награду – зрителя слеза.


  Живёшь на сцене только ты,

  Тебе приятны комплименты,

  Вот дарят первые цветы,

  Вот первые аплодисменты.


  Зачем ты выбрал этот путь?

  Чтоб душу вывернуть до боли?

  Сейчас ты помнишь наизусть

  Все реплики из первой роли.


  Как режиссёр нам наказал?

  Актёром стать совсем непросто!

  Но Станиславский нам сказал:

  Всё счастие – в искусстве.

  ****
  Снова дождь за окном –

  На дворе никого,

  Я мечтаю о нём –

  Не понять мне его.


  То ли любит меня,

  То ли ждёт,

  Но ни он, ни я

  Не поймём,


  Что секунды идут,

  Как года,

  А минуты не ждут –

  Всегда.
  Время против нас.

  Я стерплю

  Этот спорный вопрос:

  Почему?
  Не угаснет то пламя

  Свечи,


  Что зажгла для тебя

  В ночи.
  Буду ждать я тебя

  Сегодня.

  И я встречу любя.

  Понять бы…

  ****
  Раннее утро

  крики котов под окном

  голод - не тётка


  осень спустилась

  остановись, мгновенье!

  время в ладонях.
  холодный вечер,

  перьевые облака

  закрыли небо.
  старая аллея

  провалившийся тротуар

  мешает идти
  деревья пожелтели

  только зелёная ива

  стоит нетронутая

  два жёлтых дерева

  по обе стороны моста –

  как два сторожа


  облетают листья

  у деревьев возле моста

  стражи безоружны
  жёлтым-желто,

  как будто разлил краску

  художник-растяпа.

  Нашы аўтары:
  1. Горбачевская Елена Владимировна, библиотекарь филиала №5.

  2. Гуптор Наталья Николаевна, библиотекарь филиала №3.

  3. Грибалева Юлия Викторовна, библиотекарь филиала №7.

  4. Дедюлина Людмила Борисовна, зав. отделом маркетинга Центральной библиотеки им. Ф.Скорины.

  5. Зайцева Лариса Васильевна, зав. читальным залом центральной библиотеки им. Ф. Скорины.

  6. Казакова Татьяна Васильевна, библиограф Центральной библиотеки им. Ф. Скорины.

  7. Кореневская Наталья Станиславовна, зав. детской библиотекой им. Л. Толстого.

  8. Корпан Наталья Николаевна, библиотекарь филиала №3.

  9. Крюк Валентина Иосифовна, заместитель директора Полоцкой ЦБС.

  10. Морозько Ирина Николаевна, библиотекарь филиала №7.

  11. Никулина Виолетта Олеговна, библиотекарь филиала №7.

  Составитель: Крюк В.И.

  Компьютерный набор: Дедюлина Л.Б.

  Фотографии: Нелиной Г.Н.  Редакторы: Крюк В.И., Нелина Г.Н.

  Ответственный за выпуск: Савельева Т.А.
 • 1   2   3   4


  База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
  звярнуцца да адміністрацыі

      Галоўная старонка