Детальні правила виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів
Дата канвертавання26.04.2016
Памер87.97 Kb.


Детальні правила

виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів
Загальні правила
1. Ці Детальні правила визначають вимоги виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, і є обов'язковими для виробників органічної продукції (сировини), основою якого є виключення з технологічного процесу застосування хімічних добрив та пестицидів синтетичного походження, генетично модифікованих організмів (ГМО), консервантів тощо, відповідно до діючого законодавства у цій сфері та агротехнологічні особливості при її виробництві.
Вимоги до виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів

2. При виробництві непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, застосовуються загальноприйняті технології вирощування сільськогосподарських культур з урахуванням вимог, встановлених цими Детальними правилами.


3. У процесі виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів, її виробник повинен забезпечити :

а) проведення на земельних ділянках господарської діяльності


способами, які не завдають шкідливого впливу на стан земель та
родючість ґрунтів, підвищення родючості ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі на основі застосування екологобезпечних
технологій обробітку і техніки, здійснення інших заходів, які
зменшують негативний вплив на ґрунти, запобігають безповоротній
втраті гумусу, поживних елементів тощо;

б) удосконалення структури посівних площ сільськогосподарських культур у межах кожного виробника органічної продукції;

в) ефективне використання органічних добрив (гною, торфу та торфо - гноєвих компостів, сапропелю, органічних відходів переробки сільськогосподарської продукції та ін.);

г) використання переваг біологізації землеробства завдяки розширенню посівів багаторічних трав і впровадженню бактеріальних препаратів, збільшення площ під посів на зелене добриво;

ґ) проведення заходів з хімічної меліорації земель, спрямованих на поліпшення фізико-хімічних і фізичних властивостей ґрунтів, їх хімічного складу та включає роботи з гіпсування і вапнування грунтів;

д) використання агрохімічної сировини для підвищення родючості ґрунтів (сапропелі, фосфорити, цеоліти, глауконіти), корисних копалин місцевих мінерально - сировинних ресурсів, дефекату фосфатшлаку та інших;

е) всебічної реставрації та підтримки реставрації єдиної системи полезахисних лісосмуг як найважливішого засобу стабілізації агроландшафтів і закріплення меж полів, що забезпечує збереження екобалансу території та поліпшує продуктивність сільськогосподарських угідь.
Вимоги щодо придатності земель (ґрунтів) для виробництва

непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів
4. Виробництво непереробленої органічної продукції (сировини) здійснюється у встановлених відповідно до діючого законодавства зонах, згідно з оцінкою придатності земель (ґрунтів) та повинно відповідати еколого-токсикологічним та грунтово-агрохімічні критеріям їх якості, які встановлюються відповідно до природно - кліматичного зонування земель.

5. Виробники органічної продукції (сировини) рослинного походження повинні мати до 10% площ сільськогосподарських угідь під луками, пасовищами, чистими та зайнятими парами.Вимоги щодо сівозмін при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів
6. Чергування культур в сівозміні при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) повинно забезпечити раціональне використання якісного стану земель (ґрунтів) та їх родючості.
7. Чергування культур в сівозміні повинно позитивно впливати на родючість ґрунтів, підтримувати позитивинй баланс поживних речовин, знизити рівень забур'яненості, запобігати поширенню захворювань та шкідників, а також захищати ґрунт від ерозії.
8. Господарства, які здійснюють виробництво непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, повинні застосовувати спеціальні схеми чергування культур в сівозміні, в яких 20% площ повинні бути засіяні культурами, що відтворюють природну структуру ґрунту (бобові травосуміші, сидерати тощо).

Зернові культури в сівозміні повинні становити не менше 60-65% площ, в тому числі 50% площ під озимими культурами.


9. Чергування культур в сівозміні забезпечується таким чином, щоб якісний стан ґрунтів при вирощуванні попередника відповідав технологічним вимогам вирощування послідуючої культури та сприяв обмеженому розвитку бур'янів, хвороб та шкідників, а також збільшенню органічної частини ґрунту і стимулювати його біологічну активність.
Вимоги щодо обробітку ґрунту при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів
10. Обробіток ґрунту при виробництві непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження повинен проводитись з урахуванням попередників, стану поля (земельної ділянки), наявності технічних ресурсів та погодних умов тощо та використовувати методи обробітку землі і культивації, які зберігають або покращують стабільність і біологічне різноманіття ґрунту, попереджають його ущільнення та ерозію.
11. При вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) виробники повинні застосовувати агротехнічні та біологічні методи боротьби з бур'янами, шкідниками та хворобами рослин.
12. Технічне забезпечення виробників непереробленої органічної продукції (сировини) повинно базуватись на застосуванні енерго - та ресурсозберігаючої ґрунтообробної техніки, зернових пресових сівалок та сівалок прямої сівби.
Вимоги щодо відбору насіння та садивного матеріалу при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження
13. У ході виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження використовується насіння і садивний матеріал, отриманий від власного виробництва або з господарств, які включені до реєстру виробників органічної продукції.
14. Насіння і садивний матеріал для виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження повинні бути стійкими по відношенню до хвороб та шкідників, а також бути рекомендованим для зони вирощування відповідно до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.
Вимоги щодо удобрення сільськогосподарських культур при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження
15. Система удобрення сільськогосподарських культур при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження повинна бути спрямована на оптимізацію мінерального живлення рослин і відтворення родючості ґрунту, забезпечення бездефіцитного балансу поживних речовин у ґрунті, підвищення врожаю і якості основної продукції рослинництва шляхом:

а) аналізу результатів і перспектив господарської діяльності (виробнича спеціалізація), планової врожайності вирощуваних культур;

б) визначення рівня потенціальної і актуальної родючості ґрунту за даними агрохімічної паспортизації, передбаченням заходів щодо максимального нагромадження гною, різних компостів та інших органічних добрив, правильного зберігання їх і використання;

в) розроблення організаційних заходів щодо використання добрив і речовин для покращення ґрунту.


16. Кількість внесеного з органічними добривами загального азоту не повинна перевищувати 170 кг/га.
17. Застосування корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення без додаткової переробки дозволяється для підстилкового гною великої рогатої худоби і перегною. Тверді фракції безпідстилкового гною, пташиний послід та інші відходи застосовують у відповідності з вимогами органічного виробництва.
18. Забороняється застосування за органічного виробництва нативного (свіжого) пташиного посліду промислових птахофабрик, рідкого гною відгодівельних свинокомплексів.
19. За умови відсутності у виробників органічної продукції необхідної кількості органічних добрив дозволяється їх закупівля тільки у виробників занесенених до реєстру виробників органічної продукції.
20. Порядок внесення добрив повинен зводити до мінімуму втрати поживних речовин.
Вимоги щодо захисту рослин при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження
21. При виробництві непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження її виробники повинні приділяти увагу заходам з попередження та моніторингу хвороб і шкідників, використанню переважно природних ворогів шкідників та біодинамічних препаратів.

22. Проведення комплексу заходів, які забезпечують захист рослин від бур'янів, хвороб та шкідників, та запобігання збитків при вирощуванні непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження здійснюється за такими напрямами:

а) культивуванням відповідних сортів та гібридів, які мають імунітет по відношенню до хвороб та шкідників;

б) агротехнічними заходами, що забезпечують боротьбу з бур'янами;в) впровадженням біологічних методів захисту рослин.
23. При використанні пасток засоби, що використовуються в пастках та розпилювачах (за виключенням розпилювачів феромонів), не повинні потрапляти в навколишнє середовище. Контакт між цими речовинами та культурами не повинен відбуватися. Пастки потрібно збирати після використання та безпечно утилізувати.

Вимоги щодо вирощування грибів

24. При підготовці субстратів (компостів) для вирощування грибів виробник непереробленої органічної продукції (сировини) повинен застосовувати наступні компоненти:

гній та виділення тварин, отриманого в процесі власного виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження або придбаного тільки у виробників занесенених до реєстру виробників органічних добрив;

торф, який не зазнав впливу мінеральних добрив та пестицидів синтетичного походження, промислового забруднення;

солома та інші рослинні рештки, що застосовуються в процесі приготування субстратів (компостів), отримані у процесі власного виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного походження або придбані тільки у виробників занесенених до реєстру виробників органічної продукції;

деревина та продукти її переробки, які не були оброблені після вирубки спеціальними хімічними речовинами при наявності відповідних висновків наукових установ, науково-дослідних інститутів, лабораторій якості та безпеки продукції, погоджених Держсільгоспінспекцією.

________________


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка