Да здесь много ошибок. Я т й Тогда закрой документ и удали файл, прямо сейчас!!
старонка3/3
Дата канвертавання15.03.2016
Памер406.99 Kb.
1   2   3

38. Сацыяльна-эканамічнае развіцце Беларусі ў першай палове XIXст.

Асноўныя працэссы разрушэння феадальнай сістэмы і з’яўлення элементаў каталіцызму. З’явіліся мануфактуры (прадпрыемствы з ручной працай і яе падзелам на аперацыі). У 1820 першыя фабрыкі (Гродзенская губернія, мятэчкі Хомск і Косава). Асноўная частка мануфактур гэта прадпрыемствы па перапрацоўцы сельгаспрадукцыі (вінакурні, мукамолні..). У сярэдзіне ХІХ на Б прыблізна 550 прадпрыемстваў на якіх прыблізна 6,5тыс чалавек.

Пачалі ўжывацца паравыя рухавікі і следавацельна (да я не знаю как пишется это слово, и что) на Беларусі пачалася прамысловая рэвалюцыя.

1825 – 42 гарады – 151тыс чал, а ў 1861 – 320 тыс гарадскога насельніцтва.

Пачалася спецыялізацыя рэгіенаў на лен-Віцебск, пачалося пашырэнне бульбы і каноплі.

39. Вайна 1812 года.

1789-1794 у Францыі рэвалюцыя прывяла да ўлады Напалеона. Ен ў 1796-1809 захапіў ўсю Еўропу акрамя Англіі, Швецыі і Расіі.У 1805-1807 адбылася франка-руска-пруская вайна у выніку якой Напалеон дайшоў да межаў Расіі.Армія Напалеона: 600тыс чал з якіх прыблізна 200тыс палякі, бо Напалеон абяцаў аднавіць РП у межах 1772г. Руская армія 591тыс чал. Аднак непасрэдна Напалеону процістаялі тры заходнія арміі прыблізна 200ты чал. Вайна пачалася ў чэрвіні і да канца ліпеня Беларусь захоплена французамі. Адзначаліся пагромы сялянамі французкіх войск. Вільня здалася французам без абароны і Напалеон аб’явіў аб аднаўленні ВКЛ ў складзе Віленскіх, Гродзенскіх, Мінскіх, Беластоцкіх земляў.

У кастрычніку Напалеон пайшоў на Маскву і толькі 50 тыс чал выйшлі за межы Расійскай імперыі. Беларусь згубіла кожнага 4-га чал. Сяляне надзеяліліся на адмену прыгоннага права. Следавац. Пачаўся рэвалюцыйны рух.

40. Паўстанне 1830-1831 гадоў. Палітыка русіфікацыі.

У 1830 у Францыі рэвалюцыя. Мікалай адпраўляе войскі на падаўленне рэвалюцыі. 29 лістапада 1830 яно пачалося ў Варшаве. Беларускія землі аб’яўлены на ваенным становішчы. У лютым 1831 студэнты Вільні падымаюць паўстанне. Утвораны цэнтральны камітэт паўстанцаў.

Паўстанне на Беларусі - прыблізна 10тыс чал. З Польшчы прыйшлі атрады 12тыс чал. 19 чэрвіня паўстанцы прайграюць рашаючую бітву у Вільні. І ў жніўні 1831 паўстанне на Беларусі падаўлена.Пачалася русіфікацыя:

 1. Выведзены з ужытку тэрмін Літва і Беларусь і ўведзены тэрмін севера-западны край.

 2. Мясцовая адміністрацыя заменена рускімі перасяленцамі.

 3. Праведзены разбор шляхты і прыблізна 10тыс чал. Страцілі дваранскае званне

 4. У 1842 адменен Статут ВКЛ ад 1588 года і на Беларусі пашырана заканадаўства Расіі.

 5. У 1832 закрыты Віленскі універсітэт.

 6. У 1839 Ліквідавана уніяцкая царква.

 7. Масавае закрыцце каталіцкіх храмаў і касцелаў.

 8. Перавод сістэмы адукацыі з польскай на рускую і выцясненне бел.мовы нават з начальнай школы

41. Паўстанне Кастуся Каліноўскага.

Пасля адмены прыгоннага права незадаволенасць яе ўмовамі і часоваабавязаным станам. Два накірункі: 1. белыя – буржуазія – за РП у межах 1772

 2. чырвоныя – шляхта, інтэлегенцыя, студэнты, сяляне – за незалежнасць і рашэнне аграрнага пытання.

Чырвоныя падзяліліся на правых-за надзяленне сялян зямлей і канфіскацыю памешчацкіх зямель за выкуп; і левых-за незалежнасць і канфіскацыю памешчацкіх зямель без выкупа.

Для кіраўніцтва паўстаннем яшчэ ў 1862 у Варшаве утвораны Цэнтральны Нацыянальны камітэт (ЦНК), а ў Вільні – Літоўскі правінцыяльны камітэт (ЛПК)У ЛПК увайшлі чырвоныя і белыя. ЛПК меў мясцовыя арганізацыі – Мінскую, Навагрудскую, Гродзенскую, левую частку якой уўначаліў Кастусь Каліноўскі (1832-1864) разам з Урцбелеўскім і Ражанскім ен выдаваў газету Мужыцкая праўда (7 нумароў, бел мова, лацініца)

23 студзеня ўзначаліў паўстанне, 1 лютага К.Каліноўскі паўстанне на Беларусі. У маі Цар генералам назначае Мураўева:жостка падаўляе, ідзе на ўступкі. У сакавіку 1864 Каліноўскі павешаны ў Вільні. Летам 1864 на Беларусі разбіты апошні атрад паўстанцаў.42. Адмена прыгоннага права.

У сярэдзіне ХІХ крызіс феадалізму ўзмацніўся і урад узмацніў неабходнасць адмены прыгоннага права. Аляксандр ІІ прапанваў заходнім беларускім памешчыкам распрацаваць умовы адмены пп.19 лютага 1891 адмена прыгоннага права на аснове Маніфеста, у ім – пп адмяняецца назаўжды. Памешчык больш не распараджаецца сялянамі, сяляне атрымалі некаторыя грамадзянскія правы у тым ліку: заключаць зделкі, гандляваць, валодаць маемасцю, несці асабістую адказнасць перад судом.

Памешчыкі засталіся уласнікамі той зямлі, што была і да рэформы, сяляне маглі выкупіць яя частку, аднак толькі праз 9 год, а да таго яны лічыліся часоваабавязанымі не маглі пакінуць памешчыка і неслі тыя ж павіннасці, што і да рэформы.

Пасля устанаўлення валокі 1857 на Беларусі две формы землякарыстання: падворная )пп адменена на аснове мясцовых палажэнняў) і абшчынная (устаноўлены ніжэйшы і вышэйшы надзелы).

Сяляне атрымалі зямлю за выкуп, не па рыначнаму кошту, а па суме аброка, які яны плацілі за зямлю. З гэтай сумы яны плацілі па 6% 49год. След. у выніку сяляне выплацілі ў некалькі раз больш чым каштавала зямля.

43. Палітычныя партыі на Беларусі (канец XIX – пачатак ХХст.ст).

Працэсс складання партый у Расійскай імперыі меў асаблівасці, бо: 1. Па заказе першымі складваюцца буржуазія, апошнімі леварадыкальныя партыі. А ў Расійскай імперыі першымі складваюцца леварадыкальныя партыі.

 2. У Расійскай імперыі не вырашана нацыянальнае пытанне, таму яно ўвайшло ш дзейнасць.’

Падзяліліся на тры лагеры:

. Рэвалюцыйна-дэмакратычны.

. Нацыянальна-дэмакратычны.

2. Ліберальна-буржуазны.

3. Кансерватыўна-….

– РСДРП (Расійская сацыял-дэмакратычная рабочая партыя). => РКП(б) =>УКП(б) =>КПСС

У 1898 у Мінску першы з’езд РСДРП аб’вясціў аб стварэнні пратыі, аднак да 1903 фактычна існавалі раздробелыныя сацыял-дэмакратычныя группы. Другі з’езд прыняў праграмму ЦК – Ленін і партыя падзяліліся на (б) і (м). Мэта ў іх адна – сацыялізм, аднак розныя шляхі дасягнення. (б)-праз рэвалюцыя, (м)-праз рэфармаванне, а пакуль трэба змагацца за пашырэнне дэмакратыі.

На Беларусі самотная большасць меншавіцкіх арганізацый акрамя Мінска, Гомеля, Віцебска і Бабруйска. 1а-партыя сацыялістаў рэвалюцыянераў (Эсэры). Першы з’езд 1899 ў Мінску. У Эсэраў два напрамкі дзейнасці: 1. прапагнда сацыялізму сярод сялян, 2. тэрор.

– Польская сацыялістычная партыя. У пачатку ХХ БПС выражала пашырыць дзейнасць на тэрыторыі звязаная з Рэччу Паспалітай => і на Беларусі. Частка партыі за саюз усіх нацыянальнасцей у барбе с царызмам. Другая частка за саюз палякаў, беларусаў, украінцаў, літоўцаў у барацьбе за РП 1772.

Бунд-усеагульны яўрэйскі саюз Польшчы і Расіі створаны ў 1891 годзе на правах аўтаноміі. Тры цячэнні: 1.за саюх усіх нацыянальнасцей супраць царызма;2.за стварэнне сацыялістычнай дзяржавы дзе-нібудзь. 3.заем-хз у Палісціне

У 1905 на Беларусі 102 арганізацыі Бунда. БСГ(Беларуская сацыялістычная грамада)-самая значная з беларускіх партый. Утворана у 1903. Заснавальнікі браты Іван і Антон Луцкевічы, Вацлаў Іваноўскі, Алаіза Пашкевіч. Асноўная частка БСГ-інтэлігенцыя, студэнты, заможнія сяляне. У 1905 створаны Мінскі і Віленскі камітэты БСГ.

2 – Ліберальна-буржуазная прадстаўлена на Беларусі партыяй кадэтаў (з1906). Манархічны лагер афармляецца на Беларусі з 1907.

44. Першая руская рэвалюцыя 1905-1907гг. Сталыпінская рэформа.

У 1900-1903 закрыліся 532 фабрыкі. Паражэнне ў руска-японскай вайне і крызіс прычына першай сусветнай вайны. Пачалася рэвалюцыя ў Петраградзе 9 студзеня 1905 з растрэла крыжовага шлях. 18 кастрычніка ў Мінску растраляны мітынг. 30 дэманстрацый салідарнасці. 17 кастрычніка 1905 Цар ідзе на ўступкі: абвешчаны дэмакратычныя свабоды, легальная беларускамоўная прэса, склікана дзяржаўная дума. Большасць у першай думе атрымалі кадэты, іх патрабаванні па зямельнаму пытанню занадта радыкальныя – у ліпені 1906 Дума распушчана пасля чаго склікана другая.Вынікі рэвалюцыі. Расія стала абмежаванай манархіяй, з сялян перасталі збіваць пляцяжы.

З 1906 пачынаецца эпоха Сталыпіна. Мэта:стварыць слой заможняга сялянства. Дзве часткі рэформы:1.разбурэнне сялянскай абшчыны і выхад сяля на хутары і водрубы. У Віцебскай і Магілеўскай губерніях з абшчын выйшла 50% сялян. 2. перасяленне сялян у Сібір, Далекі Усход. З Беларусі выехала 365тыс чал (наза вярнуліся 36,5тыс).45. Рэвалюцыя 1917 года на Беларусі.

Кастрычніцкая рэвалюцыя – савецкая рэспубліка, да ўлады пралітарыят і камуністычная партыя. 24 кстрычніка 1917 пачалося паўстанне ў Петраградзе. Вечарам 25 адбыўся другі зход саветаў які прыняў дэкрэты аб зямлі і міры. Быў сфарміраваны урад – СНК, старшыней стаў Ленін, акрамя бальшавікоў ва ўрад вайшлі левыя эсэры. 25 кастрычніка Мінскі савет бярэ уладу. Аднак большасць партыйных падзялілася з бальшавікамі і з шырокага кола партый сфарміраваны Камітэт выратавання рэвалюцыі на чале з Калатуліным. Праз некалькі дзен бальшавікі падагналі войскі і разагналі камітэт.

Бальшавікі сфарміравалі два органы ўлады – Аблвыкамзах-заканадаўчы орган на чале з Мясніковым і СНК заходняй вобласці і фронту. У абластных цэнтрах Беларусі савецкая ўлада устаноўлена мірным шляхам на працягу месяца, акрамя Магілева.46. Грамадзянская вайна і знешняя інтэрвенцыя на беларускіх землях.

ГВ – гэта раскол грамадства на супрацьлеглыя варожыя гагеры. Да грамадзянскай вайны адносяць перыяд з вясны 1918 па снежань 1920, калі грамадства было расколата на чырвоных (бальшавікі на чале з Леніным) і белых(шырокі спектр ад меншавікоў да манархістаў).

На Беларусі грамадзянская вайна не пашыралася (найбольш значны выпадак-паўстанне у якім-та павеце супраць бальшавікоў). Больш значнай для нас была замежная інтэрвенцыя. Яшчэ летам 1916 Беларусвь акупіравана нямецкіма вайскамі. У лютым 1918 немцы занялі Мінск. У лістападзе 1918 Брэст-Літоўскі мірны дагавор – немцы пакінулі Беларусь і на яе тэрыторыю ўвайшла Чырвоная армія.

У сакавіку 1919 польска-савецкая вайна. У 1921 – Рыжскі мірны дагавор (зах. Беларусь адышла Польшчы). У 1920 адноўлена БССР (6 уездаў Мінскай губерніі).47. Палітыка ваеннага камунізму.

Гэта эканамічная палітыка грамадзянскай улады у гады. Яе рысы: 1. канцэнтрацыя прамыслоывасці ў руках дзяржавы, яе нацыяналізацыя.

 2. цэнтралізацыя кіравання эканомікай праз утварэнне галоўных упраўленняў якія ствараліся на галінах вытворчасці. На прадпрыемствах ваенная дысцыпліна.

 3. У сельскай гаспадарцы-харчразверстка (у сялян забяраюць прадукты у памерах устаноўленых дзяржавай) і харчдыктатура(сяляне абавязаны здаваць зярно дзяржаве)

 4. Усеагульны працоўны абавязак.

 5. Натуралізацыя зарплаты.

48. Сутнасць нацыянальнага пытання на Беларусі пасля 1917 года. Першы ўсебеларускі з’езд і яго рашэнні.

1. Толькі БССР пачала сучасную дзяржаўнасць, БНР-спроба нацбудаўніцтва на буржуазнай аснове.

2. БНР – белнац дзяржава

3. Скаваныя адным ланцугом. БНР і БССР – звяны аднаго ланцуга шляха да незалежнасці.

Да кастрычніцкай рэвалюцыі бальшавікі прызнавалі права кожнай нацыі на самавылучэнне і ўтварэнне незалежнай дзяржавы. Пасля рэвалюцыі яны, прыхільнікі сусветнай рэвалюцыі, ідэі будаўніцтва сусветнай рэспублікі саветаў, таму з’яўленне новых нацдзяржаў сталі разглядаць як перашкоду ў дасягненні дадзенай мэты.

Да таго ж Абвыкамзах і СНК заходняга фронту не мелі ў сваем кіраўніцтве Беларусі і адстойвалі пазіцыю, што Беларусы не маюць адметнымі ад рускіх. У адрозненне ад бальшавікоў эсэраўскія арганізацыі на Беларусі – ВБР і БАК патрабавалі вырашыць нац пытанне. Каб зняць супярэчнасці ВБР і БАК вырашалі зклікаць усебеларускі з’езд які павінен вырашыць лес беларусаў. Масква падтрымала ідэю (Сталін, як народны камісар па нацыянальнасці), выдзелела грошы, абяцала прыняць рашэнне.З’езд адкрыўся 8 снежня 1917 года. ВБР за незалежнасць. БАК за аўтаномію у РСФСР. Дасягнулі рашэнняў і 16 снежня выдалі пастанову:

 1. Беларусь – дэмакратычная рэспубліка.

 2. Беларусь уваходзіць у склад расійскай рэспублікі.

 3. З’езд са свайго складу фарміруе органы ўлады.

Ноччу з’езд аб’яўлены контррэвалюцыянерным і разагнаны. Частка дэпутатаў арэштавана, частка ў падполлі рыхтуюць паўстанне.

49. Абвяшчэнне БНР.

19 лютага 1918 немцы перайшлі ў наступленне. 21 немцы ўвайшлі ў Мінск. Савецкія ўлады уцеклі ў Смаленск. 21 лютага Выканкам з’езда выдаў першую устаўную грамату у якой абвясціді сябе ўрадам – народным сакратэрыятам. Немцы разглядалі Беларусь як частку Расіі за якую яны змогуць атрымаць кантрыбуцыі, таму непрызналі ўрад, аднак праз некалькі дзен народны сакратарыят дабіўся прызнання на правах абмежаванай дарадчай улады.

9 сакавіка 1918 – другая ўстаўная грамата:

1. Абвешчана стварэнне БНР.

2. Выканкам з’езду аб’явіў сябе парламентам – Радай БНР

3. Абвешчаны асноўныя грамадзянскія правы

4. Ліквідавана прыватная ўласнасць на землю

5. Васьмігадзінны працоўны дзень.

Аднак у гэтай грамадзе не гаворыцца аб адносінах з Расіяй, бо з’езд вырашыў што Беларусь аўтаномія Расіі. 3 сакавіка 1918 Германія, Расія закончылі Брэст-Літоўскі мірны дагавор у якім скончылі паміж сабой сусветную вайну – на ўмовах дагавора.

25 сакавіка 1918 рада БНР выдала трэцюю ўстаўную грамату аб незалежнасці БНР. Вылучыны межы. Германія адмовілася прызнаваць як і Расія, аднак Германія пачала перадаваць галоўныя функцыі ўлады БНР, аднак адначасова дала дазвол на стварэнне войск БНР. БНР прызналі Літва,Ураіна, Швейцарыя, Данія.

У лістападзе Германія і Расія ліквідавалі Брэст-Літоўскі мірны дагавор. На беларусь увайшла савецкая армія.

50. Утварэнне БССР. ЛітБелССР.

Кіраўніцтва бальшавікоў захапіла кіраўніцтва Беларуссю. Аднак частка бальшавікоў утварыла два органы якія выступілі за белдзяржаўнасць. Першы аформіўся ў студзені 1918 года пры наркамаце СССР- гэта белаурскі нацыянальны камітэт (Белнацкам) на чале з Чарвяковым. І другі орган Беларускія секцыі РКПБ на чале з Жыруновічам, аднак Аблкамзах быў супраць.

24 снежня 1918 на засяданні псяджэння РКРП па прапанове леніна вырашана стварыць Беларуская ССР. Перамена погляду відаць выклікана тым, што: а)існаванне БНР абудзіла нац пачуцце беларусаў з чым стала лічыцца Масква; б)Польшча заявіла аб намеры дабівацца аднаўлення РП 1772, што азначала вайну паміж Расіяй і польшчай.

30-31 снежня 1918 у Смаленску адбылася шостая абласная канферэнцыя паўночна-заходніх абласцей РКПБ якая вырашыла:

1. утварыць у 1919 БССР з сталіцай у Мінску. Тэрыторыя- сенняшняя+Смаленская.

2. Утварыла кампартыю Беларусі на чале з Мясніковічам

3. Утвораны урад СНК на чале з Жаруновічам.

Да заканадаўчага афармлення 1918 у Мінску скліканы першы усебеларусскі з’езд саветаў, які прыняў першыя пасты БССР і ў ходзе з’езда Масква заявіла што Гомель, Віцебск, Магілеў, Смаленск-гэта частка Расіі. У сувязі з нападзеннем палякаў. Прынята рашэнне стварэння ЛітБел з сталіцай у Вільні. Старшыня ўрада Міцкавічц-Кансукце у складзе Літвы, Гродна і Мінска.

51. НЭП. Прычыны і сутнасць. Вынікі.

НЭП – гэта адыход ад дагматычнага сацыялізму, развіцце тавара-грошавых адносін і прыватнай ініцыятывы => Гэта спроба сумясціць сацыялізм з прыватным капіталам.

Рысы НЭПа:


 1. у сельскай гаспадарцы:

 • замена харчразверсткі харчпадаткам, які ўстанаўліваецца адзін раз на год

 • сяляне самі распараджаюцца лішнімі прадуктамі

 • свабода форм землякарыстання

 • пашыраны правы

 1. Дазвол на арэнду зямлі. У прамысловасці:

 • дэцантралізацыя кіравання, усе дзяржпрадпрыемствы аб’яднаны ў трэсты, яны маюць самакіраванне.

 • Здача ў арэнду прыватнікаў сярэдніх і мелкіх прадпрыемстваў

 • Прыватны капітал мае права валодаць прадпрыемствам.

3. Гандаль і фінансы:

- свабода гандлю, раўнапраўны тры яго формы: дзяржаўны, кааператыўны, прыватны.

- Манаполія дзяржаўнай уласнасці

- Фінансавая рэформа, уведзены залаты чарвонец.Асаблівасці НЭПа на Беларусі:

 • шырокае развіцце хутарской сістэмы землекарыстання

 • шырокае развіцце прыватнага гандлю

 • пераважае дробная прамысловасць, трэсты не пашыраюцца

 • некаторыя пашырэнні грамадска-палітычнага жыцця.

Вынік НЭПа: Да 1927 года адноўлены даваенны узровень вытворчасці.

Прычын згортвання:

а) З 1923 устаноўлена аднапартыйная сістэма, а бальшавікі разглядалі НЭП як часовае адступленне ад сацыялізму; б) бальшавіцкае кіраўніцтва, няўмела кіраваць ва ўмовах рынку; в)устанаўленне асабістай улады Сталіна; г) немагчыма спалучыць прыватную уласнасць і дэктатуру пралетарыята, а раслаенне грамады спугала бальшавікоў.

52. Індустралізацыя і калектывізацыя.

Стварэнне буйнай машыннай прамысловасці і аб’яднанне сельскіх гаспадарак у кааператывы – гэта две часткі пабудовы Ленінскага сацыялізму.

У сярэдзіне 20-х гадоў распрацаваны план на аснове НЭПа. Аднак у 1929 ад яго адмовіўся Сталін, і перайшоў да фарсіраванага плану: 1. даходы ад дзяржсектара; 2. эксплуатацыя сялян за кошт паніжэння закупачных цэн ; 3. завышаныя цэны на промтавары; 4.павышэнне падаткаў для насельніцтва; 5. грашовыя займы дзяржавы ў насельніцтва.

Першая пяцігодка (1928/1929-1932/1933) невыканана. Аб’ем прамысловасці ў Беларусі павялічаны на 2,7 раза. У Беларусі развівалася дробная прамысловасць.

Другая пяцігодка (1932-1937). Пабудаваны Гомельскі шклозавод, Крычаўскі цэментны завод.

Калектывізацыя пачала развівацца ў канцы 20-х гадоў, на добраахвотнай аснове, калі сяляне аб’ядноўваліся ў прастыя яе формы для збыту прадукцыі. У канцы 20-х начаўся прымусовы згон сялян у калгасы. У студзені 1930 года прыняты дзве пастановы ЦК УКПБ: 1)аб барацьбе з кулацтвам; 2)аб тэмпах калектывізацыі і дзярждапамозе калгаснага будаўніцтва па якой СССР падзелена на тры рэгіены у залежнасці ад чаго вызначыліся тэрміны калектывізацыі. БССР у трэцяй групе. У 1937 абвешчана аб завяршэнні калектывізацыі. Раскулачана ад 10-12% сялянства. На першых этапах калектывізацыя прынесла голад і разарэнне сялян.53. Палітыка беларусізацыі.

Беларусізацыя – нацыянальна-культурная палітыка ў БССР у 20-я гады накіраваная на адраджэнне беларускай нацыі. Яе ініцыятары: Жыруновіч і Чарвякоў. Беларусізацыя падзяляецца на два перыяды:

 1. 1920я-1924я гады – за кожны яе асновы – перавод школ на бел мову, 1921 год адкрыты БДУ, у 1922 адкрыты ІнБелКульт, у 1924 – АН БССР.

 2. 1924-канец1920ых – беларусізацыя-афіцыйная дзяржаўная палітыка.

Яе накірункі:

 • адукацыя на беларускай мове;

 • развіцце беларускай літаратуры;

 • вывучэнне гісторыі Беларусі,

 • назначэнне на дзяржпасады асоб карэннай нацыянальнасці;

 • перавод працы госаапарата на дзярж мову.

Вынікі: Га беларускай мове 80% школ, чатыры мовы на правах дзяржаўнай – беларуская, ркская, польская, яўрэйская. У месцах кампактнага пражывання утварыліся нацыянальныя саветы, у тым ліку: 21 яўрэскіх, 23 польскіх, 2 рускіх і інш.

З канца 20-х гадоў лозунг барацьбы з нацыянал-дэмакратызмам. Беларусізацыя аб’яўлена спробай вяртання капіталізму – рэпрэсіі, колькасць рэпрэсіраваных для БССР-600-700тыс чалавек.54. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы.

Савецка-польская вайна завяршылася 18 сакавіка 1921 года падпісаннем Рыжскага дагавору, які уключылі РСФСР, Україна і Польшча. Па гэтаму дагавору да Польшчы адыйшла Заходняя Беларусь (112тыс км кв, 4,6млн чал). Заходняя Беларусь стала усходняй часткай Польшчы і ўстаноўлены польскі адміністрацыйны падзел на ваяводствы і паветы. Гэта сельскі край 85% насельніцтва – сяляне.

Палякі пачалі закрываць беларускія школы. У адказ аформіўся нацыянальна-вызваленчы рух. Які прадстаўлены двума накірункамі: а)рэвалюцыйна-вызваленчы – КПЗБ створаная ў 1923 (С.Вытыцкі, В.Харужая). У канцы 20-х гадоў пад націскам Сталіна камітэт забараніў КПЗБ. б) нацыянальна-вызваленчы-у 1926 створана беларуская сялянская рабочая грамада на чале з тарашкевічам і таварыства беларускай школы.

23 жніўня 1939 года СССР і Германія падпісалі “Пакт аб ненападзе”.

1 верасня 1939 – Другая Сусветная вайна. Германія напала на Польшчу, а 17 СССР напаў на польшчу. У 1940 Нацыянальны сход прыняў рашэнне аб далучэнні заходніх беларускіх зямель да БССР.


http://pm-11-fais.narod.ru


1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка