Часопіс Arche, №2, 2005. С. 129-148 аналітыка уладзімер Калупаеў
старонка3/3
Дата канвертавання17.03.2016
Памер380.85 Kb.
1   2   3
-- заўв. аўт. ), Уэсьлі Клэра Мітчэла, Ірвінга Фішэра, Джона М. Кейнса; ён быў абраны чальцом шэрагу замежных навуковых таварыстваў, – Амэрыканскай навуковай асацыяцыі, Лёнданскага статыстычнага і сацыялягічнага таварыства, а таксама ўваходзіў у рэдкалегіі шэрагу замежных эканамічных часопісаў” // Г. Гловели Организационно-производственная школа (глава) // История экономических учений / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. – Москва. ИНФРА-М, 2003. – С. 460.

17 Падрабязьней пра гэта гл. Гарэцкі Р. Ахвярую сваім “я” …(Максім і Гаўрыла Гарэцкія). – Менск: Беларуская навука, 1998. (Серыя “Людзі беларускай навукі”). – С. 109--140.

18 Гарэцкі Р. Ахвярую сваім “я” …(Максім і Гаўрыла Гарэцкія). – Менск: Беларуская навука, 1998. – С. 207

19 Гарэцкі Г. Выбранае / Уклад., камент. Р. Гарэцкага; Прадмова М. Мушынскага. – Менск: Беларускі кнігазбор, 2002. – С. 15

20 Гл. Смоліч А. Сельскагаспадарчыя раёны БССР у 1927--1928 гг. Папярэдняя схема і мэтадалягічныя ўвагі – Менск, 1929. – 137 с.; Тыпы геаграфічных краявідаў Беларусі. Мн. 1925. – 11 с.

21 Гл. Т. Плятнер. Рахункавыя запісы ў сялянскіх гаспадарках. Пад. рэд. Я. Кісьлякова. Менск, 1927; Зьмены ў будове асноўных элемэнтаў сельскай гаспадаркі ў сувязі з пасялковым землеўпарадкаваньнем. 1928; А. Камінскі. Да пытаньня аб чаканым эфэкце землеўпарадкаваньня ў умовах Беларусі // Працы Гарыгорацкага Навуковага таварыства. Горкі. 1928. Т. 5. С. 218--241; С. Маргелаў. Браварная прамысловасьць і яе штандарт на тэрыторыі сучаснай Беларусі (1884--1927). Пад рэд. Г. Гарэцкага. -- Менск, 1928. 59 с.

22 Аб гэтым сьведчаць і назовы працаў: А. Смоліч. Арганізацыя сялянскай гаспадаркі ў раёнах Цэнтральнай Беларусі: паводле зьвестак бюджэтна-агранамічных дасьледаваньняў 1923 году. -- Менск, Інбелкульт, 1926. 149 с.; Я. Кісьлякоў. Тып беларускіх сялянскіх гаспадарак // Наш край. -- Менск, 1925, № 2; А. Ярашчук. Сувязь сялянскай гаспадаркі БССР з рынкам. 1926. 77 с.; Б. Бойка. Будова рыначнай часткі бюджэту сялянскай гаспадаркі // Працы Горацкага Навуковага таварыства. -- Горкі, 1927. Т. 2. С. 98--131; М. Ганчарык, М. Лайкоў. Матэрыялы абсьледаваньня тэхнікі сялянскай гаспадаркі / Пад. рэд. С. Скандракова. -- Менск: Інбелкульт. 1925.

23 Галоўныя досьледы, якія былі зробленыя на заказ наркамзему Беларусі (Н.К.З.Б.) – Я. Кісьлякоў. Пасёлкі (оптымум тэрыторыі і эфэкт землеўпарадкаваньня). -- Менск: Бел. НДІ сельскай і лясной гаспадаркі, 1928. 256 с.; М. Макараў. Спроба вывучэньня эфэктыўнасьці форм землекарыстаньня ў БССР. -- Менск, 1929. 207 с.; С. Ждановіч, А. Ярашчук. Характарыстыка сельскай гаспадаркі Беларусі на падставе даных аб чыгуначнай і вадзяной перавозцы. Пад рэд. Я. Кісьлякова. -- Менск, 1926. 97 с.; С. Ждановіч. Да пытаньня аб умовах разьвіцьця рынкавае сьвінагадоўлі ў Беларусі // Працы Бел. НДІ сельскай і лясной гаспадаркі. Т. ІХ. Вып. 4. -- Менск, 1928.

24 Гл. артыкул: Т. Плятнер. Рахункавасьць у сялянскіх гаспадарках // Сельская і лясная гаспадарка. Кн. 2. 1927. С. 63--66.

25 Гарэцкі Р. Ахвярую сваім “я” … (Максім і Гаўрыла Гарэцкія). – Менск: Беларуская навука, 1998. С. 199.

26 Гл. А. Смоліч. Эканамічнае становішча Беларусі перад вайною і рэвалюцыяй (разьдзел у нататніку “Беларусь: нарысы гісторыі, эканомікі, культурнага і рэвалюцыйнага руху”). Менск, 1924, с. 22--77; Г. Гарэцкі. Народны прыбытак Беларусі. – Менск, 1926; М. Доўнар-Запольскі. Народное хозяйство Белоруссии 1861--1914. -- Менск: Изд. Госплана БССР, 1926. 239 с.; А. Цьвікевіч. “Западно-руссизм”: Нарысы з гісторыі грамадзкай мысьлі на Беларусі ў ХІХ і пачатку ХХ ст. – 2-е выд. -- Менск: Навука і тэхніка, 1993. 352 с.; А. Луцкевіч. Эканамічная эвалюцыя і беларускі рух / Луцкевіч А. Да гісторыі беларускага руху: Выбраныя творы. Пад. рэд. А. Сідарэвіча. -- Менск: Беларускі кнігазбор, 2003. С. 66--75.

27 Войцех. Зямельная справа ў Беларусі, Наша Ніва, 1906. № 5, С. 2--3; № 6, С. 2--4; № 7, С. 2--3.

28 Мірановіч Г. Найноўшая гісторыя Беларусі. -- Беласток, 2002; Кандыбовіч С. Разгром нацыянальнага руху ў Беларусі. -- Менск: Беларускі Гістарычны Агляд, 2000. С. 26.

29 Так лічыў, у прыватнасьці, Г. Гарэцкі. Гл.: Гарэцкі Р. Ахвярую сваім “я”… (Максім і Гаўрыла Гарэцкія). -- Менск: Беларуская навука, 1998. С. 198.

30 Уласаў А. Аб гаспадарцы на хутары і на шнурох // Наша Ніва, № 6--7, 1909. С. 82--101; Тройца В. Зямельная справа // Наша Ніва, № 37, 1909. – С. 1--2.

31 Зьвесткі ўзятыя з кнігі Т. Процькі Вынішчэньне сялянства. Вёска Усходняй Беларусі пад цяжарам бальшавіцкіх рэпрэсіяў 30-х гадоў. -- Менск, 1998. – С. 51

32 Зялінскі П. Аграрная рэформа ў Заходняй Беларусі (1921--1939) // Праблемы ўз’яднання Зах. Беларусі з БССР: гісторыя і сучаснасць: Матэрыялы міжн. нав.-тэарэт. канф., 17--18 верасня 1999. -- Менск: БДУ. 2000. С. 28.

33 Шыбека З. С. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). -- Менск: Энцыклапедыкс, 2003. С. 277.

34 Нават калі у Беларусі ўсе тавары будзе вырабляць даражэй, чымся на Захадзе, усё роўна будуць такія зь іх, якія выгадней вырабляць тут. Бо выгаднасьць вызначаецца адноснымі выдаткамі на вытворчасьць тавараў не паміж краінамі, а ўнутры краіны. Напрыклад, калі бульба ў Беларусі таньнейшая адносна віна на большую ступень, чым у Францыі, то нават, калі і бульба, і віно будуць у Беларусі даражэйшыя, чым у Францыі, усё роўна Францыі выгадней у сябе вырабляць віно, а бульбу купляць у Беларусі. Інакш кажучы, асьцярогі наконт таго, што калі адчыніць мяжу для танных замежных тавараў, то ў Беларусі няма будзе чаго вырабляць, беспадстаўныя.

35 Смоліч А. Географія Беларусі / Пасьлясл. А. Ліса. – 4-е выданьне. – Менск: Беларусь, 1993. С. 159--160.

36 Адамушка У. Палітычныя рэпрэсіі 20--50-х гадоў у Беларусі. -- Менск: Беларусь, 1994. С. 9.

37 Платонаў Р. Лёсы Гісторыка-дакументальныя нарысы аб людзях і малавядомых падзеях жыцця ў Беларусі 20--30 гадоў. -- Менск: БелНДІДАС, 1999. – С. 27--40

38 Там жа, С. 36.

39 Гловели Г. Организационно-производственная школа (глава 25) // История экономических учений / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. – Москва: ИНФРА-М, 2003. – С. 455

40 Процька Т. Вынішчэньне сялянства. Вёска Усходняй Беларусі пад цяжарам бальшавіцкіх рэпрэсіяў 30-х гадоў. -- Менск, 1998. – С. 57.
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка