Дэмакратыя як тып палітычнай сістэмы
Дата канвертавання17.03.2016
Памер135.7 Kb.
Сцэнар правядзення семінара "Дэмакратыя як тып палітычнай сістэмы"
I. Уступны этап
У пачатку семінара можна правесці любое практыкаванне на ўсталяванне кантактаў і стварэнне пазітыўнай даверлівайай атмасферы. На дадзеным семінары ў пачатку было праведзена практыкаванне "Адшукай таго, хто…".

Вядоўца рыхтуе лісты паперы з пытаннямі, якія раздае ўдзельнікам. Вучні падыходзяць адзін да аднаго і задаюць адно з прапанаваных пытанняў. Калі адказ партнёра станоўчы, тады яго імя запісваюць у пусты квадрат пад пытаннем. Як толькі атрыманы першы станоўчы адказ і імя занесена ў квадрат, вучні разыодзяцца і шукаюць новых партнёраў. Колькасць імёнаў у квадраце 1-3. Пасля таго як усе квадраты запоўненыя, вучні рассаджваюцца, вядоўца зачытвае пытанне, а вучні называюць імёны тых, каго яны знайшлі. Вучні, чые імёны прагучалі, могуць падняцца са сваіх месцаў.
Хто чытаў кнігі пра Гары Потэра?

Хто любіць смачна паесці?

Хто захапляецца рэпам?

Хто любіць хадзіць пешкі?

Хто ведае імёны ўсіх сваіх настаўнікаў?

У каго ёсць хатняя жывёла?

Хто памятае табліцу множання?

Хто грае на музычных інструментах?

Хто лічыць, што мабільны тэлефон - гэты сродак сувязі, а не цацка?II. Падрыхтоўчы этап
Тэма ў пачатку семінара не паведамляецца.

Гаворыцца аб тым, што гаворка пойдзе аб палітычным рэжыме ў сучасным свеце, пра які прэм’ер-міністр Вялікабрытаніі У. Чэрчыль сказаў жартам прыблізна наступнае: "Гэта вельмі дрэнная форма кіравання, але лепшай за яе, нажаль, няма". Навучэнцам прапаноўваецца адгадаць пра што ідзе гаворка. Як правіла, вучні адгадваюць без папярэдняй падрыхтоўкі. Затым паведамляецца тэма семінара і прапаноўваецца ўдзельнікам папрацаваць па метадзе “Цяжкія пытанні”.

Група дзеліцца на малыя групы памерам 4-5 чалавек. Кожная група павінна вызначыць важныя пытанні, на якія яны жадалі б атрымаць адказы падчас семінара. Кожны ўдзельнік запісвае па адным пытанню на картцы. Пасля гэтага ўяўляецца праграма семінара.


Праграма семінара
1. Гістарычныя і сучасныя формы дэмакратыі

2. Прынцыпы і ўмовы пераходу да дэмакратыі

3. Асноўныя рысы сучаснай дэмакратыі

4. Перавагі і недахопы дэмакратыі

Групам прапаноўваецца на працягу некалькіх хвілін вызначыць, якога тэматычнага або сэнсавага блока праграмы тычыцца іх пытанне, а затым наляпіць свае карткі побач з гэтым блокам.

Мяркуецца, што напрыканцы працы над кожным блокам семінара ўдзельнікі павінны будуць звярнуцца да сваіх картак з пытаннямі і ўпэўніцца, што ўсе яны атрымалі адказы. Калі нейкія пытанні засталіся без увагі, то яны павінны знайсці адказ.

Затым, Кіроўца паведамляе аб тым, што паняцце “Дэмакратыя” у той або іншай ступені знаёмае кожнаму і прапаноўвае пайграць у невялікую гульню “Вольныя асацыяцыі”.

Удзельнікі становяцца колам. Любы чалавек можа пачаць, вымавіўшы слова, якое мае дачыненне да тэмы семінара. Удзельнік, які стаіць леваруч, называе любое слова, якое прыходзіць яму ў галаву ў якасці асацыяцыі на сказанае. Такім чынам, праца вядзецца далей па коле. Практыкаванне толькі дазваляе ўдзельнікам пераадолець бар’еры мыслення, стэрэатыпы, звязаныя абмеркаванай тэмай, і наладзіцца на творчы характар працы. Тэмп практыкавання павінны быць хуткім, без паўз. Не трэба шукаць “цікавыя асацыяцыі”. Выказваюцца любыя асацыяцыі, што прыходзяць у галаву.

Пасля таго як кола замкнулася, кіроўца дзеліць удзельнікаў на міні-групы і прапаноўвае на працягу 5-7 хвілін сфармуляваць паняцце “дэмакратыя”. Пасля таго, як групы пакажуць вынікі сваёй працы, кіроўца прапаноўвае некалькі варыянтаў азначэння “дэмакратыя” і шукае з дапамогай удзельнікаў падобныя моманты ва ўсіх азначэннях.

Оксфардскі энцыклапедычны слоўнік азначае дэмакратыю як “кіраванне народа, такую форму ўлады, пры якой суверэнам з’яўляецца ўвесь народ, які рэалізуе сваё права або непасрэдна, … або праз афіцыйных асобаў ім абраных… Дэмакратыя азначае таксама сацыяльны лад дзяржавы, у якім усе маюць роўныя правы, без перанятых або набытых па самаўпраўнасці адрозненняў рангаў і прывілеяў”

У сучасным філасофскім энцыклапедычным слоўніку дэмакратыя вызначаецца як адна з форм улады, якая характарызуецца афіцыйным абвяшчэннем прынцыпу падначалення меншинства большасці і прызнаннем волі і раўнапраўя грамадзян.


III. Міні-лекцыя па першых двух пытаннях семінара.
Упершыню слова “дэмакратыя” было скарыстанае бацькам гісторыі Герадотам у 5 у. да н.э. для характарыстыкі такога ладу поліса, дзе кіруюць многія. Часам слова “многія” перакладаецца з грэцкага як масы, натоўп, найбяднейшая частка грамадства. Дэмакратыя разумелася Герадотам таксама як “грамадства, у якім пераважае роўнасць грамадзян перад законам, дзе кіраўнік нясе адказнасць за свае ўчынкі перад грамадзянамі"”
Гістарычныя і сучасныя формы дэмакратыі (тэкст прадстаўлены з зборніка “Школа грамадзянскай адукацыі” у рамках праграмы TASIS “Civil Society Programme Belarus”. Аўтары: У. Роўда, З. Навумава, У. Чарноў)
Сістэмы кіравання, якія прадугледжваюць удзел у гэтым працэсе значнага ліку грамадзян, спачатку паўсталі ў Старажытнай Грэцыі і Старажытным Рыме каля 500 г. да н. э., дзе выкарыстоўвалася класічная форма дэмакратыі. У Старажытных Афінах гэта была полісная дэмакратыя, якая ўзнікла на аснове горада-дзяржавы. Яна здзяйснялася ў форме непасрэднага грамадскага самакіравання, калі вольныя грамадзяне абмяркоўвалі, прымалі вырашэнні і ажыццяўлялі іх у жыццё самастойна. Абраныя службовыя асобы не мелі вялікіх паўнамоцтваў, былі цалкам падначаленыя народнаму збору і падлягалі хуткай ратацыі. Дзейнічаў прынцып палітычнай роўнасці, які дазваляў кожнаму грамадзяніну рэальна ўдзельнічаць у кіраванні горадам-дзяржавай. Старажытнагрэцкая дэмакратыя была актывісцкай і калектывісцкай. Яна прадугледжвала поўнае падначаленне асобы грамадзянскай супольнасці, абарону правоў поліса, а не правоў чалавека. Полісная дэмакратыя абслугоўвала інтарэсы вельмі вузкай катэгорыі грамадзян, з якой выключаліся не толькі рабы, але і жанчыны і чужакі (метэкі), нават у выпадку, калі яны доўгі час жылі ў полісе. (Тут магчыма даць прааналізаваць урывак з работы Платона "Дзяржава")

"Для нашага дзяржаўнага ладу мы не ўзялі як ўзор ніякія чужацкія устанаўленняя. Наадварот, мы хутчэй самі ўяўляем прыклад іншым... З той прычыны, што ў нас горадам кіруе не жменя людзей, а большасць народа, то наш дзяржаўны лад завецца народапраўствам. У прыватных правах усё карыстаюцца аднолькавымі правамі па законах. Што жа да спраў дзяржаўных, то на ганаровыя дзяржаўныя пасады высоўваюць кожнага па годнасці, а не ў сілу прыналежнасці да вызначанага саслоўя. Бедната і нізкае грамадскае становішча не замінаюць чалавеку заняць ганаровую пасаду, калі ён здольны аказаць паслугі дзяржаве. У нашай дзяржаве мы жывем вольна і ў паўсядзённым жыцці пазбягаем узаемных падазронаў: мы не маем непрыязнасці да суседа, калі ён у сваіх паводзінах трымаецца асабістых схільнасцяў. Памяркоўныя ў сваіх дзелях узаемаадносінах, у грамадскім жыцці, не парушаем законаў, з павагі да іх і падпарадкоўваемся ўладам і законам”.

У Старажытным Рыме сістэма народнага кіравання атрымала назоў "рэспублікі". Па латыні "rеs" азначае "справа", "publicus" - "агульнае", г. зн. штосьці, прыналежнае народу. Першапачаткова права ўдзелу ў кіраванні рэспублікай прыналежыла толькі патрыцыям або арыстакратыі. Аднак падчас развіцця грамадства і пасля лютай барацьбы прастачыны (плебс) дамагліся для сябе таксама такой магчымасці. Як і ў Афінах, права палітычнага ўдзелу надавалася толькі вольным мужчынам. У Старажытным Рыме была вынайдзеная сістэма падзелу ўладаў (улада консулаў, улада сената, улада народных трыбунаў), якая спалучала элементы манархіі, арыстакратыі і дэмакратыі. Гэта зрабіла народнае кіраванне тут устойлівейшым, чым у Афінах. Нарадзіўшыся спачатку ў горадзе даволі сціплых памераў, Рымская рэспубліка шляхам анэксій і заваёў распаўсюдзілася далёка за яго межы і ў выніку стала кіраваць усёй Італіяй і шэрагам іншых краін. Гэта спарадзіла калізію, якая і прывяла ўрэшце рэшт пасля 500-гадовай гісторыі да страты народаўладдзя. Справа ў тым, што Рым ніколі не мог у поўнай меры прывесці свае палітычныя інстытуты ў адпаведнасць са стала нарастальнай колькасцю сваіх грамадзян і з фактам іх геаграфічнай аддаленасці ад цэнтра рэспублікі. У выніку гэтага ўсё большая колькасць практычна пазбаўляецца магчымасці ўдзельнічаць у народных зборах, месцам правядзення якіх заставаўся рымскі Форум.

Наступны этап развіцця дэмакратыі - гэта рэспубліканізм у сярэднявечных гарадах Паўночнай Італіі (XI - XV стст.) У Фларэнцыі, Генуі, Венецыі, Балонні, Падуі і шэрагу іншых гарадоў склалася прылада, якое нагадвае па форме то, якое існавала ў Рымскай рэспубліцы. Да ўдзелу ў працы органаў улады гарадоў-дзяржаў дапушчаліся спачатку толькі чальцы сем’яў арыстакратыі. Але праз пэўны час часу гараджане, якія стаялі на самых нізкіх прыступках сацыяльна-эканамічнай іерархіі, дамагліся правы на ўдзел у кіраванні. Аднак у адрозненне ад Рыма і Афін, статус грамадзяніна быў спалучаны тут з уладаннем уласнасцю. У гарадах Паўночнай Італіі склаўся сярэдні класс з купцоў, рамеснікаў, банкіраў. Ён быў не толькі шматлікім, але і добра арганізаваным у гільдыі, таварыствы, царкоўныя братэрствы і да т. п. Істытуцыянальная структура народаўладдзя абапіралася на ўладу гарадской Рады, падэста, які абіраўся на год і быў падуладнагы Радзе, зборы гараджан. Развіццё рэспубліканізму выклікала росквіт эканамічнага і культурнага жыцця ў Паўночнай Італіі. Аднак, да няшчасця для дэмакратыі, у другой палове XIV ст. рэспублікі ў некаторых найбуйнейшых гарадах пачалі паступова адыходзіць пад націскам адвечных ворагаў народаўладдзя: карупцыі, алігархіі, войнаў, тэрытарыяльнай экспансіі, узурпацыі ўлады аўтарытарнымі кіраўнікамі.

Паралельна з развіццём рэспубліканізму ў Паўночнай Італіі ішлі працэсы фармавання сістэмы народнага прадстаўніцтва ў Паўночнай Еўропе. У 930 г. у Ісландыі склаўся правобраз першага ў свеце нацыянальнага парламента, так званы альтынг, які заставаўся крыніцай заканатворчасці на працягу больш трох стагоддзяў. Эдуард I (1272-1307) пад ціскам шляхты і гараджан узаконіў парламент у Англіі, які вырас з спарадычна праведзеных збораў саслоўяў. У Швецыі традыцыі народнага ўдзелу ў зборах у XV у. спарадзілі папярэдніка сучаснага парламента: кароль пачаў рэгулярна збіраць прадстаўнікоў розных саслоўяў швецкага грамадства - арыстакратыі, духавенства, бюргераў, прастачын.

У Нідэрландах і Фландрыі фармаванню прадстаўнічых збораў спрыяла развіццё гарадскога сярэдняга класа, што засяродзіў у сваіх руках значныя эканамічныя рэсурсы. Кіраўнікі, якія пастаянна мелі вострую патрэбу ў грашах, не маглі ігнараваць гэты сацыяльны пласт, а каб заручыцца яго падтрымкай, ім даводзілася склікаць зборы прадстаўнікоў гарадоў асноўных класаў грамадства.

Аднак ранняя прадстаўнічая сістэма была яшчэ вельмі недасканалай і не можа атаясамляцца з прадстаўнічай дэмакратыяй. Нават у краінах, якія найдалей прасунуліся ў развіцці гэтых устаноў, існавала абуральную няроўнасць, што стварала непераадольныя бар’еры для народаўладдзя. Да таго ж парламенты часцяком ніяк не маглі выступаць у якасці раўнапраўнага партнёра манарха. Гэта здарылася толькі праз стагоддзі, калі кантроль над урадам перайшоў ад караля да парламента альбо месца караля заняў прэзідэнт. Прадстаўнікі “народа” далёка не ў поўнай меры прадстаўлялі ўвесь народ. Нават у такой вольнай краіне, як Англія, у 1832 г. знакамітыя выбарчыя рэформы падалі грамадзянскія правы толькі 5%, у 1886 - 28%, і толькі ў 1921 - 74% жыхароў краіны.

Такім чынам, аж да XIX ст. мы не можам казаць аб фармаванні сучаснай дэмакратыі. Радзімай новай дэмакратыі сталі ЗША, у якіх у 20-я гады XIX ст. упершыню больш за палову сталага мужчынскага насельніцтва атрымала права ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах. Менавіта з гэтага моманту пачынаецца глабальны працэс пераходу да дэмакратыі, які ахапіў у наш час усю планету.

Чым жа адрозніваецца сучасная дэмакратыя ад класічнай? Найперш, яна з’яўляецца формай кіравання, дзейнай у маштабах буйных нацыянальных дзяржаў, а не гарадоў-дзяржаў, або гарадоў-рэспублік.

Яна з’яўляецца прадстаўнічай сістэмай, а не прамым самакіраваннем супольнасці грамадзян. Свой суверэнітэт грамадзяне дэлегуюць абраным імі прадстаўнікам, строга падначаленым выбарнікам. Адначасова грамадзяне могуць непасрэдна ўдзельнічаць у прыняцці палітычных рашэнняў, удзельнічаючы ў нацыянальных і лакальных рэферэндумах.

Сучасная дэмакратыя становіцца інклюзіўнай, г. зн. уключае ў сябе, а не эксклюзіўнай, як было перш. Пасіўнае і актыўнае выбарчае права з’яўляецца даступным практычна для ўсяго сталага насельніцтва і не абумоўленае маёмасным цэнзам. Шырока дзейснымі становяцца прынцыпы палітычнай і правай роўнасці.

Дэмакратыя ў развітых індустрыяльных дзяржавах з'яўляецца канстытуцыйнай. Дэмакратычныя ўрады дзейнічаюць строга ў межах прававога закона, які абараняе правы чалавека, правы меншасцяў, задае вызначаныя рамкі (а не загады) для вольнай дзейнасці грамадзян, груп інтарэсаў, арганізацый, палітычных партый, стрымлівае ўрад ад любых замахаў на волю грамадзян і асацыяцый.

Формы сучаснай дэмакратыі залежаць ад формы кіравання, выбарчай і партыйнай сістэмы.

У залежнасці ад формы кіравання, вылучаюцца прэзідэнцкія, парламенцкія, прэзідэнцка-парламенцкія і парламенцка-прэзідэнцкія дэмакратычныя сістэмы.

У залежнасці ад выбарчай сістэмы, вылучаюцца мажарытарскія і прапарцыйныя сістэмы.

У залежнасці ад партыйнай сістэмы, вылучаюцца шматпартыйныя, дзвюхпартыйныя, кааліцыйна-мажарытарскія сістэмы. Розныя спалучэнні гэтых форм уплываюць на эфектыўнасць і стабільнасць дэмакратыі. Напрыклад, лічыцца найболей жыццяздольным злучэнне прэзідэнцкага кіравання з мажарытарнай выбарчай сістэмай і дзвюхпартыйнасцю, бо парламенцкага кіравання з прапарцыйнай выбарчай сістэмай і шматпартыйнасцю. Нйменш жа стабільным з’яўляецца спалучэнне прэзідэнцкай формы кіравання з прапарцыйнай выбарчай сістэмай і шматпартыйнасцю.
Прынцыпы дэмакратыі.
1. Народны суверэнітэт (вяршэнства права на ўладу: непасрэдна (рэферэндумы, усенароднае абмеркаванне палітычных пытанняў), праз прадстаўнікоў, абраных у розныя органы ўлады).

2. Палітычная роўнасць (кожны грамадзянін мае роўныя з іншымі правы).

Каб дасягнуць палітычнай роўнасці неабходна:

- каб усе грамадзяне мелі магчымасць уплываць на ўладу

- наяўнасць у грамадзян ведаў на аснове аб’ектыўнай інфармацыі

- наяўнасць грамадзянскіх правоў у людзей

- правядзенне вольных справядлівых выбараў

- воля выяўлення сваіх думак, воля крытыкі

- доступ грамадзян да альтэрнатыўных і незалежных крыніц інфармацыі

- абавязковая наяўнасць незалежных асацыяцый і палітычных партый

3. Мажарытарны прынцып (рашэнне прымаецца большасцю галасоў)

- абарона правоў меншасці


Умовы пераходу да дэмакратыі.
Неабходныя:

1. Незалежнасць дзяржавы

2. Наяўнасць палітычнай культуры, якая не аспрэчвае дэмакратыі.

3. Адносная аўтаномія сілавых структур (войска не павінна ўмешвацца ў палітыку. Войска выконвае законы, канстытуцыю Не падтрымлівае ўрад, калі яно аддае неканстытуцыйныя загады)


Пажаданыя:

4. Наяўнасць прыблізна аднастайнай структуры грамадствы (сфармаваны этнас)

5. Рынкавая эканоміка
Дэмакратыя –ы гэта спосаб арганізацыі не толькі палітычнай сістэмы, але і ўсяго жыцця грамадства.

IV. Практычная праца ў группах
1. Асноўныя рысы сучаснай дэмакратыі

Для працы над гэтым пытаннем выкарыстоўваецца даволі вядомая анкета з аналагічным назовам. Кіроўца прапаноўвае папрацаваць у міні-групах з дапамогай метаду "5 з 25". Навучэнцы выбіраюць 5, на іх погляд, асноватворных рысаў сучаснай дэмакратыі і прапісваюць іх на ватманах. Затым паказваюць вынікі сваёй працы, аргументуючы свой выбар.


Анкета “Асноўныя рысы сучаснай дэмакратыі”
1. Суверэнітэт асобы і чалавечых супольнасцяў (сям’я, мясцовае насельніцтва, народ).

2. Кожны грамадзянін мае магчымасць рэальна ўплываць на ўрад сваёй краіны.

3. Кантроль за службоўцамі, якія прымаюць важныя рашэнні, адмысловы грамадзянскі кантроль над сілавымі структурамі (войска, паліцыя).

4. Улада грунтуецца на падтрымцы грамадзян (вольныя, усеагульныя і роўныя выбары).

5. Галоснасць публічных спраў, асабліва фінансавай палітыкі дзяржавы.

6. Грамадская салідарнасць з маламаёмаснымі.

7. Улада большасці, якая паважае правы меншасці.

8. Воля сродкаў масавай інфармацыі, даступнасць СМІ для ўсіх грамадскіх пластоў.

9. Наяўнасць лаяльнай апазіцыі.

10. Высокі ўзровень ведаў грамадзян аб палітычных, эканамічных і сацыяльных праблемах, жаданне і ўменне прымаць удзел у грамадскім жыцці.

11. Гарантыя правоў чалавека і сем'і.

12. Дзейнасць палітычных партый для рэалізацыі волі грамадзян.

13. Роўнасць перад законам, справядлівае незалежнае судаводства.

14. Існаванне маральных аўтарытэтаў на ўзроўні дзяржавы, народа, рэгіёна і сем'і і разам з тым воля шырокай дыскусіі на любую тэму.

15. Павага права чалавека на жыццё, здароўе, годнасць, што выяўляецца ў заканадаўстве і рашэннях уладаў усіх узроўняў.

16. Канстытуцыйнае абмежаванне дзяржаўнай улады, падзел улады.

17. Доступ грамадзян да прадстаўнікоў улады кожнага ўзроўня.

18. Вольнае функцыянаванне няўрадавых арганізацый.

19. Арганізацыя грамадства і адносіны людзей на аснове каштоўнасцяў памяркоўнасці, прагматызму, супрацоўніцтва і кампрамісу.

20. Магчымасць у рамках закона супрацьстаяць улады. Абмежаванне дзяржаўных структур да неабходнага мінімуму.

21. Сацыяльны, эканамічны і палітычны плюралізм.

22. Абавязак насельніцтва клапаціцца аб навакольным асяроддзі.

23. Непрыманне любых формаў расізму і дыскрымінацыі.

24. Дзяржава гарантуе грамадзянам волю дзеянняў і пачуццё бяспекі ў сферы індывідуальнай волі і права на ўласнасць.

Урэшце кіроўца паказвае свой выбар (1, 4, 7, 16, 19), падкрэсліваючы, што гэта не абсалют і што, вядома, нельга змясціць сутнасць дэмакратыі толькі ў пяці прыкметах. Але гэтыя прыкметы найбольш поўна характарызуюць сучасную дэмакратыю.

Перавагі і недахопы дэмакратыі
Кіроўца прапаноўвае папрацаваць з дапамогай метаду “Снежны ком”. Спачатку ўдзельнікі разбіваюцца на “двойкі”. Палова “двоек” працуе над пытаннем “Перавагі дэмакратыі”, другая палова “двоек” працуе над пытаннем “Недахопы дэмакратыі”. Кожная думка запісваецца на асобным аркушы паперы. Затым, праз 5 хвілін “двойкі”, якія працуюць над аналагічным пытаннем, аб’ядноўваюцца ў ”чацвёркі” і праца працягваецца. Выпрацоўваецца агульнае рашэнне для ўсёй групы. Калі ўдзельнікаў шмат, аб’яднанне ідзе далей. Затым вынікі працы канчатковай групы вывешваюцца на вялікі плакат і агучваюцца. Кіроўны выказвае заўвагі, дапаўняе, падводзіць вынікі.
Вельмі важна не забываць вярнуцца да тых цяжкіх пытанняў, якія вызначылі навучэнцы ў пачатку семінара і паглядзець, ці ўсе яны знайшлі адказы.
V. Падвядзенне вынікаў
Падвядзенне вынікаў можа рабіцца па-рознаму. Па-першае, дарэчна проста пагутарыць з хлопцамі і пачуць іх меркаванне аб працы. Па-другое, можна выкарыстаць любую методыку рэфлексіі. Пры правядзенні рэфлексіі важна пачуць адказы на наступныя пытанні:

1. Што здалося складаным?

2. Што новага даведаліся?

3. Што было залішнім у пабудове праграмы семінара?4. Якое практыкаванне было самым карысным?

Можна таксама выкарыстаць метад "Семінар (Урок) адным словам". Усе ўдзельнікі па коле спрабуюць адным словам ацаніць урок.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка