Biologie netopýrů V chko třeboňsko se zaměřením na netopýra parkového (Pipistrellus nathusii), netopýra Brandtova (Myotis brandtii) a netopýra vousatého
Дата канвертавання24.04.2016
Памер29.17 Kb.
Biologie netopýrů v CHKO Třeboňsko se zaměřením na netopýra parkového (Pipistrellus nathusii), netopýra Brandtova (Myotis brandtii) a netopýra vousatého (Myotis mystacinus)

Řešitel: Jana Neckářová, Adéla ChudárkováÚvod

Pozorovaná lokalita se nachází v CHKO Třeboňsko, systematický výzkum v CHKO Třeboňsko začal v 50. letech 20. století, dosud zde bylo zjištěno 16 druhů: netopýr velký (Myotis myotis), netopýr řasnatý (Myotis nattereri), netopýr vousatý (Myotis mystacinus), netopýr Brandtův (Myotis brandtii), netopýr vodní (Myotis daubentonii), netopýr pestrý (Vespertilio murinus), netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr severní (Eptesicus nilssonii), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus), netopýr parkový (Pipistrellus nathusii), netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr stromový (Nyctalus leisleri), netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr ušatý (Plecotus auritus), netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus) (Hanák et al 2006). Podrobné ekologické a etologické studie jsou, resp. byly prováděny na Pipistrellus nathusii a Myotis daubentonii (Jahelková et al 2000, Jahelková, Zieglerová, Lučan).Metodika

1. Odchyt do nárazových sítí proběhl dvakrát v květnu, dvakrát v červenci a jedenkrát začátkem srpna. U jedinců druhu Pipistrellus nathusii, Myotis brandtii bylo zaznamenáváno pohlaví, přibližné stáří, pohlavní aktivita u samců, hmotnost, délka předloktí, byl odebrán vzorek tkáně z létací blány k pozdější genetické analýze. Výzkum byl zaměřen na kolonie Pipistrellus nathusii, které se pravidelně nacházejí na Švarcenberku, v mlýnici u Chrtů, ve Veselí nad Lužnicí. Byli odchyceni samci z budek na hrázi rybníka Švarcenberk a Hliníř. Tabulka v příloze uvádí přehled odchycených jedinců, kde byly použity zkratky: m – samec, f – samice, juv. - mládě, sad. - pohlavně nedospělý, ad. - dospělý, pa – pohlavně aktivní, g – gravidní, np – nullipara, samice dosud nekojila, mp – multipara, samice již kojila, LAt – délka předloktí v mm, G - hmotnost. Ve výsledcích byly použity zkratky: N – netting (odchyt do sítě), D – detektoring, O – pozorování, odchyt do ruky. V závorkách jsou uvedeny lokality, které se nacházejí mimo hranice CHKO Třeboňsko.

2. Metodou detektoringu byla jedenkrát v květnu, jedenkrát v červenci a dvakrát v srpnu zjišťována vokalizace samců Pipistrellus nathusii na 6 km transektu a na hrázích zaznamenávána echolokační aktivita M. mystacinus/brandtii. Neníli ve výsledcích z detektoringu uvedena zkratka ss – sociální signály, jednalo se o echolokační signály. Jelikož mohlo dojít během detektoringu k detekci stejných jedinců, uvádíme ve výsledcích přibližný počet jedinců: několik – 2 - 4 ind., více – 5 a více ind. Okruh, kde byla zjišťována vokalizace samců Pipistrellus nathusii je na mapě vyznačen černě, dále je na mapě bíle vyznačeno, kde probíhal detektoring, většinou se jednalo o určitý úsek okruhu. Nahrané echolokační a sociální signály Pipistrellus nathusii a Pipistrellus pygmaeus byly porovnány s parametry signálů, které jsou uvedeny v práci Mgr. Heleny Jahelkové (Jahelková 2003), dále byl použit klíč k určování echolokačních signálů, který se nachází na webových stránkách ČESONu.
Výsledky

Netopýr Brandtův (Myotis brandtii)

Slověnice,chatová osada Dvořiště, za okenicí 11. 5. 2007 30 - 40 ex. (4 ex. odchyt - 3 fgrav., 1 fsad.) (Lučan, Jahelková)

Smržov, chatová oblast, za okenicí 11. 5. 2007 6 ex. - odchyt 1 fad.,grav., 1 fad.,np. (Lučan, Jahelková)

U Chrtů, mlýnice 11. 5. 2007 4 f, NNetopýr vousatý (Myotis mystacinus)či netopýr Brandtův (Myotis brandtii)

(Albeř, rekreační středisko Univerzity Karlovy, za okenicí 10. 6. 2007 1 ex., O)

Bolešické polesí, okraj lesa, cesta 12. 5. 2007 1 ex., D

Hliníř, hráz rybníka 12. 7. 2007 1 ex., D

Ponědrážka, 1. 8. 2007 1 ex., D

Rozcestí (Ponědrážka – Hliníř – Ruda) poblíž Hliníře u Bolešického polesí 12. 5. 2007 1 ex., D

Švarcenberk, hráz rybníka 1. 8. 2007 1 ex., D

U Chrtů, mlýnice: 12. 5. 2007 1 ex., 12. 7. 2007 1 ex., 30. 7. 2007 1 ex., 1. 8. 2007 1 ex., D; stará mlýnice, půda, mezi taškami a latěmi 2 ex., ONetopýr vodní (Myotis daubentonii)

(Albeř, rybník Osika kolem 13. 6. 2007 2 ex., O)

Hliníř, hráz rybníka: 11. 5. 2007 1 ex., 12. 5. 2007 několik ex., 30. 7. 2007 1 ex., 31. 7. 2007 2 ex., 1. 8. 2007 1 ex., D

Ponědrážka, Ponědrážkovský rybník, 1. 8. 2007 1 ex., D

Ruda, 10. 5. 2007 1 ex., D; Zlatá stoka 2 f, N

Švarcenberk, hráz rybníka: 13. 7. 2007 několik ex., 14. 7. 2007 1 ex., 1. 8. 2007 několik ex., D; 14. 7. 2007 1 fjuv., 1 fad., 1 mad., 2. 8. 2007 1 m, N

U Chrtů, mlýnice: 12. 5. 2007 1 ex., 12. 7. 2007 1 ex., D

Netopýr večerní (Eptesicus serotinus)

(Klášter II, u silnice kolem 14. 6. 2007 1 ex., uhynulý)

Švarcenberk, hráz rybníka 1. 8. 2007 1 ex., D

U Chrtů, u zahrady 31. 7. 20071 ex., DNetopýr rezavý (Nyctalus noctula)

Bolešické polesí, začátek lesa 12. 5. 2007 1 ex., D

Hliníř: hráz rybníka: 12. 5. 2007 několik ex., 30. 7. 2007 několik ex., 1 ex. ss, 31. 7. 2007 1 ex., mýtina u Hliníře 12. 5. 2007 2 ex., 1. 8. 2007 cesta od Hliníře k rozcestí 1 ex. ss, D; Hliníř, hráz, 30. 7. 2007 2 fjuv., 3 mjuv., N

Punčoška, rybník 1. 8. 2007 1 ex. ss, D

Rozcestí (Ponědrážka – Hliníř – Ruda) poblíž Hliníře 12. 5. 2007 1 ex., pozorování, 1. 8. 2007 1 ex., D

Ruda 10. 5. 2007 1 ex., D

Švarcenberk, rybník: chatka 1. 8. 2007 1 ex., hráz:14. 7. 2007 1 ex., 1. 8. 2007 1 ex., D; hráz, 14. 7. 2007 4 ex. - 2 m, 1 f, 1 ? sex, 15. 7. 2007 2 ex., N

U Chrtů, mlýnice 12. 5. 2007 několik ex., 1 ex.ss, 12. 7. 2007 1 ex. ss, 1 ex., 30. 7. 2007 několik ex., DNetopýr stromový (Nyctalus leisleri)

Hliníř, hráz rybníka 12. 5. 2007 1 ex., D

Ponědrážka, Ponědrážkovský rybník 13. 7. 2007 1 ex., D
Netopýr parkový (Pipistrellus nathusii)

Hliníř, rybník, hráz: 10. 5. 2007 1 ex. ss, 11. 5. 2007 1 ex. ss, 12. 5. 2007 1 ex., 1 ex. ss, 12. 7. 2007 1 ex., 13. 7. 2007 1 ex. ss, 30. 7. 2007 1 ex. ss, 31. 7. 2007 2 ex. ss, 1. 8. 2007 1 ex. ss, 20. 8. 2007 2 ex. ss, D; budka, 14. 7. 2007 1 mad. O (Jahelková)

Ponědrážka 10. 5. 2007 1 ex. ss,1. 8. 2007 1 ex., 20. 8. 2007 3 ex. ss, D

Ruda 20. 8. 2007 1 ex. ss

Švarcenberk, rybník: chatka 10. 5. 2007 1 ex. ss, 13. 7. 2007 1 ex. ss, 20. 8. 2007 1 ex. ss, hráz 10. 5. 2007 2 ex., 13. 7. 2007 1 ex. ss, 1. 8. 2007 2 ex., 1. 8. 2007 1 ex. ss, 2. 8. 2007 1 ex. ss, 20. 8. 2007 4 ex. ss, D; Švarcenberk, chata, štít, 11. 5. 2007 4 fad., O (Horáček, Jahelková), hráz, 14. 7. 2007 1 fjuv., 2. 8. 2007 1 fad., N; hráz, budka: 13. 7. 2007 1 mad., O (Jahelková), 1. 8. 2007 4 ex. - 1 mad., 1 fad., 1 fjuv., 1. 8. 2007 jiná budka na hrázi 1 mad.,O

U Chrtů, mlýnice: 12. 5. 2007 několik ex., 12. 7. 2007 1 ex., 30. 7. 2007 několik ex., 31. 7. 2007 1 ex. ss, 1 ex., 1. 8. 2007 1 ex. ss, D; nová mlýnice, štít 13. 7. 2007 51 ex., N, K (Jahelková, Lučan)

Veselí nad Lužnicí, vilka pana Charváta 14. 7. 2007 3 ex. z nichž 1 mjuv., O

Zlatá stoka (mezi rozcestím Ponědrážka – Hliníř a Rudou) 10. 5. 2007 1 ex., 12. 5. 2007 1 ex., stará vrba 1. 8. 2007 1 ex. ss, DNetopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus)

Hliníř, rybník, hráz: 30. 7. 2007 1 ex. ss, 31. 7. 2007 1 ex. ss, D

Ponědrážka, Ponědrážkovský rybník 1. 8. 2007 1 ex. ss, D

Punčoška, poblíž rybníka 1. 8. 2007 1 ex. ss, D

Švarcenberk, hráz rybníka: 1. 8. 2007 1 ex., chata 1 ex., D; 11. 5. 2007 1 fad., N (Lučan, Jahelková), 14. 7. 2007 1 fad., N

U Chrtů, mlýnice:12. 7. 2007 více ex., 30. 7. 2007 1 ex., D; nová mlýnice, štít 13. 7. 2007 13 f, 8 m, N, K (Jahelková, Lučan)Netopýr parkový (Pipistrellus nathusii)/ netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus)

Švarcenberk, hráz rybníka 14. 7. 1 fjuv., 1 mjuv., NPipistrellus spp.

U Chrtů, nová mlýnice: 12. 7. 2007 68 ex. výlet, O, D, 13. 7. 2007 21 ex. ulétlo

Veselí nad Lužnicí, vilka pana Charváta 14. 7. 2007 2 ex. ulétli

Netopýr ušatý (Plecotus auritus)/ netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus)

Bolešické polesí, mýtina 12. 5. 2007 1 ex., DPozitivní kontroly bez určení druhu

Nový posed u lesa poblíž Rudy za posedem (se zeleným kobercem) 1. 8. 2007 1 netopýr, malý druh, ulétlNegativní kontroly

Posed u Rudy (se zeleným kobercem): 11., 12. 5. 2007

Hliníř, hráz, budky 31. 7. 2007

U Chrtů, stará mlýnice 31. 7. 2007


Diskuse

Zjistili jsme výskyt 9 druhů netopýrů. Nejčastěji byl zjištěn Pipistrellus nathusii, P. pygmaeus a Nyctalus noctula. Do určité míry mohou být výsledky zkresleny, jelikož jsme se zaměřili na rod Pipistrellus. Odchytili jsme 10 jedinců Myotis brandtii, 4 jedince M. daubentonii, 65 jedinců Pipistrellus nathusii, 23 jedinců P. pygmaeus. U dvou odchycených juvenilních jedinců se domníváme, že se jednalo o druh P. nathusii, avšak velikostí se podobají P. pygmaeus. K odchytu kolonie P. nathusii a P. pygmaeus došlo pouze v nové mlýnici U Chrtů – 21 jedinců P. pygmaeus, 51 jedinců P. nathusii. K odchytu 4 jedinců P. nathusii ve štítu chatky na Švarcenberku došlo v květnu, poté se zřejmě kolonie přesunula na bezpečnější místo. Ve Veselí nad Lužnicí za okenicemi vilky pana Charváta byli v červenci zjištěni 3 jedinci P. nathusii, další dva jedinci pravděpodobně téhož druhu ulétli, byl pozorován odchycený jedinec, který se po návratu za okenici přemístil za plech u komína v blízkém sousedství. Odchycení jedinci Nyctalus noctula nebyli váženi, ani měřeni. Celkem byl odchycen N. noctula 9 krát, avšak mohlo dojít k opakovanému odchytu některých jedinců. U kolonie 30 – 40 jedinců ve Slověnicích, kde byli odchyceni 4 jedinci M. brandtii nelze vyloučit, že se jednalo o smíšenou kolonii s jiným druhem. Kolonie M. brandtii nebyla pozorována ve staré mlýnici U Chrtů, avšak byl zde nalezen čerstvý trus, který nepatřil rodu Pipistrellus, který zde byl dříve rovněž pozorován. Z toho lze usuzovat, že se zde v menším počtu zřejmě M. brandtii vyskytuje. M. brandtii zde upřednostňoval úkryt ve starých šatech, avšak po letošní zimě zde zůstalo velké množství štěnic.

Na 6 km okruhu byla zjišťována vokalizační aktivita samců P. nathusii, 10. 5. byli detekováni 3 samci, 13. 7. 3 samci, 1. 8. 7 samců, 20. 8. bylo zjištěno 11 samců.

Poděkování

Děkujeme Ministerstvu životního prostředí za finanční podporu. Za pomoc při získávání dat děkujeme Mgr. Heleně Jahelkové a Mgr. Radku Lučanovi. Za zapůjčení ultrazvukového detektoru děkujeme Pavlu Hulvovi Ph.D.

LiteraturaHanák V., Jahelková H., Lučan R. K., 2006: Netopýři (Chiroptera) CHKO Třeboňsko. Vespertilio 9 – 10: 87 – 125

Jahelková H., Lučan R. & Hanák V., 2000: Nové údaje o netopýru parkovém (Pipistrellus nathusii) v jižních Čechách. Lynx 31: 41 - 51

Jahelková H., 2003: Přehled a srovnání echolokačních a sociálních signálů čtyř evropských druhů rodu Pipistrellus (Chiroptera: Vespertilionidae). Lynx 34: 13 – 28
webové stránky:

http://www.ceson.org/echolokace.php


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка