Częstość występowania
старонка1/8
Дата канвертавання19.04.2016
Памер303.44 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Systematyczny wykaz gatunków
W wykazie użyto następujących skrótów i symboli

Częstość występowania

Brz – bardzo rzadki (1-5 stanowisk)

Rz – rzadki (6-10 stanowisk)

Ncz – niezbyt częsty (11-20 stanowisk)

Cz – częsty (21-60 stanowisk)

Bcz – bardzo częsty (61-110 stanowisk)

Psp – pospolity (111-200 stanowisk)

Bpsp – bardzo pospolity (powyżej 200 stanowisk)Grupa siedliskowa oraz skrót nazwy syntaksonomicznej w nawiasie


wg Matuszkiewicza (1981, 2001)

Gatunki synantropijne


Art – Artemisietea

Chen – Chenopodiatea

Sec – Secalietea

Pl – Plantaginea majoris

Epil – Epilobietea angustifolii

in – o nieokreślonej randze fitosocjologicznejGatunki leśno – zaroślowe


Q–F – Querco-Fagetea

V–P – Vaccinio-Piceetea

R–Pr – Rhamno-Prunetea

Salic – Salicetea purpureae

Aln – Alnetea glutinosae

in – o nieokreślonej randze fitosocjologicznejGatunki łąkowe


Mo-Ar – Molinio-Arrhenatheretea

in – o nieokreślonej randze fitosocjologicznejGatunki muraw kserotermicznych i ciepłolubnych zbiorowisk okrajkowych


F-B – Festuco-Brometea

Tr–Ge – Trifolio-Geranietea sanguinei

in – o nieokreślonej randze fitosocjologicznej

Gatunki muraw napiaskowych


SeS – Sedo-Scleranthetea

in – o nieokreślonej randze fitosocjologicznejGatunki torfowiskowe


SchC – Scheuchzerio-Caricetea fuscae

Ox-Sph – Oxycocco-Sphagnetea

in – o niekreślonej randze fitosocjologicznej

Gatunki szuwarowe i bagienne


Ph – Phragmitetea

in - o nieokreślonej randze fitosocjologicznej


Gatunki nadwodne i siedlisk okresowo zalewanych (mulastych)

Bt – Bidentetea trpartiti

IsN – Isöeto-Nanojuncetea

in – o nieokreślonej randze fitosocjologicznejGatunki wodne


Pot – Potametea

Lem – Lemnetea

Lit – Littorelletea

Utr – Utricularietea intermedio-minoris

Rup - Ruppietea

in – o nieokreślonej randze fitosocjologicznejGatunki ubogich muraw i psiar


Na – Cal – Nardo-Callunetea

in – o nieokreślonej randze fitosocjologicznejGatunki szczelin skalnych


Thlr–Thlaspietea rotundifolii

Asp – Asplenietea rupestria

in – o nieokreślonej randze fitosocjologicznej
INNE – gatunki inne niż uwzględniono wyżej lub o nieustalonej przynależności fitosocjologicznej

Aster – Asteretea tripolium

Bet–Ad – Betulo-Adenostyletea

El–Ses – Elyno-Seslerietea

MoC – Montio-Cardaminetea

in – inneGrupa geograficzno-historyczna


Gatunki rodzime: Nat. – natyfit; Ap. – apofit

Antropofity: Arch. – archeofit; Epek. – epekofit; Agr. – agriofit; Erg. – ergasjofigofit;

Ef. – efemerofit

Forma życiowa


Fa – fanerofit

Cha – chamefit

H – hemikryptofit

G – geofit

T – terofit

Hy – hydrofit, helofit

li – liany

pp – półpasożyt

p – pasożyt

s – saprofitElement geograficzny


Gatunki osiągające kres zasięgu w Polsce

[N] – kres północny

[E] – kres wschodni

[S] – kres południowy

[W] – kres zachodni

[NE] – kres północno-wschodni

[NW] – kres północno-zachodni

[SW] – kres południowo- zachodni

[SE] – kres południowo-wschodni

Ochrona gatunkowa


CHś – ochrona całkowita

chc – ochrona częściowaKategorie zagrożenia


Ex – wymarłe

E – wymierające

V – narażone, nieliczne stanowiska

R – rzadkie

I – o nieokreślonym zagrożeniu

K – o zagrożeniu niedostatecznie znanym (Br.1990)


Symbole


(-) – gatunek z literatury

* - nietrwały składnik flory (Erg – ergasjofigofity; Ef – efemerofity)OPHIOGLOSSACEAE

1. Ophioglossum vulgatum L. – Rz (10 st), łąkowe ( Mo-Ar), Nat., G, CHś, V(Br.1990).

(-) Ophioglossum azoricum C.PRESL.

2. Botrychium lunaria (L.)SW. – Brz (4 st), ubogich muraw i psiar (Na-Cal), Nat., G, CHś, V(Br.1990).

3. Botrychium matricariifolium (RETZ.)A.BRAUN EX W.D.J.KOCH – Brz (1 st), ubogich muraw i psiar (Na-Cal), Nat., G, CHś, V(Zarz.1992), R(Br.1990).

(-) Botrychium multifidum (S.G.GMEL.)RUPR.

WOODSIACEAE

4. Athyrium filix – femina (L.)ROTH – Psp (163 st), leśno-zaroślowe (V-P), Nat., H.

5. Cystopteris fragilis (L.)BERNH. – Rz (9 st), szczelin skalnych (Asp), Ap, H, K(Br.1990).

6. Matteucia struthiopteris (L.)TOD. –Brz (3 st), leśno-zaroślowe (Q-F), Nat., H, gat. podgórski, CHś, V(Br.1990).
DRYOPTERIDACEAE

7. Gymnocarpium dryopteris (L.)NEWMAN – Cz (43 st), leśno-zaroślowe (Q-F), Nat., G.

8. Gymnocarpium robertianum (HOFFM.)NEWMAN – Brz (1 st), szczelin skalnych (Thlr), Nat., G, gat. reglowy.

9. Dryopteris filix – mas (L.)SCHOTT– Psp. (153 st), leśno-zaroślowe (Q-F), Ap, H.

10. Dryopteris cristata (L.)A.GRAY – Ncz (17 st), leśno-zaroślowe (Aln), Nat., H, V(Zarz.1992), V(Br.1990).

11. Dryopteris carthusiana (VILL.)H.P.FUCHS – Psp (132 st), leśno-zaroślowe (in), Nat., H.

12. Dryopteris dilatata (HOFFM.)A.GRAY – Cz (55 st), leśno-zaroślowe (V-P), Nat., H.

13. Polystichum lonchitis (L.)ROTH.– Brz (2 st), leśno-zaroślowe (V-P), Nat., H, gat. subalpejski, CHś, E(Br.1990).

14. Polystichum aculeatum (L.) ROTH.– Brz (2 st), leśno-zaroślowe (Q-F), Nat.,H, gat. reglowy, CHś, V(Br. 1990).
THELYPTERIDACEAE

15. Phegopteris connectilis (MICHX.)WATT.– Cz (47 st), leśno-zaroślowe (in), Nat., H.

16. Thelypteris palustris SCHOTT, – Ncz (11st), leśno-zaroślowe (Aln), Nat., G.

17. Oreopteris limbosperma (BELLARDI EX ALL.)HOLUB– Ncz (11 st), leśno-zaroślowe (in), Nat., H, gat. reglowy.

  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка