Eleocharis carniolica W. D. J. Koch (bahnička kranská) I. Zhodnotenie súčasného stavu
Дата канвертавання19.04.2016
Памер40.94 Kb.
Eleocharis carniolica W. D. J. Koch

(bahnička kranská)
I. Zhodnotenie súčasného stavu
I.1. Stanovištné nároky

Lúčne močiare, prameniská, vlhké lesné cesty a brehy riek na občas zaplavovaných, výživných, neutrálnych, bahnitých pôdach v nížinnom až pahorkatinovom vegetačnom stupni.


I.2. Areál

Mediteránno-subkontinentálno-európsky druh vyskytujúci sa od Rakúska a Talianska na západe, po Ukrajinu na východe a od Čiech a Slovenska na severe po Bulharsko na juhu.

Zo Slovenska je druh novšie uvádzaný len z dvoch lokalít v Bukovských vrchoch (Kolník 2002, Kolník ined.), ale pravdepodobne bude v Bukovských vrchoch prítomný aj na viacerých ďalších lokalitách.

V minulosti bol druh zaznamenaný na Slovensku aj v okolí Poltára, Hrabova a Hriňovej na strednom Slovensku, v okolí Prešova a vo Vihorlatských vrchoch.


I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy

Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sa neustále zmenšuje a druh je u nás ohrozený zánikom.


I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs

V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 0 % lokalít druhu.


I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu

Dve známe lokality sa nenachádzajú v žiadnom SKUEV.


I.6. Stupeň ohrozenia

Zaradenie do medzinárodných dohovorov: Príloha I Bernského dohovoru; Príloha rezolúcie Stáleho výboru Bernskej konvencie č. 6 (1998) - EMERALD

Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno

Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: ohrozený (EN)


III.1. Odporúčané manažmentové opatrenia

  • Zabrániť zmene vodného režimu na lokalitách (odvodneniu).

  • Zabezpečiť kosenie lokalít na jeseň (september – október) raz za 2 až 3 roky ľahkou mechanizáciou aj s následným odstránením pokosenej biomasy.

  • V prípade lokalít s pokročilou sukcesiou je potrebné preriedenie krovín a odstránenie sukcesných drevín. Zásah je potrebné realizovať v jesennom až zimnom období.

  • V prípade potreby sú vhodné aj aktivity na záchranu druhu v podmienkach ex-situ.III.2. Frekvencia monitoringu

Na všetkých lokalitách druhu vykonávať každoročne monitoring.

Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia až zrelosti semien druhu (júl-september), resp. pred kosením lokality.
II. Hodnotenie stavu zachovalosti

Súčasný počet lokalít na Slovensku: 2
Tab. 1.19: na lokalitnej úrovni


Kritérium /

hodnotenie kritéria

váha

stav zachovalosti lokality

A

priaznivý

veľmi dobrýB

priaznivý

dobrýC

nepriaznivý

- zlý

D

nepriaznivý

- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy výskytu [m2]

0,2

> 1 000

20 – 1 000

1 - 19

 1

I.2. Počet trsov

0,2

 500

70 - 500

10 - 69

 10

I.3. Vitalita populácie

0,1

fertilných trsov (kvitnúcich alebo plodných) >80%

fertilných trsov (kvitnúcich alebo plodných) 5080%

fertilných trsov (kvitnúcich alebo plodných) 20-49%

fertilných trsov (kvitnúcich alebo plodných) 20%

I.4. Stav biotopu


I.4.1. veľkosť biotopu [m2]

0,1

> 20 000

200 – 20 000

20 - 199

 20

I.4.2. % inváznych neofytných taxónov

0,05

< 1 %

1  10 %

11 - 20 %

 20%

I.4.3. zatienenie kríkmi a stromami

0,05

< 10 %

10  30 %

31 - 60 %

 60%

I.4.4. nepriaznivé vplyvy*

0,2

žiadne alebo len mierne,

na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažmentžiadne alebo len mierne;

lokalita bez pravidelného manažmentumierne až zreteľné,

lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiskazreteľné,

lokalita ohrozená z krátkodobého hľadiska (ca menej ako 3 roky)I.5. Dynamika populácie


0,1

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o < 10%

alebo každý rok klesá v priemere o < 1%**počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o 10-50%

alebo každý rok klesá v priemere o 1-5%**počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o > 50%

alebo každý rok klesá v priemere o > 5%*** na lokalite si všímať najmä: zmeny v hydrologickom režime (dlhodobejšie zatopenie alebo vyschnutie lokality); zarastanie konkurenčne silnejšími druhmi; zošliapávanie lokality

** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov


Tab. 2.19: na národnej úrovni

Kritérium /

hodnotenie kritéria

váha

stav zachovalosti

A

priaznivý

veľmi dobrýB

priaznivý

dobrýC

nepriaznivý

- zlý

D

nepriaznivý

- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte lokalít

0,2

počet lokalít rastie alebo je ± stabilný

počet lokalít klesol za posledných 10 rokov o 5%

alebo každý rok klesá v priemere o 0,5%*počet lokalít klesol za posledných 10 r. o 5-25% alebo každý rok klesá v priemere o 0,5-2,5%*

počet lokalít klesol za posledných 10 rokov o 25% alebo každý rok klesá v priemere o 2,5%*

II.2. Počet lokalít

0,35

> 20

10 – 20

5 – 9

 5

II.3. Veľkosť slovenského areálu km

0,25

> 150

50  150

10 – 49

 10

II.4. Priemerná kvalita populácií

0,2

 0,9

0,65 – 0,89

0 – 0,64

< 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка