Да загада рэктара бдпу




Дата канвертавання29.03.2016
Памер71.09 Kb.
Дадатак № 6

да загада рэктара БДПУ

ад 01.10 2014 г. № 944 лс

1. Навуковыя кіраўнікі і тэмы дыпломных работ студэнтаў выпускнога курса факультэта беларускай і рускай філалогіі на 2014–2015 навучальны год, дзённая форма атрымання адукацыі. Дыпломная работа выконваецца і абараняецца замест дзяржаўнага экзамену па спецыяльнасці:



п/п


Прозвішча, імя, імя па бацьку студэнта,

№ групы


Навуковы кіраўнік

(прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада, ступень, званне)



Тэма

дыпломнай работы



1.

Габрусевіч

Вікторыя


Юр’еўна,

502 група



Дзятко Д.В.,

загадчык кафедры беларускага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт



Беларускамоўная лексікаграфічная крытыка канца ХІХ – першай паловы ХХ ст.: выпрацоўка метадалогіі і асноўныя праблемы

2.

Едка

Ганна


Станіславаўна,

502 група




Лобань Н.П.,

дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт



Жаргонная лексіка на старонках беларускага перыядычнага друку (на матэрыяле газеты “Звязда”)

3.

Жураўлёва

Кацярына

Аляксандраўна,

503 група




Старасценка Т.Я., дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Моўныя маркёры ўнутранага дыялогу ў беларускай мастацкай прозе

4.

Сырыцкая

Іна


Віктараўна,

503 група




Дзятко Д.В.,

загадчык кафедры беларускага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт



Сістэма беларускіх вестыментонімаў у беларускай літаратурнай мове: станаўленне і сучасны стан

5.

Марфіна

Наталля


Уладзіміраўна,

502 група




Дзятко Д.В.,

загадчык кафедры беларускага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт



Беларускія электронныя слоўнікі: структурна-зместавыя асаблівасці і перспектывы развіцця

6.

Рогаў

Уладзімір

Іванавіч,

41 група



Саўко У.П.,

дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства, кандыдат педагагічных навук, дацэнт



Тэставы кантроль на ўроках беларускай мовы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі

7.

Кукуць

Святлана


Аляксандраўна, 502 група


Саўко У.П.,

дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства, кандыдат педагагічных навук, дацэнт



Навучанне напісанню водгуку на ўроках беларускай мовы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі

8.

Зямцова

Таццяна


Юр’еўна,

43 група



Дзікун Т.А.,

дацэнт кафедры культуры маўлення і міжкультурных камунікацый, кандыдат педагагічных навук, дацэнт



Методика развития творческих способностей учащихся 7 класса на уроках русского языка

9.

Крывадубская

Вольга


Вадзімаўна,

41 група




Адамовіч Г.Я., прафесар кафедры беларускай літаратуры і культуры, доктар філалагічных навук, дацэнт

Інтэрпрэтацыя вобраза Францыска Скарыны ў сучаснай беларускай літаратуры

10.

Гулідава

Вольга


Аляксандраўна,

41 група





Заяц Н.В.,

дацэнт кафедры беларускай літаратуры і культуры, кандыдат філалагічных навук, дацэнт



Творчасць Яўгеніі Янішчыц: эвалюцыя мастацкага мыслення

11.

Шпак

Таццяна


Вячаславаўна,

41 група





Ганчарова-Цынкевіч Т.У.,

дацэнт кафедры беларускай літаратуры і культуры, кандыдат філалагічных навук, дацэнт



“Філасофія шчасця” герояў “Палескай хронікі” Івана Мележа

12.

Піўнева

Ксенія


Сяргееўна,

502 група





Заяц Н.В.,

дацэнт кафедры беларускай літаратуры і культуры, кандыдат філалагічных навук, дацэнт



Раман Андрэя Мрыя “Запіскі Самсона Самасуя” ў кантэксце сатырычнай прозы 1920–1930-х гадоў

13.

Вашчыліна

Віялета


Ігараўна,

502 група





Гоўзіч І.М.,

загадчык кафедры беларускай літаратуры і культуры, кандыдат філалагічных навук, дацэнт



Топас “дарога” ў беларускай літаратуры першай трэці ХХ стагоддзя: інварыянтнасць семантыкі

14.

Бут-Гусаім

Юлія


Данатаўна,

503 група





Жардзецкая А.У., дацэнт кафедры беларускай літаратуры і культуры, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Модусы духоўнай арыентацыі герояў (на матэрыяле твораў Івана Шамякіна апошніх дзесяцігоддзяў)

15.

Максімюк

Вольга


Аляксандраўна,

503 група





Гоўзіч І.М.,

загадчык кафедры беларускай літаратуры і культуры, кандыдат філалагічных навук, дацэнт



Мастацкая інтэрпрэтацыя мінулага Беларусі ў п’есах Уладзіміра Караткевіча і Аляксея Дударава

16.

Мясцова

Вікторыя Аляксандраўна,

503 група



Гоўзіч І.М.,

загадчык кафедры беларускай літаратуры і культуры, кандыдат філалагічных навук, дацэнт



Жанрава-стылёвыя асаблівасці сучаснага беларускага дэтэктыва

17.

Кіслушчанка

Ганна


Аляксандраўна,

502 група




Заяц Н.В.,

дацэнт кафедры беларускай літаратуры і культуры, кандыдат філалагічных навук, дацэнт



Мастацка-вобразны свет паэзіі Рыгора Барадуліна

2. Навуковыя кіраўнікі і тэмы дыпломных работ студэнтаў выпускнога курса факультэта беларускай і рускай філалогіі на 2014–2015 навучальны год, завочная форма атрымання адукацыі. Дыпломная работа выконваецца і абараняецца замест дзяржаўнага экзамену па спецыяльнасці:



п/п


Прозвішча, імя, імя па бацьку студэнта,

група


Навуковы кіраўнік

(прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада, ступень, званне)



Тэма

дыпломнай работы



1.

Басікірская

Алена


Уладзіміраўна,

510 група



Старасценка Т.Я., дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Моўнае выражэнне канцэпту “каханне” ў сучаснай беларускай паэзіі

2.

Ціманаў

Сяргей


Мікалаевіч,

512 група



Логвін Т.М.,

старшы выкладчык кафедры рускай і зарубежнай літаратуры



Библейские мотивы в романе Б.Л. Пастернака “Доктор Живаго”

Дэкан факультэта В.Д. Старычонак



Узгоднена

________________ Шлыкаў У.У.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка