Чернігівська обласна державна адміністрація управління освіти І науки
Дата канвертавання30.04.2016
Памер120.66 Kb.

Україна


ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Шевченка, 34, м.Чернігів, 14013, тел. (046-22) 3-33-37, факс (046-2) 67-57-54, obluo@cg.ukrtel.net, код ЄДРПОУ 0214735101.02.201602-12/360
На №
від
Начальникам відділів освіти райдержадміністрацій, управлінь освіти міських рад

Щодо проведення конференції


Доводимо до вашого відома та організації відповідної роботи лист Міністерства освіти і науки України від 15.01.2016 року № 1/9-17 «Щодо проведення конференції».

Начальників відділів (управлінь) освіти просимо дану інформацію довести до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Інформацію про участь у ХVІІ Всеукраїнській конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні «Українсько-європейські ініціативи в освітньому просторі: ціннісна парадигма» просимо надати на адресу електронної пошти Управління освіти і науки облдержадміністрації (obluo@cg.ukrtel.net) не пізніше 05 лютого 2016 року.

Участь у конференції здійснюється на добровільних засадах.


Додаток: на 8 арк. в 1 прим.

Заступник начальника Управління О.Ю.Соронович


Москалець Л.В.(04622) 31311Додаток 1

до листа МОН України від 15.01.2016 № 1/9-17

ХVІІ Всеукраїнська конференція асоційованих шкіл

ЮНЕСКО в Україні

"Українсько-європейські ініціативи в освітньому просторі: ціннісна парадигма"
Програма конференції
Перший день (29 березня)

І. Урочисте відкриття конференції. Пленарне засідання. Виступи почесних гостей

ІІ. Привітання дитячого колективу «Щасливе дитинство» Дніпровського району м. Києва та творчих колективів Київського палацу дітей та юнацтва

ІІІ. Робота секцій:


Секція А

Теоретична частина

Ціннісна парадигма в освітньому просторі школи: форми, методи, технології, моделі сучасної школи та принципи «STEM Learning is Everywhere»Підсекція 1. Моделі, продуктивні ідеї, підходи та технології в умовах створення єдиного європейського освітнього простору школи, адаптованого до постійних змін у соціальному середовищі

Підсекція 2. Неформальна освіта як умова побудови педагогіки громадянського суспільства: формування самостійного незалежного мислення особистості, її готовності до прийняття й розуміння думки іншого, об’єднання для досягнення спільних цілей

Підсекція 3. Проект як засіб посилення діяльності практичної складової освітнього процесу в умовах євроінтеграції

Підсекція 4. Роль STEM-центрів у розвитку вмінь співпраці, комунікації та креативності особистості

Практична частина. Робота в підсекціях

Вироблення моделі трансформації освітньої парадигми школи в умовах євроінтеграції. Театр пантоміми «7-Я», «Я-Єсмь…»


Секція В

Теоретична частина

Діалог і взаємодія європейських та українських духовних цінностей – основоположні принципи європейської інтеграціїПідсекція 1. Духовні цінності в структурі національної свідомості: українсько-європейський дискурс

Підсекція 2. Діалог і взаємодія європейських та українських цінностей: приклад позитивної практики в освіті

Підсекція 3. Євростудії як метод і форма реалізації освітніх ініціатив для розповсюдження ідеї «Я – українець, отож я – європеєць»

Підсекція 4. Формування ціннісних орієнтацій учнів як ефективний фактор прискорення євроінтеграційних процесів: досвід неформальної освіти

Практична частина. Робота в підсекціях

Подорож лабіринтами культурознавчої квест-кімнати «Навколо світу за 40 хвилин»


Секція С

Теоретична частина

Цінність свободи як вияв національної ідентичності та право на свободу вибору в освіті: світовий досвід та українські реаліїПідсекція 1. Феномен свободи: історична трансформація та багатоаспектність розуміння свободи та свободи вибору в освіті

Підсекція 2. Національні особливості реалізації свободи вибору в освіті в країнах ЄС та в Україні

Підсекція 3. Можливості школи: свобода/право – необхідність/обов'язок (вибір між Сциллою та Харибдою для корабля освіти)

Практична частина. Робота в підсекціях

Вернісаж каліграм «Я – українець, я – європеєць»


Другий день (30 березня)

Спільне засідання секцій А, В, С

Теоретична частина

Мусульманські та християнські цивілізації: шляхи гармонізації суспільного та міждисциплінарного просторівРобота по секціях

Практична частина

Відкритий мікрофон «Дві цивілізації – два погляди на світ». Прийняття міжкультурного комунікатору


Підсумкові засідання секцій А, В, С. Звіти роботи підсекцій. Прийняття пропозицій секцій до Резолюції конференції
Пленарне засідання

Звіти роботи секцій. Ухвалення проекту Резолюції конференції. Урочисте закриття конференції. Нагородження переможців. Виступи театральних та художніх колективів м. КиєваВимоги до учасників конференції:
1) Команда складається з 1 педагога та 2 учнів. Кожна команда бере участь у роботі 2-х різних секцій. Учасник-учень готує всі теоретичні та практичні завдання своєї секції для першого дня роботи та практичні завдання для другого дня роботи. Учасник-педагог має право підготувати виступ для теоретичної роботи обраної підсекції на перший день роботи. Учасники заповнюють заявку (за зразком, що додається), вказуючи обрані секції, підсекції, орієнтовну тематику виступів та практичних завдань.

День перший (29 березня)

2) Кожна секція містить теоретичну та практичну частини. У теоретичній частині кожної секції наявні кілька підсекцій, тематика яких повинна визначати тему доповіді учасників. Для роботи в підсекції команда готує виступ та супровідну презентацію (Право виступу у підсекції має також і педагог). Під час роботи підсекцій передбачено формулювання ключових тез доповідей.

3) Для участі в практичній частині Секції А команда готує графічну модель трансформації освітньої парадигми школи в умовах євроінтеграції. Під час роботи секції передбачена дискусія та створення спільної моделі. Крім того, учасники готуються у форматі пантоміми презентувати своє місце (місце особистості) в запропонованій моделі, виокремивши сім ключових (на думку учасників) критеріїв, які б розкривали зміст гасла «7-Я, Я-Єсмь…».

4) Для участі в практичній частині Секції В команда готує колаж (паперовий варіант формату А4 + електронний слайд), сюжети якого б розкривали тематику секції («Діалог і взаємодія європейських та українських духовних цінностей – основоположні принципи європейської інтеграції») на прикладі культурних особливостей різних європейських країн та України. Подорожуючи лабіринтами культурознавчої квест-кімнати «Навколо світу за 40 хвилин», учасники повинні коротко (до 2 хв) презентувати свій колаж. Під час практичного засідання секції передбачено створення спільного колаж-панно.

5) Для участі в практичній частині Секції С команда готує каліграму (паперовий варіант формату А4 + електронний варіант малюнку). Каліграма – вид графічної поезії, що передбачає створення графічного малюнку, складеного зі слів та речень, які відображають тему поезії. Тема практичної частини «Я – українець, я – європеєць» передбачає розкриття єдності цінностей, сповідуваних європейцями та українцями, показ органічного місця України в Європі, зокрема інтеграції вітчизняної та європейської освітніх систем. Ознака каліграми – лаконічність. Зовнішня форма має бути простою, читабельною і візуально впізнаваною. Зміст лексичного наповнення – афористичний, образний, але з чіткою ідеєю, яка легка для розуміння. Для прикладу наведемо кілька каліграм (каліграми-слова і каліграми-тексти):Розроблену каліграму учасник має презентувати усно (формат презентації не обумовлюється – це може бути виступ, театралізація, художнє читання під музику тощо) із регламентом 1,5 – 2 хвилини.День другий (30 березня)

6) Для участі в практичній частині – відкритому мікрофоні «Дві цивілізації – два погляди на світ» представники кожної школи-учасниці мають розробити діалогічний виступ, у якому відобразити європейські (християнські) та східні (мусульманські) погляди на такі речі: картина світу, роль держави, місце особи в державі, економічна активність особи, права та свободи людини, духовний світ особистості. Кожен пункт має складатися із 2 речень, що констатують наявний стан речей у європейській та мусульманській цивілізаціях відповідно. Це – перша частина виступу. Друга частина виступу – тези (7 до кожного погляду) від представників європейського та мусульманського поглядів щодо стратегії і тактики побудови безконфліктних відносин між представниками обох цивілізацій. При розробці тез бажано врахувати такі події сучасності, як наплив біженців до Європи із Сирії, діяльність ІДІЛ, посилення фундаменталістських режимів у мусульманських країнах, наслідки Арабської весни з одного боку та секуляризацію Європи, посилення націоналізму і ксенофобії в країнах ЄС, ліберальне законодавство та практика у сфері сімейних відносин та вживання наркотичних речовин – з іншого.

Перша частина виступу – відкритий мікрофон – передбачає підготовлений діалог (обмін реченнями) учасників відповідно до черги шкіл за алфавітним порядком. Друга частина виступу передбачає формування комунікатору міжкультурного спілкування за набором тез, запропонованих учасниками.

Зміст діалогу команди розробляють усно і не надсилають організаторам конференції. Тези – надсилають, аби їх можна було включити до заключного комунікатору.

***

Увага! Матеріали для роботи в конференції слід подавати у такому порядку:


  1. Заявка на участь у конференції – до 10.02.2016.

  2. Стаття (виступ педагога та тези учнів для теоретичної частини у перший день конференції) – до 20.02.2016.

  3. Матеріали практичних частин першого та другого днів конференції (моделі трансформації освітньої парадигми школи – для Секції А, колажі – для Секції В, каліграми – для секції С, тези для комунікатору – для другого дня) – до 10.03.2016.

Оргкомітет не несе відповідальності за неможливість відтворення матеріалів, що не будуть надіслані вчасно, під час роботи конференції!

Матеріали надсилаються в електронному вигляді за адресою harmony_gymnasia@ukr.net (тел. (044) 544-13-46).

Додаток 2

до листа МОН від 15.01.2016 № 1/9-17

Перелік асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні
Назва закладу

Адреса

1.

Навчально-виховний комплекс “АІСТ”

21021, м. Вінниця, пр. Юності, 9

2.

Навчально-виховний комплекс № 107

49049, м. Дніпропетровськ, вул. Холмогорська, 7а

3.

Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат

49005 м. Дніпропетровськ, вул. Севастопольська, 17, корп. 4 ДДМА

4.

Слав’яногорська середня загальноосвітня школа

84130, Донецька обл., м. Слав’яногорськ,

вул. Піонерська, 375.

Гуманітарна гімназія № 23

10014, м. Житомир, вул. Лятошинського, 14

6.

Середня загальноосвітня школа № 25

10000. м. Житомир, вул. Бердичівська, 18

7.

Середня загальноосвітня школа № 19

72313, Запорізька обл., м. Мелітополь,

вул. Ломоносова 1518.

Малобілозерська обласна гімназія інтернатного типу „Дивосвіт”

71612, Запорізька обл., Василівський р-н,

с. Мала Білозерна, 95, вул.Щорса,959.

Рожнівський навчально-виховний комплекс «Гуцульщина»

імені Ф. Погребенника Національного університету "Києво-Могилянська академія"

78635, Івано-Франківська обл., Косівський р-н,

с. Рожнів, вул. Бойчука, 9


10.

Гімназія ім. Степана Олійника

07400, Київська обл., м. Бровари,

вул. Красовського, 311.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6

09100, Київська обл., м. Біла Церква,

вул. Сломчинського, 612.

Львівська українська приватна гімназія

79011, м. Львів, вул. Ярославенка, 3

13.

НВК «Школа-садок "Софія"» № 80

79084, м. Львів, вул. Героїв Крута, 27

14.

Сєвєродонецький навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа-колегіум Національного університету «Києво-Могилянська академія»

93400, Луганська обл. м. Сєверодонецьк,

вул. Гоголя, 3715.

Маріінська гімназія

65045, м. Одеса, вул. Л.Толстого, 9

16.

Середня загальноосвітня школа № 121

65020, м. Одеса, вул. Л.Толстого, 1

17.

Школа-комплекс І-ІІІ ступеня ”Інтелект”

65104, м. Одеса, вул. Корольова, 58-а

18.

Приватна спеціалізована школа І-ІІІ ступенів "Гармонія"


65122 м. Одеса,

вул. Корольова, 67


19.

Середня загальноосвітня школа № 26

36021, м. Полтава, вул. Калініна, 18

20.

Полтавський приватний навчально-виховний комплекс «Паросток»

36009. м. Полтава, вул. Опитна,56

21.

Кузнецовська гімназія

34400, Рівненська обл., м. Кузнецовськ, м-н Вараш, 37

22.

Конотопська міська гімназія

41615, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Радченків, а/я 28

23.

Охтирська гімназія

42706 Охтирка, Сумська обл. вул. Фрунзе,4

24.

Навчально-виховний комплекс

62103, Харківська обл., м. Богодухів, площа Каразіна, 14

25.

Гімназія № 2

29015, м. Хмельницький, просп. Миру, 84/2

26.

Середня загальноосвітня школа № 1 з поглибленим вивченням німецької мови

32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Польський ринок, 6

27.

Перша міська гімназія

18000, м. Черкаси, вул. Кірова, 68

28.

Спеціалізована школа І-ІІІ ступеня

№ 17


18002, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 218

29.

Природничо-математичний ліцей

20702 Черкаська обл., м, Сміла, вул. Леніна, 70

30.

Ліцей № 22

14027, м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 45-б01.01.2016База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка