Ex ]sPa qña¿ 2002
старонка11/28
Дата канвертавання24.04.2016
Памер2.49 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   28PIP

eQµaHKMerag¼xøwmsar

sßanPaBmUniFi

ry³eBl

Gnuvtþn_KMerag

tMélKMerag

srub

vinieyaKkñúgEpnkar

tMélvinieyaK2002

2004

FnFanEdl)ansnüa


FnFanEdlRtUv

eKogKr

No.

2002

2003

2004

rdæaPi)al

berTs

karbNþúHbNþalbec©keTs nig viC¢aCIv³(MoEYS) 


378

bNþúHbNþalRKUKNitviTüa nigviTüasaRsþ

Cb:un

2002-20046

10 000

2 000

2 000

2 000

6 000

0

0

6 000

 

(mFümsikSa)

srubK¿eragk¿Bugd¿eNIrkar

271 153

36 718

36 744

32 161

105 623

11 676

23 312

70 6/35
K¿eragGaTiPaBx 

 

 

 

bzmsikSa (MoEYS) 

 

 

 

383

sagsg;nigsþarsalabzmsikSa

tMrUvkarsmiT§isikSa

2002-2006

20 600

1 500

1 500

1 500

4 500

0

0

4 500srubKMeragGaTiPaBx

20 600

1 500

1 500

1 500

4 500

0

0

4 500
srubK¿erag ( kMBugdMeNIrkar nig manGaTiPaBx) ³

291 753

38 218

38 244

33 661

110 123

11 676

23 312

75135

karGb;rM nigkarGPivDÆn¾FnFanmnusS (KMeragbec©keTs)
KMeragkMBg;dMeNIrkar(MoEYS)bzmsikSa201 karBRgwgkarRKb;RKg nig Epnkar

FnaKarGPi-GasIu )araMg Cb:un yUnieshV

1996-2003

26 500

5 000

5 000

0

10 000

0

10 000

0
GgákareRkArdæaPi)al
mFümsikSa202

karGPivvDÆn¾Gb;rMeRkaymFümsikSa

FnaKarGPi-GasIu GURsþalI )araMg Cb:un

1997-2002

63 759

1 623

0

0

1623

0

1623

0
GgákareRkArdæaPi)al
]tþmmsikSa

203

karGPivvDÆn]tþmmsikSa

)araMg,UNFPA,ILO


1998-2002


21 534


4 087

0

0

4 087

0

4 087

0
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   28


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка