Date: 9/29/2005 gain report Number
Дата канвертавання25.04.2016
Памер34.71 Kb.USDA Foreign Agricultural Service

GAIN Report


Global Agriculture Information Network

Template Version 2.09


Required Report - public distribution

Date: 9/29/2005

GAIN Report Number: PL5028

PL0000

Poland

Food and Agricultural Import Regulations and Standards

Certification Guide

2005Approved by:

Ed Porter, Agricultural Counselor

U.S. Embassy

Prepared by:

PR
Report Highlights:

With few exceptions, all products imported into Poland are EU harmonized. This means that they must meet all EU import and certification requirements. The exceptions are: beef tripe; honey; and certain species of live animals. As of January 1, 2006, however, beef tripe will become a harmonized product and EU regulations will replace current Polish requirements.Includes PSD Changes: No

Includes Trade Matrix: No

Annual Report

Warsaw [PL1]

[PL]
Executive Summary


This report explains only the Polish certification requirements for those products that are not yet harmonized with EU regulations. Information about EU certification requirements can be found in the following report from the U.S. Mission to the EU: Gain Report Number E35010, www.fas.usda.gov/scriptsw/attacherep/default.asp.

SECTION I. Export Certificates Matrix
The following table contains information on export certificates for non-EU harmonized products.


Products

Title of the Certificate

Attestation Required on the Certificate

Purpose


Requesting Ministry

Heat treated (scalded) beef tripe (a)

Health Certificate for heat treated forestomachs of domestic bovines

As per certificate (b)

Human health

General Veterinary Inspectorate, Ministry of Agriculture and Rural Development

Honey (c)

Health Certificate for honey and apiculture products for human consumption

As per certificate

Human health

General Veterinary Inspectorate, Ministry of Agriculture and Rural Development

Certain species of animals (d)

Health certificate

As per certificate

Animal health

General Veterinary Inspectorate, Ministry of Agriculture and Rural Development
 1. As of January 1, 2006 beef tripe will be an EU harmonized product. 1. See the following web site for additional information: http://www.fsis.usda.gov/regulations_&_policies/Poland_Requirements/index.asp
 1. Due to a lack of imports, there currently is no Polish export certificate available for U.S. honey. Once a request is received, the General Veterinary Inspectorate will prepare a certificate. The certificate will be similar to that for imports of honey from other countries. A copy of the certificate for honey from Argentina is included in this report.
 1. The following are EU harmonized animals: Ungulates, birds, aquacultures, monkeys (Simiae i Prosimiae), bees (Apis mellifera), bumble-bees, hares, minks, foxes, dogs, cats, ferrets. All other animals are NOT EU harmonized and therefore require an import permit from the General Veterinary Inspectorate. No such permits currently exist, but will be created upon request.


Section II. Additional Information
Polish Competent Authorities

The General Veterinary Inspectorate is in the Ministry of Agriculture and Rural Development and is responsible for all products of animal origin.


Chief Veterinary Officer

Wspolna 30

00-930 Warsaw

Tel.: (48-22) 623 2089

Fax: (48-22) 623 1408

www.wetgiw.gov.pl
The State Plant Health and Seed Inspection Service is in the Ministry of Health and Rural Development and is responsible for all crop and seed products.
Wspolna 30

00-930 Warsaw

Tel.: (48-22) 623 2302

Fax: (48-22) 623 2304

E-mail: gi@piorin.gov.pl

www.piorin.gov.pl
The Chief Sanitary Inspectorate is in the Ministry of Health and is responsible for all processed food products.
Chief Sanitary Inspector

Dluga 38/40

00-238 Warsaw

Tel.: (48-22) 635 1559

Fax: (48-22) 635 4581

E-mail: inspektorat@gis.mz.gov.plwww.gis.gov.pl


APPENDIX IHealth Certificate for Honey
Świadectwo Zdrowiadla miodu i produktów apikultury przeznaczonych do konsumpcji przez ludzi, importowanego z Republiki Argentyńskiej do Polski

Nr

HEALTH CERTIFICATEfor honey and apiculture products for human consumption, imported from the Republic of Argentina to the Republic of Poland
No.

Kraj pochodzenia/ Country of origin:………………………………………………………………………………………….....


Właściwe władze/ Competent authority:…………………………………..………………………………………………...........

I. Identyfikacja produktów/ Identification of products

Nazwa produktu/ Name of product:………………………………………………………………………………………………

Liczba opakowań lub pojemników/ Number of packages or containers:……………………………………………………….


Waga netto w (kg)/ Net weigh ( kg):……………………………………………………………………………………….…….
Środek transportu/ Means of transport:……………………………………………………………………………………………..


II. Pochodzenie miodu lub produktów pszczelarskich/ Origin of honey or apiculture products

Pełna nazwa, adres i numer zatwierdzenia zakładu, w którym miód lub produkty pszczelarskie zostały poddane konfekcjonowaniu/ Complete name, address and the registration number of the establishment where the products have been processed or packed:………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres i nazwa wysyłającego/ Address and name of the consignor:……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….III. Przeznaczenie miodu /Destination of honey


Nazwa odbiorcy oraz adres miejsca przeznaczenia/ Name of consignee and address at the place of destination:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
IV. Poświadczenie zdrowotności / Health attestation


Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii niniejszym zaświadczam, że miód lub produkty apikultury :

I, the undersigned veterinary inspector hereby certify that honey and apiculture products:

 1. jest zdatny do spożycie przez ludzi zgodnie z Dyrektywą Rady 74/409/EWG / are fit for human consumption in accordance with Council Directive 74/409/EEC;

 2. pochodzi z krajów które posiadają zatwierdzenie przez Komisję Europejską planów monitoringowych pozostałości i na podstawie wyników planu kontroli pozostałości, nie zawiera pozostałości przekraczających maksymalne dopuszczalne poziomy określone Rozporządzeniem Rady (EWG) 2377/90 i nie zawiera zanieczyszczeń w ilościach szkodliwych dla zdrowia ludzkiego/ originates form countries which have approved by European Commission residue control plans and, basing on the results of these residue control plans, honey and apiculture products do not contain residues exceeding the maximum levels set in the Council Regulation 2377/90/EEC and they do not contain contaminants in quantities harmful to human health;

 3. w kraju, z którego pochodzi miód lub produkty apikultury, zgnilec amerykański jest chorobą podlegającą obowiązkowi zgłaszania i zwalczania /country from which honey and apiculture products originate American foulbrood is subject to obligatory notification and control;

 4. w kraju, z którego pochodzi miód lub produkty apikultury, zgnilec europejski jest chorobą podlegającą obowiązkowi rejestracji /country from which honey and apiculture products originate European foulbrood is subject to obligatory registration;

 5. miód i produkty apikultury pochodzą z pasiek, na które nie nałożono restrykcji związanych ze zgnilcem amerykańskim / honey and apiculture products originate from apiaries, which are not a subject of any restrictions with regard to American foulbrood

 6. postępowanie z towarem, składowanie i transport odbywały się w warunkach zapewniających jego jakość zdrowotną zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi te zagadnienia/ handling of honey and apiculture products, their storage and transport have been carried out under conditions assuring their health quality complying with appropriate provisions.

 7. opakowania dla miodu i produktów apikultury spełniają wymagania higieniczne państwa eksportującego / pakaging for honey and apiculture products fulfil the hygienic requirements of exporting country

Sporządzono w/Done at ___________________________ dnia/on __________________20________

(Miejsce / Place) (Date)

Pieczęć / Official stamp

_________________________________________

( Podpis urzędowego lekarza weterynarii / Signature of official veterinarian)


________________________________________________________________________

(Imię, nazwisko i stanowisko wielkimi literami / Name and position in capital letters )

Podpis i pieczęć powinny mieć kolor inny niż kolor druku / Signature and stamp must be in a different colour to tat in the certificate

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка