Да Інструкцыі аб парадку камплектавання музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку
Дата канвертавання01.05.2016
Памер50.85 Kb.
Дадатак 2

да Інструкцыі аб парадку камплектавання


музейных фондаў, унутрымузейнага ўліку,
навуковай апрацоўкі і захоўвання музейных прадметаў і музейных калекцый, уключаных
у Музейны фонд Рэспублікі Беларусь,
навукова-дапаможных і сыравінных матэрыялаў

Класіфікацыя музейных прадметаў


1. Выяўленчыя крыніцы:

1.1. скульптура:

1.1.1. станковая;

1.1.2. манументальная;

1.1.3. манументальна-дэкаратыўная;

1.1.4. скульптура малых формаў;

1.2. жывапiс:

1.2.1. станковы;

1.2.2 манументальна-дэкаратыўны;

1.2.3. дэкарацыйны;

1.2.4. дыярамна-панарамны;

1.2.5. мiнiяцюра;

1.2.6. іканапіс;

1.3. графiка:

1.3.1. станковая;

1.3.2. кнiжная;

1.3.3. газетна-часопiсная;

1.3.4. прыкладная;

1.3.5. навукова-тэхнiчная;

1.3.6. архiтэктурна-будаўнiчая;

1.3.7. мастацкi плакат;

1.3.8. картаграфiя.

______________________________

*Для мастацкiх музеяў можна вылучыць яшчэ адну разнавіднасць жывапiсу – дэкаратыўны роспiс прадметаў побыту, паколькi мастацкiя музеi камплектуюць прадметы побыту з пункту гледжання iх мастацкага афармлення. У музеях iншых тыпаў прадметы побыту адносяцца да рэчавых крынiц, таму што яны маюць функцыянальнае прызначэнне, а дэкаратыўнасць – адна з iх уласцiвасцей, мастацкая якасць формы.

______________________________

2. Пісьмовыя крыніцы:

2.1. дакументы:

2.1.1. актавыя*;

2.1.2. справаводныя;

2.1.3. асабістыя;

2.2. рукапісы**;

2.2.1. рукапісныя кнігі;

2.2.2. аўтографы***;

2.3. друкаваныя выданні:

2.3.1. ліставыя;

2.3.2. старадрукі;

2.3.3. кнігі;

2.3.4. брашуры;

2.3.5. буклеты;

2.3.6. часопісы;

2.3.7. газеты;

2.3.8. тасерыстыка****.

______________________________

*Маюцца на ўвазе прававыя дакументы.

**Рукапіс – тэкст, напісаны ад рукі, а таксама надрукаваны на пішучай машынцы.

***Аўтографы – уласнаручныя аўтарскія і аўтарызаваныя рукапісныя або машынапісныя тэксты.

****Тасерыстыка – карткі, талоны, купоны, кніжкі спажывецкія.

______________________________

3. Рэчавыя помнікі:

3.1 археалогiя (археалагiчныя помнiкi):

3.1.1. абутак;

3.1.2. адзенне, тканіны;

3.1.3. часткі жылля;

3.1.4. прылады працы;

3.1.5. прадметы побыту;

3.1.6. зброя, рыштунак;

3.1.7. кераміка;

3.1.8. будаўнiчыя матэрыялы;

3.1.9. кафля;

3.1.10. культавыя рэчы;

3.1.11. астэалагiчны матэрыял;

3.1.12. адходы вытворчасцi;

3.1.13. упрыгожанні і іншыя;

3.2. нумiзматыка:

3.2.1. манеты, у тым ліку скарбы манет;

3.2.2. злiткi плацёжныя (грыўны);

3.2.3. жэтоны разліковыя;

3.3. банiстыка:

3.3.1. знакi грашовыя;

3.3.2. боны (разлiковыя квiтанцыi);

3.3.3. каштоўныя паперы;

3.4. фалерыстыка:

3.4.1. ордэны;

3.4.2. медалi;

3.4.3. знакi;

3.4.4. жэтоны;

3.4.5. плакеты;

3.4.6. значкі;

3.5. сфрагiстыка:

3.5.1. клеймы;

3.5.2. штампы;

3.5.3. пломбы;

3.5.4. пячаткi;

3.6. узбраенне*:

3.6.1. зброя;

3.6.2. рыштунак;

3.6.3. боепрыпасы;

3.6.4. даспехi (засцерагальнае ўзбраенне);

3.6.5. баявая тэхнiка і прыборы;

______________________________

*У фондавым зборы практычна кожнага музея прысутнічаюць прадметы рэчавага тыпу, звязаныя з выкарыстаннем іх чалавекам у ваеннай справе. Гэтае функцыянальнае прызначэнне дае падставу аб’яднаць такія рэчы па прынцыпе сістэматычнай калекцыі пад агульнай назвай «узбраенне». Музейныя фонды часта ўтрымліваюць таксама асобныя дэталі ўзбраення. Дэталі ўзбраення трэба ўлічваць разам з адпаведнымі ўзорамі ўзбраення.

______________________________

3.7. адзенне:

3.7.1. цывільнае;

3.7.2. форменнае вайсковае;

3.7.3. форменнае грамадзянскiх устаноў;

3.7.4. школьнае, спартыўнае;

3.7.5. спецыяльнае;

3.7.6. народны касцюм;

3.7.7. тэатральна-сцэнiчны касцюм;

3.7.8. служыцеляў культу;

3.7.9. галаўныя ўборы;

3.7.10. абутак;

3.7.11. аксесуары;

3.7.12. упрыгожаннi;

3.8. тканiны:

3.8.1. народныя;

3.8.2. дэкаратыўныя;

3.8.3. культавыя;

3.8.4. прамысловыя;

3.9. вексілалогія:

3.9.1. флагі*;

3.9.2. сцягі**;

3.9.3. прыналежнасці***;

______________________________

*Да разнавіднасці «флагі» адносяцца: арыфламы, вымпелы, гюйсы, значкі, транспаранты, флюгеры.

**Да разнавіднасці «сцягі» адносяцца: харугвы, штандары.

***Да разнавіднасці «прыналежнасці» адносяцца: касіцы, кутасы, навершы.

______________________________

3.10. мэбля:

3.10.1. хатняга карыстання;

3.10.2. грамадскага карыстання;

3.10.3. культавая;

3.11. керамiка:

3.11.1. ганчарныя вырабы;

3.11.2. маёлiка;

3.11.3. фаянс;

3.11.4. каменная маса;

3.11.5. фарфор;

3.12. шкло:

3.12.1. посуд;

3.12.2. асвятляльныя прыборы i iншыя;

3.13. музычныя інструменты:

3.13.1. самагучныя;

3.13.2. струнныя;

3.13.3. духавыя;

3.13.4. ударныя;

3.14. прыборы. Апараты:

3.14.1. энергетыкі;

3.14.2. сувязі;

3.14.3. радыётэхнікі і акустыкі;

3.14.4. электронікі;

3.14.5. вымяральныя;

3.14.6. спецпрызначэння;

3.14.7. аўтаматыкі, тэлемеханікі;

3.14.8. вылічальныя;

3.14.9. аргтэхніка;

3.15. механiзмы. Дэталi механiзмаў:

3.15.1. станкi;

3.15.2. гадзiннiкi;

3.15.3. пiшучыя машынкi;

3.15.4. бытавая тэхнiка;

3.15.5. тыпавыя прамысловыя вырабы;

3.16. транспартныя сродкi:

3.16.1. сухапутныя;

3.16.2. водныя;

3.16.3. паветраныя;

3.17. прылады i прыстасаваннi:

3.17.1. сельскагаспадарчыя прылады;

3.17.2. ганчарныя;

3.17.3. ткацкiя;

3.17.4. рыбалоўныя;

3.17.5. пчалярскiя;

3.17.6. паляўнiчыя;

3.17.7. для апрацоўкi воўны, льну, скуры;

3.17.8. прылады працы калёснiкаў (стэльмахаў);

3.17.9. шапавальскiя;

3.17.10. дрэваапрацоўчыя;

3.17.11. такарныя;

3.17.12. сыравiна, нарыхтоўкi

3.18. прадметы побыту:

3.18.1. асабістага ўжытку;

3.18.2. інтэр’ера;

3.18.3. хатняга ўжытку;

3.18.4. гаспадарчыя прылады;

3.18.5. вучэбныя, канцылярскiя прадметы;

3.18.6. спартыўныя прылады;

3.18.7. цацкi i лялькi;

3.18.8. прадметы культу;

3.18.9. абрадавыя прадметы;

3.19. дэкаратыўна-прыкладное мастацтва:

3.19.1. прафесійнае;

3.19.2. народнае.

4. Аўдыёвізуальныя крынiцы:

4.1. фотадакументы:

4.1.1. фотаадбіткі;

4.1.2. негатывы;

4.1.3. галаграфія;

4.1.4. стэрэафатаграфія;

4.1.5. фотаальбомы;

4.2. фонадакументы:

4.2.1. васковыя валікі для фанографа;

4.2.2. грампласцінкі;

4.2.3. магнітныя стужкі;

4.2.4. аўдыёкасеты;

4.2.5. CD-ROM;

4.3. кінадакументы:

4.3.1. негатывы на ролiкавых плёнках;

4.3.2. пазiтывы на ролiкавых плёнках;

4.3.3. вiдэамагнiтныя стужкi.

5. Натуральна-гістарычныя крыніцы:

5.1. біялагічныя:

5.1.1. пазваночныя*;

5.1.2. беспазваночныя**, у тым ліку энтамалогія (насякомыя);

5.1.3. батаніка;

5.1.3. грыбы;

5.2. геалагічныя:

5.2.1. карысныя выкапні;

5.2.2. палеанталагічныя крыніцы;

5.3. заалагічныя крыніцы:

5.3.1. пазваночныя;

5.3.2. беспазваночныя.

______________________________

*Да разнавіднасці «пазваночныя» адносяцца млекакормячыя (звяры), птушкі, земнаводныя, рыбы, паўзуны.**Да разнавіднасці «беспазваночныя» адносяцца малюскі, членістаногія.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка