Дз. Саўчанка перспектывы сучасных расійска-беларускія зносін у святле інтэграцыйных працэсаўДата20.03.2016
Памер108.66 Kb.
#2499
Дз. Саўчанка
ПЕРСПЕКТЫВЫ СУЧАСНЫХ РАСІЙСКА-БЕЛАРУСКІЯ ЗНОСІН

У СВЯТЛЕ ІНТЭГРАЦЫЙНЫХ ПРАЦЭСАЎ
Перш за ўсё, хацеў бы пачаць свой выступ са слоў прывітання ўсім удзельнікам нашай чарговай девятнаццатай штогадовай канферэнцыі «Санкт-Пецярбург і беларуская культура» і выказаць задавальненне тым, што тыя інтэграцыйныя працэсы, якія шмат у чым вызначаюць адносіны Беларусі і Расіі, па-ранейшаму захоўваюцца, нягледзячы на ўсе цяжкасці і складанасці сучаснага перыяду.

Разгледзім актуальнасць узаемасувязяў Беларусі і Расіі ў кантэксце праблем інтэграцыі (у тым ліку еўрапейскай). У рамках нашага абмеркавання мы можам разгледзець толькі некаторыя аспекты інтэграцыйных працэсаў, у прыватнасці тыя, якія закранаюць ўзаемаадносіны Рэспублікі Беларусь і з яе бліжэйшымі суседзямі - краінамі ЕС і Расіяй.

Каб больш выразна зразумець заканамернасці і перспектывы інтэграцыі, зробім невялікі экскурс у гісторыю інтэграцыйных працэсаў, у тым ліку, у дачыненні да беларускай тэматыцы. Разгледзім цэлы шэраг прыкладаў з гісторыі інтэграцыйных працэсаў, у якіх удзельнічала Беларусь да пачатку 1990-х гадоў 20 стагоддзя.

Па выніках Крэўскай (1385) і Люблінскай (1569) уній, Польшча ўтварыла з Вялікім княствам Літоўскім (ўключвая усю тэрыторыю цяперашняй Рэспублікі Беларусь) аб'яднанаю федэратыўнаю дзяржаву. Нараўне з пэўнымі дасягненнямі ў эканоміцы і культуры тагачаснай Рэчы Паспалітай, нельга не адзначыць шэраг негатыўных момантаў, якія аказалі ўздзеянне на наступную жыццяздольнасць гэтай федэрацыі. Перш за ўсё, гэта тычыцца аспектаў рэлігіі і культуры ў дачыненні да т.зв. «Усходним Крэсі». У 1696 г. беларуская мова была цалкам змянена на польскаю ў дзяржаўным справаводстве і на стагоддзі страціла шанец выпрацаваць сваю літаратурную форму.

У 1717 годзе было забаронена здзяйсненне публічных набажэнстваў, будаўніцтва новых і рамонт старых праваслаўных храмаў, ў 1736 годзе польскім каралём быў выдадзены універсал, згодна з якім для пасвячэння праваслаўнага святара патрабавалася каралеўскае дазвол. Незадаволенасць праваслаўнага насельніцтва, арыстакратыі і дваранства дыскрымінацыйным надыходам на іх духоўна-культурныя пачатку, паслужыла адной з прычын паслаблення федэрацыі.

Па выніках падзелаў Рэчы Паспалітай, якія адбываліся ў перыяд 1770х-1790х гадоў, да Расеі перайшла спачатку частка Беларусі (Гомель, Магілёў, Віцебск, Дзвінск), а затым беларускія тэрыторыі на ўсход ад Буга і лініі Няміра-Гродна, агульнай плошчай 120 тыс. км ² і насельніцтвам 1,2 млн. чалавек. Уся тэрыторыя, якая перайшла пад уладу Расійскай імперыі, была падзелена на губерні. Тут у першы час былі захаваныя ранейшая прававая сістэма (Літоўскі статут), выбарнасць суддзяў і маршалкам на сейміках. Далучэнне Беларусі да Расіі прывяло да хуткага развіццю эканомікі, гандлю, культуры.

Ўз'яднанне уніятаў з Праваслаўнай Царквой, якое адбылося на Полацкім саборы 1839, з'яўляецца адным з найважнейшых падзей гісторыі беларускага народа Пры гэтым ўз'яднанне уніятаў ссунулася з мёртвай кропкі штучна замарожаны ў Рэчы Паспалітай працэс ператварэння беларускай народнасці ў беларускую нацыю.

Падзеі 1830 і 1863 года (польскае паўстанне) практычна ліквідавалі тое, што можна было назваць суверэнітэтам у складзе Расійскай імперыі (успомнім прыклад Вялікага княства Фінляндскага). Польшча, Літва і Беларусь ператвараліся ў звычайныя расійскія правінцыі. Былыя уніяты не адгукнуліся на звернутыя да іх заклікі польскіх патрыётаў, і польскае нацыянальны рух у не знайшло апоры ў шырокіх народных масах. Наадварот, шмат беларусаў адгукнуліся на заклік рускага генерал-губернатара М. М. Мураўёва і пачалі дапамагаць ўлады наводзіць парадак. У зварот ўваходзіў і тэрмін «Паўночна-Заходні край». У той час пачатак рабіць першыя крокі нацыянальна-культурнае адраджэнне беларусаў. Узнік навуковы цікавасць да вывучэння гісторыі, этнаграфіі і фальклору беларускага народа.

Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 года зноў стала актуальнай праблема, у якой форме выбудоўваць дзяржаўнасць Беларусі. За кароткі перыяд існавання т.зв. «БНР» частка беларускай палітычнай эліты пад кіраўніцтвам Антона Луцкевіча арыентавалася на супрацоўніцтва з польскімі ўладамі і шукала формы ажыццяўлення беларускай дзяржаўнасці на аснове федэрацыі з Польшчай. Луцкевіч лічыў, што ў саюзе з Польшчай беларусы могуць не толькі захаваць свой суверэнітэт, але і набыць зямлі на ўсходзе, аж да Смаленска. У сваю чаргу, іншая частка эліты пад кіраўніцтвам Вацлава Ластоўскага сваімі саюзнікамі разглядала прыбалтыйскія рэспублікі. Заканчэнне Брэсцкага мірнага дагавора паклала гэтым спробам свайго роду еўраінтэграцыі. Тым самым аднавілася інтэграцыя з РСФСР. 23 сьнежня 1918 адбылося афіцыйнае юрыдычнае афармленне абласнога дзялення тэрыторый. Пастановай УЦВК РФСР, Заходняя вобласць нароўні з астатнімі абласнымі расійскімі аб'яднаннямі атрымала афіцыйны статус адміністрацыйнай адзінкі РСФСР. 1 студзеня 1919 года было абвешчана Часовы рабоча-сялянскі ўрад БССР пад кіраўніцтвамна Д. Жылуновіча. 16 студзеня 1919г. ЦК РКП (б) прыняў рашэнне аб адарвання на карысць РСФСР ўсходніх губерняў БССР (Смаленскай, Віцебскай і Магілёўскай губерняў) (Гомель быў павятовым горадам Магілёўскай губерні). На перададзеных РСФСР Віцебскай, Магілёўскай і Смаленскай губерняў былі зачыненыя ўсе беларускія школы, ліквідаваныя ўсе выданні на беларускай мове, беларуская мова быў забаронены для выкарыстання ў дзяржустановах і арміі, на вытворчасці. Уяўляе пэўны цікавасць эксперымент з т.зв. Літоўска-Беларускай ССР на тэрыторыі беларускіх губерняў (Віленскай, Гродзенскай і Мінскай), у кіраўніцтве якой пераважалі палякі і літоўцы, беларусаў прадстаўляў толькі адзін чалавек (з лютага па ліпень 1919 г.). Палітычная эліта з ліку бальшавікоў-беларусаў дамаглася аднаўлення дзяржаўнасці БССР 31 ліпеня 1920 года. А Памеры рэспублікі ў той час складалі ўсяго 52,4 тыс. кв. км (з насельніцтвам крыху больш за паўтара мільёна чалавек).

16 студзеня 1921 года РСФСР і БССР заключаюць паміж сабой саюзны рабоча-сялянскі дагавор, які юрыдычна аформіў ваенна-гаспадарчы саюз дзвюх рэспублік. Федэратыўнай характар ​​адносін паміж Расійскай Федэрацыяй і Беларуссю паслужыў асновай і дыпламатычнага саюза Расіі і Беларусі, фармавалася агульная прававая сістэма і адзінае прававое прастору саюза дзвюх рэспублік. Адукацыя Саюза ССР стала лагічным завяршэннем развіцця тагачасных федэратыўных дзяржаўна-прававых адносін паміж Расійскай Федэрацыяй і Беларуссю. У 1923 -26 гг. Палітбюро ЦК РКП (б) пагадзілася на вяртанне ў склад Беларусі часткі яе тэрыторыі (са складу былой Віцебскай і Гомельскай губерні. Калі б не намаганні кіраўніцтва БССР у тыя гады, то сёння ўсходняя мяжа Рэспублікі Беларусь заставалася б у межах ўсходняй мяжы Мінскай вобласці.

Варта адзначыць, што ў той перыяд ўпершыню стала пазначацца праблема т.зв. «Санітарных» калідораў »або« буферных дзяржаў ». паняцце «санітарнага кардону» у атрымлівае і больш шырокую трактоўку - так характарызуюць шэраг любых буферных дзяржаў, якія фарміруюць бар'ер супраць большага і ідэалагічна чужога дзяржавы, а таксама выкарыстоўваюць як метафару прадухілення распаўсюджвання ідэалогіі ці дзейнасці, якую лічаць непажаданай, небяспечнай (напрыклад, міжнароднага тэрарызму) . Як на Захадзе, так і на Усходзе, Беларусь сталі разглядаць як «буфер» паміж Еўропай і Расіяй.

Яшчэ: у сакавіку 1919 года старшыня Савета міністраў Францыі Жорж Клемансо пераконваў нядаўна створаныя памежныя з РСФСР дзяржавы сфармаваць антырасейскі абарончы саюз з мэтай ізаляцыі Еўропы ад пагрозы распаўсюджвання камунізму і экспарту рэвалюцыі. Асноўнай задачай ствараемага «санітарнага кардону» было дасягненне поўнай ізаляцыі Савецкай Расіі.

Генры Кісінджэр ў сваёй кнізе «Дыпламатыя» адзначыў, што дзякуючы новай Версальскай сістэме міжнародных адносін адбыўся адрыў Расіі ад Еўропы пры дапамозе «санітарнага кардону малых ўсходнееўрапейскіх дзяржаў». Падобныя метады стварэння буферных дзяржаў выкарыстоўвалі і бальшавікі. Характэрны прыклад - «Далёкаўсходняя рэспубліка», падзяляльная РСФСР і Японію. У сувязі з гэтым, прымаючы ў канцы 1918 года рашэння аб абвяшчэнні Беларускай дзяржавы, бальшавікі кіраваліся зусім не унутрыпалітычнымі матывамі і не інтарэсамі беларускай нацыі. Да стварэння БССР іх штурхала знешнепалітычная сітуацыя і, галоўным чынам, ваенная пагроза, што ішла ад Польшчы. У нашы дні па-ранейшаму актуальная тэматыка выкарыстання «буферных дзяржаў». Тут дарэчы, у прыватнасці, згадаць аб кнізе камісара адзінага рынку ЕС Фрыца Болкенштайна «Межы Еўропы»). Цяпер гэтая функцыя рэальна належыць Польшчы - своеасабліваму фарпост еўрапейскай дэмакратыі ва ўсходняй Еўропе. Ідэю стварэння новай свайго роду «санітарнай зоны» на межах посткамуністычнай Расеі (у выглядзе «буферных дзяржаў») таксама агучваў Збігнеў Бжэзінскі ў сваёй кнізе "Вялікая шахматная дошка".

Такім чынам, гістарычны вопыт дазваляе зрабіць відавочны выснову, што спробы інтэграцыі Беларусі ў розныя Федэратыўныя або канфедэратыўны структуры з больш моцнымі еўрапейскімі дзяржавамі (Польшча, Расія) на працягу XIV-XX стагоддзяў з часам прыводзілі да страты ёй палітычнай і эканамічнай незалежнасці, а ў пэўныя перыяды - і да нацыянальнай, культурнай і рэлігійнай дыскрымінацыі беларускага народа.

У 20 стагоддзі на еўразійскай прасторы сталі фармавацца два прынцыповыя падыходу да інтэграцыі: федералистский і канфедэратыўны.

Прыхільнікі першай шляху імкнуліся да пабудовы наднацыянальнай федэрацыі (т.зв. Злучаных Штатаў Еўропы), г.зн. да інтэграцыі ўсяго комплексу грамадскага жыцця, аж да ўвядзення адзінага грамадзянства. Па гэтым шляху пайшла інтэграцыя на прасторах былой Расійскай імперыі, ператворанай ў СССР. У пэўным сэнсе і ЕС ідзе тым жа шляхам (не ўсе краіны ЕС аб'яднаны валютным саюзам і не ўсё з іх уваходзяць ў НАТА).

Другі падыход прадугледжваў абмежаваную інтэграцыю, заснаваную на прынцыпах міждзяржаўнага згоды, з захаваннем поўнага суверэнітэту краін-удзельніц. Для прыхільнікаў гэтага падыходу працэс аб'яднання зводзіўся выкарыстанню розных формаў эканамічнага і палітычнага саюза або супрацоўніцтва пры захаванні сваіх нацыянальных урадаў і ўзброеных сіл. Нешта падобнае мела месца пры стварэнні СНД, а таксама іншых міждзяржаўных утварэнняў, у тым ліку саюз Расіі і Беларусі.

Разам з тым, уяўляецца мэтазгодным даць дастаткова адназначныя і абгрунтаваныя адказы на два галоўных пытання: першы з іх-«Неабходна Ці інтэгравацца Беларусі ў еўрапейскую супольнасць або засяродзіць намаганні на пабудове свайго саюза ў рамках, напрыклад, СНД з наступным яго супрацоўніцтвам з ЕС?» Другое пытанне-«Калі ўсё ж інтэгравацца, то ў якой ступені і да якіх межаў быць уцягнутым у гэты працэс; якія формы інтэграцыі ўжываць, з улікам расійска-беларускіх адносін: паасобку, у рамках Саюзнай дзяржавы, або па-іншаму?"

У наш час Расійска-беларускае супрацоўніцтва развівалася ва ўмовах фарміравання Саюзнай дзяржавы (Дагавор "Аб адукацыі Супольнасці Расеі і Беларусі» ад 2 красавіка 1996 года, Дагавор "Аб Саюзе Беларусі і Расіі» ад 2 красавіка 1997 года, Статут Саюза Беларусі і Расіі ад 23 мая 1997 года, Дагавор "Аб стварэнні Саюзнай дзяржавы» (падпісаны 8 снежня 1999г., уступіў у сілу 26 студзеня 2000 г.), а таксама дадатковых прававых актаў:

· Дагавор "Аб роўных правах грамадзян»

· Дагавор "Аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнага забеспячэння»

· Пастанова «Аб забеспячэнні роўных правоў на набыццё ва ўласнасць, валоданне, карыстанне і распараджэнне маёмасцю"

· Рашэнне Вышэйшага Савета "Аб бесперашкодным абмене жылых памяшканняў

· Рашэнне Вышэйшага Савета "Аб роўных правах на працаўладкаванне, аплату працы і прадастаўленне іншых сацыяльна-працоўных гарантый»

· Пастанова "Аб узаемным прадастаўленні роўных правоў ў атрыманні ўсебаковай медыцынскай дапамогі»

У 2009 годзе пачаў функцыянаваць Мытны саюз Рэспублікі Беларусь, Рэспублікі Казахстан і Расійскай Федэрацыі. У 2010 годзе яму перададзены шэраг наднацыянальных функцый у сферы рэгулявання знешняга гандлю. Дзяржавы - члены Мытнага саюза пайшлі далей па шляху інтэграцыі і ў канцы 2010 года падпісалі пакет пагадненняў, якія фарміруюць дагаворна - прававую базу Адзінай эканамічнай прасторы.

Пры любым развіцці падзей, звязаных з пашырэннем ЕС на еўрапейскім кантыненце ўсё роўна застануцца толькі два асноўных фігуры - Еўрапейскі саюз і Расія. Астатнім дзяржавам у залежнасці ад іх палітычнага і эканамічнага патэнцыялу прыгатаваная адносна другарадная роля, сутнасць якой будзе заключацца ў падтрымцы ці супраціве ініцыятывам, якая вылучана «галоўнымі фігурамі». Вось чаму для такіх невялікіх краін як Беларусь ўстае сакраментальнае пытанне - «Што рабіць?».

Перспектыва расійска - беларускай інтэграцыі

Закранаючы праблем еўрапейскай інтэграцыі Расеі і Беларусі, уяўляецца магчымым зрабіць выснову аб тым, што, у адрозненне ад Расіі (якую ў бліжэйшай перспектыве пакуль ніхто не збіраецца запрашаць для ўступлення ў ЕС), грамадзяне Беларусі, выпрабаваўшы на сабе ў плыні некалькіх стагоддзяў розныя інтэграцыйныя формы , займаюць хутчэй пасіўна-нейтральную пазіцыю, чым актыўную пазіцыю, і не адчуваюць моцных імкненняў растварацца ў шырокім эканамічным і палітычным як «еўрапейскім» так і «расейскім» прасторы, у іх няма відавочнага жадання садзейнічаць ператварэнню свайго дзяржавы ў трэцярадную краіну або ў намінальны суб'ект Расійскай Федэрацыі.

Хачу адзначыць, што Беларусь і Расія непасрэдна не ўдзельнічаюць у працэсе еўрапейскай інтэграцыі, але прыкладаюць пэўныя намаганні для развіцця шматбаковага супрацоўніцтва з ЕС. А аналіз сацыяльна-эканамічных і палітычных працэсаў апошняга дзесяцігоддзя паказвае, што фарсіраванне падключэння Беларусі і Расіі да еўрапейскага інтэграцыйнага працэсу на любых умовах і ў самыя кароткія тэрміны - гэта невыканальная задача.

Зварот да палітычнай інтэграцыі паміж Расеяй і Беларуссю немагчымы, так як беларускі палітычны клас не гатовы да перадачы часткі суверэнітэту наднацыянальным органам Саюзнай Дзяржавы. Акрамя таго, у сілу хутчэй суб'ектыўных прычын расейская палітычная эліта не імкнецца да аб'яднання з Беларуссю на аснове раўнапраўнага партнёрства, маючы на ўвазе пад аб'яднаннем фактычна паглынанне Беларусі Расейскай Федэрацыяй з магчымым захаваннем на працягу нейкага часу толькі фармальных атрыбутаў яе дзяржаўнасці.

Эканамічная інтэграцыя паміж Расіяй і Беларуссю ў абраным датацыйнай фармаце пакуль што мала эфектыўная. Стварэнне зоны свабоднага гандлю (мытнай зоны) у рамках расійска-беларускай інтэграцыі ў цяперашні час ператварылася ў своеасаблівую цяжар для расейскага бюджэту. А ў выпадку ўступлення Расеі ў СГА, такая зона падлягае ліквідацыі. Практычна пакуль няма перадумоў для агульнага рынку і эканамічнага, а таксама валютнага саюза (наступныя этапы эканамічнай інтэграцыі) у рамках Саюзнай Дзяржавы.


Будучыня расійска-беларускіх адносін


Зараз Масква ўжо не разглядае Беларусь у якасці прыярытэту першага ўзроўня, асаблівыя адносіны з якой трэба падтрымліваць субсідаваннем яе эканомікі. На цяперашнім этапе, на мой погляд, найбольш рацыянальнай формай двухбаковых адносін Беларусі як з Расіяй, так і з еўрапейскай супольнасцю будзе прагматычнае супрацоўніцтва і партнёрства, якое мяжуе з умераным канструктыўным ізаляцыянізму ў пазітыўным разуменні гэтага слова. Ёсць здагадка, што паступова саюзныя структуры паміж двума краінамі перафарматуе ў каардынацыйныя органы, звязаныя з функцыянаваннем транспартных камунікацый, у тым ліку энергетычных, міграцыі, выкарыстання беларускіх працоўных рэсурсаў. Відавочна захаваецца цікавасць да ўзаемнай абароне паветранай прасторы (у прыватнасці выкарыстанне аб'ектаў РЛС "Волга" (Баранавічы), 43-й вузел сувязі ВМФ (Вілейка).

Важную ролю ў фарміраванні ўзаемавыгадных, раўнапраўных партнёрскіх адносін Беларусі і Расіі, пераадоленні думкі асобных расійскіх палітычных кіраўнікоў аб Беларусі як аб «малодшым партнёра" павінна гуляць далейшае развіццё этнакультурных сувязяў беларускай дзяржавы і грамадства з беларускай дыяспарай у Расійскай Федэрацыі.

У Расеі пражывае прыкладна 814,7 тысячы асоб беларускага паходжання. Рэальна, па розных ацэнках, беларуская дыяспара ў Расеі складае каля 2 млн. чалавек. Суайчыннікі павінны адчуць, што яны частка беларускай нацыі.

У цяперашні час у Расіі створана шматузроўневая структура беларускай дыяспары, якая ўключае ў сябе больш за 20 нацыянальна-культурных аўтаномій, культурна-асветніцкія грамадства, культурныя цэнтры, зямляцтвы, у цэлым каля 80 грамадскіх арганізацый беларусаў, асноўнымі задачамі якіх з'яўляюцца наладжванне сувязей з гістарычнай радзімай, захаванне і прадстаўленне ў Расіі беларускіх нацыянальных, культурных і духоўных традыцый. З мэтай стварэння адзінага прадстаўніцкага органа беларусаў у Расіі ў 1999 г. была заснавана Федэральная нацыянальна-культурная аўтаномія (ФНКА) "Беларусы Расіі". У рэгіёнах Расіі дзейнічае каля 100 самадзейных творчых калектываў расійскіх беларусаў і калектываў, якія маюць у сваім рэпертуары беларускія песні, танцы і мелодыі.Аднак, падтрымка беларускай дыяспары мае патрэбу ў далейшым пашырэнні. Неабходна імкнуцца да таго, каб усе якія пражываюць у Расіі беларусы адчувалі сваю сувязь з Радзімай, адчувалі сябе часткай адзінай нацыі, ведалі і любілі беларускую мову і культуру. Гэта мае на ўвазе паглыбленне супрацоўніцтва, перш за ўсё. На «нізавым» узроўні - паміж канкрэтнымі культурнымі ўстановамі (тэатрамі, музеямі, бібліятэкамі і да т.п.), аднак, не выклікае сумненняў, што падтрымка беларускай дыяспары за мяжой павінна з'яўляцца і часткай дзяржаўнай палітыкі Рэспублікі Беларусь.

Усе гэтыя крокі павінны быць цесна звязаны з прынцыпамі неўмяшання ва ўнутраныя справы нашых дзяржаў і павазе іх суверэнітэту, а таксама выключэнняў падвойных стандартаў пры вырашэнні любых праблем узаемных адносін. Гэта дазволіць заняць сваё годнае месца як у еўрапейскай, так і сусветнай палітыцы.
Каталог: pipermail -> slawistik -> attachments -> 20110729 -> 04bcc39a
attachments -> Дарагія сябры! Прапануем Вам чарговы бюлетэнь га “маб”
attachments -> Дыялектная дыферэнцыяцыя старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы
04bcc39a -> Дарагія сябры! Прапануем Вам чарговы бюлетэнь Грамадскага аб’яднання “Міжнародная асацыяцыя беларусістаў”
attachments -> Dear colleagues!
attachments -> Дарагія сябры! Прапануем Вам чарговы бюлетэнь га “маб”
attachments -> Дарагія сябры! Прапануем Вам чарговы бюлетэнь га “маб”
attachments -> Resume: The March-April issue of the newsletter expands on


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка