Choroby zeleniny
старонка6/7
Дата канвертавання24.04.2016
Памер262.9 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Bakterióza sazeček chmele


hnědnutí dřeně sazeček; očka neraší; vyrostlé výhony vadnou a usychají
Mykosy

Peronospora chmele – Peronoplasmopara humuli

žlutozelené skvrny, na spodní straně listů šedofialový povlak plísněPadlí chmelové Sphaerotheca humuli

bílé skvrny na svrchní straně listůVadnutí chmele Fusarium spp. nebo Verticillium albo-atrum

Tabák
VirosyMozaika tabáku – tobacco mosaic virus TMV

světle a tmavě zelené skvrny na listech, na mladých listech na tmavých místech puchýřky, kadeřavost; přenos šťávou napadených rostlinKroužkovitost tabáku – tobacco ring spot

chlorotické až nekrotické kroužky na listech; přenos šťávou a půdouNekróza tabáku – tobacco necrosis

na listech nekrotické pásy podél žilnatiny; mladé rostliny mohou odumírat, u dospělých odumírají nebo opadávají spodní listy; přenos šťávou a půdou


Bakteriosy

Bakteriální hnědá skvrnitost tabákových listů - Pseudomonas tabaci

na listech koncentrické hnědé skvrny, postupně splývají a rozšiřují se na celý list, který zasychá


Mykosy

Padání klíčních rostlin Pythium aphanidermatum, Phytophtora parasitica

na kořenovém krčku hnědé až černé skvrny, pletivo hnije, u Pythia se v něm tvoří oospory; u fytoftory navíc hnijí i kořenyPlíseň tabáku – Peronospora tabacina

žluté skvrny na listech, na spodní straně šedobílý povlak plísně; pletivo nekrotizuje, hnědne a zasycháPadlí tabákové – Erysiphe cichoracearum

bílý moučnatý povlak na listech


CHOROBY OVOCNÝCH DŘEVIN (JÁDROVINY, PECKOVINY, SKOŘÁPKOVINY)


Fyziologické poruchy

Poškození mrazem – mrazové praskliny na kmenech a větvích, žloutnutí listů (chloróza z chladu), mrazová kadeřavost nebo zbělení listů, deformace plodů, hnědnutí květů (květních pupenů)
Jádroviny
Jabloň (Malus domestica), Hrušeň (Pirus communis), Kdouloň (Cydonia oblonga), Mišpule (Mespilus germanica), Jeřáb (Sorbus aucuparia)
1) Choroby skládkového ovoce
Fyziologické poruchy – způsobené poruchami látkové výměny, souvisí s poruchami výživy a s počasím

Jonathanová (lenticelová) skvrnitost


během dozrávání na plodech kolem lenticel okrouhlé hnědočerné skvrny, postižena bývá jen slupka; vznik při nedostatku Ca + nevhodném poměru Ca a K, při nadbytku N; hlavně trpí odrůda Jonathan

Fyziologická skvrnitost (pihovitost)

propadlé tmavší skvrny na slupce, pod nimi ostrůvky zhnědlé dužniny, které mají nepříjemně hořkou chuť; důsledek nedostatku Ca v plodech (nevyrovnaná výživa – nadbytek N a K)Skládkové hnědnutí slupky = scald

během skladování slupka hnědne, dužnina není poškozena; nejvíc předčasně sklizené, pozdě uskladněné amenší nevyzrálé plody; způsobeno nahromaděním aromatických produktů metabolismu; hlavně trpí odrůdy Idared, OntarioHnědnutí dužniny

hnědé skvrny na slupce i v dužnině, hlavně kolem jádřince, nepříjemná chuť; při nedostatku Ca a Mg a nadbytku N a K; více trpí Ontario, JonathanSklovitost

od jádřince vodnatě sklovitá pletiva, pak hnědnou; vznik v důsledku proniknutí vody do mezibuněčných prostor – při rychlém nárůstu plodů v důsledku vydatných dešťů po období sucha; Ontario, Jonathan, StarkrimsonFyziologická rzivost slupky
Infekční choroby skladovaného ovoce

Gloeosporium album, G. fructigenum

po uskladnění na povrchu jablek proláklé hnědé skvrny, hořká chuť dužniny, infekce plodů v létě konidiemi přes lenticely a poraněníPenicillium - zelená hniloba

hnědé skvrny se zeleným popraškem konidií, vodnatá měkká pletiva, hnilobaMonilia fructigena

černé zbarvení plodů a kožovitá konzistenceJádřincové hniloby - Fusarium, Alternaria, Penicillium

hniloba plodů od jádřinceTrichotecium roseum

hniloba jádřince, na slupce růžová ohniska hniloby, pletiva hnědnou a mají hořkou chuť


2) Choroby ovoce venku
Virosy, Fytoplasmosy

přenos vegetativním množením (roub, očko, vegetativní podnož) a škůdci, ochrana - boj proti vektorům


Jabloň (Malus domestica)

Mozaika jabloně - Apple mosaic virus

na listech ostře ohraničené žluté až bílé skvrny, kroužky, kresby, které mohou nekrotizovat; i na slivoni, meruňce, broskvoni, třešni, višniChlorotické skvrnitost jabloně - Apple chlorotic leaf spot virus

trvale latentní onemocnění jabloně většinou bez příznaků; výjimečně rzivost slupky, i deformace listů; napadá jabloň, hrušeň, slivoň, meruňku, broskvoň, třešeň, višeňGumovitost jabloně - Apple rubbery wood

ohýbání jednoletých výhonů (letorostů), příčinou nedostatečná lignifikace dřevních částí, větve jsou v horní části zeslabené; i hrušeň, třešeň, višeňŽlábkovitost kmene jabloně – Apple stem growing

latentní virus; žlábky na bázi kmene, zduření kmene a nekrózy v místě srůstu roubu s podnožíProliferace jabloně - Apple witches broom

zvětšení palistů až na tvar normálních listů; metlovitost – prorůstání spících pupenů (boční výhony pak svírají ostrý úhel); nadměrné větvení kořenů; plody jsou malé s dlouhými stopkami; někdy stromy znovu vykvetou na podzim; fytoplazmóza, přenos roubem, kokoticí, křísyZploštělost větví jabloně (plastomanie) - Apple flet limb

na zploštělých větvích a kmenech podlouhlé rýhy a propadliny, kambium odumírá, kůra větví se odlupuje a vznikají otevřené rány; fytoplazmózaMaloplodost jabloně Apple chat fruit

plody zůstávají zelené, nebo skvrny; karanténní fytoplazmóza; přenos roubemDrsnost slupky jablek – Apple rough skin

na plodech strupy; přenos roubem


Hruška (Pirus communis)

Kaménkovitost hrušek - Pear stony pit

tmavozelené skvrny, kroužky na plodech, deformace plodů, v dužnině shluky sklerenchymatických buněkChlorotická skvrnitost jabloně - Apple chlorotic leaf spot virus - viz výše

Puchýřovitá rakovina hrušně Pear blister cancer

na kůře puchýře, pak praskání a odlupování kůry; odumírání větévekChřadnutí hrušně - Pear decline

náhlé zvadnutí a odumření stromu, nebo pomalé chřadnutí – postupné svinování listů, růst potlačen; fytoplazmóza, přenos rouby, semenem, meramiŽloutnutí žilek hrušně a červená strakatost – Pear vein yellows and red mottle
Bakteriosy

Bakteriální boulovitost kořenů - Agrobacterium tumefaciens

nádory kořenů jabloní, hrušní a dalších ovocných stromů; mladým stromkům nádor odčerpává živinyBakteriální spála jádrovin/růžovitých - Erwinia amylovora

na květech, listech, větvích, letorostech, kořenech, plodech - vodnaté, zvětšující se skvrny, hnědnou až černají, vadnutí a zasychání postižených částí, které zůstávají v korunách stromů a vypadají jako popálené; napadené letorosty se hákovitě ohýbají; napadené ovoce černá, mumifikuje; zavlhka na postižených částech kapičky bakteriálního exudátu – šíření; karanténní choroba


Mykosy

Moniliová hniloba - Sclerotinia fructigena, konid. stad. Monilia fructigena

infekce plodů při poranění (kroupy, škůdci); na plodech hnědé skvrny, dužnina hnědne a celý plod hnije; na povrchu bíložluté kupky konidií v koncentrických kruzích; mumifikace plodů; ve skládkách způsobuje černou hnilobuPadlí jabloňové - Podosphaera leucotricha, konid. stad. Oidium farinosum

bílé moučnaté povlaky na všech zelených částech – rašící pupeny a listy, letorosty, květy a mladé plody; při napadení hned při rašení - listy zakrňují, svinují se, hnědnou a předčasně usychají, napadená poupata a květy jsou menší s bílozelenými korunními plátky, malé přírůstky dřeva, plodnost klesá; houba přezinuje myceliem mezi šupinami pupenůStrupovitost jabloně - Venturia inaequalis, konid. stad. Fusicladium dendriticum

na listech sazovité skvrny, pak nekrotizace a opad; na plodech šedočerné zkorkovatělé skvrny, dochází k deformacím a praskání plodů - vstupní brána pro další patogeny; méně napadá větvičky; houba přezimuje ve spadaných listech formou pseudoperiteciíStrupovitost hrušně - Venturia pirina, konid. stad. Fusicladium pirinum

na listech (hlavně na spodní straně) a na plodech sazovité hnědočerné až šedočerné skvrny, u plodů deformace a praskání a následná hniloba; napadá často i větvičky (hluboce rozeklaná kůra – odchlipuje se); přezimuje ve spadaných listech formou pseudoperitecií a myceliem na napadených větévkáchRez hrušňová - Gymnosporangium sabinae

dvoubytná rez, primární hostitel Juniperus sabina - teleutospory na větvích (žlutohnědé sloupce), aecidiové stadium na hrušni – oranžové skvrny na listechNektriová rakovina - Nectria galligena, konid. stad. Cylindrocarpon mali

postihuje hlavně jabloně, napadá hlavně starší stromy, průnik poraněním; způsobuje:

a) otevřenou rakovinu - uprostřed nádoru obnažené dřevo, b) uzavřenou rakovinu - boulovité nádory na větvích: strom nádor uzavře nadměrnou tvorbou kalusu, ale houba v něm vegetuje dál a nádor roste; na jaře na větvích žlutá sporodochia konidioforů

Límcová choroba jabloní – Phytophtora cactorum

způsobuje nekrózu jabloňových kmenů; na kůře hnědá propadlá místa, v místě napadení puchýře a trhliny, ze kterých vyrůstá nažloutlý kalus, postupně nekróza celého obvodu napadené části kmeneSeptorióza (bílá skvrnitost listů) hrušní - Septoria piricola, konid. stad. Mycosphaerella sentina

okrouhlé skvrny se světlešedým středem a hnědým okrajem, uprostřed skvrn černé pyknidy, silně napadené listy předčasně opadávají, vřeckaté stadium vzniká ve spadaných listech během zimyCytosporové odumírání jabloně - Valsa malicola

plošné nekrózy, rakovinné rány a odumírání větévek; na kmenech a silnějších větvích hnědofialové nekrózy, na poškozených částech černé pyknidy a později stromata a v nich perithecia; příležitostný parazit - napadá oslabené a poraněné stromy


Peckoviny
Třešeň (Cerasus avium), Višeň (Cerasus vulgaris), Švestka (Prunus domestica), Renkloda (Prunus insititiae), Meruňka (Armeniaca vulgaris), Broskvoň (Persica vulgaris), Nektarinka (Persica vulgaris laevis), Mandloň (Amygdalus communis)
Virosy

Šarka švestek - Plum pox virus

na listech, plodech, peckách ornamentální kresby, skvrny, kroužky, proužky; na plodech se kresby, skvrny nebo proužky postupně propadávají – vzniká neštovičný povrch plodů, dužnina v místě skvrn červenohnědá pevně drží na pecce, postižené plody předčasně opadávají, mají méně cukru; slivoň, meruňka, broskvoň; přenos veget. množením, mšicemiNekrotická kroužkovitost - Prunus necrotic ring spot virus

na čepelích listů chlorotické ohraničené skvrny, kroužky, postižená pletiva postupně nekrotizují a vypadávají, na spodní straně listů někdy enace; napadá třešeň, višeň, broskvoň, meruňku, slivoň


Chlorotická kroužkovitost třešně – Cherry chlorotic ringspot

příznaky (žlutá mozaika, žlutá strakatost, kroužkovitost) se často vůbec netvoří; způsobená virem zakrslosti švestek; přenos šťávou, semeny, pylem

Svinutka třešně – Cherry leafroll


častá na černém bezu a ptačím zobu, na třešních a višních často latentní; špatně raší, málo kvetou; listy se růžicovitě shlukují a svinují okraji nahoru; přenos šťávou, semeny, háďátky

Žloutenka višně – Sour cherry yellows

žluté skvrny, způsobená virem zakrslosti švestky nebo směsnou infekcí s virem nekrotické kroužkovitosti slivoněZakrslost švestky - Prune dwarf virus

na listech skvrny, kroužky, kresby; postupně dochází k zúžení listů (vrbolistost) a zakrslosti; přenos vegetativním množením, semeny, pylem; slivoň, třešeň, višeň, meruňka, broskvoňZhoubná rakovina třešně - Petunia asteroid mosaic virus

na letorostech nekrózy, odumírají, v místech odumírání rakovinné nádory, odlupování kůry a silný klejotok; na listech nekróza hlavní žilky, deformace listůProužková mozaika švestky – Plum line pattern

chlorotické pásky, kroužky nebo skvrny na listechÚzkopásková pestrolistost švestky – Plum narrow striped variegation

kresby na listech, na plodech pseudoneštovice (tj. žlábky a jamky); původce – virus chlorotické skvrnitosti jabloně


Fytoplasmosy

Maloplodost třešně little cherry


karanténní choroba; napadené plody jsou malé, míň sladké, hůř vybarvené; přenos roubováním a křísy
Bakteriosy

Bakteriální rakovina švestek - Pseudomonas syringae

na větvích a kmenech propadlá tmavá nekrotická místa, rakovinné znetvoření, otevřené rány; nekrózy zasahují vodivá pletiva a části nad postiženými místy vadnou a usychají, objevuje se silný klejotok; na květních částech a zelených plodech vodnaté černající skvrny (poškození připomíná strupovitost); napadá nejčastěji švestku, broskvoň, meruňku, třešeň


Mykosy

Puchrovitost švestek - Taphrina pruni

plody jsou světlejší, abnormálně se prodlužují se (dorůstají až 2-7 cm), nakonec jsou protáhlé, mírně zakřivené, uvnitř nejsou pecky; povrch pokrytý bílým povlakem vřecek; plody (puchry) hnědnou, zasychají a opadávají; houba přezimuje myceliem ve větvích nebo blastosporami (kvasinkovité mycelium) v šupinách pupenů; rod PrunusČarověník švestky - Taphrina insititiae

tvorba čarověníků – tvořené tenkými bohatě větvenými nahloučenými větvičkami (nadměrné větvení z jednoho místa); listy zkadeřené s bílým povlakem vřecek na rubu, listy předčasně hnědnou, zasychají a opadávají; přezimuje v parenchymu lýka větviček; rod PrunusČarověník třešňový - Taphrina cerasi

tvorba čarověníků, listy jsou menší na rubu s růžovým povlakem vřecek; přezimuje myceliem ve dřevě větví; rod Cerasus


Kadeřavost listů broskvoně - Taphrina deformans

rašící listy se stáčejí a kadeřaví - tvoří se vypouklé světlezelené nebo červené puchýře, na spodní straně bílý povlak vřecek; broskvoň, mandloňPadlí broskvoňové - Sphaerotheca pannosa

bílý (později hnědý) moučnatý povlak na listech, letorostech, plodech; listy se deformují, usychají a opadávají, může docházet k deformacím a praskání plodů; broskvoň, mandloň, růžePadlí střemchové Podosphaera oxyacanthae var. tridactyla

šedobílý moučnatý povlak na listech a konci letorostů, listy žloutnou a opadávají; meruňka, broskvoň, slivoň, višeň, mandloňVadnutí broskvoně – Armillaria mellea, Verticillium albo-atrum

žloutnutí, opadávání listů, větve usychají a strom odumírá

václavky tvoří pod kůrou na bázi kmene bílé mycelium a na kůře kořenů černé rhizomorfy

u Verticillia – hnědé cévní svazky, jejich ucpání a pak vadnutíCytosporové usychání větví - Valsa cincta, Valsa leucostoma, konid. stad. Cytospora leucostoma

hlavně na meruňkách jedním z původců apoplexie; na třešních a višních spíš odumírání větviček a menších větví, na nich pyknidyApoplexie = předčasné odumírání meruněk = mrtvice

rychlý průběh – náhlé vadnutí částí nebo celých stromů, nekrózy kůry, praskliny, rakovinné rány; příčiny – celkové oslabení, teplotní výkyvy, zamokřené těžké půdy, napadení bakteriemi Xanthomonas pruni a Pseudomonas syringae, houbami Cytospora cincta, Verticillium albo-atrum, V. dahliae, Monilia laxa, Gnomonia erythrostomaStrupovitost třešně - Venturia cerasi, konid. stad. Fusicladium cerasi

napadá listy, plody, letorosty; na plodech sazovité povlaky houby, dužnina pod nimi hnědne, plody pukají, zasychají; přezimuje myceliem na povrchu letorostů a vřecky ve spadlých listech; třešeň, višeňStrupovitost meruňky - Venturia carphophila, konid. stad. Megacladosporium carpophilum

napadá plody, letorosty, listy; na plodech černé korkovité skvrny, napadená pokožka praská; přezimuje myceliem na větvích; meruňka, broskvoň, mandloňMoniliová hniloba peckovin - Sclerotinia laxa, konid. stad. Monilia laxa

infekce plodů při poranění (kroupy, škůdci) – hniloba, na povrchu kupky konidioforů, napadené plody buď opadávají nebo mumifikují a zůstávají v koruně; květy a mladé plody hnědnou a zasychají; listy a letorosty vadnou a zasychají – moniliový úžeh; na postižených místech často klejotok; hniloba plodů postihuje všechny druhy peckovin, moniliový úžeh nejčastěji višeň a meruňkuNektriové usychání větví - Nectria cinnabarina, konid. stad. Tubercularia vulgaris

polyfágní houba, průnik do dřeva poraněním, na kůře červená sporodochia s konidiemi, v zimě červená perithecia; houbová vlákna ve vodivých svazcích zpomalují pohyb vody a živin + produkuje toxiny – větve usychají a odumírajíMnohojizvec švestkový (červená skvrnitost listů švestky) - Polystigma rubrum

na listech nejdřív žlutá, později cihlově červená okrouhlá stromata, ke konci vegetace od středu černají; při silném napadení listy usychají a předčasně opadávají; přezimuje na opadaných listech, kde se vyvíjejí plodnice s vřeckyRez švestková - Transchelia pruni-spinosae

dvoubytná rez, mezihostitel aecidiální fáze sasanka pryskyřníkovitá, na švestce uredospory a teliospory; slivoň, trnka, meruňka, broskvoň.Hnědnutí listů peckovin - Gnomonia erythrostoma, konid. stad. Libertina stipata

od okrajů listů žluté skvrny, pak listy hnědnou, usychají, svinují se, ale neopadávají a zůstávají viset na stromě až do jara; třešeň, meruňkaSkvrnitost listů třešně - Blumeriella jaapii, konid. stad. Cylindrosporium padi

okrouhlé vínově červené skvrny na listech, na rubu bílorůžový povlak konidií (acervuly); skvrny splývají, nekrotizují, při silnějším napadení listy žloutnou nebo červenají a předčasně opadávají; třešeň, višeň, i slivoň, meruňka, broskvoňDírkovitost listů (suchá skvrnitost listů) - Clasterosporium carphophillum

na listech červenavé okrouhlé skvrny, napadené pletivo odumírá a vypadává, takže listy zůstávají dírkovité; plody deformované a předčasně opadávají; na letorostech - červené skvrny, které nekrotizují + klejotok, vedou k odumření pupenů nebo výhonů; všechny peckoviny

Skořápkoviny

Ořech (Juglans regia), Líska (Corylus avelana)


Fyziologické poruchy
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка