D’una sepultura dades de la persona sol·licitant
Дата канвертавання26.04.2016
Памер29.74 Kb.Segell de registre d’entrada


SOL·LICITUD DE RETROCESSIÓ

D’UNA SEPULTURA


DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Nom i cognoms o raó social

     DNI / NIE / PASP / CIF

     


Domicili

     


Núm.

     Pis

     


Porta

     


Telèfon

     


Codi postal i població

      Província

      Correu electrònic

     


Representat/da per:

     


DNI / NIE / PASP / CIF

     EXPOSO

Que soc el/la titular de la sepultura número:       fila:       del Cementiri de: Sant Sebastià

 Les PruellesQue fa més de dos anys que no s’hi ha enterrat ningú.


DEMANO

Que s’iniciï l’expedient de retrocessió de la sepultura esmentada i:

 autoritzo que les despulles existents en aquesta sepultura siguin traslladades a l’ossera municipal, previ pagament de la corresponent taxa.

 faig constar que aquest nínxol es troba buit de despulles

DADES BANCÀRIES

Nom entitat:

     


Les dades coincideixen amb les existents en aquesta entitat

(segell i data)Compte corrent (20 dígits)

Entitat

    


Oficina

    


Dígit de control

  


Compte

     


Titular:

     DOCUMENTS APORTATS

 Fotocòpia del DNI/NIF/NIE

 Títol de la sepultura (original)

      


 Imprès d’autoliquidació pagat


Data:       de  de      

Signatura.D'acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu seran incloses en un fitxer automatitzat als efectes de poder processar les demandes recollides i/o realitzar comunicacions sobre informacions derivades de les mateixes. Així mateix us informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de l'Ajuntament de Sitges (Plaça de l’Ajuntament, s/núm. 08870 – Sitges).

Per trametre a:
AJUNTAMENT DE SITGES · Plaça de l’Ajuntament s/n · 08870 – Sitges

Tel. 93 811 76 00 · Fax 93 811 48 24 · www.sitges.cat · ajuntament@sitges.cat · CIF: P 0827000 A


Lloc de presentació:

OFICINES D’ATENCIÓ CIUTADANA (OAC)C/ Nou ,12

08870 – SitgesPasseig Marítim de les Botigues, 1 08860 – Les Botigues de Sitges

Plaça del Baró Güell, 9

08871 – GarrafTel. 010 – 93 811 48 04 · Fax 93 811 48 24 · oac@sitges.cat


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка