Diversity of lichens on aspen (Populus tremula) in Fiby urskog Niina Sallmén
Дата канвертавання25.04.2016
Памер7.09 Kb.
Diversity of lichens on aspen (Populus tremula) in Fiby urskog
Niina Sallmén

Fiby urskog är ett naturreservat 16 km väster om Uppsala. Området uppmärksammades 1910 av Rutger Sernander för sina urskogsliknande drag. Trots att Fiby är ett populärt exkursionsmål bland botaniker har ingen inventering av lavfloran i området gjorts förut. I den här studien har jag inventerat lavfloran på asparna i Fiby. Aspen är det lövträd i den boreala skogen som har mest unik lavflora. Det finns ett stort antal kryptogamarter som är specialiserade på just asp. Därför är aspen mycket viktig för den biologiska mångfalden. Jag jämförde mitt inventeringsresultat med en lista med arter hittade i Fiby fram till 1960-talet för att se om lavfloran har förändrats sedan dess. Jag analyserade även skillnader i lavfloran mellan gamla och unga aspar, eftersom detta kan säga mycket om hur lavfloran kommer att se ut i framtiden.


Jag utförde fältarbetet under april-juli 2006, och undersökte totalt 50 aspar. På dessa aspar hittade jag 81 arter av lavar. 17 % av arterna var arter som är specialiserade på asp. Tio av arterna var signalarter, och fyra av dem var rödlistade. De vanligaste signalarterna var lunglav (Lobaria pulmonaria) och korallblylav (Parmeliella triptophylla). 71 av arterna växte på gamla aspar och 35 på unga. Den tydligaste skillnaden i lavfloran mellan gamla och unga aspar var att de unga asparna inte hade några signalarter eller rödlistade arter. Det visade sig även att en större diameter i brösthöjd (oftast större hos äldre aspar) ledde till fler arter med cyanobakterier som fotobiont. Detta beror åtminstone delvis på att återväxten av unga aspar numera mest sker i utkanterna av Fiby urskog där lavarna med cyanobakterier som behöver skugga och fukt inte kan konkurrera med arter med grönalg som fotobiont.
Eftersom det finns skillnader i artsammansättningen hos gamla och unga aspar är det viktigt att bevara bestånd av gamla aspar i skogslandskapet så att de kan fungera som kärnområden för spridning av arter till yngre bestånd. Det är även viktigt att se till återväxten av unga aspar inne i skogen. Detta är särskilt svårt i Fiby, som är menat att få utvecklas fritt som en urskog. Det krävs antagligen en riktig storm eller en stor brand för att unga aspar ska ha en chans att växa upp inne i Fiby utan att bli utkonkurrerade av granen. Runt Fiby finns flera nyckelbiotoper med gott om asp. Eventuellt kan lavarna leva kvar i en dynamik på landskapsnivå även om de gamla asparna inne i Fiby hinner dö innan unga växer upp.


Examensarbete i biologi, 20 p, HT 2006Avdelningen för växtekologi och Evolutionsmuseet, Uppsala universitet

Handledare: Brita Svensson och Anders Nordin


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка