Eleocharis carniolica W. D. J. Koch (bahnička kranská) I. Zhodnotenie súčasného stavuДата19.04.2016
Памер40.94 Kb.
#11793
Eleocharis carniolica W. D. J. Koch

(bahnička kranská)
I. Zhodnotenie súčasného stavu
I.1. Stanovištné nároky

Lúčne močiare, prameniská, vlhké lesné cesty a brehy riek na občas zaplavovaných, výživných, neutrálnych, bahnitých pôdach v nížinnom až pahorkatinovom vegetačnom stupni.


I.2. Areál

Mediteránno-subkontinentálno-európsky druh vyskytujúci sa od Rakúska a Talianska na západe, po Ukrajinu na východe a od Čiech a Slovenska na severe po Bulharsko na juhu.

Zo Slovenska je druh novšie uvádzaný len z dvoch lokalít v Bukovských vrchoch (Kolník 2002, Kolník ined.), ale pravdepodobne bude v Bukovských vrchoch prítomný aj na viacerých ďalších lokalitách.

V minulosti bol druh zaznamenaný na Slovensku aj v okolí Poltára, Hrabova a Hriňovej na strednom Slovensku, v okolí Prešova a vo Vihorlatských vrchoch.


I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy

Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sa neustále zmenšuje a druh je u nás ohrozený zánikom.


I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs

V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 0 % lokalít druhu.


I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu

Dve známe lokality sa nenachádzajú v žiadnom SKUEV.


I.6. Stupeň ohrozenia

Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru; Príloha rezolúcie Stáleho výboru Bernskej konvencie č. 6 (1998) - EMERALD

Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno

Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: ohrozený (EN)


III.1. Odporúčané manažmentové opatrenia

  • Zabrániť zmene vodného režimu na lokalitách (odvodneniu).

  • Zabezpečiť kosenie lokalít na jeseň (september – október) raz za 2 až 3 roky ľahkou mechanizáciou aj s následným odstránením pokosenej biomasy.

  • V prípade lokalít s pokročilou sukcesiou je potrebné preriedenie krovín a odstránenie sukcesných drevín. Zásah je potrebné realizovať v jesennom až zimnom období.

  • V prípade potreby sú vhodné aj aktivity na záchranu druhu v podmienkach ex-situ.III.2. Frekvencia monitoringu

Na všetkých lokalitách druhu vykonávať každoročne monitoring.

Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia až zrelosti semien druhu (júl-september), resp. pred kosením lokality.
II. Hodnotenie stavu zachovalosti

Súčasný počet lokalít na Slovensku: 2
Tab. 1.19: na lokalitnej úrovni


Kritérium /

hodnotenie kritéria

váha

stav zachovalosti lokality

A

priaznivý

veľmi dobrýB

priaznivý

dobrýC

nepriaznivý

- zlý

D

nepriaznivý

- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy výskytu [m2]

0,2

> 1 000

20 – 1 000

1 - 19

 1

I.2. Počet trsov

0,2

 500

70 - 500

10 - 69

 10

I.3. Vitalita populácie

0,1

fertilných trsov (kvitnúcich alebo plodných) >80%

fertilných trsov (kvitnúcich alebo plodných) 5080%

fertilných trsov (kvitnúcich alebo plodných) 20-49%

fertilných trsov (kvitnúcich alebo plodných) 20%

I.4. Stav biotopu


I.4.1. veľkosť biotopu [m2]

0,1

> 20 000

200 – 20 000

20 - 199

 20

I.4.2. % inváznych neofytných taxónov

0,05

< 1 %

1  10 %

11 - 20 %

 20%

I.4.3. zatienenie kríkmi a stromami

0,05

< 10 %

10  30 %

31 - 60 %

 60%

I.4.4. nepriaznivé vplyvy*

0,2

žiadne alebo len mierne,

na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažmentžiadne alebo len mierne;

lokalita bez pravidelného manažmentumierne až zreteľné,

lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiskazreteľné,

lokalita ohrozená z krátkodobého hľadiska (ca menej ako 3 roky)I.5. Dynamika populácie


0,1

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o < 10%

alebo každý rok klesá v priemere o < 1%**počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o 10-50%

alebo každý rok klesá v priemere o 1-5%**počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o > 50%

alebo každý rok klesá v priemere o > 5%*** na lokalite si všímať najmä: zmeny v hydrologickom režime (dlhodobejšie zatopenie alebo vyschnutie lokality); zarastanie konkurenčne silnejšími druhmi; zošliapávanie lokality

** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov


Tab. 2.19: na národnej úrovni

Kritérium /

hodnotenie kritéria

váha

stav zachovalosti

A

priaznivý

veľmi dobrýB

priaznivý

dobrýC

nepriaznivý

- zlý

D

nepriaznivý

- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte lokalít

0,2

počet lokalít rastie alebo je ± stabilný

počet lokalít klesol za posledných 10 rokov o 5%

alebo každý rok klesá v priemere o 0,5%*počet lokalít klesol za posledných 10 r. o 5-25% alebo každý rok klesá v priemere o 0,5-2,5%*

počet lokalít klesol za posledných 10 rokov o 25% alebo každý rok klesá v priemere o 2,5%*

II.2. Počet lokalít

0,35

> 20

10 – 20

5 – 9

 5

II.3. Veľkosť slovenského areálu km

0,25

> 150

50  150

10 – 49

 10

II.4. Priemerná kvalita populácií

0,2

 0,9

0,65 – 0,89

0 – 0,64

< 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov
Каталог: natura -> doc -> priaznivy stav
priaznivy stav -> Biotop Ra6 Názov biotopu: Slatiny s vysokým obsahom báz natura kód
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda Trieda: Entognatha (Insecta)
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Chordata (chordáty)
priaznivy stav -> Biotop Ra5 Názov biotopu: Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae natura kód
priaznivy stav -> Biotop Al1 Názov biotopu: Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade natura kód
priaznivy stav -> Očkáň rašelinový (Coenonympha oedippus)
priaznivy stav -> Systematické zaradenie druhu: Kmeň: Arthropoda (článkonožce)
priaznivy stav -> Názov druhu: klinovka (Cordulegaster heros ssp heros)
priaznivy stav -> Biotop Pi2 Názov biotopu: Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch natura kód


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка