Consiliul naţional de soluţionare a contestaţiilor c. N. S. C
Дата канвертавання24.04.2016
Памер6.64 Kb.CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
C. N. S. C.

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084

Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 www.cnsc.ro
În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea
DECIZIE

Nr. 4237/ C9 / 3917

Data:15.09.2008
Prin contestaţia înregistrată la CNSC cu nr. 20959/ 28.08.2008, formulată de SC NGC CONSTRUCT SRL, cu sediul în Galaţi, str. Blaj nr. 6, Bl. H, ap. 85, judeţul Galaţi, CUI 17860913, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi sub nr. J17/1552/2005, reprezentată legal prin Cazoni Cristian – director general, împotriva deciziei nr. 7185/27.08.2008, emisă de autoritatea contractantă SC TRANSURB SA, cu sediul în Galaţi, Str. Basarabiei nr. 4, judeţul Galaţi, în cadrul procedurii de cerere de ofertă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect „lucrări de hidroizolaţie” s-a solicitat „anularea acesteia”.
În baza documentelor depuse de părţi,

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR


DECIDE:
Respinge ca nefondată contestaţia formulată de SC NGC CONSTRUCT SRL în contradictoriu cu SC TRANSURB SA.

Prezenta decizie este obligatorie conform prevederilor art. 280 alin. (3) din OUG nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка