Decyzja komisji
Дата канвертавання22.04.2016
Памер40.29 Kb.
DECYZJA KOMISJI
z dnia 14 października 1998 r.
zmieniająca decyzję Rady 97/602/WE dotyczącą wykazu określonego w art. 3 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 3254/91 oraz w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE)nr 35/97
(notyfikowana jako dokument nr C (1998) 3064)
(98/596/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3254/91 z dnia 4 listopada 1991 r. zakazujące używania potrzasków we Wspólnocie oraz wprowadzania do Wspólnoty skór i innych towarów wytwarzanych z niektórych gatunków dzikich zwierząt, pochodzących z państw, w których chwyta się je przy pomocy potrzasków lub metod odłowu niespełniających międzynarodowych norm odłowu humanitarnego1, w szczególności jego art. 3 ust. 1 akapit drugi,
a także mając na uwadze, co następuje:
rozporządzenie Komisji (WE) nr 35/97 z dnia 10 stycznia 1997 r. ustanawiające przepisy dotyczące certyfikacji skór i towarów objętych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3254/912, w szczególności jego art. 1 ust. 1 lit. a), stosuje się jedynie w odniesieniu do przywozu skór zwierząt nieurodzonych i niehodowanych w niewoli, z państw znajdujących się w wykazie, określonym w art. 3 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 3254/91;
wykaz ustanowiony na mocy decyzji Rady 97/602/WE3, zmienionej decyzją Komisji 98/188/WE4, może mieć charakter wyłącznie przejściowy; należy go zmienić bezzwłocznie w miarę rozwoju sytuacji, w szczególności w okolicznościach objętych art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3254/91, aby nie utrudniać handlu futrami i wyrobami futrzarskimi;
informacja, jaką Komisja otrzymała od Republiki Chorwacji wskazuje, że państwo to zakazuje stosowania potrzasków;
z mocą od dnia 1 czerwca 1997 r., rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi5 uchyliło i zastąpiło rozporządzenie Rady (EWG) nr 3626/826; dlatego, komitet przewidziany w art. 19 rozporządzenia (EWG) nr 3626/82 został zastąpiony przez komitet przewidziany w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 338/97;
środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu, określonego w art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3254/91,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji Rady 97/602/WE zastępuje się Załącznikiem do niniejszej decyzji.Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.


Sporządzono w Brukseli, dnia 14 października 1998 r.
W imieniu Komisji\
Ritt BJERREGAARD

Członek Komisji


ZAŁĄCZNIKPaństwo

Gatunek

Belize

Procyon lotor


Bułgaria

Canis lupus

Chińska Republika Ludowa

Canis lupus

Martes zibellina

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Federacja Rosyjska

Canis lupus

Martes zibellina

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Procyon lotor

Grenlandia

Canis lupus

Jordania

Canis lupus

Kanada

Canis latrans

Canis lupus

Castor canadensis

Felis rufus

Lutra canadensis

Lynx canadensis

Martes americana

Martes pennanti

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Procyon lotor


Taxidea taxus

Liban

Canis lupus

Meksyk

Canis lupus

Castor latrans

Castor canadensis

Felis rufus

Ondatra zibethicus

Procyon lotor


Taxidea taxus

Mołdawia

Canis lupus

Mustela erminea

Nikaragua

Procyon lotor

Norwegia

Canis lupus

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Pakistan

Canis lupus

Mustela erminea

Panama

Procyon lotor

Polska

Canis lupus

Martes zibellina

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Republika Chorwacji

Martes zibellina

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Republika Czeska

Canis lupus

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Republika Korei

Martes zibellina

Canis lupus

Republika Słowacka

Canis lupus

Martes zibellina

Mustela erminea

Republika Słowenii

Canis lupus

Ondatra zibethicus

Rumunia

Canis lupus

Salwador

Procyon lotor


Stany Zjednoczone Ameryki

Canis latrans

Canis lupus

Castor Canadensis

Felis rufus

Lutra canadensis

Lynx canadensis

Martes americana

Martes pennanti

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Procyon lotor

Taxidea taxus

Turcja

Canis lupus

Węgry

Mustela erminea

Ondatra zibethicus
1 Dz.U. L 308 z 9.11.1991, str. 1.

2 Dz.U. L 8 z 11.1.1997, str. 2.

3 Dz.U. L 242 z 4.9.1997, str. 64.

4 Dz.U. L 70 z 10.3.1998, str. 28.

5 Dz.U. L 61 z 3.3.1997, str. 1.

6 Dz.U. L 384 z 31.12.1982, str. 1.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка