Cărţi publicate în străinătate
Дата канвертавання25.04.2016
Памер44.77 Kb.
Institutul de Speologie „Emil Racoviţă”

Cărţi publicate în străinătate

1. RUSDEA, E., REIF, A., POVARĂ, I., KONOLD, W. (Ed.) – Probleme der Umweltverschmutzung. Schadstofftransfer. «Perspektiven für cine traditionelle Kulturlandschaft in Osteuropa – Ergebnisse eines inter – und transdisziplinären, partizipativen Forschungsprojektes im Apuseni – Gebirge in Rumänien». Culterra, 34, Ed. Freiburg Universitat, 2003, 423 p.Cărţi publicate în ţară


 1. DECU, V., MURARIU, D., GHEORGHIU, V. – Chiroptere din România. Ed. Art. Group, Bucureşti, 544 p., 2003.

 2. Breban, R., Viehmann, I, Şerban, M., Băicoană, M. Istoricul peşterii Cioclovina Uscată, Ed. Proteus, 52 p., 2003.

 3. Moldovan, O.Coleopterele din peşteri. Ed. Accent, 113 pp, 2003.

 4. Moldovan, O. (traducere şi adaptare după R. Tercafs)– Protecţia domeniului subteran. Ed. Presa Universitară Clujeană, 280 p., 2003.

 5. Racoviţă, G., Şerban, M., Viehmann, I., Onac, B.P.Scărişoara, Presa Universitara Clujeană, 155 p., 2003 (reeditare l. rom).

 6. Hen to Panta” Advances in Vertebrate Paleontology. A tribute to Constantin Rădulescu and Petre Mihai Samson. A. Petculescu & E. Ştiucă (Ed.), Institutul de Speologie “E. Racoviţă”, 129 p., 2003.


Capitole publicate în monografii în străinătate


 1. MARIN, C., POVARĂ, I.–Probleme der Umweltverschmutzung. Schadstofftransfer. In: Ruşdea, E., Reif, A., Povară, I., Konold, W. (ed.) « Perspektiven für cine trditionelle Kulturlandschaft in Osteuropa – Ergebnisse eines inter – und transdisziplinären, partizipativen Forschungsprojektes im Apuseni – Gebirge in Rumänien  ». Culterra, 34 , 423 p.220-229, 2003.

 2. ORĂŞEANU, I., GOTTSCHALK U., MARIN, C. – Leitprojekt Wasserver und entsorgung. In: Ruşdea, E., Reif, A., Povară, I., Konold, W. (ed.) « Perspektiven für cine trditionelle Kulturlandschaft in Osteuropa – Ergebnisse eines inter – und transdisziplinären, partizipativen Forschungsprojektes im Apuseni – Gebirge in Rumänien  ». Culterra, 34 , 423 p. 376-380, 2003.
 1. ORĂŞEANU, I., MARIN, C.– Hydrogeologie und Hydrochemie. In: Ruşdea, E., Reif, A., Povară, I., Konold, W. (ed.) «Perspektiven für cine traditionelle Kulturlandschaft in Osteuropa – Ergebnisse eines inter – und transdisziplinären, partizipativen Forschungsprojektes im Apuseni – Gebirge in Rumänien». Culterra, 34, 423 p. 61-71, 2003.

 2. POVARĂ, I., – Relief und Digitales Geländemodell (DGM), p. 44-48. In: Ruşdea, E., Reif, A., Povară, I., Konold, W. (ed.) «Perspektiven für cine trditionelle Kulturlandschaft in Osteuropa – Ergebnisse eines inter – und transdisziplinären, partizipativen Forschungsprojektes im Apuseni – Gebirge in Rumänien». Culterra, 34, 423 p., 2003.
 1. POVARĂ, I., PERŞOIU, A. – Naturschutzgebiete, p. 230-232. In: Ruşdea, E., Reif, A., Povară, I., Konold, W. (ed.) «Perspektiven für cine trditionelle Kulturlandschaft in Osteuropa – Ergebnisse eines inter – und transdisziplinären, partizipativen Forschungsprojektes im Apuseni – Gebirge in Rumänien». Culterra, 34, 423 p, 2003. 1. RUŞDEA, E., POVARĂ, I. – Projektstruktur, p.15-19. In: Ruşdea, E., Reif, A., Povară, I., Konold, W. (ed.) «Perspektiven für cine trditionelle Kulturlandschaft in Osteuropa – Ergebnisse eines inter – und transdisziplinären, partizipativen Forschungsprojektes im Apuseni – Gebirge in Rumänien». Culterra, 34, 423 p., 2003.


Capitole publicate în monografii din ţară


 1. Constantinescu, T.–The pleistocene glaciation and the avens of Piatra Craiului Ridge. In: Research in Piatra Craiului National Park, Edit. Phoenix –Braşov, I:35–42, 2003.

 2. Constantinescu, T, Petculescu, D. –Peşteri în Europa. Spania (1), EcoCarst, 4:62 –69, 2003.

 3. Constantinescu, T. & Piţigoi, R. – The main types of relief of Piatra Craiului Ridge. In: Research in Piatra Craiului National Park, Edit. Phoenix –Braşov, I:13 –34, 2003

 4. Decu, V.–Atlasul chiropterelor din România. In: V. Decu, D. Murariu şi V. Gheorghiu, “Chiroptere din România”, Ed. Art Group, Bucureşti, 544p., p.201 –352, 2003.

 5. Decu, V. – Sistematica şi corologia chiropterelor. In: V. Decu, D. Murariu şi V. Gheorghiu, “Chiroptere din România”, Ed. Art Group, Bucureşti, 544 p., p.201 –352, 2003.

 6. Decu, V., 2003, Specializări trofice: specii fitofage şi specii zoofage. In: V. Decu, D. Murariu şi V. Gheorghiu, “Chiroptere din România”, Ed.Art Group, Bucureşti, 544 p., p. 54 –83, 2003

 7. Decu, V.–Structura socială a populaţiilor de chiroptere. In: V. Decu, D. Murariu şi V. Gheorghiu, “Chiroptere din România”, Ed.Art Group, Bucureşti, 544 p., p. 121 –124, 2003.

 8. Decu, V.–Tipuri de adăposturi. In: V. Decu, D. Murariu şi V. Gheorghiu, “Chiroptere din România”, Ed. Art Group, Bucureşti, 544 p., p. 32 –40, 2003.

 9. Decu, V.–Zoodiversitatea şi importanţa informaţională a depozitelor de guano. In: V. Decu, D. Murariu şi V. Gheorghiu, “Chiroptere din România”, Ed. Art Group, Bucureşti, 544 p., p. 159 –174, 2003.

 10. Decu, V., Gheorghiu, V. –Istoricul cercetărilor în România. In: V. Decu, D. Murariu şi V. Gheorghiu, “Chiroptere din România”, Ed. Art Group, Bucureşti, 544 p., p. 1–82, 2003.

 11. Decu, V., Murariu, D.–Chiropterele şi omul. In: V. Decu, D. Murariu şi V. Gheorghiu, “Chiroptere din România”, Ed. Art Group, Bucureşti, 544 p., p. 125 –148, 2003.

 12. Decu, V., Entwistle, A., Gheorghiu, V.Fişe de monitorizare. In: V. Decu, D. Murariu şi V. Gheorghiu, “Chiroptere din România”, Ed. Art Group, Bucureşti, 544 p., p. 461 –466, 2003.

 13. Decu, V., Gheorghiu, V., Murariu, D.Statutul şi protecţia populaţiilor de chiroptere din România. In: V. Decu, D. Murariu şi V. Gheorghiu, “Chiroptere din România”, Ed. Art Group, Bucureşti, 544 p., , p. 179 –200, 2003.

 14. Decu, V., Gheorghiu, V. – Cheie de identificare pe bază de caractere morfologice şi parţial craniene. In: V. Decu, D. Murariu şi V. Gheorghiu, “Chiroptere din România”, Ed. Art Group, Bucureşti, 544 p., p. 353 –390, 2003.

 15. GHEORGHIU, V., MURARIU, D. – Îndrumător pentru identificarea liliecilor în zbor, după siluetă, stil de zbor şi frecvenţa ultrasunetelor. In: V. Decu, D. Murariu şi V. Gheorghiu, “Chiroptere din România”, Ed. Art Group, Bucureşti, 544 p., p. 461 –466, 2003.

 16. Gheorghiu, v., nistor, v. – Protecţia chiropterelor din România, o necesitate imediată (IV), EcoCarst, 4: 32 –34, 2003

 17. gheorghiu, v., giurginca, a., capac, c., nistor, v. – Preliminary data on the presence of Myotis myotis and Myotis blythii în Avenul de sub Colţii Grindului, 2020 m. altitude, Romania (Chiroptera, Vespertilionidae). In: Research in Piatra Craiului National Park, Edit. Phoenix –Braşov, I: 307 –314, 2003.

 18. Munteanu A. V., Constantinescu T.–Geomorphological researches in the hydrogeographic basin of Valea Cheii de sub Grind. In: Research in Piatra Craiului National Park, Edit. Phoenix –Braşov, I:43 –49, 2003

 19. Murariu, D., Decu, V.–Factori distructivi şi longevitatea chiropterelor. In: V. Decu, D. Murariu şi V. Gheorghiu, “Chiroptere din România”, Ed. Art Group, Bucureşti, 544 p., p. 149 –158, 2003

 20. Murariu, D., Decu, V.–Metode generale de identificare, eşantionare şi conservare a liliecilor. In: V. Decu, D. Murariu şi V. Gheorghiu, “Chiroptere din România”, Ed. Art Group, Bucureşti, 544 p, p. 175 –178, 2003.

 21. Murariu, D., Decu, V.–Reproducerea. Dimorfismul sexual, comportamentul nupţial, gestaţia, maternitatea. In: V. Decu, D. Murariu şi V. Gheorghiu, “Chiroptere din România”, Ed. Art Group, Bucureşti, 544 p., p. 90 –101, 2003

 22. MURARIU, D., GHEORGHIU, V. – Ecolocaţia. In: V. Decu, D. Murariu şi V. Gheorghiu, “Chiroptere din România”, Ed. Art Group, Bucureşti, 544 p., p. 47 –53, 2003.

 23. Racoviţă, Gh. – L’importance des réserves karstologiques pour la conservation de la faune souterraine. In: I. Petrescu (ed.), Mediul Cercetare, protecţie, gestiune, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj –Napoca, p. 427 –431, 2003.

 24. RĂDULESCU, C., SAMSON, P.M. – Late Cretaceous Multituberculata from the Haţeg Basin (Romania). In:“Hen to Panta” Advances in Vertebrate Paleontology, 129p,5-8, 2003

 25. ŞTIUCĂ, E.–Note préliminare sur les mammifères du Miocène de Reghiu (dept. Vrancea, Roumanie). În:Hen to Panta, Advances  in Vertrebate Paleontology, 129p,113-116, 2003

 26. ŞTIUCĂ, E., PETCULESCU, Al., ARGHIR, R.–Desmana rădulescui a new Pliocene watermole (Talpide, Insectivora, Mammalia) from Romania. În « Hen to Panta » Advances in Vertrebate Paleontology, 129., p,71-74, 2003


Articole publicate în străinătate


 1. BABALEAN, A., ILIE, V. – Some data concerning the harvestmen fauna (Arachnida, Opiliones) from the Caraş –Severin County (Banat, Romania), Arch. Biol. Sci., Beograd, 55 (3-4): 101-106, 2003.

 2. GIURGINCA, A., ILIE, V. – Preliminary data regarding the Oniscidea (Isopoda, Crustacea) from the North –Western part of Caraş –Severin County (Banat, Romania). Arch. Biol. Sci., Beograd, 55 (3-4): 81-86, 2003.

 3. GIURGINCA, A., CURCIC, S.B. – A check list of the Oniscidea (Isopoda, Crustacea) from Dobruja (Romania), Arch. Biol. Sci., Beograd, 55 (3-4): 39-44, 2003.

 4. Iepure, S., Defaye, D.Redescription of Teratocyclops cubensis Plesa, 1981 (Copepoda:Cyclopidae) from Cuba. Crustaceana, 76 (5): 591 – 604, 2003 (revistă cotată ISI – 0,383).

 5. ILIE, V. – Chilopoda from the edaphic and subterranean environments from the Reşiţa – Caraşova area (Banat, Romania), Arch. Biol. Sci., Beograd, 55 (3-4): 87-92, 2003.

 6. ILIE, V., NEGREA, ŞT., MITIC, B. – Diversity of the Chilopoda species from the Anina Mountains (Banat, Romania), Arch. Biol. Sci., Beograd, 55(3-4): 93-100, 2003.

 7. Onac, B. P., White, W. B.First reported sedimentary occurrence of berlinite (AlPO4) in the phosphate –bearing sediments from Cioclovina Cave, Romania. The American Mineralogist, 88: 1395 –1397, 2003 (revistă cotată ISI – 1,8).

 8. Onac, B. P., Vereş, D. S. Sequence of secondary phosphates deposition in a karst environment: evidence from Măgurici Cave (Romania). European Journal of Mineralogy 15 (4): 741 –745, 2003. (revistă cotată ISI – 1,43).

 9. Onac, B. P.Minerals of the Carpathians: first update. Acta Mineralogica –Petrografica, Szeged, 44: 55 –58, 2003.

 10. PONS, J., BUCUR, R., VOGLER, A.P. – Higher order repeats in the satellite DNA of the cave beetle Pholeuon proserpinae glaciale (Coleoptera: Cholevidae). Hereditas 139: 28-34, 2003 (revista ISI - 0,711).

 11. TABACARU, I., GIURGINCA, A. – The stomach in Oniscidea: structure and evolution, Crustaceana, Onsicidea Rolling into the new Millenium, p. 69 –82, 2003

 12. TABACARU, I., GIURGINCA, A. – The presence of the family Scleropactidae in Dobrogea. Systematic and zoogeographic remarks. Crustaceana Onsicidea Rolling into the new Millenium, p. 13 –22, 2003.

 13. Trinkaus, E., Moldovan, O., Milota, Ş., Bîlgăr, A., Sarcina, L., Athreya, S., Bailey, S.E., Rodrigo, R., Gherase, M., Hilgham, T., Bronk Ramsey, C., & Van Der Plicht, J. An early modern human from Peştera cu Oase, Romania. Proc. Nat. Acad. Sci., U.S.A., 100, 20, pp. 11231–11236, 2003 (revistă cotată ISI)

 14. Trinkaus, E., Milota, Ş., Rodrigo, R., Gherase, M., Moldovan, O.Early Modern Human Cranial remains from the Peştera cu Oase, Romania. Journal of Human Evolution, 45, pp. 245 –253, 2003 (revistă ISI – 3,03).


Articole publicate în ţară


 1. Borda, D., Racoviţă, Gh. – Données thermo –hygrométriques sur la Grotte de Ciungi et la Grotte de Măgurici (Plateau de Someş, Transylvanie), Trav. Inst. Spéol. «E. Racovitza», 39 –40: 207 –226, 2003.

 2. Bucur, R., Racoviţă, Gh., Seitz, A.Biometric and genetic study of Parapholeuon subgenus. Trav. Inst. Spéol. «E. Racovitza», 39 –40: 121 –133, 2003.

 3. Bucur, R., Oana Moldovan - Morphological and genetical comparative analysis of Drimeotus s. str. (Coleoptera, Leptodirinae). . In: Proceedings of the International Workshop on Subsurface Organisms. Fauna Europaea Project, Băile Felix, Romania, 30 March-1 April, p. 9-14, 2003.

 4. Bucur, R., Racoviţă, G. – Taxonomic revision of Parapholeuon subgenus (Coleoptera, Leptodirinae). In: Proceedings of the International Workshop on Subsurface Organisms. Fauna Europaea Project, Băile Felix, Romania, 30 March-1 April, p.14-15 , 2003.

 5. CONSTANTIN, S., BOJAR, A –V., LUNDBERG, J., LAURITZEN, S –E.–Holocene rapid climatic oscillations in the sub –mediteranean continental environment, recorded in a stalagmite from Poleva Cave (Southern Carpathians, Romania). Workshop « Studii ale cuaternarului în România », Cluj –Napoca, p. 10 –12, 2003.

 6. CONSTANTIN, S., LASCU, C.–Arhivele stalagmitelor. National Geographic, România, p. 18 – 27, sept., 2003.

 7. Constantinescu, T. – Considérations sur les avens et la glaciation pléistocène de Piatra Craiului . Trav Inst. Spéol “E. Racovitza”, 39 –40: 227 –237, 2003.

 8. Farcaş, S., Tanţău, I., Decu, V., Bodnariuc, A., Gheorghiu, V.Aspects de l’histoire de la végétation postglaciaire du Sud de la Roumanie, dans le contexte national et sud –européen. Trav. Inst. Spéol. E. Racovitza, 39 –40:135 –153, 2003.

 9. DIACONU, G.–Stalactite: pur şi simplu. EcoCarst, 4: 70, 2003.

 10. GIURGINCA, A. – The spreading of the genus Mesoniscus in the Romanian Carpathians. Trav. Inst. Spéol. “E. Racovitza”, 39 –40: 11 –22, 2003

 11. GIURGINCA, A. – Mesoniscus graniger dragani n. ssp. from the caves of Valea Sighiştelului and Valea Crăiasa. The granulation of Mesoniscus graniger. Trav. Inst. Spéol. “E. Racovitza, 39 –40: 43 –52, 2003

 12. GIURGINCA, A. – Liliecii trecutului, EcoCarst, 4:30 –31, 2003

 13. GIURGINCA, A. – Mesoniscus graniger dragani from the caves of Sighiştel and Crăiasa Valleys. In: Proceedings of the International Workshop on Subsurface Organisms. Fauna Europaea Project, Băile Felix, Romania, 30 March-1 April, p. 16-19, 2003.

 14. GRUIA, M. – Collembola from Romanian caves. Trav. Mus. Nat. Hist. Natl. “Gr Antipa, 45: 149-168, 2003.

 15. GRUIA, M., ILIE, V. – Collembola of the karstic system of Romania (II). Trav. Inst. Spéol. “E. Racovitza”, 39 –40: 59 –114, 2003

 16. HOROI, V.–Teoria sistemului carstic. Teoria funcţională a carstului. Nota 1. EcoCarst, 4: 8 – 12, 2003.

 17. Iepure, S. Diversity of groundwater dweling cyclopoida (Crustacea, Copepoda) in Romania. In: Proceedings of the International Workshop on Subsurface Organisms. Fauna Europaea Project, Băile Felix, Romania, 30 March-1 April, p. 53-56, 2003.

 18. Bucur, R., Racoviţă, G. Taxonomic revision of Parapholeuon subgenus (Coleoptera, Leptodirinae). In: Proceedings of the International Workshop on Subsurface Organisms. Fauna Europaea Project, Băile Felix, Romania, 30 March-1 April, p. 14-15, 2003.

 19. ILIE, V. – Chilopoda species from the edaphic and subterranean environments from the Cloşani region, Trav. Mus. Nat. Hist. Natl. “Gr Antipa”, 45: 139-147, 2003.

 20. ILIE, V. – Chilopoda from the edaphic and subterranean environments from the Reşiţa-Caraşova area. Preliminary note. In: Proceedings of the International Workshop on Subsurface Organisms. Fauna Europaea Project, Băile Felix, Romania, 30 March-1 April, p. 20-23, 2003.

 21. ILIE, V – Pseudoscorpiones from the Romanian caves. In: Proceedings of the International Workshop on Subsurface Organisms. Fauna Europaea Project, Băile Felix, Romania, 30 March-1 April, p. 23-26, 2003.

 22. Lascu, C., Puscas R., 2002, Social behaviour of Cave bear (Ursus spelaeus) from Salitrari Cave, Cerna Valley (Romania). Trav. Mus. Nat. d'Hist. Natl. "Gr. Antipa" 44: 465 –472 (volum apărut în 2003).

 23. MARIN, C.–Aplicarea modelării geochimice inverse la determinarea direcţiilor de drenaj ale apei subterane în zonele carstice. EcoCarst, 4 :13 – 18, 2003.

 24. MARIN, C., POVARĂ, I.–Poluarea apelor carstice din zona Gheţari – Poiana Călineasa cu specii anorganice ale azotului. Comunicări de Geografie, Univ. Buc.,7:203 –209, 2003.

 25. MARINCEA, Şt., DUMITRAŞ, D., DIACONU, G.–Phosphates in the bat guano deposit from Grigore Decapolitu Cave (Căpăţânii Mountains, South Carpathians, Romania). Studia Universitatis Babeş –Bolyai, Geol., Special Issue, p. 56 – 58, 2003.

 26. NEGREA, ŞT. – Diversity of Chilopoda (Myriapoda) in subterranean terrestrial habitats from the biospeleological province II (Meridional Carpathians, west of river Olt) and III (Banat Mountains). In: Proceedings of the International Workshop on Subsurface Organisms. Fauna Europaea Project, Băile Felix, Romania, 30 March –1 April, p. 31 –34, 2003.

 27. NEGREA, ŞT. – Diversity of Cladocera (Crustacea, Branchiopoda, Cladocera) in groundwater from the Romanian Occidental Carpathians (the Banat and the Apuseni Mountains). In: Proceedings of the International Workshop on Subsurface Organisms. Fauna Europaea Project, Băile Felix, Romania, 30 March –1 April, p. 34 –37, 2003

 28. NEGREA, ŞT., NEGREA, A. – Conservarea mediilor şi faunei subterane din România (I). Cauzele deteriorării habitatelor. Ecos, 15: 8 –14, 2003.

 29. MARINESCU, AL., NEGREA, ŞT. – Nicolai Leon (1862 –1931) – omul şi opera. Noesis (revistă CRIFST – Academia Română), 27: 119 –124, 2003

 30. NITZU, E. – Description of a new species of Anommatus from Romania and of the male of A. duodecimstriatus (Coleoptera, Anommatidae). Trav. Inst. Spéol. “E. Racovitza, 39 –40: 115 –120, 2003

 31. NITZU, E. – New data on the Anommatus (Coleoptera, Anommatidae) from Romania (The Cloşani karstic area). In: Proceedings of the International Workshop on Subsurface Organisms. Fauna Europaea Project, Băile Felix, Romania, 30 March-1 April, p. 37-39, 2003.

 32. NITZU, E. – Contributions to the knowledge of the tribus Bembidiini (Coleoptera: Carabidae) from Romania, Trav. Mus. Nat. Hist. Natl. “Gr Antipa”, 45: 199-205, 2003.

 33. OLTEANU, R.–Subfamily Hemicytherinae (Crustacea, Ostracoda) and the Paratethys realm. Stud. şi Cercet. de Geologie, 46: 71 –110, 2003.

 34. OLTEANU, R.–Pleistocene Ostracods from Baraolt basin. In « Chronostratigraphie und Neostratotypen, Pliozen, Romanian », VIII: 234 – 266, Ed. Academiei Române, 2003.

 35. OLTEANU, R. – Kimmerian bioprovince. Rev. Roum. Géol., 45: 95-112, 2003.

 36. TABACARU, I., GIURGINCA, A. – On the structure of the stomach at Mesoniscus (Isopoda, Oniscidea, Microcheta). The constitutive elements of the stomach at Isopoda. Trav. Inst. Spéol. “E. Racovitza”, 39 –40: 23 –42, 2003

 37. Onac, B. P., Veres, D., Kearns, J., Chirienco, M., Minut, A., Breban, R. – Secondary sulfates found in an old adit from Rosia Montana, Romania. Studia Universitatis Babes –Bolyai, 48 (1): 29 –44, 2003.

 38. PETCULESCU, Al. – Comparative studies on Pleistocene small mammal associations from karst deposits on Central Dobrogea and Oltenia, Romania. Studii şi Comunicări, Muzeul Olteniei Craiova, 18, p. 23 – 25, 2003.

 39. POVARĂ, I., MARIN, C., ONOFREI, I., BĂNICĂ, S.–Experiment multitrasor în depozite loessoide. Platoul Smârdan, Galaţi. Analele Univ. « Spiru Haret », seria Geografie, 5: 97-105, 2003.

 40. RĂDULESCU, C., SAMSON, P.M., PETCULESCU, Al., ŞTIUCĂ, E.–Pliocene large mammals of Romania. Coloquios de Paleontologia, Paper in Honour of Remmert Daams, Spania, p. 549 –558, 2003.

 41. Rohwerder, T., Sand, W., Lascu, C., Preliminary Evidence for a Sulphur Cycle in Movile Cave, Romania. Acta Biotechnologica, Weinheim 23:101 –107, 2003.

 42. TERZEA, E., BELDIMAN, C. – Peştera nr. 1 din Dâmbul Colibi: date paleontologice şi arheologice. Analele Bistriţei, 16: 25-36, 2003.

 43. TERZEA , E.–La faune de Mamifères du Würm final de Peştera Bursucilor (Târguşor, dépt. Constanţa). Remarques sur les espèces de Lagurieni et de Microtus.Trav. Inst. Spéol. « Emile Racovitza», 39 –40 : 155 –192, 2003.

 44. Tudoroniu, M. E., Borda, D.Arthropod fragments in Myotis myotis and Miniopterus schreibersii dropings from Magurici Cave (Romania). Preliminary results. In: Proceedings of the International Workshop on Subsurface Organisms. Fauna Europaea Project, Băile Felix, Romania, 30 March-1 April, p. 60-69, 2003.

 45. ŢICLEANU, N., TROTEA, T., DRAGOMIR, B.G., BARUS, T., BARBU, V., PARASCHIV, V. – Utilizarea argilelor dintre stratele de cărbuni ca înlocuitori ai solurilor degradate în urma exploatării cărbunilor în carierele din Oltenia. In: J. Petrescu (ed.), “Mediul – cercetare, protecţie şi gestiune. Environment & Progres”–2003, p. 523 –528, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca.

 46. Viehmann, I.Ecologia agresiunii umane, Lucrările Ştiinţifice ale Univ. “Bogdan Vodă” Cluj Napoca –Baia Mare, p. 13 –18, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 2003.

 47. Vlaicu, M., Petculescu, Al. – Cheile Băniţei – caractere generale. EcoCarst, 4: 25-26, 2003.

●♦●


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка