Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny”
Дата канвертавання27.04.2016
Памер116.2 Kb.
Od kilku lat trwają prace nad przygotowaniem publikacji:
Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny”.

Powstająca książka ta w istocie będzie regionalnym słownikiem biograficznym. Czytelnicy znajdą w niej życiorysy ponad 500 osób pochowanych na cmentarzu Kule bądź mających tu symboliczne groby. Wybrano biogramy ludzi, którzy w różny sposób zaznaczyli swoją obecność w dziejach miasta, regionu, państwa. Życiorysy te tworzą interesujący obraz życia Częstochowy – zwłaszcza w XIX i XX w. Większość ukazanych osób, to ludzie mniej znani, niekiedy zapomniani.

Przewodnik biograficzny po cmentarzu Kule ukaże się drukiem jesienią 2005 roku.

Mimo opracowania ponad pół tysiąca życiorysów, czynności nad uzupełnianiem powstałych i tworzeniem kolejnych trwają. Prosimy więc o kontakt rodziny tych osób, które spoczywają na cmentarzu Kule, a zaznaczyły się swoją działalnością niepodległościową, polityczną, artystyczną, społeczną czy inną.


Oprócz listy osób, których biogramy już opracowano, podajemy wykaz nazwisk ludzi, których życiorysy nie mogą być przygotowane ze względu na niewystarczającą ilość informacji.


Informacje prosimy kierować do JULIUSZA SĘTOWSKIEGO

jsetowski@o2.plA

APELT Hipolit (1851-1916), księgarz.

ARAMOWICZ Ignacy Litawor (1894-1923), oficer artylerii.

ARCISZEWSKA Wiktoria Jadwiga (1883-1954), aktorka.

AUGUSTYNIAK Andrzej (1872-1941), działacz socjalistyczny i niepodległościowy, spółdzielca, członek Rady Miejskiej w Częstochowie.
B

BALA Jan Antoni (1950-2001), dziennikarz, historyk.

BALAGA Jan (1882-1909), działacz robotniczy i niepodległościowy, instruktor Organizacji Bojowej PPS.

BALCER Kazimierz Wiktor (ok. 1895-1920), żołnierz Legionów Polskich, oficer WP, poeta.

BAŃKOWSKI Roman Władysław (1894-1940), oficer WP.

BARANOWSKI Adolf (1928-2003), pedagog, dyrektor liceum, kurator oświaty i wychowania.

BARSZCZEWSKI Leon (1849-1910), pułkownik wojsk rosyjskich, przyrodnik, geograf, podróżnik.

BARTOSZEK Franciszek (1905-1969), działacz sportowy.

BEDNAROWICZ (IIO v. JANYSZEK) Zofia (1913-1996), pseud. Zośka, żołnierz Szarych Szeregów.

BEZE Aleksander (1859-1936), prawnik, notariusz, działacz społeczny i dobroczynny.

BIEGAŃSKA z Rozenfeldów Mieczysława (1866-1954), działaczka społeczna i oświatowa.

BIEGAŃSKI Stanisław (1898-1975), podoficer 27 pułku piechoty, działacz niepodległościowy.

BIELECKI Stanisław Zygmunt (1887-1951), oficer WP.

BIELUNAS Jan (1898-1983), lekarz laryngolog.

BINERT Józef (ok. 1848-1910), właściciel zakładu ogrodniczego, działacz społeczny.

BLACHNICKI Roman (1883-1945), przemysłowiec, członek Rady Miejskiej.

BLACHOWSKI Bronisław (1907-1984), oficer WP.

BŁACHOWICZ Franciszek (1862-1938), technik elektryk, właściciel zakładu elektrotechnicznego.

BŁACHOWICZ Leonard (1891-1972), elektrotechnik, konstruktor.

BŁASZCZYŃSKI (LUBICZ-BŁASZCZYŃSKI) Antoni Adam (1867-1947), cukiernik, starszy cechu cukierniczego w Częstochowie, działacz rzemieślniczy.

BŁASZCZYŃSKI (LUBICZ-BŁASZCZYŃSKI) Antoni Marian (1903-1951), działacz niepodległościowy, oficer WP.

BOGASZ (BOGASCH) Zygmunt Teodor (1892-1942), naczelnik Zarządu Technicznego Telegrafów i Telefonów w Częstochowie, działacz społeczny.

BOLIŃSKI Stanisław (1894-1976), podoficer WP, komendant okręgu częstochowskiego Polskiego Związku Wolności.

BORKOWSKI Adam (1884-1942), lekarz, działacz polityczny i społeczny.

BORKOWSKI Edward (1909-1986), lekarz dermatolog, radny Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie.

BORKOWSKI Kazimierz Władysław (1920-1987), lekarz.

BOROWIK Jan (1909-1970), działacz robotniczy.

BRAKSATOR Dominik (1900-1962), działacz polityczny, radny i ławnik miasta Częstochowy.

BRAKSATOR Edward Michał (1928-1988), chirurg.

BRODOWSKI Paweł (1872-1925), notariusz.

BR†HN Jerzy (1897-1918), student prawa, obrońca Lwowa.

BRZOZOWICZ Wacław (1890-1971), działacz związkowy, spółdzielczy i polityczny, radny miasta Częstochowy.

BYSTYDZIEŃSKI Bolesław (1884-1933), farmaceuta, działacz społeczny.

C

CABAŁA Stanisław (1893-1978), działacz niepodległościowy, członek Rady Miejskiej w Częstochowie.

CABAŁKA Stanisław (1893-1978), pseud. Bolesław, Dobrosław, Kruk, Sławomir, Sztubak II, działacz niepodległościowy, członek Rady Miejskiej w Częstochowie.

CAŁUSIŃSKI Bogdan (1934-1999), nauczyciel akademicki, fizyk.

CHADZIŃSKI Kazimierz Tomasz (1924-2002), działacz niepodległościowy, współtwórca Aeroklubu Częstochowskiego.

CHŁAP Andrzej (1899-1980), działacz niepodległościowy, pedagog, historyk.

CHOCHOŁ Piotr Jan (1861-1930), przedsiębiorca budowlany, radny miasta Częstochowy.

CHOJNACKA ze Święckich Anna (....-1913), przełożona pensji żeńskiej w Częstochowie.

CHOYNOWSKI Franciszek Ksawery (1839-1903), powstaniec 1863-64, właściciel zakładu instrumentów muzycznych.

CHRZANOWSKI (KRZAN - CHRZANOWSKI) Józef Walenty (1872-1926), prawnik.

CHWALEWSKI Józef (1900-1961), działacz kulturalny.

CHWASTOWSKI Józef (1894-1940), pedagog, kierownik szkoły w Częstochowie.

CICHOŃ Jacek (1969-2004), plastyk, grafik komputerowy.

CIESIELSKI Michał (1870-1934), ksiądz, prefekt szkół średnich w Częstochowie.

CINIEWSKI Stefan Zbigniew (1929-2000), urzędnik, działacz sportowy i społeczny.

CZECHOWSKI Stefan (1908-1991), nauczyciel, oficer WP i ZWZ-AK, działacz społeczny.

CZERWIŃSKI Stanisław Stefan (1874-1948), działacz sportowy, współzałożyciel Częstochowskiego Tow. Cyklistów, animator sportu motocyklowego.
D

DANISZEWSKI Stanisław (1880-1948), kolejarz Kolei Herby-Częstochowa, członek organizacji bojowych PPS.

DĘBSKI Piotr (1849-1949), przemysłowiec, działacz rzemieślniczy i społeczny.

DĘBSKI Piotr Hubert (1841-1907), działacz społeczny, radny miasta Częstochowy.

DOBROWOLSKI Władysław Leon (1899-1973), lekarz laryngolog.

DOMAŃSKI Władysław (.....-1906), bojowiec PPS, działacz niepodległościowy.

DONAJSKI Feliks (1843-1919), uczestnik powstania 1863-64, urzędnik.

DREYZA Jerzy Antoni (1902-1981), lekarz, działacz społeczny.

DULEWICZ Władysław (1919-1939), oficer WP.

DYKIEROWA z Miluszkiewiczów Eugenia Jadwiga (1895-1951), lekarz chirurg.

DZIEMBA (DZIĘBA) Jan (ok. 1892-1920), oficer Wojska Polskiego.

DZIERZBICKI Bolesław (1862-1928), agronom, działacz społeczny, radny m. Częstochowy.

DZIERZBICKI Zygmunt (1899-1918), obrońca Lwowa.

DZIUBA Józef (1888-1946), pedagog, działacz oświatowy, niepodległościowy, polityczny, wiceprezydent miasta Częstochowy.

DZIUBIŃSKI (DOŁĘGA DZIUBIŃSKI) Tadeusz Eustachy (1893-1936), sędzia wojskowy, podprokurator Sądu Okręgowego w Częstochowie, działacz społeczny.

DZIUBOWA z Piątków Ludwika Weronika (1903-1971), pedagog.

DZIURSKI Władysław (1913-1988), działacz niepodległościowy.

E

EGER Antoni Serwilian (1877-1952), księgarz.

ELSNER Janusz Witold (1928-1996), rektor Politechniki Częstochowskiej.

ESPENSCHIT Józef (1910-1971), urzędnik, działacz społeczny.


F

FALKOWSKI Jerzy (1899-1939), oficer dyplomowany WP.

FONFERKO (FĄFERKO) Feliks (1891-1965), działacz robotniczy.

FETKIW Michał (1931-1996), inżynier.

FICENES Józef (1868-1939), działacz społeczny, członek Rady Miejskiej i ławnik Magistratu. FIJAŁKOWSKI Henryk Piotr (1895-1931), działacz niepodległościowy, polityczny i związkowy.

FISZER Teofil (1851-1925), burmistrz Będzina, działacz społeczny i dobroczynny.

FOLARON Stefan (1929-2003), filozof, nauczyciel akademicki, humanista.

FOLFASIŃSKI Sławomir Franciszek (1912-1989),dziennikarz, literat, historyk, radny Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie.

FREYTAG Lucjan (ok. 1841-1916), powstaniec 1863-64.

FURMAŃCZYK Antoni (1890-1930), działacz niepodległościowy, polityczny, członek Rady Miejskiej w Częstochowie.

FURMAŃCZYK Henryk (1916-1992), lotnik, oficer ZWZ-AK, dowódca oddziału partyzanckiego, inżynier górnictwa rud.

FUCHS Julian Bogumił Antoni (ok. 1846-1894), przemysłowiec, kupiec, działacz społeczny i dobroczynny.

FURS Jerzy (1927-1944), harcerz, żołnierz Szarych Szeregów.

G

GARBALSKA Kazimiera (1873-1908), dyrektorka Zakładu Naukowego Siedmioklasowego Żeńskiego w Częstochowie, działaczka społeczna i oświatowa.

GARZTECKA Zofia (1881-1921), przełożona żeńskiej pensji i gimnazjum żeńskiego w Częstochowie.

GEISLER (GAJSLER) Arnold (1894-1972), prawnik.

GIERAS Józef (1886-1950), działacz niepodległościowy, członek Rady Miejskiej w Częstochowie.

GLICE Ryszard Jan (1933-2001), inżynier włókiennik, dyrektor zakładów włókienniczych w Częstochowie.

GLICE Zenon Stanisław (1877-1959), urzędnik, radny miasta Częstochowy, działacz społeczny.

GLICNER Bronisław Karol (1894-1977), właściciel zakładu zegarmistrzowskiego, działacz sportowy.

GLIŃSKI Adam (ok. 1812-1912), urzędnik kolejowy, uczestnik powstań 1831 i 1863-64.

GŁAZEK (GOZEK) Jan (1856-1938), prezydent miasta Częstochowy.

GŁOWACKI Jerzy (1914-1940), nauczyciel.

GŁOWACKI Marek Stanisław (1949-2003), urzędnik, działacz społeczny.

GODZISZEWSKI Antoni (1889-1954), ksiądz, działacz społeczny.

GOŁĄB Władysław (1917-1997), ksiądz, proboszcz parafii św. Zygmunta w Częstochowie, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin.

GOSPODAREK Edward (1895-1948), żołnierz Legionów Polskich, obrońca Lwowa współwłaściciel przedsiębiorstwa budowlanego.

GÓRSKI Jan Nepomucen (1824-1878), malarz cechowy.

GRABOWSKI Antoni (1910-1986), inżynier elektryk, dyrektor spółek energetycznych, działacz niepodległościowy i społeczny, nauczyciel akademicki.

GRABOWSKI Ludwik (1813-1894), lekarz, bibliotekarz Tow. Lekarskiego Warszawskiego.

GRONKIEWICZ Jan (1898-1963), działacz związkowy i polityczny, radny m. Częstochowy, poseł do Krajowej Rady Narodowej i Sejmu Ustawodawczego.

GROTOWSKI Andrzej (1884-1908), działacz robotniczy i niepodległościowy.

GROTT Jan Nepomucen (1858-1919), malarz.

GROTT Mieczysław (1893-1940), architekt, urzędnik Magistratu w Częstochowie.

GROTT Władysław (ok. 1865-1938), przemysłowiec, działacz społeczny.

GROTT Władysław (1909-1994), oficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

GRZEBIELUCHA Stanisław (1897-1964), fotograf, działacz niepodległościowy.

GUTOWSKI Adam (1923-1980), lekarz, działacz niepodległościowy i społeczny.H

HASSENFELD (HANKIEWICZ, HASSENFELD HANKIEWICZ) Marian Mordechaj (1901-1993), prawnik, nauczyciel akademicki, działacz sportowy i społeczny.

HASSENFELDOWA (HASSENFELD-HANKIEWICZ) z Goldmanów Dorota (1898-1980), prawnik, działaczka społeczna.

HERBSTRAJT (HERBSZTRAJT) Wiesław (1922-1040), harcerz, sportowiec, żołnierz konspiracji.

HERMAN Mieczysław (1911-1973), nauczyciel, działacz niepodległościowy, dyrektor liceum.

HERTZ Jan Julian Tadeusz (1914-1947), działacz niepodległościowy.

HILLER Marian Wincenty (1898-1972), żołnierz Legionów Polskich, działacz niepodległościowy, oficer WP.

HOFFMAN Mieczysław Bolesław (1877-1940), właściciel zakładu ogrodniczego, radny miasta Częstochowy.

HOZAKOWSKI Teofil (1908-1994), ekonomista, nauczyciel akademicki.

HUNKIEWICZ Józef Ludwik (1845-1933), uczestnik powstania 1863-64.


I

IDZIKOWSKA Zofia Stanisława Karolina (1884-1957), pedagog, dyrektorka Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. J. Słowackiego w Częstochowie, działaczka społeczna.

IHNATOWICZ Henryk (1889-1945); kapitan Wojska Polskiego, komendant Związku Strzeleckiego w Częstochowie.

IZARD (IZART) Mieczysław (1911-1940), muzyk, pedagog.


J

JABŁOŃSKI Władysław Józef (1873-1945), lekarz, działacz niepodległościowy, naczelny lekarz powiatu częstochowskiego.

JAKUBOWSKA Natalia Elżbieta (1894-2002), pedagog.

JAKUBOWSKI Marian (1933-1990), pedagog, naukowiec, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) w Częstochowie.

JAKUBOWSKI Stanisław (1840-1918), ziemianin, uczestnik powstania 1863-64.

JAKUBOWSKI Zbigniew Tomasz (1946-2002), historyk, nauczyciel akademicki, redaktor.

JAŁOWIEC ze Szczepaników Zofia (1916-2000), właścicielka zakładu cukierniczego, działaczka społeczna.

JANECKI Gustaw (1895-1970), oficer WP, uczestnik powstania śląskiego 1921, starosta rohatyński, prawnik.

JANICZEK Roman Karol (1910-1999), naukowiec, pedagog.

JANKOWSKI Władysław (1887-1966), inżynier górnictwa, dyrektor kopalń, nauczyciel akademicki.

JANOWSKI Antoni (1857-1916), ziemianin, dyrektor Częstochowskiego Stowarzyszenia Rolniczego, radny miasta Częstochowy, wydawca.

JANUSZEWSKI Antoni Bronisław (1887-1951), urzędnik, dyrektor banku, radny i wiceprezydent m. Częstochowy, działacz społeczny.

JARZĘBIŃSKI Stefan (1877-1937), rzemieślnik, działacz rzemieślniczy, polityczny, pedagog, członek Rady Miejskiej w Częstochowie.

JASIŃSKI Wincenty (1893-1940), oficer WP, policjant, komendant posterunku Policji Państwowej.

JASTRZĘBSKI Aleksander Edward (1881-1922), działacz kulturalny, sportowiec.

JASTRZĘBSKI Stanisław Jan (1862-1937), właściciel zakładu ogrodniczego, działacz społeczny, członek Rady Miejskiej w Częstochowie.

JASTRZĘBSKI Stanisław Joachim (1890-1940), właściciel zakładu ogrodniczego.

JASTRZĘBSKI Stefan (1894-1952) ksiądz, proboszcz parafii św. Antoniego w Częstochowie.

JATOWTT Alojzy (1894-1972), ksiądz, oficjał Sądu Biskupiego, wikariusz generalny Kurii Diecezjalnej w Częstochowie.

JĘDRZEJKIEWICZ Wojciech (1842-1941), uczestnik powstania 1863-64.

JURKOWSKA z Kośmińskich Emilia (1848-1918), dyrektorka progimnazjum żeńskiego, działaczka społeczna.
K

KABZIŃSKI Zdzisław (....-1997), przedsiębiorca, współwłaściciel wytwórni art. spożywczych "Lubiana".

KACZOR Julian (1888-1961), drukarz, działacz niepodległościowy.

KAFLIK Renata Elżbieta (1946-2003), lekarz psychiatra.

KAHL Władysław Bogumił (1885-1951) ps. Rola, położnik, organizator służb sanitarnych w czasie III powstania śląskiego.

KAŁCZYŃSKI Antoni (1885-1922), pseud. Akr, kolejarz, działacz plebiscytowy, korespondent "Gońca Częstochowskiego".

KANCZEWSKI Adam (ok. 1862-1925), przemysłowiec, działacz społeczny, członek Rady Miejskiej.

KANCZEWSKI Jan (1895-1962), przemysłowiec, działacz społeczny i niepodległościowy.

KANCZEWSKI Klemens (1896-1961),inżynier mechanik, działacz niepodległościowy, przemysłowiec.

KANCZEWSKI Wiktor (1860-1929), przemysłowiec, działacz społeczny.

KANUS Maksymilian (1902-1991), działacz społeczny i niepodległościowy, spółdzielca, krajoznawca, członek Rady Miejskiej w Częstochowie.

KAPALSKI Damazy (1902-1962), działacz społeczny i niepodległościowy, wiceprezydent m. Częstochowy.

KAPALSKI Witalis (1857-1944), rzemieślnik, starszy cechu kowali w Częstochowie.

KAPALSKI Zygmunt (1889-1948), działacz niepodległościowy, starosta powiatu częstochowskiego.

KARDAS Jan (1921 - 1999), pułkownik, działacz ruchu oporu w okresie II wojny światowej i w l. 1949-51, prezes Zarządu Głównego w Częstochowie Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Korpusu Wojska Polskiego oraz Zarządu Okręgu Związku Kombatantów Polskich i Byłych Więźniów Politycznych.

KAŹMIERCZAK (KAZIMIERCZAK) Józef Idzi (1884-1981),działacz polityczny i związkowy, członek Rady Miejskiej w Częstochowie, poseł do Sejmu II RP oraz Ustawodawczego.

KEGEL Józef (ok. 1845-1919), ziemianin, powstaniec 1863-64.

KĘDZIERSKI Kazimierz Roman (ok. 1873-1925), sędzia pokoju, członek Rady Miejskiej w Częstochowie.

KĘSZYCKI (NAŁĘCZ MALTA - KĘSZYCKI) Kazimierz (ok. 1837-1909), właściciel ziemski, powstaniec 1863-64 roku.

KIEDRZYŃSKI Marian Józef (1895-1975), major WP, dowódca 81 dywizjonu artylerii lekkiej.

KIESLICH Florian (1830-1910), właściciel cegielni, naczelnik Straży Ogniowej.

KIŃSKI Jan (ok. 1838-1919), uczestnik powstania 1863-64.

KIZLICH (KIESLICH) Ryszard (1870-1946), urzędnik bankowy, komendant Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie, działacz społeczny.

KLEPACKI Dominik (1858-1937), radny miasta Częstochowy, działacz społeczny.

KLEPACKI Włodzimierz Dominik (1887-1934), inżynier, przemysłowiec, działacz społeczny.

KŁYK Antoni (1908-1981), pedagog, bibliotekarz, radny Miejskiej Rady Narodowej (MRN) w Częstochowie, działacz społeczny.

KOBYŁECKI (MIEDZIANEK-KOBYŁECKI) Tadeusz (1919-1943), właściciel ziemski, działacz niepodległościowy.

KOBYŁECKI Stanisław (1879-1945), właściciel ziemski, bankowiec, działacz społeczny.

KOCHANOWSKI Jan (1908-1974), oficer AK, komendant Częstochowy organizacji "NIE", ekonomista.

KOFFER Marian (1913-1978) inżynier elektryk.

KOKULAR Zygmunt Jan (1876-1936), przemysłowiec, działacz niepodległościowy.

KOLSKI Józef (1866-1919), inżynier górniczy, geolog, naczelnik Częstochowskiego Okręgu Górniczego.

KOŁAKOWSKI Jerzy Władysław (1907-1980), inżynier mechanik, organizator i rektor Politechniki Częstochowskiej i Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze.

KOŁAKOWSKI Miron Bolesław (1911-1993), prawnik, nauczyciel akademicki, radny Miejskiej Rady Narodowej, poseł na Sejm.

KOŁODZIEJCZYK Miłosław Jan (1928-1994), biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, wykładowca akademicki, rektor Wyższego Seminarium Duchownego.

KON (KOHN) Jakub (1869-1938), przemysłowiec, działacz pożarniczy.

KONCZYŃSKI Juliusz Władysław (1913-1988), pseud. Nemo, iluzjonista.

KONDRATOWICZ Bernard (1860-1932), dyrektor banku, prezes Rady Miejskiej w Częstochowie.

KONIECZKA Władysław (1911-1975), ksiądz, nauczyciel śpiewu liturgicznego.

KONKIEL (KĄKIEL) Dionizy (1912-1944), działacz robotniczy.

KOSS Tadeusz Marian (1879-1948), prawnik, notariusz, działacz społeczny i polityczny.

KOSTECKI Aleksander Piotr Bolesław (1838-1906), urzędnik rządowy, administracyjny, radny miasta Częstochowy, działacz społeczny.

KOŚMIDER Jerzy (1926-2001), działacz socjalistyczny i społeczny, członek Rady Miejskiej w Częstochowie.

KOTLIŃSKI Witold (1907-1974), lekarz neurochirurg.

KOWALSKI Ludwik (1922-1987), inżynier elektryk, dyrektor Zakładu Energetycznego w Częstochowie.

KOZERSKI Piotr (1874-1940), farmaceuta, działacz polityczny i społeczny, członek Rady Miejskiej.

KOZERSKI Tadeusz (1917-1998), farmaceuta.

KOZŁOWSKI Władysław (1845-1910), inżynier kolejowy, przedsiębiorca budowlany, działacz społeczny.

KRAJEWSKI Feliks (1880-1957), kierownik Stacji Telefonicznej w Częstochowie, wynalazca i racjonalizator.

KROJCBERG Edward (1904-1965), działacz spółdzielczy, dyrektor Częst. Zakł. Przemysłu Lniarskiego "Warta".

KRZEMIŃSKI Antoni (1882.-1955), pionier kinematografii.

KRZEMIŃSKI Władysław (1874-1942), pionier kinematografii.

KôHN Kazimierz Jan (1875-1957) przemysłowiec, prezydent miasta Płocka, starosta powiatu częstochowskiego, działacz społeczny i samorządowy.

KUBIŃSKI Jan (1879-1934), inżynier chemik, nauczyciel, kierownik szkoły.

KUBIŃSKI Stanisław (1890-1953), aktor.

KUCHARSKI Ludomir Jerzy (1907-1944 /1945?/), dziennikarz, literat.

KUCZEWSKI Władysław (1887-1963), inżynier metalurg, organizator wyższego szkolnictwa technicznego, rektor uczelni technicznych.

KUCZYŃSKI Jan Kazimierz (1907-1939), oficer marynarki handlowej, instruktor żeglarstwa, autor podręczników żeglarskich.

KUCZYŃSKI Kazimierz Konstanty (1888-1940), działacz niepodległościowy, oficer WP.

KUCZYŃSKI Zygmunt Jerzy (1886-1948), działacz niepodległościowy, oficer WP.

KULESZA ze Stokowskich Irena Ewa (1912-1984), lekarz okulista, działaczka niepodległościowa.

KULESZA Jan (1893-1965), lekarz okulista, oficer WP, komendant szpitala wojskowego, działacz niepodległościowy.

KUNAT Władysław (1897-1987), działacz niepodległościowy, oficer WP.

KUPNIEWICZ Feliks (1902-1975), działacz komunistyczny, radny Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie.

KWIATKOWSKI Antoni (1877 -...), działacz robotniczy i niepodległościowy.

KWIATKOWSKI Stanisław (1898-1940), starszy przodownik Policji Państwowej.
L

LANGE Jan (1889-1940), aktor, dyrektor teatru.

LAPIS Leszek Kazimierz (1928-1943), podchorąży Narodowej Organizacji Wojskowej w Częstochowie.

LASEK Paweł Eligiusz (1940-1982), lekarz chirurg.

LEDWOŃ Józef Adam (1921-1986), rektor Politechniki Częstochowskiej.

LEMANIK Roman (1922-1987) - artysta magik i iluzjonista.

LENCZEWSKI Kazimierz (1892-1970), ksiądz.

LEWANDOWSKI Julian Maksymilian (1882-1968), nauczyciel, działacz sportowy i społeczny.

LEWICKI Leon (ok. 1893-1919), podoficer WP, obrońca Lwowa.

LICZBERSKI Stefan (1914-1982), działacz sportowy i niepodległościowy.

LIMBACH Saturnin Szczepan (1907-1984), dziennikarz, problemista szachowy.

LIPIEC Janusz Bolesław (1924-1992), żołnierz ZWZ-AK, historyk, pedagog, filozof.

LIWOCH Ignacy (1909 - 1943), dowódca grupy Gwardii Ludowej (GL).

Ł

ŁAZARCZYK Bolesław (1909-1987), kolarz, trener kolarstwa.

ŁĄCKI Stanisław (...-1878), prezydent miasta Częstochowy.

ŁEBEK Kazimierz (1893-1943), właściciel zakładu krawieckiego, działacz społeczny i sportowy.

ŁĘSKI Zygmunt (1923-2004) - harcmistrz, wychowawca młodzieży, miłośnik polskich gór.

ŁODZIŃSKA z WILKOSZEWSKICH Halina (1909-1994), dziennikarz, redaktor.

ŁODZIŃSKI Jan Jerzy (1908-1967), oficer WP i ZWZ-AK.

ŁOKCZEWSKI Kazimierz Szczepan (1872-1941), lekarz, działacz społeczny.

ŁUCZKOWSKI Ludomir Franciszek (1889-1992), oficer WP, dowódca 2 dywizjonu 7 pułku artylerii lekkiej.

ŁUKASZEWSKI Wojciech (1936-1978), kompozytor, pedagog, krytyk muzyczny.

ŁYSZCZARZ Stanisław (1930-1991), ceramik, malarz, twórca mozaik i monumentalnych rzeźb.

M

MAJCHROWSKI Stanisław (1927-2001), fotograf.

MALINOWSKI Antoni (1876-1952), podpułkownik WP, komendant Powiatowej Komendy Uzupełnień.

MALKO Stefan (1890-1945), właściciel wytwórni instrumentów muzycznych.

MAŁASIEWICZ Karol (1886-...), działacz niepodległościowy, spółdzielczy.

MAŁEK Władysław (1907-1959), działacz harcerski, żołnierz Szarych Szeregów.

MARCHEWKA Antoni (1890-1973), ksiądz, dziennikarz, redaktor.

MARCZEWSKI Józef (1870-1944), lekarz, działacz społeczny, prezydent m. Częstochowy.

MARKOWSKI Bronisław (1896-1921), działacz niepodległościowy, porucznik Wojska Polskiego.

MARKOWSKI Florian (1906-1944), żołnierz Polskiego Zw. Wolności (PZW), później ZWZ-AK.

MARKOWSKI Kazimierz (1913-1998), artysta malarz.

MARSZAŁEK Zygmunt (1914-1969), krawiec, działacz ludowy, radny Powiatowej Rady Narodowej w Częstochowie.

MARUSZCZYK Stanisław (1951-1997), nauczyciel akademicki, animator sportu narciarskiego.

MASTALERZ Jan (1900-1920), działacz harcerski, sierżant WP.

MASTALERZ Kazimierz Władysław (1894-1939), pułkownik, dowódca 18 pułku ułanów pomorskich.

MĄKOSZA Edward (1886-1974), pedagog, kompozytor, muzyk, badacz kultury ludowej, działacz społeczny.

MICHALIK Marian Adam (1947-1997), malarz, rysownik.

MICHALSKI Kazimierz Maciej (1886-1936), inżynier włókiennik, działacz niepodległościowy.

MICZKA Jerzy (1924-1976), nauczyciel akademicki, działacz polityczny.

MIELCZAREK Witold Sylwester (1935-1987), dziennikarz, nauczyciel akademicki, działacz społeczny.

MIKESKA Alfred Edmund (1886-1947), inżynier hydrotechnik, kapitan WP.

MIKOŁAJCZYK Bronisław (1896-1920), działacz niepodległościowy, oficer 27 pp.

MIKOŁAJTIS Józef Leon (1898-1991), nauczyciel, działacz oświatowy i kulturalny, autor prac o literaturze polskiej.

MIKOŁAJTIS (OSTOJA-MIKOŁAJTIS) Ziemowit Jerzy (1921- .....), naukowiec, działacz kulturalny i społeczny.

MILLER (MôLLER) Adam (1897-1943), pedagog, działacz społeczny i niepodległościowy.

MIRECKI Franciszek (1869-1948), ksiądz, radny miasta Radomska, działacz społeczny.

MIŚKIEWICZ Tadeusz Jan (1936-1997), artysta plastyk, pedagog, działacz opozycyjny.

MŁYNARSKI Kazimierz (1909-1967), dyrektor Częstochowskiej Odlewni Żeliwa "Wulkan".

MONDRY Wojciech (1887-1967), ksiądz, redaktor, publicysta, wydawca, działacz plebiscytowy i społeczny.

MONIKOWSKI Zygmunt (1883-1922), doktor farmakologii, właściciel apteki, działacz społeczny.

MUSIEL Franciszek (1915-1992), biskup sufragan diecezji częstochowskiej.
N

NAGŁOWSKI Jan (1900-1940), księgarz, wydawca.

NAKONIECZNIKOFF (NAKONIECZNIKOFF-KLUKOWSKI) Stanisław (1898-1944), major WP.

NANYS Tadeusz Mieczysław (1918-1984), lekarz, żołnierz ZWZ-AK.

NAWROCKI Jan (1894-1940), malarz.

NIEDOSTATKIEWICZ Feliks (1886-1938), działacz socjalistyczny i niepodległościowy, radny miasta Częstochowy.

NIEKRASZ Remigiusz Henryk (1898-1919), harcerz, żołnierz Legionów Polskich, obrońca Lwowa.

NIEKRASZ Stefan Mieczysław (1904-1921), harcerz, żołnierz WP, powstaniec śląski.

NOWAK Franciszek Edmund (1857-1935), farmaceuta, działacz społeczny.

NOWAK Stanisław (1874-1940), lekarz ginekolog, pedagog, działacz społeczny i samorządowy, prezes Rady Miasta Częstochowy, wiceprezydent miasta.

NOWAKOWSKA Janina (1911-2002), lekarz chirurg.

NOWAKOWSKI Bronisław (1898-1967), powstaniec śląski, naczelnik urzędu pocztowego.

NOWICKI Stefan (1895-1940), działacz niepodległościowy, starszy przodownik Policji Państwowej w Częstochowie.

NOWIŃSKI Józef (1873-1936), dyrektor oddziału częstochowskiego banku Handlowego w Warszawie, działacz społeczny, patriotyczny i dobroczynny.O

ODRZYWOLSKI Marian Zygmunt (1879-1945), pedagog, wykładowca w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie.

OJRZYŃSKI Tadeusz (1913-1997), ksiądz, proboszcz parafii św. Jakuba w Częstochowie.

-tel. do syna Mirosława (pytać o nazw. matki) i o kw. na cment.

OKNIAŃSKI Eugeniusz (1935-1997), kierownik w Zakładzie Energetycznym w Częstochowie.

OKNIŃSKI Euzebiusz (1906-1987), inżynier elektryk.

OLDEROWICZ (właściwie MIEDNIAK, MIEDNIAK-OLDEROWICZ) Tadeusz Wacław (1890-1952), aktor, reżyser, dyrektor teatru.

OLSZEWSKI Jacek "Mikołaj" (1955-1995), literat, malarz, rysownik, grafik komputerowy, satyryk, wydawca.

OLSZEWSKI Stanisław (1912-1994), oficer WP, skoczek spadochronowy AK.

ORŁOWSKI Kazimierz (... -2003), inżynier, pracownik huty Częstochowa, działacz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego.


ORMAN Tadeusz Lucjan (1921-1983), adwokat.

ORZECHOWSKI Wiktor Franciszek (1895-1952), lekarz.

ORZELSKI (właściwie Jan DONAJSKI, DONAJSKI-ORZELSKI) Stanisław (1873-1950), śpiewak operowy.

OSÓBKO (OSÓBKA) Teodor Franciszek (1868-1937), działacz socjalistyczny i niepodległościowy, spółdzielca, radny miasta Częstochowy.

OSTASZEWICZ Teofil (1927 - 2001), żołnierz ZWZ-AK w Wilnie, inżynier budownictwa.

OSTROWSKI Jerzy Adam (1935-1985), instruktor modelarstwa lotniczego.

OTREMBSKI (OTRĘBSKI) Jan (1890-1961), aktor, dyrektor teatru.
P

PACIORKOWSKI Adam (1894-1924), dziennikarz, redaktor, wydawca, działacz narodowy.

PACIORKOWSKI Maksymilian (1865-1937), działacz społeczny, ławnik magistratu m. Częstochowy.

PAŁUBA Jerzy Antoni (1920 - 1970), żołnierz ZWZ-AK.

PAPUSZKA Zbigniew Jakub (1917-1939), oficer WP.

PARCZYŃSKI Eugeniusz Józef (1898-1966), lekarz dentysta.

PARCZYŃSKI Józef Stanisław (1897-1965), oficer WP, komendant miasta Częstochowy ZWZ-AK.

PATRZYK Franciszek (1909-1980), prawnik, historyk, działacz niepodległościowy.

PATRZYK Józef (1885-1948), ksiądz, działacz robotniczy, członek Rady Miejskiej w Częstochowie.

PETRYCH Bronisław (1913-2000, oficer WP, żołnierz ZWZ-AK, technik mechanik, działacz społeczny.

PIASZCZYŃSKI Antoni Apolinary (ok. 1842-1914), uczestnik powstania 1863-64.

PIAŚCIK Kazimierz (1904-1965), spółdzielca, radny Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie.

PIĄTKOWSKI Jan (1896-1974), aktor, reżyser, społecznik.

PIĄTKOWSKI Jan Leopold (1901-1963), dziennikarz, handlowiec, działacz Stronnictwa Narodowego, ławnik i członek Rady Miejskiej w Częstochowie.

PIEKACZ Ryszard (... - 2003), rzemieślnik, działacz samorządu rzemieślniczego.

PIEKARSKI Antoni (1884-1933), działacz polityczny, poseł do Sejmu RP.

PIETRANIEC Antoni (1905-1986), nauczyciel akademicki.

PIKUŁA Władysław (1902-1942), nauczyciel, działacz sportowy, żołnierz Polskiego Związku Wolności.

PIKUŁA Władysław Andrzej (1926-1987), działacz niepodległościowy, lekarz.

PIOTROWSKI Leon (1887-1968), kupiec, działacz społeczny i niepodległościowy, członek Rady Miejskiej.

PIOTROWSKI Wiktor Leonard (1873-1956), inżynier.

PIOTROWSKI (JUNOSZA-PIOTROWSKI) Włodzimierz (1873-1945), lekarz, działacz społeczny.

PISARZEWSKI Gracjan Eustachy Teofil (1862-1907), lekarz ginekolog, działacz społeczny.

PLEBANEK Adam (1875-1953), prawnik, działacz społeczny i sportowy.

- Kule nr grobu

PLEBANEK Tadeusz (1902-1940), prawnik, radny miasta Częstochowy, działacz społeczny.

PLESKACZYŃSKI Julian (1870-1935), właściciel zakładu masarskiego, działacz rzemieślniczy.

PLUCIK Karol (1874-1937), przedsiębiorca budowlany, działacz spółdzielczy i rzemieślniczy, radny miasta Częstochowy.

PŁODOWSKA z Biegańskich Halina Bolesława (1885-1935), nauczycielka.

PŁODOWSKI Wacław Cyprian (1881-1938), pedagog, dyrektor gimnazjum, członek Rady Miejskiej, działacz oświatowy, społeczny i polityczny.

- Kule, nr grobu

PŁOMIŃSKI Jan Franciszek (1875-1950), przemysłowiec.

PŁOMIŃSKI Tadeusz Stanisław (1912-1978), lekarz dentysta.

PŁOWECKI Janusz Maciej (1928-1996), prawnik, dziennikarz, publicysta.

PODOBIŃSKI Stanisław (1950-2003), filolog, językoznawca, nauczyciel akademicki, wydawca.

PODWYSOCKI Jan Władysław (1915-2003), inżynier elektryk, radny Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie.

POL Kazimierz (1931-1983), lekarz chirurg, radny Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie, dyrektor szpitala.

POLANOWSKI Edward (1936-1992), nauczyciel, historyk literatury, regionalista, rektor WSP w Częstochowie.

POLIS Zbigniew (1933-1997), neurochirurg.

POMIANOWSKI Józef (ok. 1860 - 1936), nauczyciel, właściciel szkoły.

POPKOW (POPKOFF) Walery (1879-1932), lekarz laryngolog.

POROS Tomasz (1856-1929), właściciel składu fortepianów i organów, działacz kulturalny.

POROS Tomasz (1914-2003), mistrz budowy fortepianów, działacz rzemieślniczy i społeczny.

POSTURZYŃSKI Hieronim (1888-1951), powstaniec śląski, kupiec i przemysłowiec.

POTARZYCKI (POTARZYCKI-MIECZYŃSKI) Mieczysław (1887-1961), aktor, reżyser, dyrektor teatru.

PR†FFER Tadeusz (1895-1927), działacz harcerski i niepodległościowy, nauczyciel.

PRZENIOSŁO Marek Marian Adam (1946-1991), nauczyciel akademicki, kolekcjoner.

PRZESŁAŃSKI Zygmunt (1914-1995), pedagog.

PRZYTULSKI Wacław (1914-1974), pedagog, muzyk, dyrygent.

PUCHALSKI Rajmund (1914-1997), działacz samorządu rzemieślniczego, radny Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie.

PUCZYŃSKA z Koniecznych Janina Helena (1916-2003), nauczycielka, dyrektor liceów w Częstochowie, radna MRN.

PUCZYŃSKI Bohdan Jerzy (1911-1969), historyk, pedagog, archiwista.

PUZYNA Józef Edward (1878-1949), historyk, poeta.

PYDZIK Andrzej (1887-1970), działacz robotniczy i niepodległościowy.


R

RAJSZYS Bolesław Robert (1874-1946), przemysłowiec, działacz rzemieślniczy i społeczny.

RASSALSKI Tadeusz (1924-1950), żołnierz ZWZ-AK.

REJMAN Konstanty (1860-1915), lekarz powiatu częstochowskiego, działacz społeczny.

REKLEWSKI Bronisław (1849-1907), lekarz weterynarz powiatu częstochowskiego, działacz społeczny.

REZLER Teofil (.....-1966), muzyk, pedagog.

ROTAUB Adam Józef (1912-1982), nauczyciel akademicki, historyk, radny Miejskiej Rady Narodowej.

ROZANOW Mikołaj (1898-1977), oficer WP, inżynier budowlany.

ROZENOWICZ Bronisław (1906-1991), lekarz ginekolog, dyrektor szpitali częstochowskich, członek Miejskiej Rady Narodowej, społecznik.

ROŻKOWSKI (do1921 Rozenfeld, w 1921-1924 Rozenfeld-Rożkowski, po 1924 Rożkowski) Karol (1872-1934), lekarz internista, działacz społeczny.

RUDZIŃSKI Stanisław (1920-1981), działacz niepodległościowy, lekarz chirurg.

RUMSZEWICZ Stanisław Łukasz (1882-1958), prawnik, badacz historii i kultury regionu częstochowskiego, krajoznawca, publicysta, wydawca.

RUTKOWSKI (POBÓG - RUTKOWSKI) Józef (1872-1951), inżynier chemik, dyrektor cementowni, działacz niepodległościowy, społeczny i samorządowy.

RYLSKI Bolesław Henryk (1893-1980), przemysłowiec, działacz Tow. Gimnastycznego "Sokół", społecznik.

RYLSKI (ŚCIBOR RYLSKI) Zdzisław (ok. 1865-1930), przemysłowiec, działacz narodowy.

RYSLIK Jan Paweł (ok. 1869-1928), nauczyciel.

RZĘDZIAN Stanisław (1870-1947) inżynier technolog hutnictwa.

RZYKIECKI Leon (1902-1940), dyrektor Gimnazjum i Liceum Handlowego w Częstochowie, działacz niepodległościowy i społeczny.


S

SABOK Kazimierz Ludwik (1884-1966) nauczyciel, dyrektor liceum, działacz społeczny i oświatowy.

SAMSONOW Leonid (1912-2002), nauczyciel akademicki, działacz społeczny.

SCHMIDT (SZMIDT) Ryszard Juliusz (1900-1940), działacz niepodległościowy, polityczny, członek Rady Miasta w Częstochowie.

SCHREIBER Ignacy (1902-1939), pedagog, autor opracowań z dziedziny pedagogicznej, krytyk literacki, tłumacz.

SEREDNICKI Jan (1881 - ok. 1975), urzędnik, działacz społeczny, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie.

SEREDNICKI Stanisław (1877-1933), sędzia grodzki.

SĘDZIMIR Zygmunt (1881-1933), ksiądz, działacz społeczny i niepodległościowy, poseł na Sejm RP.

SIEMIŃSKI (RADOS-SIEMIŃSKI) Czesław Franciszek (1912-2003); aktor, reżyser, twórca teatru lalkowego, zielarz.

SIENNICKI Antoni (1850-1926). działacz społeczny, charytatywny, członek Rady Miejskiej, później ławnik miejski.

SIKORA Roman (1906-1972), pedagog, radny Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni, działacz społeczny i związkowy.

SIKORSKA Bogusława Joanna (1926-1944), harcerka Szarych Szeregów.

SIKORSKI Stanisław Jerzy (1913-1995), komendant obwodu częstochowskiego Tajnej Organizacji Wojskowej.

SIKORSKI (ZAWISZA-SIKORSKI) Stefan (1872-1922), działacz niepodległościowy i sportowy, oficer Legionów Polskich.

SKRZYDEŁ Władysław (1898-1958), podoficer WP.

SKRZYNECKI Marian (1891-1939), działacz niepodległościowy, dowódca 7 pułku ułanów lubelskich.

SKRZYNECKI Tadeusz Józef (1894-1959), działacz niepodległościowy, inżynier budowlany

SKRZYNECKI Walerian (1883-1959), działacz niepodległościowy, przemysłowiec.

SKWARLIŃSKI Marian (1914-1998), dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK), działacz żużlowy.

SŁAWEK Dominik Wacław (1892-1919), działacz robotniczy, radny miasta Częstochowy.

SŁOWIŃSKI Antoni Ryszard (1902-1961), lekarz, działacz społeczny i niepodległościowy.

SŁUŻALEC Adolf (1927-2003), nauczyciel akademicki, naukowiec.

SŁUŻAŁEK Julian (1844-1917), właściciel ziemski.

SMOLARKIEWICZ Jan (1884-1955), pedagog, dyrektor II Liceum im. Traugutta w Częstochowie.

SMUGA Stefan (1880-1936), właściciel zakładu krawieckiego, działacz samorządu rzemieślniczego, radny miasta Częstochowy.

SNAWADZKI Wacław Jeremi (ok. 1889-1910), strażak Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie.

SOBERTIN Ignacy Wacław (1855-1940), leśnik, inspektor przedsiębiorstwa Lasy Państwowe w Częstochowie.

SOBIERAJ Ludwik (1875 - 1924), przedsiębiorca budowlany, działacz społeczny.

SOCZEK Karol (1883-1958), optyk, właściciel zakładu optycznego.

SOIŃSKI Franciszek (1905-1969), podporucznik WP, adwokat.

SOWIER Eugeniusz (1906-1961), księgarz.

STALA Bolesław Feliks (1904-1960), urzędnik samorządowy, działacz oświatowy, harcerski, badacz historii regionu częstochowskiego, bibliofil.

STANDO Piotr Franciszek (1889-1933), oficer WP, nadinspektor straży granicznej.

STANIOS Wiktor (1877-1957), działacz spółdzielczy, robotniczy, radny miasta Częstochowy.

STARCZEWSKI Stanisław Bolesław (1889-1925), oficer I Korpusu Polskiego, dowódca Obrony Narodowej w Częstochowie w 1918.

STASZEWSKI Kazimierz (1871-1940), artysta malarz i rzeźbiarz, pedagog.

STASZEWSKI (RAWICZ STASZEWSKI) Tomasz Marcin (1830-1917), właściciel ziemski, uczestnik powstania 1863-64.

STAWNICKI Wojciech (1875-1935), lekarz, działacz społeczny.

STECZKO Józef Marian (1907-1979), pedagog.

STOKOWSKI Feliks Edmund (1859-1936), aktor, reżyser.

STOSZEK Marian (1894-1968), prawnik, pedagog.

STRÓŻEWSKA Maria (1906-1979), lekarz ginekolog.

STRUSKI Janusz Tadeusz (1936-1975), ksiądz.

STYPUŁKOWSKA Maria Józefa z Pieńkowskich (1907-2000), adwokat, tłumacz.

STYPUŁKOWSKI Bolesław (1907-1999), lekarz, ordynator oddziału płucnego szpitala im. T. Chałubińskiego w Częstochowie.

SUCHECKI Eugeniusz (1908-1987), dyrektor Częst. Zakładów Graficznych, działacz społeczny, radny Miejskiej Rady Narodowej (MRN).

SZANIAWSKI Feliks (1849-1917), adwokat.

SZANIAWSKI (JUNOSZA-SZANIAWSKI) Paweł Miłosz (1883-1950), lekarz, działacz społeczny.

SZATKOWSKI Wincenty Józef (1858-1914), aktor, dyrektor teatru, dziennikarz, redaktor, pisarz.

SZCZAWIŃSKI Antoni (1888-1972), działacz robotniczy, kulturalny.

SZMERDT Aleksander Kazimierz (1868-1941), działacz rzemieślniczy i społeczny.

SZMIDLA Ferdynand (1885-1961), działacz niepodległościowy i socjalistyczny, urzędnik bankowy, członek Rady Miejskiej w Częstochowie.

SZOSTAK Dymitr (1922-1978), dyrektor Zakładów Materiałów Ogniotrwałych, społecznik.

SZTAJNER Marian (1921-2003), działacz niepodległościowy.

SZULKIN z Wołginów Nadzieja (1922-1983), lekarz stomatolog.

SZUNIEWICZ Antoni (1911-1987), kompozytor, organista, pedagog, działacz muzyczny, chórmistrz.

SZWAGRZYK Tadeusz (1923-1992), biskup sufragan częstochowski.

SZWAJGIER Maciej (1926-1944), podoficer ZWZ-AK.

SZWAKOPF Józef (1879-1955), właściciel Zakładu Kotlarsko-Mechanicznego Wyrobów Miedzianych i Żelaznych, działacz rzemieślniczy i społeczny.

SZYMKOWIAK Wincenty (1883-1959), inżynier architekt, działacz społeczny.


Ś

ŚCIEGIENNY JAN (1886-1964), urzędnik fabryczny, działacz Chrześcijańskiej Demokracji, członek Rady Miejskiej.

ŚLASKI Eugeniusz (1898-1967), właściciel szkoły kierowców samochodowych w Częstochowie.

ŚLĘZAK (SZLĘZAK) Ignacy (1882-1950), właściciel restauracji, działacz PPS.

ŚLIWA Stanisław Adam (1932-1995), lekarz weterynarii, działacz społeczny i samorządowy.

ŚWIĘCKI Bronisław (ok. 1858 - 1928), właściciel drukarni.


T

TABORSKI Jan (1902-1981), powstaniec śląski, żołnierz Polskiego Związku Wolności.

TALIK Waldemar Marian (1929-1990), pedagog, filolog, autor podręczników.

TAŃSKA z Płaneckich Helena, zamężna Śmietańska (1897-1976), aktorka.

TECLAFF Emil (1883-1962), inżynier włókiennik, dyrektor fabryki "Stradom" w Częstochowie.

TECLAFF Ludwik Andrzej (1918-2003), prawnik, dyplomata, naukowiec, działacz społeczny.

TOMALKA Władysław (1898-1938), proboszcz parafii św. Antoniego w Częstochowie.

TOMCZYK Ignacy (1860-1923), farmaceuta, działacz społeczny, członek Rady Miejskiej w Częstochowie.

TRAWIŃSKI Roman (1898-1971), instruktor harcerski, współorganizator oddziału częstochowskiego Związku Oficerów Rezerwy, oficer Narodowej Organizacji Wojskowej i NSZ.

TRAWIŃSKI Roman Teofil (1866-1944), krawiec, właściciel sklepów z ubiorami, działacz rzemieślniczy.

TRZCIANKA Jan Marek (1930-1983), lekarz.

TUMIŁOWICZ Henryk (1920-1943),podchorąży Narodowej Organizacji Wojskowej.

TYSZECKA z Troszyńskich Zofia Antonina (1874-1948), nauczycielka, działaczka oświatowa, członek rady Miejskiej w Częstochowie.

TYSZECKI (ŁADA-TYSZECKI) Roman (1874-1929), inżynier elektryk.


U

ULJAŃSKI Ignacy (1883-1964), działacz robotniczy, członek Rady Miejskiej w Częstochowie.

ULJAŃSKI Walenty (ok. 1875-1941), działacz spółdzielczy, związkowy, sportowy, członek Rady Miejskiej w Częstochowie.
V

VALENTIN dŐHAUTERIVE Elżbieta (Eliza) (ok. 1841-1917), pedagog, uczestniczka powstania 1863-64, działaczka patriotyczna i dobroczynna.


W

WABERSKI Konstanty (1845-1907), proboszcz par. św. Zygmunta.

WACHELKO Tadeusz (1916-1999), nauczyciel akademicki, naukowiec.

WAJZNER Zdzisław Mateusz (1925-1994), ksiądz, działacz niepodległościowy.

WALASZCZYK Jan Mirosław (1926-2001), żołnierz Szarych Szeregów i ZWZ-AK, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Częstochowskiego.

WALICKI Jan (1920-1986), ksiądz, notariusz Kurii Diecezjalnej, redaktor, oficjał Sądu Biskupiego.

WASIK Maciej (1883-1945), działacz spółdzielczy.

WATAŁA Edward (1909-1990), działacz niepodległościowy.

WATAŁA Feliks (... - 1941?), żołnierz Legionów Polskich.

WĄSEK Kazimiera (1902-1944), działaczka robotnicza, niepodległościowa.

WIERCIEŃSKI Jan (ok. 1852-1918), nauczyciel.

WIĘCKOWSKI Tadeusz (1916-1969), działacz niepodległościowy, lotnik, twórca lotnictwa sanitarnego w Polsce.

WIĘCKOWSKI Zdzisław (1918-2002(?)), oficer ZWZ-AK.

WIĘCŁAWSKI Józef Władysław (1865-1933), rzemieślnik, działacz samorządu rzemieślniczego, członek Rady Miejskiej, ławnik magistratu miasta Częstochowy.

WIGURSKA (WIGURSKA-FOLFASIŃSKA) Zofia (1880-1945), pedagog, właścicielka szkoły.

WIGURSKI Marek Marceli (1850-1918), pedagog, działacz oświatowy.

WILKOSZEWSKI Franciszek Dionizy (1875-1941), właściciel drukarni i księgarni, redaktor, publicysta, działacz samorządowy i społeczny.

WINKLER Zbigniew (1922-1982), działacz spółdzielczy.

WINTER Stanisław Edward (1902-1973), lekarz, działacz społeczny.

WISZNIEWSKI (WIŚNIEWSKI) Tadeusz Marian (1897-1951), lekarz, oficer WP, działacz niepodległościowy, społecznik.

WIŚNIEWSKI Józef Ignacy (1891-1937), żołnierz Legionów Polskich, major WP, inspektor Straży Granicznej.

WITEK Zenon (1926-1969), inżynier górnik, dyrektor Zakł. Górniczo-Hutniczych "Sabinów" w Częstochowie.

WITESZCZAK Feliks (ok. 1868-1939), muzyk, pedagog.

WNOROWSKI Piotr (1836-1902), prezydent miasta Częstochowy.

WOJTALA Czesław (1922-1976), pracownik szkolnictwa, prezes oddziału ZNP.

WOLAŃSKI Maciej (1839-1917), naczelnik Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie.

WOLBERG Aleksander Adam (1869-1946), przemysłowiec, działacz społeczny.

WOLFKE Karol Henryk Juliusz (1854-1932), inżynier, nauczyciel, dyrektor gimnazjum, działacz społeczny i dobroczynny.

WOLKENBERG Karol (1895-1940), kapitan administracji WP.

WOLSKA z Kasprzyków Barbara (1941-2003), pedagog, nauczycielka wychowania fizycznego, pracownik Szkolnego Związku Sportowego, społecznik.

WOŁOWSKI Ryszard Teofil Stanisław (1861-1925), lekarz powiatu częstochowskiego.

WOPALEŃSKI Karol (1871-1940), skrzypek, dyrygent orkiestr symfonicznych i chórów, pedagog.

WOSZCZYNA Aleksander (1886-1939), działacz niepodległościowy.

WOŹNICKA Aurelia (l. 62 - 1979), żołnierz ZWZ-AK, chemik.

WÓDKIEWICZ ze Stachurskich Jadwiga (1912-1958), nauczycielka, archiwistka.

WÓJCICKI Józef (1912-1994), nauczyciel, autor prac popularno-naukowych, działacz społeczny.

WRÓBLEWSKA z Majewskich Eufemia Franciszka (1848-1936), działaczka oświatowa i charytatywna.

WÓJCIK Janusz (1938-1993), działacz solidarnościowy, wicewojewoda częstochowski.

WRÓBLEWSKI Bolesław (1867-1951), ksiądz, działacz społeczny i patriotyczny.

WRÓBLEWSKI Jan Kanty (1871-1939), pedagog, dyrektor szkoły, członek Rady Miejskiej, działacz społeczny, harcerski, krajoznawca.

WYLĘŻAŁEK Zbigniew Jerzy (1922-2003), introligator, działacz samorządu rzemiosła.

WYSOCKI Henryk (1923-1982), lekarz, działacz społeczny.

WYŻYKOWSKI Józef (1902-1990), działacz harcerski, komendant obwodu częstochowskiego Szarych Szeregów.
Z

ZABOCHNICKI Julian (1890-1966), członek Organizacji Bojowej PPS, żołnierz I Korpusu Polskiego Dowbora Muśnickiego, oficer ZWZ-AK, powstaniec warszawski.

zob. np. Orły Ziemi Częstochowskiej oraz Łęski, ZHP

ZABOCHNICKI Zenon Zbigniew (1925-1944), żołnierz Kedywu AK.

ZABOROWSKI Mieczysław (1906-1976), oficer WP, ekonomista.

ZAGÓRSKI Henryk Włodzimierz (1903-1918), harcerz, członek Obrony Narodowej.

ZAGÓRSKI Józef (1875-1956), działacz polityczny i samorządowy, poseł do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej.

ZAJDA Karol (1895-1948), przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej (MRN), działacz niepodległościowy, robotniczy i społeczny.

ZAKRZEWSKI Jan (1868-1923), lekarz.

ZAREMBSKI Marian Jerzy (1860-1918), artysta malarz, pedagog.

ZATOŃ Zygmunt (1919-2003), żołnierz AK.

ZAWADZKI Rajmund (1881-1950), adwokat, członek Rady Miejskiej w Częstochowie, działacz społeczny.

ZBIERSKI Dominik Jerzy (1890-1940), działacz niepodległościowy, pedagog, radny miasta Częstochowy, senator RP.

ZBOIŃSKI Antoni Stefan (1866-1934), ławnik magistratu m. Częstochowa, dyrektor Szkoły Handlowej Stow. Kupców Polskich.

ZBOROWSKI Mieczysław (ok. 1851-1921), członek dyrekcji Towarzystwa Kredytowego miasta Częstochowy, działacz społeczny.

ZEGADŁO Jan (1899-1970), nauczyciel, dyrektor Liceum Wychowawczyń Przedszkoli w Częstochowie, działacz społeczny.

ZIEMSKI Władysław (1842-1893), uczestnik powstania 1863-64, urzędnik kolejowy.

ZIMOROWICZ (do 1934 ZAJĄC) Stanisław (1892-1971), ksiądz, prefekt szkół średnich, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Częstochowie, redaktor.

ZNAMIEROWSKI Antoni (1895-1977), inżynier elektryk.

ZNAMIEROWSKI Bolesław Józef (1901-1984), inżynier architekt, nauczyciel akademicki.

ZWOLIŃSKI Franciszek (1904-1995), przodownik policji państwowej.
Ż

ŻELAZNOWSKI Józef (1889-1938), ksiądz kapelan, major WP.

ŻUBROWSKI Wacław (1900-1940), działacz niepodległościowy, oficer WP.

ŻYWOMIRSKI (wcześniej ŻABA) Antoni Marcin (1914-1965), prawnik.


Lista osób, nad biogramami których prace są utrudnione ze względu na niewystarczającą ilość informacji.

ANTCZAK Władysław, oficer WP.

ARCIMIONEK Joachim, oficer WP, prawnik.

BARTOSZEWSKI Jan, dyrektor Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej w Częstochowie.

BIELAS Jan, powstaniec śląski, żołnierz ZWZ-AK.

CEKIERA Marian, oficer WP.

CZERWIK Leon, działacz spółdzielczy.

CZERWIŃSKI Jan, kompozytor.

DONAJSKI Władysław, działacz sportowy.

DREWS Zygmunt, inż. agronom, oficer ZWZ-AK.

DUŻYŃSKI Teodor, działacz rzemieślniczy i społeczny.

GĄDZIO Stefan, oficer WP i ZWZ-AK.

GREC Stanisław, żołnierz Legionów Polskich, czł. ZWZ-AK.

HARDT Stanisław, oficer WP i Batalionów Chłopskich.

JANKOWSKI Franciszek, działacz kupiecki.

JĘDRZEJCZYK Kazimierz, dziennikarz, literat.

JĘDRZEJCZYK Klemens, powstaniec śląski, oficer ZWZ-AK.

KNAUER Kazimierz, inżynier hydraulik, dyrektor wodociągów w Częstochowie.

KOSIŃSKI Grzegorz, prawnik.

KUBLICKI Władysław, lotnik, żołnierz ZWZ-AK.

MARESZ Wiktor, lekarz, płk WP.

NOWAK Marian, działacz harcerski, oficer ZWZ-AK.

RADWAŃSKI Władysław, żołnierz ZWZ-AK, uczestnik powstania warszawskiego.

ROZMANIT Tadeusz, oficer WP.

SAPOTA Mieczysław, żołnierz NSZ i AK.

SERDAK Zdzisław, muzyk.

SOWAŁA Ignacy, działacz sportowy.

STANEK Lucjan, płk, dowódca 33 p. strzelców kurpiowskich.

STEPHAN Henryk, nadleśniczy, oficer ZWZ-AK.

SZANIAWSKI Andrzej, naukowiec, nauczyciel akademicki.

SZCZERBA Zofia, artysta malarz.

TKACZUK Józef, oficer WP.

TOBIAŃSKI Jerzy, przedsiębiorca, radny.

TRAJDOS Tadeusz, działacz niepodległościowy, nauczyciel akademicki.

WOŹNIAKOWSKI Tadeusz, dyr. fabryki wózków.

ZAJĄCZKOWSKI Alfred, działacz niepodległościowy.

ZALEWSKI Julian, oficer WP.

ZARZECKI Eugeniusz, działacz społeczny i Tow. Gimn. "Sokół".ZEGADŁO Wiesław, lekarz, żołnierz ZWZ-AK.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка