Doc. Ing. Tomáš Policar, Ph. D
Дата канвертавання22.04.2016
Памер123.2 Kb.
PUBLIKAČNÍ SEZNAM (List of publications)
doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D.

ResearcherID G-4896-2015


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, tel:+420 387 774 606,

e-mail: policar@frov.jcu.cz


University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, South Bohemian Research Center of Aquaculture and Biodiversity of Hydrocenoses, Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology, Vodňany, Czech Republic
2016

Lektorované odborné časopisy s IF


Peer reviewed journals and their IF
Bláha, M., Žurovcová, M., Kouba, A., Policar, T., Kozák, P., 2016. Founder event and its effect on the genetic variation in translocated populations of noble crayfish (Astacus astacus). Journal of Applied Genetics 57: 99-106. (IF 2014 = 1.477)

Blecha, M., Samarin, A. M., Kristan, J., Policar, T., submitted. Benefits of hormone treatment of both sexes in semi-artificial reproduction of pikeperch (Sander lucioperca L.). Czech Journal of Animal Science. - accepted (IF 2014 = 2.108)

Kristan, J., Blecha, M., Policar, T. Alcalase treatment for elimination of stickiness in pikeperch (Sander lucioperca L.) eggs under controlled conditions. Aquaculture Research.doi: 10.1111/are.12850. - accepted (IF 2014 = 1.376)

Samarin, A. M., Blecha, M., Uzhytchak, M., Bytyutskyy, D., Zarski, D., Flajshans, M., Policar, T., 2016. Post-ovulatory and post-stripping oocyte ageing in northern pike, Esox lucius (Linnaeus, 1758), and its effect on egg viability rates and the occurrence of larval malformations and ploidy anomalies. Aquaculture 450: 431 - 438. (IF 2014 = 1.878)

Samarin, A. M., Kazemi, R., Nikbakhsh, J., Policar, T., submitted. Survival rates associated with the in vitro low temperature storage of kutum Rutilus frisii kutum eggs. Iranian Journal of Fisheries Sciences. - accepted (IF 2014 = 0,372)
Stejskal, V., Kouril, J., Policar, T., Svobodova, Z., 2016. Splenic lipidosis in intensively cultured perch, Perca fluviatilis L. Journal of Fish Diseases 39: 87-93. (IF 2014 = 2.056)
2015

Lektorované odborné časopisy s IF


Peer reviewed journals and their IF
Blecha, M., Kristan, J., Samarin, A. M., Rodina, M., Policar, T., 2015. Quality and quantity of pikeperch (Sander lucioperca) spermatozoa after varying cold water treatments. Journal of Applied Ichtyology 31 (Suppl. 2): 75 – 78. (IF 2014 = 0. 867)
Bondarenko, V., Drozd, B., Policar, T., 2015. Effect of water temperature on egg incubation time and quality of newly hatched larvae of northern pike (Esox lucius L., 1758). Journal of Applied Ichthyology 31 (Suppl. 2): 45 – 50. (IF 2014 = 0. 867)
Bondarenko, V., Podhorec, P., Svinger, V, Policar, T., 2015. Evaluation of different treatments for induction of ovulation in Northern pike (Esox lucius L.). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 15: 581 – 587. (IF 2014 = 0.566)
Samarin, A. M., Policar, T., Lahnsteiner, F., 2015. Fish Oocyte Ageing and its Effect on Egg Quality. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture 23: 302-314.
Samarin, A. M., Gela, D., Bytyutskyy, D., Policar, T., 2015. Determination of the best post-ovulatory stripping time for the common carp, Cyprinus carpio. Journal of Applied Ichthyology 31 (Suppl. 2): 51 – 55. (IF 2014 = 0. 867)

Samarin, A. M., Blecha, M., Bytyutskyy, D., Policar, T., 2015. Post-ovulatory oocyte ageing in pikeperch (Sander lucioperca L.) and its effect on egg viability rates and the occurrence of larval malformations and ploidy anomalies. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 15: 435 – 441. (IF 2014 = 0.665)
Knihy či kapitoly, monografie, skripta

Books or chapters, monographs, textbooks

Kozák, P., Ďuriš, Z., Petrusek, A., Buřič, M., Horká, I., Kouba, A., Kozubíková-Balzarová, E., Policar, T., 2015. Crayfish Biology and Culture. University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, Vodňany, CZE, 456 pp.

Overton, J.L., Toner, D., Policar, T., Kucharczyk, D., 2015. Chapter 35: Commercial production: Factors for success and limitations in European percid fish culture. In: Kestemont, P. and Dabrowski, K., Summerfelt, R.C. (eds.): Biology and Culture of Percid Fishes – Principles and Practices, Springer, pp. 881–890.

Policar, T., Samarin, A. M., Melard, Ch., 2015. Chapter 16: Culture methods of Eurasian perch during ongrowing. In: Kestemont, P. and Dabrowski, K., Summerfelt, R.C. (eds.): Biology and Culture of Percid Fishes – Principles and Practices, Springer, pp. 417–435.

Steenfeldt, S., Fontaine, P., Overton, J.L., Policar, T., Toner, D., Falahatkr, B., Horvath A., Khemis, I.B., Hamza, N., Mhetli, M., 2015: Chapter Current status of Eurasian percid fishes aquaculture. In: Kestemont, P. and Dabrowski, K., Summerfelt, R.C. (eds.): Biology and Culture of Percid Fishes – Principles and Practices, Springer, pp. 817–841.


Ostatní (popularizační články)

Others (popularizing articles)

Blecha, M., Křišťan, J., Policar, T., 2015. Způsoby výtěru a výhody hormonálního ošetření generačních ryb při výtěru candáta. Rybníkářství, 21: 6 a 8.


Mezinárodní konference

International conferences

Blecha, M., Křišťan, J., Svačina, P., Policar, T., 2015. Produkce násadového materiálu candáta určeného pro další chov v recirkulačním zařízení pomocí kombinace rybniční a intenzivní akvakultury. In: Velíšek, J., Kouba, A., Dvořáková, Z., (eds.): Potenciál recirkulačních akvakulturních systémů (RAS) pro české produkční rybářství. Sborník příspěvků z odborného semináře, Vodňany 1. – 2. září 2015, 78 – 84.

Blecha, M., Svacina, P., Kristan,J., Lebeda, I., Flajshans, M., Policar, T., 2015. The first results of heat shock inducing triploidisation level in pikeperch (Sander lucioperca). Abstract book from the 5TH International Workshop on the Biology of Fish Gametes

Křišťan, J., Pecher, P., Blecha, M., Svačina, P., Uzhytchak, M., Policar, T., 2015. Porovnání přežití, růstu a celkové efektivity chovu u juvenilních ryb amura bílého (Ctenopharyngodon idella) v průběhu přezimování v rybnících a RAS. In: Velíšek, J., Kouba, A., Dvořáková, Z., (eds.): Potenciál recirkulačních akvakulturních systémů (RAS) pro české produkční rybářství. Sborník příspěvků z odborného semináře, Vodňany 1. – 2. září 2015, 92 – 96.

Policar, T., Blecha, M., Křišťan, J., Svačina, P., 2015. Metody a postupy využívané v intenzivní akvakultuře. In: Velíšek, J., Kouba, A., Dvořáková, Z., (eds.): Potenciál recirkulačních akvakulturních systémů (RAS) pro české produkční rybářství. Sborník příspěvků z odborného semináře, Vodňany 1. – 2. září 2015, 62 – 77.

Policar, T., Šetlíková, I., Bláha, M., Blecha, M., Svačina, P., Křišťan, J., Żarski, D., Kucharczyk, D., 2015. Efect of periphyton support on the production of pikeperch Sander lucioperca L. juveniles in fishponds. In: Kaushik S. (ed.): Aquaculture, Nature and Society, Aquaculture Europe 15, USB of Abstracts, Rotterdam, October 20 – 23, 2015, 633 – 634.

Svačina, P., Blecha, M., Křišťan, J., Policar, T., 2015. Potencionální využití mníka jednovousého (Lota lota L.) v intenzivní akvakultuře. In: Velíšek, J., Kouba, A., Dvořáková, Z., (eds.): Potenciál recirkulačních akvakulturních systémů (RAS) pro české produkční rybářství. Sborník příspěvků z odborného semináře, Vodňany 1. – 2. září 2015, 85 – 91.Svačina, P., Blecha, M., Uzhytchak, M., Křišťan, J., Policar, T., 2015. Growth, survival, feed utilization and condition of juvenile burbot (Lota lota L.) in various temperatures. In: Kaushik S. (ed.): Aquaculture, Nature and Society, Aquaculture Europe 15, USB of Abstracts, Rotterdam, October 20 – 23, 2015, 768 – 769.
2014

Lektorované odborné časopisy s IF

Peer reviewed journals and their IF
Bláha, M., Šetlíková, I., Peterka, J., Musil, J., Policar, T., 2014. Planktonic or non-planktonic food in young-of-the-year European perch Perca fluviatilis in ponds. Journal of Fish Biology 85: 509–515. (IF 2013 = 1.734)
Křišťan, J., Hatef, A., Alavi, S.M.H., Policar, T., 2014. Sperm morphology, ultrastructure, and motility in pikeperch Sander lucioperca (Percidae, Teleostei) associated with various activation media. Czech Journal of Animal Science 59 (1): 1–10. (IF 2013 = 0.922)
Kristan,J., Stara, A., Polgesek,M., Drasovean, A., Kolarova, J., Priborsky, J., Blecha, M., Svacina, P., Policar, T., Velisek, J., 2014. Efficacy of different anaesthetics for pikeperch (Sander lucioperca L.) in relation to water temperature. Neuroendocrinology Letters, 35 (Suppl. 2):81 – 85. (IF 2013 = 0.922)

Uplatněné metodiky, patenty, poloprovozy, ověřené technologie


Application of methodologies, patents, pilot plants, verified technologies
Křišťan, J., Policar, T., Vaniš, J., Svačina, P., 2014. Reprodukce a chov rychleného plůdku mníka jednovousého (Lota lota) v rybnících. Edice Metodik (certifikovaná metodika), FROV JU, č. 147, 25 s.
Policar, T., Blecha, M., Křišťan, J., 2014. Optimalizace umělé inkubace jiker u okouna říčního (Perca fluviatilis L.) v kontrolovaných podmínkách chovu. Edice Metodik, FROV JU (certifikovaná metodika), č. 159, 22 s.
Policar, T., Blecha, M., Křišťan, J., 2014. Masový poloumělý výtěr candáta obecného (Sander lucioperca L.) s použitím recirkulačního akvakulturního systému (RAS). Edice Metodik, (poloprovoz), FROV JU, Vodňany.
Knihy či kapitoly, monografie, skripta

Books or chapters, monographs, textbooks
Kozák, P., Ďuriš, Z., Petrusek, A., Buřič, M., Horká, I., Kouba, A., Kozubíková-Balzarová, E., Policar, T., 2015. Crayfish Biology and Culture. University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, Vodňany, CZE, 456 pp.
Mezinárodní konference

International conferences
Blecha, M., Křišťan, J., Policar, T., 2014: Adaptation of the intensively cultured pikeperch (Sander lucioperca) juveniles to pond culture during winter and their following adaptation and culture under RAS. In: Maroni, K. (ed.): Adding Value, Aquaculture Europe 14, USB of Abstracts, Donostia – San Sebastián, October 14 – 17, 2014, 148 – 149.
Policar, T., Křišťan, J., Blecha, M., Stejskal, V., 2014: Adaptation of pond cultured juveniles in RAS and following culture in three carnivorous fish species. In: Maroni, K. (ed.): Adding Value, Aquaculture Europe 14, USB of Abstracts, Donostia – San Sebastián, October 14 – 17, 2014, 1011 – 1012.


2013

Lektorované odborné časopisy s IF

Peer reviewed journals and their IF
Bláha, M., Šetlíková, I., Musil, J., Policar, T., 2013. No reason for keeping 0+ perch (Perca fluviatilis L.) with the prey fish. Aquaculture International 21 (4): 883–896. (IF 2012 = 1,037)
Křisťan, J., Alavi, S.M.H., Stejskal, V., Policar, T., 2013. Hormonal induction of ovulation in pikeperch (Sander lucioperca L.) using human chorionic gonadotropin (hCG) and mammalian GnRH analogue. Aquaculture International, 21(4): 811 – 818. (IF 2012 = 1,037)
Policar, T., Stejskal, V., Křišťan, J., Podhorec, P., Švinger, V., Bláha, M., 2013. The effect of fish size and stocking density on the weaning success of pond-cultured pikeperch Sander lucioperca L. Aquculture Interantional 21: 869–882. (IF 2012 = 1,037)
Policar T., Adamek, Z., 2013. Preface. Aquaculture International 21(4): 737 – 738. (IF 2012= 1,037)
Svinger, V.W., Hansen, T., Shadrin, Y., Policar, T., Zadelenov, V.I., Kouril, J., 2013. Induction and advancement of ovulation in wild Arctic grayling (Thymallus arcticus arcticus) using D-Tle6,Pro9,NEt-mGnRHa Lecirelin. Czech Journal of Animal Science 58 (1): 8–14. (IF 2012 = 1,079)
Švinger, V.W., Policar, T., Kallert, D.M., Kouřil, J., 2013. Effects of Salmon Gonadotropin-Releasing Hormone Analog (GnRHa) on Reproductive Success and Egg Size in Rainbow Trout and Brook Trout. North American Journal of Aquaculture 75 (4): 474–486. (IF 2012 = 0,755)
Švinger, V.W., Policar, T., Steinbach, Ch., Poláková, S., Jankovych, A., Kouřil, J., 2013. Synchronization of ovulation in brook char (Salvelinus fontinalis, Mitchill 1814) using emulsified D-Arg6Pro9NEt sGnRHa. Aquaculture International 21: 783–799. (IF 2012 = 1,037)

Mezinárodní konference

International conferences
Blecha, M., Mohagheghi, S. A., Kristan, J., Policar, T., 2013. Semiartificial sprawning of pikeperch (Sander lucioperca): Why is important to do the hormonal treatment of both sexes? In: Maroni, K. (ed.): Making Sence of Science, Aquaculture Europe 13, USB of Abstracts, Trondheim, Norway, August 9 – 12, 2013, 71 – 72.
Blecha, M., Kristan, J., Mohagheghi, S. A., Rodina, M., Policar, T., 2013. Comparison of the quality of pikeperch (Sander lucioperca) sperm in different spawning seasons. In: Pšenička, M., Němcová, I., Dvořáková, Z., Kovaříková, K. (eds): Book of abstracts, Diversification in Inland Finfish Aquaculture II (DIFA II), Vodňany, Czech Republic, September 24 – 26, 2013, 35.
Bondarenko, V., Podhorec, P., Kristan, J., Policar, T., 2013. Effect of various temperature regimes on early life history in Northern pike (Esox lucius L.). In: Maroni, K. (ed.): Making Sence of Science, Aquaculture Europe 13, USB of Abstracts, Trondheim, Norway, 78 – 79.
Bondarenko, V., Podhorec, P., Svinger, W. V., Policar, T., 2013. Efficiency of hormonal treatment for stimulation of ovulation in Northern pike (Esox lucius L.). In: Pšenička, M., Němcová, I., Dvořáková, Z., Kovaříková, K. (eds): Book of abstracts, Diversification in Inland Finfish Aquaculture II (DIFA II), Vodňany, Czech Republic, September 24 – 26, 2013, 102.
Křišťan, J., Bouchet, D., Policar, T., 2013. Reproductive characteristics and optimization of egg fertilization in Northern pike (Esox lucius L.). In: Maroni, K. (ed.): Making Sence of Science, Aquaculture Europe 13, USB of Abstracts, Trondheim, Norway, August 9 – 12, 2013, 245 – 246.
Mohagheghi, A. S., Policar, T., Kazemi, R., Nikbakhsh, J., 2013. Survival rates associated with the in vitro low temperature storage of kutum Rutilus frisii kutum eggs. In: Maroni, K. (ed.): Making Sence of Science, Aquaculture Europe 13, USB of Abstracts, Trondheim, Norway, 294 – 295.
Mohagheghi, A. S., Gela, D., Policar, T., 2013. Determination of the best post-ovulatory stripping time for common carp, Cyprinus carpio. In: Pšenička, M., Němcová, I., Dvořáková, Z., Kovaříková, K. (eds): Book of abstracts, Diversification in Inland Finfish Aquaculture II (DIFA II), Vodňany, Czech Republic, September 24 – 26, 2013, 90.
Policar, T., Blecha, M., Kristan, J., Stejskal, V., Blaha, M., 2013. Combination of intensive (RAS) and extensive (pond) aquaculture for juvenile production in pikeperch (Sander lucioperca). In: Poleksic, V. (Ed.): Water & Fish, Conference proceedings from VI International conference „Water and Fish“, Belgrade-Zemun, Serbia, 88-91.
Policar, T., Blaha, M., Kristan, J., Stejskal, V., Blecha, M., 2013. Juvenile production of pikeperch (Sander lucioperca L.) under pond conditions – experience for three years. In: Maroni, K. (ed.): Making Sence of Science, Aquaculture Europe 13, USB of Abstracts, Trondheim, Norway, August 9 – 12, 2013, 352 – 353.
Policar, T., Blecha, M., Křišťan, J., 2013. Efficiency of two spawning techniques evaluated by reproductive performance in pikeperch (Sander lucioperca L.). In: Pšenička, M., Němcová, I., Dvořáková, Z., Kovaříková, K. (eds): Book of abstracts, Diversification in Inland Finfish Aquaculture II (DIFA II), Vodňany, Czech Republic, September 24 – 26, 2013, 60.
Stejskal, V., Marek, M., Matousek, J., Pimakhin, A., Drozd, B., Policar, T., Kouril, J., 2013. Possibilities of duoculture of perch (Perca fluviatilis) and pikeperch (Sander lucioperca) in recirculation system. Reproduction of natural population of fish. GosNIORCH, 16-18.4 St. Peterbourg, Russia.
Zarski, D., Kristan, J., Palinska-Zarska, K., Krejszeff S., Policar, T., Kucharczyk, D., 2013. The period of pikeperch, Sander lucioperca (L.), eggs ability to fertilization. In: Maroni, K. (ed.): Making Sence of Science, Aquaculture Europe 13, USB of Abstracts, Trondheim, Norway, August 9 – 12, 2013, 471 – 472.
Zarski, D., Kristan, J., Palinska-Zarska, K., Krejszeff S., Policar, T., Kucharczyk, D., 2013. The period of pikeperch, Sander lucioperca (L.), eggs ability to fertilization and its dependence on egg quality. In: Pšenička, M., Němcová, I., Dvořáková, Z., Kovaříková, K. (eds): Book of abstracts, Diversification in Inland Finfish Aquaculture II (DIFA II), Vodňany, Czech Republic, September 24 – 26, 2013, 83.

Uplatněné metodiky, patenty, poloprovozy, ověřené technologie


Application of methodologies, patents, pilot plants, verified technologies
Bondarenko, V., Křišťan, J., Švinger, V., Policar, T., 2013. Reprodukce a odchov rychleného plůdku štiky obecné (Esox lucius). Edice Metodik (certifikovaná metodika), FROV JU, Vodňany 144, 54 s.
Ostatní

Others
Policar, T., Chotěborský, M., Křišťan, J., 2013. Adaptace intenzivně chovaných juvenilních ryb candáta obecného na rybniční podmínky chovu. Rybníkářství 14: 6.
2012

Lektorované odborné časopisy s IF

Peer reviewed journals and their IF

Křišťan, J., Stara, A., Turek J., Policar, T., Velisek, J. 2012.Comparison of the effects of four anaesthetics on haematological and blood biochemical profiles in pikeperch (Sander lucioperca L.). Neuroendocrinol Letters 33 (Supp.3): 101–106. (IF 2011 = 1.296)


Křisťan, J., Stejskal, V., Policar, T., 2012. Comparison of reproduction characteristics and broodstock mortality in farmed and wild Eurasian perch (Perca fluviatilis L.) females during reproduction under controlled conditions. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 12: 191-197. (IF 2011 = 0,432)
Podhorec, P., Socha, M., Sokolowska-Mikolajczyk, M., Policar, T., Svinger, V.W., Gosiewski, G., Kouba, A., Kouril, J., 2012. The effects of water temperature and hormonal treatments on circulating LH and ovulation in tench (Tinca tinca). Reviews in Fish Biology and Fisheries 22(3): 791-796. (IF 2011 = 2,500)
Podhorec, P., Socha, M., Sokolowska-Mikolajczyk, M., Policar, T., Svinger, V.W., Drozd, B., Kouril, J., 2012. Dopamine control of LH release in tench (Tinca tinca). General and Comparative Endocrinology 175 (1): 34-38. (IF 2011 = 3,267)
Svoboda, J., Kozubíková, E., Kozák, P., Kouba, A., Koca, S.B., Diler, O., Policar, T., Petrusek, A., 2012. PCR detection of the crayfish plague pathogen in narrow-clawed crayfish inhabiting Lake Egirdir in Turkey. Diseases of Aquatic Organisms 98 (3): 255-259. (IF 2011 = 2,201)

Lektorované odborné časopisy bez IF


Peer reviewed journals without IF
Adámek, Z., Linhart, O., Kratochvíl, M., Flajšhans, M., Randák, T., Policar, T., Masojídek, J., Kozák, P., 2012. Aquaculture the Czech Republic in 2012: Modern European prosperous sector based on thousand-year history of pond culture. Aquaculture Europe 37: 5-14.
Podhorec, P., Socha, M., Sokolowska-Mikolajczyk, M., Policar, T., Švinger, V.W., Drozd, B., Kouřil, J., 2012. Dopaminní kontrola sekrece LH u lína obecného (Tinca tinca L.). Bulletin VÚRH Vodňany 48 (3): 17-25.
Křišťan, J., Stejskal, V., Blecha, M., Policar, T., 2012. Optimalizace jednorázové aplikace lidského choriogonadotropinu (HCG) u řízené reprodukce candáta obecného (Sander lucioperca L.). Bulletin VÚRH Vodňany 48,2: 5 – 11.
Švinger, V.W., Bondarenko, V., Kallert, D.M., Policar, T., 2012. Vliv dvou metod hypofyzace na kvalitu jiker u štiky obecné (Esox lucius). Bulletin VÚRH Vodňany 48 (2): 21-33.

Uplatněné metodiky, patenty, poloprovozy, ověřené technologie


Application of methodologies, patents, pilot plants, verified technologies
Policar, T., Křišťan, J., Blecha, M., Vaniš, J., 2012. Adaptace a chov juvenilních ryb candáta obecného (Sander lucioperca L.) v recirkulačním akvakulturním systému (RAS). Edice metodik (ověřená technologie), FROV JU, Vodňany, č. 141, 46 s.

Mezinárodní konference


International conferences
Bondarenko,V., Hajicek, J., Stejskal, V., Drozd, B., Policar, T., 2012. Effect of different density on the growth , survival and morphological characteristics in pike (Esox ucius) larvae under controlled conditions during first exogenous feeding. In: New, M. (Chairman AQUA 2012): AQUA 2012 – Global Aquaculture, Securing Our Future, USB of Abstracts, Prague, Czech Republic, p. 150.
Bondarenko,V.,Švinger,V.W., Podhorec, P., Policar, T., 2012. Effect of different spawning time on fertilization, hatching rate and embryo quality in northern pike, Esox lucius (L.). In: Kucharczyk, D., (ed.): Domestication in Finfish Aquaculture, Book of Abstracts, Olsztyn, p. 108.
Golshan,M., Hatef, A., Alavi, S.M.H., Milla, S., Kristan, J., Fontaine, P., Policar, T., Linhart, O., 2012. Vinclozolin decrease androgen and sperm quality in goldfish. In: New, M. (Chairman AQUA 2012): AQUA 2012 – Global Aquaculture, Securing Our Future, USB of Abstracts, Prague, Czech Republic, p. 422.
Křišťan, J., Stejskal, V., Policar, T., 2012. The alcalase enzyme treatment for elimination of egg stickiness in pikeperch, Sander lucioperca L. In: New, M. (Chairman AQUA 2012): AQUA 2012 – Global Aquaculture, Securing Our Future, USB of Abstracts, Prague, Czech Republic, p. 591.
Křišťan, J., Žarski D., Palińska, K., Krejszeff, S., Nowosad, J., Alavi, S.M.H., Policar, T., Kucharczyk,D., 2012. The effect of sperm to egg ratio on fertilization success in artificial insemination of pikeperch Sander lucioperca (L.). In: Kucharczyk, D., (ed.): Domestication in Finfish Aquaculture, Book of Abstracts, Olsztyn, p. 70.
Meeus W., Adriaen, J., Nevejan, N., Buysens,S., Rekecki, A., Chiers, K., Decostere, A., De Charleroy, D., Policar, T., Aerts, S.,2012. Culture of burbot Lota lota (L., 1758): Current status, research and prospects. In: New, M. (Chairman AQUA 2012): AQUA 2012 – Global Aquaculture, Securing Our Future, USB of Abstracts, Prague, Czech Republic, p. 705.
Podhorec, P., Socha, M., Sokolowska-Mikolajczyk,M., Policar,T., Svinger,V.W.,Drozd, B., Kouřil, J., 2012. Hormonal induction of ovulation in tench (Tinca tinca). In: New, M. (Chairman AQUA 2012): AQUA 2012 – Global Aquaculture, Securing Our Future, USB of Abstracts, Prague, Czech Republic, p. 884.
Policar, T., Křisťan, J., Bláha, M., Stejskal, V., 2012. Juvenile production in pikeperch for ongrowing culture. In: New, M. (Chairman AQUA 2012): AQUA 2012 – Global Aquaculture, Securing Our Future, USB of Abstracts, Prague, Czech Republic, p. 887.
Policar, T., Křišťan, J., Stejskal, V., Blecha, M., 2012. Weaning by the help of adapted fish in pond-cultured pikeperch (Sander lucioperca) harvested during autumn. In: Kucharczyk, D., (ed.): Domestication in Finfish Aquaculture, Book of Abstracts, Olsztyn, Erratum.
Shaliutina,A., Hulak, M., Dzyuba, B., Policar, T., Linhart, O.,2012. Characterization of semen quality at the different time of spawning in perch (Perca fluviatilis). In: New, M. (Chairman AQUA 2012): AQUA 2012 – Global Aquaculture, Securing Our Future, USB of Abstracts, Prague, Czech Republic, p. 1020.
Stejskal, V., Matoušek, J., Drozd, B., Bláha, M., Policar, T., Kouřil, J., 2012. The effect of long-term hyperoxia and hypoxia on growth in pikeperch (Sander lucioperca). In: New, M. (Chairman AQUA 2012): AQUA 2012 – Global Aquaculture, Securing Our Future, USB of Abstracts, Prague, Czech Republic, p. 1058.
Stejskal, V., Matoušek, J., Drozd, B., Policar, T., Kouřil, J., 2012. The effect of oxygen saturation on feed intake and growth of pikeperch (Sander lucioperca) juveniles. In: Kucharczyk, D., (ed.): Domestication in Finfish Aquaculture, Book of Abstracts, Olsztyn, p. 102.

Ostatní

Others
Meyer, S., Teerlinck, S., Policar, T., 2012. Introducing the EAS thematic group on European Percid Fish Culture (EPFC). Aquaculture Europe 37 (1): 32-33.
Meyer, S., Teerlinck, S., Policar, T., Toner, D., 2012. European Percid Fish Culture (EPFC) workshop 2012 summary. Aquaculture Europe 37 (4): 5-10.

2011

Lektorované odborné časopisy s IF

Peer reviewed journals and their IF
Hatef, A., Alavi, S.M.H., Butts, I.A.E., Policar, T., Linhart, O., 2011. Mechanisms of action of mercury on sperm morphology, adenosine triphosphate content, and motility in Perca fluviatilis (Percidae; Teleostei). Environmental Toxicology and Chemistry 30: 905-914. (IF 2010 = 3,026)
Kouba, A., Buřič, M., Policar, T., Kozák, P., 2011. Evaluation of body appendage injuries to juvenile signal crayfish (Pacifastacus leniusculus): relationships and consequences. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 401: 04. (IF 2010 = 0,304) 
Kouba, A., Hamáčková, J., Buřič, M., Policar, T., Kozák, P., 2011. Use of three forms of decapsulated Artemia cysts as food for juvenile noble crayfish (Astacus astacus). Czech Journal of Animal Science 56: 114-118. (IF 2010 = 1,190)
Kozák, P., Policar, T., Fedotov, V.P., Kuznetsova, T.V., Buřič, M., Kouba, A., Kuklina, I., Kholodkevich, S.V., 2011. Stress reaction in crayfish: chlorides help to withstand stress in high nitrite concentration conditions – preliminary study. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 401: 05. (IF 2010 = 0,304)
Podhorec, P., Socha, M., Sokolowska-Mikolajczyk, M., Drozd, B., Policar, T., Stejskal, V., Kouril, J., 2011. Effective dose of mGnRHa for induction of ovulation in tench (Tinca tinca L.). Aquaculture 319: 184-187. (IF 2010 = 2,044)
Policar, T., Podhorec, P., Stejskal, V., Kozák, P., Švinger, V., Alavi, S.M.H., 2011. Growth and survival rates, puberty and fecundity in captive common barbel (Barbus barbus L.) under controlled conditions. Czech Journal of Animal Science 56, 433–442. (IF 2010 = 1,190)
Policar, T., Smyth, J., Flanigan, M., Kouba, A., Kozák, P., 2011. Sodium chloride as effective antifungal treatment for artificial egg incubation in Austropotamobius pallipes. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 401: 13. (IF 2010 = 0,304)
Stejskal, V., Policar, T., Křišťan, J., Kouřil, J., Hamáčková, J., 2011. Fin condition in intensively cultured Eurasian perch (Perca fluviatilis L.). Folia Zoologica 60 (2): 122-128. (IF 2010 = 0,548)
Stejskal, V., Vejsada, P., Cepák, M., Špička, J., Vácha, F., Kouřil, J., Policar, T., 2011. Sensory and textural attributes and fatty acid profiles of fillets of extensively and intensively farmed Eurasian perch (Perca fluviatilis L.). Food Chemistry 129: 1054-1059. (IF 2010 = 3,458)

Uplatněné metodiky, patenty, poloprovozy, ověřené technologie


Application of methodologies, patents, pilot plants, verified technologies
Kouřil, J., Podhorec, P., Stejskal, V., Policar, T., Křišťan, J., Drozd, B., 2011. Optimalizace metod hormonálně indukované ovulace při řízené reprodukci vybraných hospodářsky významných teplomilných druhů ryb. Edice Metodik (Certifikovaná metodika), FROV JU Vodňany, č. 120, 34 s.
Policar, T., Alavi, S., Stejskal, V., Křišťan, J., Kouřil, J., 2011. Umělý a poloumělý výtěr okouna říčního (Perca fluviatilis L.) používaný k masové produkci embryí. Edice Metodik (Ověřená technologie), FROV JU, Vodňany, č. 117, 24 s.
Policar, T., Bláha, M., Křišťan, J., Stejskal, V., 2011. Kvalitní a vyrovnaná produkce rychleného plůdku candáta obecného (Sander lucioperca) v rybnících. Edice Metodik (Ověřená technologie), FROV JU, Vodňany č. 110, 33 s.

Mezinárodní konference


International conferences
Bláha, M., Šetliková, I., Musil, J., Policar, T., 2011. Is it reasonable to keep 0+ perch (Perca fluviatilis L.) with the prey fish? In: Diversification in Inland Finfish Aquaculture. Abstract book from conference DIFA 2011, May 16-18, 2011, Písek, Czech Republic, p. 37.
Hatef, A., Alavi, S.M.H., Policar, T., Linhart, O., 2011. Modes of action of mercury on fi sh sperm. In: Diversification in Inland Finfish Aquaculture. Abstract book from conference DIFA 2011, May 16-18, 2011, Písek, Czech Republic, p. 96.
Křišťan, J., Stejskal, V., Policar, T., 2011. Hormonal induction of pikeperch (Sander lucioperca (L.)) using different single doses of human chorionic gonadotropin (HCG) and mammalian GnRH without dopamine inhibitor. In: Diversification in Inland Finfish Aquaculture. Abstract book from conference DIFA 2011, May 16-18, 2011, Písek, Czech Republic, p. 105.
Podhorec, P., Socha, M., Sokolowska-Mikolajczyk, M., Policar, T., Švinger, V.W., Kouřil, J., 2011. Influence of temperature on hormonal induction of ovulation in tench (Tinca tinca L.). In: Diversification in Inland Finfish Aquaculture. Abstract book from conference DIFA 2011, May 16-18, 2011, Písek, Czech Republic, p. 55.
Policar, T., Stejskal, V., Křišťan, J., Bossuyt, J., Blaha, M., 2011. The eff ect of fi sh size and density on the weaning success in pond-cultured pikeperch (Sander lucioperca (L.)). In: Diversification in Inland Finfish Aquaculture. Abstract book from conference DIFA 2011, May 16-18, 2011, Písek, Czech Republic, p. 39.
Stejskal, V., Blaha, M., Kouřil, J., Křišťan, J., Policar, T., 2011. Effect of stocking density on growth and fin condition in intensively cultured Eurasian perch (Perca fl uviatilis L.). In: Diversification in Inland Finfish Aquaculture. Abstract book from conference DIFA 2011, May 16-18, 2011, Písek, Czech Republic, p. 119.
Švinger, V.W., Policar, T., Polakova, S., Steinbach, Ch., Jankovych, A., Kouřil, J., 2011. Induction and advancement of ovulation in brook charr (Salvelinus fontinalis Mitchill) using administration of emulsifi ed D-Arg6Pro9NEt sGnRHa. In: Diversification in Inland Finfish Aquaculture. Abstract book from conference DIFA 2011, May 16-18, 2011, Písek, Czech Republic, p. 56.

2010

Lektorované odborné časopisy s IF

Peer reviewed journals and their IF
Alavi, S.M.H., Rodina, M., Hatef, A., Stejskal, V., Policar, T., Hamackova, J., Linhart, O., 2010. Sperm motility and monthly variations of semen characteristics in Perca fluviatilis (Teleostei: Percidae). Czech Journal of Animal Science 55: 174-182. (IF 2009 = 1,008)
Hatef, A., Alavi, S.M.H., Linhartova, Z., Rodina, M., Policar, T., Linhart, O., 2010. Effects of Bisphenol A on sperm motility characteristics in Perca fluviatilis (Perciade; Teleostei). Journal of Applied Ichthyology 26: 696-701. (IF 2009 = 1,121)
Kouba, A., Carral, J.M., Buřič, M., Mráz, J., Policar, T., Kozák, P., 2010. Artificial incubation of noble crayfish (Astacus astacus) eggs in a partially recirculating system using formaldehyde as antifungal treatment. Aquaculture Research 41 (10): e618-e623. (IF 2009 = 1,099)
Policar, T., Podhorec, P., Stejskal, V., Hamackova, J., Alavi, S.M.H., 2010. Fertilization and hatching rates and larval performance in captive common barbel (Barbus barbus L.) throughout the spawning season. Journal of Applied Ichthyology 26: 812-815. (IF 2009 = 1,121)

Uplatněné metodiky, patenty, poloprovozy, ověřené technologie


Application of methodologies, patents, pilot plants, verified technologies
Stejskal, V., Policar, T., Bláha, M., Křišťan, J., 2010. Produkce tržního okouna říčního (Perca fluviatilis) kombinancí rybničního a intenzivního chovu. FROV JU, Edice metodiky, Ověřená technologie 105: 34s.

Lektorované odborné časopisy bez IF


Peer reviewed journals without IF
Kouba, A., Kanta, J., Buřič, M., Policar, T., Kozák, P., 2010. The effect of water temperature on number of moults and growth of juvenile noble crayfish (Astacus astacus). Freshwater Crayfish 17: 37-41.
Musil, M., Buřič, M., Policar, T., Kouba, A., Kozák, P., 2010. Comparison of day and night aktivity between noble (Astacus astacus) and spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus). Freshwater Crayfish 17: 189-193.
Policar, T., Smyth, J., Flanigan, M., Kozak, P., Kouba, A., 2010. Optimum water temperature for intensive production of Austropotamobius pallipes (Lereboullet) juveniles. Freshwater Crayfish 17: 51-55.
Národní konference

National conferences
Kozák, P., Kouba, A., Buřič, M., Policar, T., 2010. Crayfish in the Šumava National Park and Protected Landscape Area: occurrence and perspectives. In: Sborník z konference Aktuality šumavského výzkumu IV. Srní, ČR, 19. a 20.10. 2010. p. 50.
Policar, T., Podhorec, P., Hamáčková, J., Stejskal, V., Kouřil, J., Alavi, S.M.H., 2010. Růst a reprodukce parmy obecné (Barbus barbus L.) v kontrolovaných podmínkách. In: Vykusová, B., Dvořáková, Z., (eds.): Sborník referátů z XII. České ichtyologické konference, Vodňany, p. 45-46.
Policar, T., Stejskal, V., Kouřil, J., 2010. Metody intenzivního chovu a současný význam okouna říčního (Perca fluviatilis L.) v Evropě. In: Dubský, K., Maříková, H., (eds.): Intenzita chovu ryb a ekologické aspekty rybářství, Vodňany, p. 30-34.
Stejskal, V., Policar, T., Křišťan, J., Kouřil, J., Hamáčková, J., 2010. Kondice ploutví u intenzivně chovaného okouna říčního (Perca fluviatilis L.). In: Vykusová, B., Dvořáková, Z., (eds.): Sborník referátů z XII. České ichtyologické konference, Vodňany, p. 57.

Mezinárodní konference


International conferences

Kouba, A., Buřič, M., Policar, T., Kozák, P., 2010. Evaluation of body appendage injuries to juvenile signal crayfish (Pacifastacus leniusculus): relationships and consequences. In: European Crayfish: food, flagships and ecosystem services, 26-29 October 2010. Poitiers, France. p. 100.


Kozák, P., Buřič, M., Kouba, A., Musil, M., Vích P., Policar, T., 2010. Spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus) biology – the latest pieces of knowledge. In: European Crayfish: food, flagships and ecosystem services, 26-29 October 2010, Poitiers, France. p. 64.
Policar, T., Křišťan, J., Stejskal, V., Kouřil, J., 2010. Effect of spawning practice and water temperature on the mass production and quality of larvae in perch (Perca fluviatilis). In: Second NACEE Conference of Young Researchers, 30-31 August, Szarvas, Hungary, pp. 31-32.
Policar, T., Smyth, J., Flanigan, M., Kouba, A., Kozák, P., 2010. Combination of sodium chloride antifungal bath and removal of dead eggs; an effective antifungal treatment of artificial egg incubation in Austropotamobius pallipes. In: European Crayfish: food, flagships and ecosystem services, 26-29 October 2010, Poitiers, France. p. 110.
Svoboda, J., Kozubíková, E., Kozák, P., Kouba, A., Bahadir Koca, S., Diler, Ö., Diler, I., Policar, T., Petrusek, A., 2010. Molecular detection of the crayfish plague pathogen (Aphanomyces astaci) in Lake Eğirdir (Turkey). In: European Crayfish: food, flagships and ecosystem services, 26-29 October 2010. Poitiers, France. p. 144.

2009

Lektorované odborné časopisy s IF

Peer reviewed journals and their IF
Alavi, S.M.H., Pšenička, M., Policar, T., Rodina, M., Hamáčková, J., Kozák, P., Linhart, O., 2009. Sperm quality in male Barbus barbus L. fed different diets during the spawning season. Fish Physiology and Biochemistry 35: 683-693. (IF 2008 = 0,841)
Alavi, S.M.H., Rodina, M., Policar, T., Linhart, O., 2009. Relationships between semen characteristics and body size in Barbus barbus L. (Teleostei: Cyprinidae) and effects of ions and osmolality on sperm motility. Comparative Biochemistry and Physiology – Part A 153: 430-437. (IF 2008 = 1,709)
Hamáčková, J., Prokeš, M., Kozák, P., Peňaz, M., Stanny, L.A., Policar, T., Baruš, V., 2009. Growth and development of vimba bream (Vimba vimba) larvae in relation to feeding duration with live and/or dry starter feed. Aquaculture 287: 158-162. (IF 2008 = 1,678)
Kozák, P., Buřič, M., Kanta, J., Kouba, A., Hamr, P., Policar, T., 2009. The effect of water temperature on number of moults and growth of juvenile signal crayfish Pacifastacus leniusculus Dana. Czech Journal of Animal Science 54(6): 286-292. (IF 2008 = 0,735)
Kozák, P., Policar, T., Fedotov, V.P., Kuznetsova, T.V., Buřič, M., Kholodkevich, S.V., 2009. Effect of chloride content in water on heart rate in narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus). Knowledge and management of aquatic ecosystems 394-395: 08. (IF 2008 = 0,235)
Policar, T., Smyth, J., Flanigan, M., Kozak, P., Kouba, A., 2009. The effect of different cold period during maternal incubation on incubation efficiency and hatching term in austropotamobius pallipes. Knowledge and management of aquatic ecosystems 394-395: 07. (IF 2008 = 0,235)
Stejskal, V., Kouril, J., Valentova, O., Hamackova, J., Policar, T., 2009. Size-related oxygen consumption and ammonia excretion of Eurasian perch (Perca fluviatilis L.) cultured in a recirculating system, Aquaculture Research 41 (1): 135-142. (IF 2008 = 0,991)
Stejskal, V., Kouřil, J., Hamáčková, J., Musil, J., Policar, T., 2009. The growth pattern of all-female perch (Perca fluviatilis L.) juveniles – is monosex perch stock beneficial? Journal of Applied Ichthyology 25: 432-437. (IF 2008 = 0,638)

Lektorované odborné časopisy bez IF


Peer reviewed journals without IF
Buřič, M., Kouba, A., Policar, T., Kozák, P., 2009. Invazní druhy raků ve vodách ČR a mechanismy jejich negativního vlivu na původní astakofaunu. Bulletin VÚRH Vodňany 45 (2-3): 5-16.
Kouba, A., Buřič, M., Policar, T., Kozák, P., 2009. Možnosti umělé inkubace, přepravy a přechovávání račích vajíček. Bulletin VÚRH Vodňany 45 (2-3): 17-24.
Kozák, P., Policar, T., Kouba, A., Buřič, M., Ďuriš, Z., 2009. Problematika reintrodukcí a hospodářského využití původních druhů raků v Evropě, realita a perspektivy v ČR. Bulletin VÚRH Vodňany 45 (2-3): 25-33.

Policar, T., Kozak, P., Kouba, A., Buřič, M., 2009. Základní aspekty produkce raka říčního v Evropě. Bulletin VÚRH Vodňany 45 (2-3): 66-81.
Uplatněné metodiky, patenty, poloprovozy, ověřené technologie


Application of methodologies, patents, pilot plants, verified technologies
Kozák, P., Policar, T., Buřič, M., Kouba, A., 2009. Základní morfologické znaky k rozlišení raků v ČR. Druhé přepracované vydání. Edice Metodik (Certifikovaná metodika), FROV JU, Vodňany, č. 82, 26 s.
Policar, T., Drozd, B., Kouřil, J., Kozák, P., Hamáčková, J., Alavi, S.M.H, Vavrečka, A., 2009. Současný stav, umělá reprodukce a odchov násadového materiálu parmy obecné (Barbus barbus L.). Edice Metodik,(Certifikovaná metodika), FROV JU, Vodňany, č. 95, 39 s.
Policar, T., Stejskal, V., Bláha, M., Alavi, S.M.H., Kouřil, J., 2009. Technologie intenzivního chovu okouna říčního (Perca fluviatilis L.). Edice Metodik (Certifikovaná metodika), FROV JU, Vodňany, č. 89, 51 s.

Mezinárodní konference


International conferences
Hatef, A., Alavi, S.M.H., Linhartova, Z., Rodina, M., Policar, T., Linhart, O., 2009. Mechanisms of action of EDCs on sperm morphology and motility in fish: Effects of mercury and bisphenol A. In: The 2ed International Workshop on the Biology of Fish Gametes. Valencia, Spain. September 9–11, 2009. pp. 64–65.
Kouba, A., Carral, J.M., Buřič, M., Policar, T., Kozák, P., 2009. The use of formaldehyde for antifungal treatment of noble crayfish (Astacus astacus) eggs in a partial recirculating system. Abstract book of The Regional European Crayfish Workshop: Future of Native Crayfish in Europe. 7th – 10th September 2009, Písek, The Czech Republic, p. 19.
Kozák, P., Policar, T., Fedotov, V.P., Kuznetsova, T.V., Buřič, M., Kholodkevich, S.V., 2009. Effect of chloride content in water to heart rate in narrow-clawed crayfish. Abstract book of The Regional European Crayfish Workshop: Future of Native Crayfish in Europe. 7th – 10th September 2009, Písek, The Czech Republic, p. 40.
Policar, T., Hamackova, J., Kozak, P., Stejskal, V., Alavi, S.M.H., 2009. Change of egg fertilization, hatching rate and larval quality in common barbel (Barbus barbus L.) during reproductive season. In: The 2ed International Workshop on the Biology of Fish Gametes. Valencia, Spain. September 9–11, 2009. p. 108–109.
Policar, T., Smyth, J., Flanigan, M., Kozák, P., Kouba, A., 2009. Egg incubation in white-clawed crayfish (Austropotamobius pallipes) under controlled temperature conditions. Abstract book of The Regional European Crayfish Workshop: Future of Native Crayfish in Europe. 7th – 10th September 2009, Písek, The Czech Republic, p. 18.
Národní konference

National conferences
Kouba, A., Buřič, M., Policar, T., Kozák, P., 2009. Možnosti umělé inkubace, přepravy a skladování račích vajíček. Sborník abstraktů pro Odborný seminář Ochrana raků v kontextu s rybářským hospodařením, 10. – 11. září 2009, Písek, s. 29.
Kozák, P., Policar, T., Kouba, A., Buřič, M., Ďuriš, Z., 2009. Problematika reintrodukcí a hospodářského využití původních druhů raků v Evropě ve vztahu k ČR. Sborník abstraktů pro Odborný seminář Ochrana raků v kontextu s rybářským hospodařením, 10. – 11. září 2009, Písek, s. 13.
Policar, T., Kozák P., Kouba, A., Buřič, M., 2009. Základní aspekty produkce násadového materiálu raka říčního v Evropě. Sborník abstraktů pro Odborný seminář Ochrana raků v kontextu s rybářským hospodařením, 10. – 11. září 2009, Písek, s. 28.База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка